Galtal-2015

‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫‪www. galtal.net‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫פנל חלק‪/‬צוהר אוניברסלי ‪ +‬זוג ידיות טל קפיציות לדלת פלדה‬
‫מנגנון ידית קפיצי‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית ‪ +‬פנימית‪ ,‬זוג ידיות‪,‬‬
‫מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫‪ 360‬‬
‫ניקל‪PN-314-N -‬‬
‫פנלים הייטק אוניברסלים ‪ +‬ידיות קפיציות לדלת פלדה‬
‫‪ 360‬‬
‫מנגנון ידית קפיצי‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית ‪ +‬פנימית‪ ,‬זוג ידיות‪,‬‬
‫מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫ניקל‪PN-411-N -‬‬
‫ניקל מט‪PN-307-N -‬‬
‫רוזטות ‪ +‬ידיות לדלת פלדה‬
‫רוזטה עגולה‬
‫‪ 360‬‬
‫‪ 290‬‬
‫מארז רוזטה למנעול כולל‪:‬‬
‫רוזטה חיצונית ‪ +‬פנימית‪ ,‬רוזטה ‪ +‬ידית פנימית‪,‬‬
‫מגן צילינדר‪,‬‬
‫וסט ברגים‬
‫כל מארז כולל‪:‬‬
‫רוזטה חיצונית ‪+‬‬
‫פנימית‪ ,‬רוזטות‬
‫עליונות ‪ +‬זוג ידיות‪,‬‬
‫מגן צילינדר‪,‬‬
‫קומפקט דיבל וסט‬
‫ברגים‬
‫ניקל מט ‪PN-574-N -‬‬
‫ניקל מט ‪PN-573-N -‬‬
‫‪2‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫פנל הייטק עם ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬אורך ‪ 30/50‬ס״מ‬
‫‪ 840/760‬‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-306-30 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-306-50 -‬‬
‫פנל הייטק עם ידית קבועה עם חלון ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫‪ 940/860‬‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-320-30 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-320-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-312-30 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-312-50 -‬‬
‫‪3‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫פנל הייטק עם ידית ארוכה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬שם משפחה ‪ -‬אורך ‪ 50‬ס״מ‬
‫‪ 1130‬‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫הפנל כולל חיתוך שם על לוח ‪ACP‬‬
‫על רקע לוח ‪ ACP‬נוסף‬
‫שילובי צבעים לבחירה למטה‬
‫‪PN-321-50‬‬
‫שם ‪ - 9006‬רקע שחור ‪PN-308-50‬‬
‫שילובי צבעים לבחירה לידית חלון אליפסה‪/‬מלבנית ‪ -‬נא לציין את מקט הידית ‪ +‬מקט שילובי הצבעים‬
‫שם לבן ‪ -‬רקע אנודייז מוברש ‪NAME-W-CB‬‬
‫שם שחור ‪ -‬רקע ‪NAME-K-C 9006‬‬
‫שם אנודייז מוברש ‪ -‬רקע שחור ‪NAME-CB-K‬‬
‫שם לבן ‪ -‬רקע שחור ‪NAME-W-K‬‬
‫שם אדום ‪ -‬רקע אנודייז מוברש ‪NAME-R-CB‬‬
‫שם אנודייז מוברש ‪ -‬רקע לבן שבור ‪NAME-CB-WW‬‬
‫שם ‪ 9006-‬רקע לבן שבור ‪NAME-C-WW‬‬
‫שם אדום ‪ -‬רקע לבן שבור ‪NAME-R-WW‬‬
‫שם שחור ‪ -‬רקע אנודייז מוברש ‪NAME-K-CB‬‬
‫שם אנודייז מוברש ‪ -‬רקע לבן שבור ‪NAME-CB-WW‬‬
‫שם אדום ‪ -‬רקע שחור ‪NAME-R-K‬‬
‫שם שחור ‪ -‬רקע לבן שבור ‪NAME-K-WW‬‬
