Oboljenja prostate: Dobroćudno uvećanje prostate

SRPSKI
Oboljenja prostate:
Dobroćudno uvećanje
prostate
2 OBOLJENJA PROSTATE
OBOLJENJA PROSTATE 3
naime, zloćudna izraslina. A o tome
kod dobroćudnog uvećanja prostate
nema ni govora!
Mokraćna
bešika
Normalna
prostata
Prostata
Semene
vrećice
Mokraćna
cev
Semenovod
Uvećana prostata
Pojačan nagon za
mokrenjem
Karcinom prostate
Rektum
Paratestis
Spužvasto
tkivo
Testis
Sužena mokraćna cev
Oboljenja prostate:
Dobroćudno uvećanje
prostate
Može li od kestena da postane pomorandža? Da, i to onda kada muškarca snađe
dobroćudno uvećanje muške polne žlezde. Ovu žlezdu lekari nazivaju prostatom, i ona u idealnom slučaju ima oblik i veličinu kestena
Ali, ako poraste, prostata može da
dostigne čak veličinu pomorandže.
Kod skoro polovine muškaraca razvije se posle 50. godine života tokom vremena takvo uvećanje pro-
state. Ovu pojavu lekari nazivaju
„dobroćudnom
hiperplazijom
prostate“ i ovaj rast obeležavaju
skraćenicom „BPH“. Ali, na brinite,
BPH ne znači da imate rak! Rak je,
To što prostata ima tako malu težinu
kao kolibri, to znači oko 20 grama,
ne uzimajte olako! Pročitajte ova savetnik! On će vam pomoći da saznate
sve važne stvari o prostati i da na pravi način razumete tegobe. Osim toga,
saznaćete kako da održite zdravom
svoju „žlezdu muškosti“.
Ovako funkcioniše prostata
Prostata je žlezda, tačnije rečeno,
muška polna žlezda. Ona se nalazi u centru muške karlice i to ispod
mokraćne bešike. Na tom mestu ona
kao prsten obuhvata početni deo
mokraćne cevi. Žlezda se sastoji
od mišićnog, vezivnog i žlezdanog
tkiva. Ona pripada – kao i penis,
testisi, paratestisi, semenovodi i
semene vrećice – muškim polnim
organima.
Kroz sredinu prostate prolazi
mokraćna cev muškarca. Zato mokrenje može da bude bolno kada je
prostata uvećana.
Stvaranje semena
Da li ste znali da prostata proizvodi
tipičan miris semene tečnosti? Nai-
me, prostata ima posebnu funkciju.
Ona proizvodi tečnost koja, zajedno sa spermijama, čini spermu. Kod
izlivanja semena tečnost dospeva u
mokraćnu cev održava spermije pokretljivim.
Takozvani „kanal za špricanje“ vodi
kroz prostatu. To je kanal za veliki
deo semene tečnosti kada dođe do izliva semena.
Prostata može da oboli
Kao i svaki drugi deo tela, i prostata
može sa godinama da stvara probleme. Najčešći su upala prostate, rak
prostate i dobroćudna (benigna) hiperplazija prostate.
Šta je benigna hiperplazija
prostate (BPH)
Dobroćudno uvećanje prostate naziva se „benigna hiperplazija prostate“.
Pod tim se podrazumeva dobroćudan
rast prostate usled godina. Ovaj rast
počinje oko 45. godine života.
Nasuprot raku prostate (naziva se
još i karcinom prostate), dobroćudno
uvećanje prostate razvija se, pre svega, u neposrednoj blizini mokraćne
cevi. Usled toga može da dođe do
prstenastog suženja mokraćne cevi –
4 OBOLJENJA PROSTATE
a time i do problema sa uriniranjem.
Rast prostate nije problem po
sebi. Ovo uvećanje više je praćeno
suženjem mokraćne cevi, koje
otežava protok mokraće.
Mnogi ljudi uopšte ne primećuju
da imaju uvećanu prostatu. Neki,
opet, osećaju uvećanje prostate kao
opterećujući poremećaj kod mokrenja.
Ali, ponekad BPH može da dovede
do zastoja mokraće, koji može da
ugrozi život. U tom slučaju pomaže
još samo operacija. Ali ne mora da
dođe do toga.
Kome se dešava dobroćudno
uvećanje prostate?
Uvećanje prostate može da se javi
već i u 30. godini života. Verovatno
je jedan od razloga u hormonskoj
promeni. Polovina muškaraca starijih
od 50 godina već ima uvećanu prostatu. Što su muškarci stariji, to su
češće pogođeni uvećanjem prostate.
Dobroćudno uvećanje tako se pripisuje prirodnom procesu starenja.
I pored toga, ona može znatno da
ograniči kvalitet života obolelog:
naročito kada izazove tegobe. Simptomi mogu da budu opterećujući i
veoma neprijatni.
