קול קורא " אדריכלות נוף " ר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחומי להקמת

‫‪99122‬‬
‫קול קורא‬
‫להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחומי "אדריכלות נוף"‬
‫ו"אדריכלות מבנים"‬
‫חב' יפה נוף מבקשת להקים מאגרי מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחומי אדריכלות נוף" ו"אדריכלות מבנים"‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי גם מומחים העובדים כיום עבור חב' יפה נוף במתן שירותי ייעוץ בתחומים נשוא קול קורא זה מחוייבים‬
‫בהגשת הצעה על מנת להיכלל במאגר מחדש‪ ,‬שאם לא כן‪ ,‬ייגרעו מהמאגר‪.‬‬
‫לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים המפורטים מעלה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תפנה חב' יפה נוף אל אחד או‬
‫יותר מהמומחים לצורך הזמנת עבודה‪.‬‬
‫התמורה עבור השירותים המפורטים מעלה תהיה כדלקמן‪:‬‬
‫התמורה עבור השירותים המפורטים למעלה תהא על בסיס תעריף האגודה (א‪.‬א‪.‬א‪.‬י‪ ).‬בהנחה של ‪ ,52%‬ללא תוספת‬
‫התייקרויות‪.‬‬
‫להצטרפות למאגר "אדריכלות נוף" יש לעמוד במצטבר ובכל אחד מתנאי הסף הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בוגר מוסד אקדמי מוכר בתחום האדריכלות עם התמחות באדריכלות נוף‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪.‬‬
‫מובהר כי הדרישה המפורטת לעיל תחול באופן פרטני על כל יועץ‪/‬מתכנן אשר יעבוד בפרויקטים של החברה‪.‬‬
‫הקריטריונים לבחינת ההצעות למאגר "אדריכלות נוף"‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל ניסיון של חמש (‪ )2‬שנים לפחות בתכנון (כולל בהליכים סטטוטוריים) וביצוע פרויקטים ציבוריים בתחומים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬פיתוח ושיקום נופי במסגרת עבודות כבישים‪/‬מסילות‪/‬גשרים‬
‫‪ ‬שבילי אופניים‬
‫‪ ‬גינון והשקיה‬
‫‪ ‬שצפ"ים‬
‫‪ ‬פיתוח חצרות למוסדות חינוך‪ ,‬תרבות וספורט‬
‫‪ .2‬יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מרשם החברות או תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬פרופיל עסק‪.‬‬
‫‪ ‬קו"ח של העובדים המקצועיים‪ ,‬כולל טבלה מרכזת‪.‬‬
‫‪ ‬תעודות הסמכה מתאימות‪.‬‬
‫‪ .3‬זמינות לביצוע העבודות המבוצעות במטרופולין חיפה‪.‬‬
‫צתא"ל ‪ -‬טלפון רב קווי‪ ,970-7009999 :‬שלוחה ‪ ,6‬פקס‪970-7009999 .‬‬
‫רח' ביאליק ‪ ,3‬קומה ‪ ,0‬חיפה ‪E-mail: [email protected] 33119‬‬
‫‪99122‬‬
‫להצטרפות למאגר "אדריכלות מבנים" יש לעמוד במצטבר ובכל אחד מתנאי הסף הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בוגר מוסד אקדמי מוכר בתחום האדריכלות עם התמחות באדריכלות מבנים‪.‬‬
‫‪ .2‬רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪.‬‬
‫מובהר כי הדרישה המפורטת לעיל תחול באופן פרטני על כל יועץ‪/‬מתכנן אשר יעבוד בפרויקטים של החברה‪.‬‬
‫הקריטריונים לבחינת ההצעות למאגר "אדריכלות מבנים"‪:‬‬
‫‪ .1‬בעל ניסיון של שמונה (‪ )8‬שנים לפחות בתכנון כולל בהליכים סטטוטוריים וביצוע פרויקטים ציבוריים‬
‫בתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬מבני ציבור‪ ,‬חינוך‪ ,‬תרבות וספורט‬
‫‪ ‬גשרי כבישים‪/‬מסילות‪/‬ה"ר‬
‫‪ ‬מנהרות כבישים‪/‬מסילות (כולל פורטלים)‬
‫‪ ‬מעברי כביש‪/‬מסילה תת"ק‬
‫‪ ‬קירות תומכים‬
‫‪ ‬מבני שירות ‪/‬חדרי טרפו‬
‫‪ ‬תחנות אוטובוס‪/‬רכבת‬
‫‪ .2‬יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מרשם החברות או תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬פרופיל עסק‪.‬‬
‫‪ ‬קו"ח של העובדים המקצועיים‪ ,‬כולל טבלה מרכזת‪.‬‬
‫‪ ‬תעודות הסמכה אקדמאיות נתאימות‪.‬‬
‫‪ .3‬זמינות לביצוע העבודות המבוצעות במטרופולין חיפה‪.‬‬
‫מובהר כי מדובר בתהליך בלבד באמצעותו תבחר חב' יפה נוף את יועצי ‪ /‬מתכנני השירותים נשוא קול קורא זה שיהיו חלק‬
‫מהמאגרים‪.‬‬
‫מציעים העונים על כל תנאי הסף ואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של חב' יפה נוף יימצאו מתאימים יצורפו למאגרי‬
‫המומחים‪.‬‬
‫ההצעות תיבחנה על פי נהלי החברה וסדרי עדיפויות מקצועיים‪.‬‬
‫אין חב' יפה נוף מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ההצעות כולל הנספחים הרלוונטיים יוגשו לגב' חן אמיר‪ ,‬במשרדי חב' יפה נוף‪ ,‬קומה שמונה‪ ,‬רח' ביאליק ‪ ,3‬חיפה‪ ,‬בטלפון‬
‫‪ 470-788-4114‬או באמצעות פנייה לדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫את ההצעות יש להגיש בכתובת הר"מ עד לתאריך ‪.11/33/231/‬‬
‫צתא"ל ‪ -‬טלפון רב קווי‪ ,970-7009999 :‬שלוחה ‪ ,6‬פקס‪970-7009999 .‬‬
‫רח' ביאליק ‪ ,3‬קומה ‪ ,0‬חיפה ‪E-mail: [email protected] 33119‬‬