ה"ע תש 003 - חוזר מנל;quot&מ מס` 2014 באוקטובר 19 - מנל"מ

‫‪ ‬‬
‫חוזר מנל"מ מס' ‪ - 003‬תשע"ה‬
‫‪ 19‬באוקטובר ‪2014‬‬
‫אל‪:‬‬
‫חברי הסגל האקדמי‬
‫מאת‪:‬‬
‫המשנה לנשיא למחקר‬
‫הנדון‪ :‬קרן ע"ש פיליס וג'וזף גורווין לקידום מחקר יישומי בטכניון ‪ -‬תשע"ה‬
‫במסגרת חלוקת מענקים בשנה"ל תשע"ה )‪ ,(2014/15‬יאושרו מספר מענקי מחקר בסך כולל של עד‬
‫כ‪.$215,000 -‬‬
‫מענקי המחקר מיועדים לחוקרים לשם עריכת מחקרים חדשניים בעלי פוטנציאל יישומי‪ ,‬וכן להעברת‬
‫מחקרים משלב המחקר הבסיסי לשלב היישומי‪.‬‬
‫המענק יינתן לשנה אחת בלבד‪ .‬עדיפות תינתן למחקרים חדשים‪ .‬המשך המענק לשנה ב' ו‪-‬ג' אינו מובטח‬
‫והוא יישקל במידה והתקציב יאפשר זאת‪ .‬הבקשות יוגשו על סמך תוכנית עבודה מנומקת בצירוף דו"ח על‬
‫תוצאות המחקר בשנה החולפת‪.‬‬
‫הבקשות תוגשנה למשנה לנשיא למחקר ותהיינה כפופות להערכה של בודקים מקצועיים מהקמפוס ומחוצה לו‪.‬‬
‫הצעות המחקר שתבחרנה תועברנה לאישור מנהלי הקרן באמצעות ה‪.ATS -‬‬
‫זכאות להגשה בהתאם לנהלים של קרנות פנים טכניוניות‪ .‬בפרט‪ ,‬חבר סגל הנמצא בשבתון או בחל"ת אינו זכאי‬
‫לקבל מענק בזמן זה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בהתאם לנהלים פרופ' אמריטוס אינו זכאי לקבלת מענקים מקרנות פנים‪.‬‬
‫מועד הגשה ‪.23.11.2014‬‬
‫חברי סגל המעוניינים יגישו את בקשותיהם המנומקות בקובץ ‪ PDF‬ל‪[email protected] -‬‬
‫היקף הבקשה לא יעלה על ‪ 10‬עמודים‪.‬‬
‫במקביל יש להגיש טופס רישום הצעת מחקר באמצעות פורטל הטכניון ‪.https://portal.technion.ac.il‬‬
‫על הבקשה לכלול‪:‬‬
‫הנמקת הרקע הכללי לבקשה‪.‬‬
‫‬‫תכנית עבודה מפורטת שעבורה מבוקשת ההקצבה‪.‬‬
‫‬‫פירוט התקציב המבוקש והדגשת הקשר בינו לבין התכנית המוצעת‪.‬‬
‫‬‫על השימוש בכספי המענק חלים הכללים של קרנות פנים טכניוניות‪.‬‬
‫רשימת פרסומים ומחקרים ב‪ 3 -‬שנים האחרונות‪.‬‬
‫‬‫‬‫שמות של ‪ 3-4‬רפרנטים )שניים לפחות מחוץ לטכניון(‪.‬‬
‫בהתאם לנוהל מחקרים יהיה על חבר הסגל להגיש למשנה לנשיא למחקר דו"ח על התקדמות המחקר‪ .‬הדו"ח‬
‫יוגש בציון הכרת תודה לתורם‪.‬‬
‫העתק‪ :‬נשיא‬
‫ראשי יחידות אקדמיות‬
‫אי‪/‬‬