OBOLJENJA PROSTATE 5
Učestalost benigne hiperplazije prostate
Muškarci od 40-60 godina
Muškraci od 60-80 godina
Muškraci preko 80 godina
50%
75%
90%
Suženi mokraćni putevi:
morati, a ne moći
Kada prostata poraste, može da suzi
mokraćna cev i spreči protok urina.
Zamislite u toj situaciji uklešteno
baštensko crevo – voda kroz njega ne
protiče optimalno, dolazi do zastoja.
Usled suženja dolazi do iritiranja zida
bešike i njegovog povlačenja, čak
i kada se u bešici nalazi samo mala
količina mokraće. Muškarci sa ovim
problemom imaju osećaj da moraju da mokre, pri čemu je bešika jedva puna. Usled stalnog zadržavanja
mokraće može da dođe do infekcije
mokraćnih puteva ili stvaranja kamena u bešici.
Tegobe kod mokrenja
Ne dolazi kod svih muškaraca sa ovim
problemom do suženja mokraćne
cevi. Ako se to desi, mokraćna bešika
se stisne i ne isprazni se u potpunosti.
Mokrenje je ograničeno i može da se
primeti po tegobama kod mokrenja.
Otkriti probleme sa prostatom – otići lekaru
Ako imate poremećaj u pražnjenju
mokraćne bešike, urolog može da obavi različite preglede i ustanovi da li
postoji dobroćudno uvećanje prostate. Molimo vas da potpuno otvoreno
razgovarate sa vašim lekarom od poverenja o simptomima i zamolite ga
da vas uputi urologu.
Nemojte da zazirete: vaš lekar najbolje je upućen u ovu problematiku. I
još: pregled prostate je jednostavan
i bezbolan!
Problemi kod mokrenja
• odložen početak pražnjenja
bešike
• slab mlaz mokraće
• mokrenje traje dugo
• usporeno mokrenje (mlaz
mokraće prekidan nekoliko puta)
• kapanje mokraće pri kraju mokrenja
• nepotpuno pražnjenje bešike
• nema osećaja da je bešika
ispražnjena
• jak i čest nagon za mokrenjem
• kapanje mokraće posle mokrenja
• noćni nagon za mokrenje
• pečenje, stezanje ili bolovi kod
mokrenja
Upoznajte svoju PSA
vrednost!
Lekar može lako da napipa prostatu kroz rektum (rektalno). Pri tome
može da ustanovi promene na prostati i da na vreme otkrije oboljenje
prostate. Za muškarce posle 45. godine života preporučuje se godišnji
pregled prostate radi ranog otkrivanja zloćudnih promena – čak i ako ne
postoje nikakve tegobe.
Pregled urina: vaš uzorak urina ispituje se na bakterije i upalu.
Metode pregleda
• pregled urina
• pregled krvi
• merenje toka mokraće
• endoskopski pregled bešike
• pregled opipavanjem
• ultrazvučni pregled
Pregled krvi: kod oboljenja prostate
krv može da se ispita na antigen pro-
6 OBOLJENJA PROSTATE
state (PSA). Povišene vrednosti PSA
mogu da ukažu na BPH. Ali one su i
rani znak upale i raka prostate.
Merenje toka mokraće: uređaj za merenje prepoznaje trajanje pražnjenja
bešike i količinu urina.
Endoskopija bešike: kod jakog krvarenja može da bude potrebna endoskopija bešike. Pri tome se ocenjuje
stanje zida i sluzokože bešike.
OBOLJENJA PROSTATE 7
Pregled opipavanjem: lekar može
da opipa vašu prostatu pažljivim
uvlačenjem jednog prsta u debelo
crevi. Pregled je brz i bezbolan.
Ultrazvučni pregled: vaš lekar uvlači
ultrazvučnu sondu u debelo crevo.
Ultrazvučni aparat daje tačnu sliku
prostate i njenog okruženja. Ovaj
pregled liči na rektalni pregled.
Ultrazvučni pregled može da se obavi
i preko trbušnog zida.
Ne stidite se
pregleda!
Možda vam je neprijatno ili
mučno da vas nepoznata osoba
pregleda kroz rektum. Razmislite o tome da lekari ovaj pregled obavlja više puta dnevno
i ne zamišljaju pri tome ništa.
Uglavnom su dovoljne pomenute metode pregleda. U
svakom slučaju možete da
se sačuvate od neprijatnih
iznenađenja.
Koje terapijske mogućnosti
postoje?
Ako imate rezultate pregleda i ako se
utvrdi da patite od BPH, vaš lekar će
da dogovori dalji postupak.
Postoje sledeće mogućnosti:
• kontrolisano čekanje sa redovnim
odlascima lekaru,
• lečenje lekovima ili
• operacija.