‫‪4‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫פנל הייטק עם ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ +‬חלון זכוכית ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫‪ 1050/970‬‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-318-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-318-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-319-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-319-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-318-9005 -‬‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-319-9005 -‬‬
‫פנל הייטק עם ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬בחיפוי זכוכית ‪ -‬אורך ‪ 30/50‬ס״מ‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪,‬‬
‫ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן‬
‫צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫‪ 000/000‬‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫חיפוי זכוכית ‪PN-306-9005 -‬‬
‫חיפוי זכוכית ‪PN-308-9005 -‬‬
‫צבע זכוכיות להמחשה בלבד ‪ -‬הבחירה תיעשה על פי קטלוג זכוכיות של דור דיזיין בלבד‬
‫‪3004‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪011‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪9016‬‬
‫‪9001‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9006‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪08‬‬
‫‪085‬‬
‫‪9005‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫פנל הייטק עם ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ +‬דוגמא ‪ +‬צבע ‪ -‬אורך ‪ 30/50‬ס״מ ‪ 1050/970‬‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫נא לציין צבע אדום כחול שחור כתום‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-309-30 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-309-50 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-311-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-311-30 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-310-30 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-310-50 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪PN-322-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪PN-322-30 -‬‬
‫‪ 78‬‬
‫ידית נסתרת לפנל עם ידית קבועה‬
‫‪HN-60‬‬
‫‪6‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫כל דגמי פנל הייטק עם ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬ניתן להזמין גם בפורמט אנכי‬
‫כל מארז כולל‪ :‬פלטה חיצונית‪ + ,‬פלטה פנימית‪ ,‬ידית פנימית דגם טל‪ ,‬קומפקט דיבל‪ ,‬מגן צילינדר‪ ,‬וסט ברגים‬
‫תמונות להמחשה בלבד‬
‫‪PN-301-9005‬‬
‫נא לציין‬
‫מקט זכוכית‬
‫‪PN-317-50‬‬
‫‪PN-323-50‬‬
‫נא לציין צבע‬
‫‪PN-316-50‬‬
‫אדום כחול שחור כתום‬
‫‪7‬‬
‫‪PN-315-50‬‬
‫‪PN-301-50‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫‪ 570‬‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-59-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-59-30 -‬‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום חלון אליפסה ‪ /‬מלבן ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-55-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-55-30 -‬‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬חריטת דוגמא ‪ +‬צבע ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫נא לציין צבע‬
