הגירה בתחומי מחקר הצעות להגשת קורא קול

‫קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחומי הגירה‬
‫המרכז הבין‪-‬תרבותי יישומי (להלן‪ :‬המרכז) הוקם ביוזמה משותפת של המרכז האקדמי רופין ושל ג'וינט ישראל‪.‬‬
‫המרכז נועד לייצר‪ ,‬לאגם ולהפיץ ידע יישומי על הגירה ושילוב מהגרים בחברה רב‪-‬תרבותית‪.‬‬
‫המרכז קורא לחוקרים להגיש הצעות לביצוע מחקר‪ .‬מתוך ההצעות שיוגשו יבחרו ‪ 2‬מענקי מחקר בסכום כולל שלא‬
‫יעלה על ‪ 06,666‬ש"ח‪ .‬משך המחקר‪ 81 :‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .I‬עדיפות תינתן לנושאים הבאים‪ ,‬אולם ישקלו נושאים נוספים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תופעות גזענות כלפי עולים ומהגרים בחברה הישראלית‬
‫השתלבותם של יוצאי צרפת בתחומי תעסוקה וקהילה‬
‫פיתוח שירותים עבור מבקשי מקלט מדיני‬
‫פיתוח שירותים עבור נפגעי סחר בבני אדם‬
‫המגזר השלישי בתחומי מהגרים ועולים‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .6‬העסקה מגוונת של עולים ומהגרים (‪)Diversity Hiring‬‬
‫‪ .II‬זכאים להגיש הצעות למחקרים חוקרים בעלי תואר שלישי )‪ (Ph.D‬או תלמידים לתואר שלישי‪ .‬במקרים מיוחדים‬
‫זכאים להגיש הצעות תלמידים לתואר שני‪ .‬על מגישי ההצעות להיות קשורים למוסדות מחקר אקדמיים ולמכוני‬
‫מחקר ממשלתיים או ציבוריים בישראל‪.‬‬
‫‪ .III‬פרוט המסמכים להגשה‪:‬‬
‫‪ .1‬הצעת המחקר‬
‫את ההצעה יש להגיש בעברית בגופן ‪ DAVID‬או באנגלית‪ ,‬בגופן ‪ Times New Roman‬בגודל ‪ ,82‬ברווח של ‪8.1‬‬
‫שורות ובשוליים של ‪ 2‬ס"מ מכל צד‪ .‬ההצעה תכלול‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫תקציר‪ :‬בעברית ובאנגלית‪ .‬דף נפרד ועד עמוד אחד לכל שפה‪.‬‬
‫שאלת המחקר‬
‫סקירת ספרות‬
‫חשיבות המחקר הנוכחי‬
‫מטרות והשערות המחקר‬
‫שיטות וכלי המחקר‬
‫תוכנית לניתוח נתונים‬
‫תוכנית המחקר‬
‫מקורות‬
‫אורך ההצעה (סעיפים ב'‪-‬ח' לעיל) לא יעלה על ‪ 86‬עמודים‪ ,‬לא כולל תקציר ומקורות‪.‬‬
‫‪ .2‬תקציב מפורט ומקורות מימון‬
‫‪ .3‬לוחות זמנים לביצוע שלבי המחקר‪ ,‬כולל תרשים גאנט‬
‫‪ .4‬קורות חיים ורשימת פרסומים של מגיש ההצעה‬
‫‪ .5‬פרטי התקשרות‬
‫‪ .IV‬הגשת המסמכים‬
‫את הבקשות יש לשלוח בפורמט ‪ word‬בדואר אלקטרוני לא יאוחר מתאריך ‪ 51‬ביולי ‪ 2152‬בשעה ‪ 82‬בצהריים‬
‫לכתובת‪ [email protected] :‬יש לוודא אישור קבלת המסמכים במייל חוזר‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש להעביר עד מועד זה ‪4‬‬
‫עותקים מודפסים של הבקשה על כל מרכיביה‪ ,‬לידי ניבי דיין‪ ,‬המרכז הבין‪-‬תרבותי יישומי‪ ,‬המכון להגירה ושילוב‬
‫חברתי‪ ,‬המרכז האקדמי רופין‪ ,‬סוכנות דואר ‪ ,01211‬עמק חפר‪.‬‬
‫לא ידונו הצעות שתגענה באיחור‪ ,‬הצעה שלא תוגש על פי הכללים שצוינו לעיל או שלא תכלול את כל הפרטים‬