Lečenje lekovima
• Tegobe uvećanja prostate mogu da
se ublaže lekovima koji su proizvedeni od biljnih sastojaka (fitofarmaci).
• Dalje mogu da se koriste blokatori
α-receptora – kao što je tamsulosin.
Ovi lekovi blokiraju stezanje mišića
u prostati i vrhu bešike. Nažalost,
oni ne mogu da smanje prostatu, ali
mogu da učine operaciju nepotrebnom.
• Ako usled uvećanja prostate dođe
do pojave tegoba, mogu da se koriste blokatori 5-α- reduktaze – kao što
je finasterid – koji postepeno smanjuju prostatu i ublažavaju bolove.
Operacija
Ako bešika skoro da ne može više
da istera urin, onda se urin nakuplja sve do uretera i bubrega. To se
onda naziva „hroničnim zastojem
mokraće“. Pri tome se tkivo bubrega
oštećuje, a funkcija bubrega opada.
Da bi se sprečilo otkazivanje bubrega, u teškim slučajevima preporučuje
se operacija. Pri tome postoji više
mogućnosti operacija. Lekar uglavnom operiše preko mokraćne cevi,
izbegava se, dakle, spoljni rez.
Patološki uvećano tkivo pažljivo se
odstranjuje, komad po komad. Tada
pritisak na mokraćnu cev popušta,
„tok mokraće“ se oslobađa. Ali postoje i mnoge druge mogućnosti, kao
što je laserska metoda.
O izboru vrste operacije lekar
odlučuje na osnovu nalaza.
Šta možete sami da učinite?
Posebno je važno da obratite pažnju na
ono što vaš lekar preporučuje! Postoji mnogo mogućnosti kojima možete
sami da pomognete svojoj prostati. Na
taj način možete da ublažite svoje tegobe i olakšate svoju svakodnevicu.
• Kretanje
Vi i vaša prostata budite u formi,
tako što ćete da se u dovoljnoj meri
i redovno krećete! Tako ćete da se
opustite, a prostata će da bude dobro prokrvljena.
8 OBOLJENJA PROSTATE
• Izbegavajte vlagu i hladnoću
Izbegavajte hladna stopala i nemojte da sedate na hladnu podlogu. U
protivnom, vaša prostata i muskulatura bešike mogu da se zgrče, što
ponovo sprečava pražnjenje bešike.
Za vašu prostatu posebno je nepovoljna hladna vlaga.
• Pijte mnogo tečnosti
Čak i ako imate osećaj
da tečnost koju popijete u nekom trenutku
“mora da izađe dole”,
i ako vam se to učini
neprijatnim: uzimajte dovoljno tečnosti!
Ni u kom slučaju
ne smanjujte unos
tečnosti zbog straha
od bolova. Voda,
eliksir života, al i
biljni čajevi, kao i
razređeni
sokovi
od voća i povrća
treba da budu vaši
stalni pratioci. Na
taj način će vaši
mokraćni putevi da
budu dobro ispirani
i biće sprečene upale. Kafu i alkohol
uzimajte umereno.
OBOLJENJA PROSTATE 9
• Hranite se uravnoteženo
Uravnotežena ishrana sprečava prekomernu težinu i povišen krvni pritisak. I prostate se raduje kada živi
u zdravom telu. Pregledi pokazuju
da muškraci koji jedu puno paradajza, ređe obolevaju od raka prostate. Ne preterujte sa solju i jakim
začinima!
Redovnu stolicu možete da imate
ako uzimate hranu bogatu vlaknima
(npr. laneno seme).
Hrana bogata biljnim vlaknima i
dovoljno tečnosti pomažu da stolica bude mekana. U tom slučaju
ne morate kod pražnjenja creva
da jako stišćete. Ako imate zatvor,
mokraćna cev i izlaz iz bešike se
međusobno stisnu, što otežava mokrenje. Dakle, izbegavajte zatvor
creva!
Rano otkrivanje: Da bi
muškarac ponovo mogao
Iskoristite mogućnost ranog otkrivanja! Jer, što se ranije otkrije promena na prostati, to su veće šanse za
ozdravljenje. Uz pravu terapiju sigurno ćete imati dobroćudno uvećanje
prostate pod kontrolom.
Mokreće će biti olakšano, noćni mir
biće manje remećen, a vaše zdravlje
se popravlja.
IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: MedMedia Verlag und Mediaservice GmbH, Seidengasse 9/Top 1.1,
1070 Wien. Tel.: 01/407 31 11-0, Redaktion: Mag. Birgit Schmidle-Loss. Layout und DTP: creative­director.cc
lachmair gmbh, 2120 Wolkersdorf. Illustration (Seite 2): Henning Riediger, Hamburg. Lektorat: Mag. Andrea
Crevato, 2823 Pitten. Fotos: iStockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com