‫‪ 730‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-51-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-51-30 -‬‬
‫‪ 800‬‬
‫אדום כחול שחור כתום‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-53-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-53-30 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-54-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-54-30 -‬‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬שם משפחה ‪ -‬אורך ‪ 50‬ס״מ‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-52-50 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-52-30 -‬‬
‫‪ 910‬‬
‫הידית כוללת חיתוך שם על לוח ‪ ACP‬על רקע לוח ‪ ACP‬נוסף‬
‫שילובי צבעים לבחירה ‪ -‬עמוד ‪4‬‬
‫שם משפחה ‪HN-56 -‬‬
‫שם משפחה ‪HN-58 -‬‬
‫‪8‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬בחיפוי זכוכית ‪ -‬אורך ‪ 50/30‬ס״מ‬
‫‪ 780‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-57-50-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-57-30-0000 -‬‬
‫אורך ‪ 50‬ס״מ‪HN-57-50-9005 -‬‬
‫אורך ‪ 30‬ס״מ‪HN-57-30-9005 -‬‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום אליפסה ‪ /‬מלבן משולב זכוכית ‪ -‬אורך ‪ 50‬ס״מ‬
‫‪HN-61-0000‬‬
‫‪HN-61-0000‬‬
‫‪HN-62-0000‬‬
‫‪HN-62-0000‬‬
‫‪ 780‬‬
‫‪HN-61-9005‬‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫‪HN-62-9005‬‬
‫נא לציין מקט זכוכית‬
‫צבע זכוכיות להמחשה בלבד ‪ -‬הבחירה תיעשה על פי קטלוג זכוכיות של דור דיזיין בלבד‬
‫‪3004‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪011‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪9016‬‬
‫‪9001‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9006‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪08‬‬
‫‪085‬‬
‫‪9005‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫מ ‪ 810/730/650‬‬
‫ידית קבועה שטוחה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬חריטת דוגמא ‪ +‬צבע ‪ 120/80/40 -‬ס״ ‬
‫נא לציין צבע‬
‫אדום כחול שחור כתום‬
‫אורך ‪ 80‬ס״מ ‪HN-50-80 -‬‬
‫אורך ‪ 40‬ס״מ ‪HN-50-40 -‬‬
‫אורך ‪ 120‬ס״מ ‪HN-50-120 -‬‬
‫ידית קבועה שטוחה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬אורך ‪ 120/80/40 -‬ס״מ‬
‫‪ 600/520/420‬‬
‫אורך ‪ 40‬ס״מ ‪HN-49-40 -‬‬
‫אורך ‪ 80‬ס״מ ‪HN-49-80 -‬‬
‫אורך ‪ 120‬ס״מ ‪HN-49-120 -‬‬
‫ידית קבועה ‪ -‬אלומיניום ‪ -‬אורך ‪ 140/90‬ס״מ‬
‫‪ 690/590‬‬
‫אורך ‪ 90‬ס״מ ‪HN-48-90 -‬‬
‫אורך ‪ 140‬ס״מ ‪HN-48-140 -‬‬
‫‪10‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫מבית‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫ידיות נירוסטה קבועות ‪140‬ס״מ ‪ 580‬‬
‫ידיות נירוסטה קבועות ‪ 90‬ס״מ ‪ 460‬‬
‫‪HN-07-S90‬‬
‫‪HN-07-S140‬‬
‫‪HN-09-S90‬‬
‫‪HN-09-S140‬‬
‫ידית קבועה דגם "יווני" קצרה‬
‫ידית קבועה דגם "יווני" ארוכה ‪ 190‬‬
‫ניקל ‪HN-65-N -‬‬