‫הנדרשים‪ ,‬תוחזר לשולח‪/‬ת ללא טיפול‪.‬‬
‫‪ .V‬בחינת ההצעות‬
‫ההצעות תעבורנה מיון‪ ,‬סיווג והערכה על ידי ועדה אקדמית‪ ,‬בראשות פרופסור סיביל היילבורן‪.‬‬
‫ההצעות תיבחנה על פי הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מקוריות המחקר ותרומתו הסגולית לגוף הידע ולמתודולוגיה של חקר הגירה ושילוב מהגרים בחברה רב‪-‬‬
‫תרבותית‪.‬‬
‫ב‪ .‬מידת היותו של המחקר בסיס לקבלת החלטות על ידי קובעי מדיניות ומבצעיה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מידת החידוש של המחקר המדעי מול מחקרים דומים שבוצעו בישראל ובעולם‪.‬‬
‫ה‪ .‬תרומתו האפשרית של המחקר לפיתוח שירותים למהגרים בחברה רב‪-‬תרבותית בישראל‬
‫ולשיפור איכותם‪.‬‬
‫ו‪ .‬התאמת שיטות המחקר לשאלת המחקר‪.‬‬
‫ז‪ .‬כישורי החוקרים‪ ,‬האמצעים העומדים לרשותם והתאמתו של מוסד המחקר‪.‬‬
‫ח‪ .‬גובה התקציב המבוקש והתאמתו לתכנית המחקר‪.‬‬
‫תשובות תימסרנה בדוא"ל עד לתאריך ‪ 81‬באוקטובר ‪.2682‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מובהר בזאת כי הוועדה האקדמית לבחינת ההצעות אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי‪.‬‬
‫הוועדה האקדמית לבחינת ההצעות רשאית לצמצם את תקציב המחקר‪ ,‬או תכולתו‪ ,‬אם היא סבורה‬
‫שאין בכך כדי לפגוע במטרות המחקר‪.‬‬
‫קבלת ההצעה על ידי המרכז הבין‪-‬תרבותי יישומי תהיה אך ורק בחתימה על התקשרות בין המכון‬
‫להגירה ולשילוב חברתי במרכז האקדמי רופין לבין המציע‪.‬‬
‫‪ .VI‬תחילת ביצוע המחקר – תוך חודש ממועד ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .VII‬דוחות‬
‫במהלך המחקר יוגשו ‪ 2‬דוחות ביניים‪ ,‬מדעי וכספי – ‪ 0‬חודשים אחרי תחילת המחקר ו‪ 82-‬חודשים אחרי תחילת‬
‫המחקר‪.‬‬
‫דוח מסכם יוגש לא יאוחר מחודשיים מתום ביצוע המחקר ולא יאוחר מ‪ 26-‬חודשים מתחילתו‪ .‬יש להגיש את הדוח‬
‫הסופי המאושר ב‪ 86-‬עותקים מודפסים ובקובץ ‪.PDF‬‬
‫‪ .VIII‬אופן התשלום‬
‫‪ 21%‬מסכום המענק יועבר לחוקר עם החתימה על הסכם בינו לבין המרכז הבין‪-‬תרבותי יישומי‬
‫‪ 21%‬נוספים מסכום המענק יועברו לאחר העברת דוח ההתקדמות הראשון‬
‫‪ 21%‬נוספים מסכום המענק יועברו לאחר העברת דוח ההתקדמות השני‬
‫‪ 21%‬אחרונים מסכום המענק יועברו לחוקר לאחר הגשת הדוח המסכם ואישורו על ידי המרכז הבין‪-‬תרבותי יישומי‪.‬‬
‫‪ .IX‬פרטים נוספים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מקבלי המענק מתחייבים לציין בכל פרסום או הצגה של המחקר כי המחקר התבצע במימון המרכז הבין‪-‬‬
‫תרבותי יישומי מיסודם של המכון להגירה ולשילוב חברתי במרכז האקדמי רופין ושל ג'וינט ישראל‪.‬‬
‫הדוח יפורסם באתר המרכז האקדמי רופין ובאתר ג'וינט ישראל‬
‫מקבל המענק מתחייב להציג את ממצאי מחקרו בכנסים שייערכו במרכז האקדמי רופין‪.‬‬
‫למידע נוסף ניתן לפנות לגב' ניבי דיין בדוא"ל ‪[email protected]‬‬