‫זוג ידיות טל‬
‫‪ 70‬‬
‫‪ 120‬‬
‫ניקל ‪HN-66-N -‬‬
‫ידית קבועה‬
‫‪ 80‬‬
‫ניקל ‪HN-44-N -‬‬
‫ניקל‪HN-81 -‬‬
‫‪11‬‬
‫ידית מסתובבת ‪ 80‬‬
‫ניקל ‪HN-47-N -‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫בתי מזוזה לקלף ‪ 15,12‬ס״מ‬
‫‪210‬‬
‫אריחים ‪ 10x10‬ס"מ‬
‫‪BR-10-04S‬‬
‫‪ 78‬‬
‫‪BR-10-01S‬‬
‫‪BR-10-02S‬‬
‫‪MZ-12‬‬
‫‪MZ-15‬‬
‫‪BR-10-07S‬‬
‫בתי מזוזה לקלף ‪ 10,8‬ס״מ‬
‫‪MZ-10‬‬
‫‪185‬‬
‫‪BR-10-05S‬‬
‫‪BR-10-06S‬‬
‫‪ 155‬‬
‫נוקש‬
‫‪MZ-8‬‬
‫כסף‪NK-01-S -‬‬
‫כפתור קוטר ‪16‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ L-004‬‬
‫‪ 6.70‬‬
‫‪ 8.0‬‬
‫כפתורים קוטר ‪20/25‬‬
‫קוטר ‪ 16‬מ"מ‬
‫‪E‬‬
‫‪ L-003‬‬
‫‪12‬‬
‫קוטר ‪ 25‬מ"מ‬
‫‪E‬‬
‫‪ L-007‬‬
‫קוטר ‪ 20‬מ"מ‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫‪ 236‬‬
‫ויטראז' במסגרת מתכת ‪ 18.5x18.5‬ס״מ בציפוי ניקל מוברש‬
‫‪508-10‬‬
‫‪507-10‬‬
‫‪506-10‬‬
‫‪505-10‬‬
‫‪504-10‬‬
‫‪503-10‬‬
‫‪502-10‬‬
‫‪501-10‬‬
‫‪518-10‬‬
‫‪517-10‬‬
‫‪516-10‬‬
‫‪515-10‬‬
‫‪514-10‬‬
‫‪512-10‬‬
‫‪511-10‬‬
‫‪510-10‬‬
‫‪526-10‬‬
‫‪525-10‬‬
‫‪524-10‬‬
‫‪523-10‬‬
‫‪522-10‬‬
‫‪521-10‬‬
‫‪520-10‬‬
‫‪519-10‬‬
‫‪534-10‬‬
‫‪533-10‬‬
‫‪532-10‬‬
‫‪531-10‬‬
‫‪530-10‬‬
‫‪529-10‬‬
‫‪528-10‬‬
‫‪527-10‬‬
‫‪542-10‬‬
‫‪541-10‬‬
‫‪540-10‬‬
‫‪539-10‬‬
‫‪538-10‬‬
‫‪537-10‬‬
‫‪536-10‬‬
‫‪535-10‬‬
‫‪13‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫מ ‪ 236‬‬
‫עיצובים בחיתוך‪/‬חריטה בלוח ‪ ACP‬על רקע ‪ ACP‬במסגרת מתכת ‪ 18.5x18.5‬ס״ ‬
‫‪586-10‬‬
‫‪585-10‬‬
‫‪584-10‬‬
‫‪583-10‬‬
‫‪582-10‬‬
‫‪580-10‬‬
‫‪580-10‬‬
‫‪592-10‬‬
‫‪591-10‬‬
‫‪590-10‬‬
‫‪589-10‬‬
‫‪588-10‬‬
‫‪14‬‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫מבית‬
‫ח‪.‬נ‪ .‬דור דיזיין ותעשיות בע”מ‬
‫עוסק מורשה‪513851212 :‬‬
‫קיבוץ מסילות פקס‪ 04-6060615 .‬מען למכתבים‪ :‬קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪www.galtal.net E.mail:[email protected] 10804‬‬
‫המחירים לצרכן כוללים מע"מ ואינם כוללים הרכבה‬
‫חלונות בידודית סורג‬
‫דלת‬
‫דוגמאות לסורגי לייזר‬
‫דוגמת הסורג עשויה להשתנות מעט‬
‫כך שתותאם למידה של הסורג‬
‫‪L508‬‬
‫‪L18‬‬
‫מקט מוביל‬
‫מידת חלון‬
‫מידה כולל מסגרת‬
‫מחיר חלון בידודית ‪ +‬סורג‬
‫מחיר מסגרת אלומיניום‬
‫מחיר כולל‬
‫גובה חלון ‪60 +‬מ"מ‬
‫סורגים בחיתוך לייזר ‪ +‬מסגרת אלומיניום‬
‫חישוב חיתוך‬
‫פתח בדלת‬
‫גובה חלון ‪90 +‬מ"מ‬
‫חלון‬
‫‪L38‬‬
‫דלת‬
‫מסגרת‬
‫חלון‬
‫דוגמאות לחלונות‬
‫חישוב‬
‫מידות‬
‫חיצוניות‬
‫של מסגרת‬
‫רוחב חלון‬
‫‪60 +‬מ"מ‬
‫רוחב חלון‬
‫‪90 +‬מ"מ‬
‫‪L28‬‬
‫‪L88‬‬
‫‪L208‬‬
‫‪L308‬‬
‫‪L98‬‬
‫‪L408‬‬
‫‪L___6‬‬
‫‪L___5‬‬
‫‪L___8‬‬
‫‪L___7‬‬
‫‪L___3‬‬
‫‪L___2‬‬
‫‪L___0‬‬
‫‪L___1‬‬
‫‪L___6‬‬
‫‪760X380‬‬
‫‪850X470‬‬
‫‪ 975‬‬
‫‪ 765‬‬
‫‪ 1,740‬‬
‫‪760X180‬‬
‫‪850X270‬‬
‫‪ 790‬‬
‫‪ 685‬‬
‫‪ 1,475‬‬
‫‪910X380‬‬
‫‪1000X470‬‬
‫‪ 1,140‬‬
‫‪ 800‬‬
‫‪ 1,940‬‬
‫‪910X180‬‬
‫‪1000X270‬‬
‫‪ 820‬‬
‫‪ 730‬‬
‫‪ 1,550‬‬
‫‪1600X190‬‬
‫‪1690X280‬‬
‫‪ 1,030‬‬
‫‪ 975‬‬
‫‪ 2,005‬‬
‫‪1600X240‬‬
‫‪1600X330‬‬
‫‪ 1,230‬‬
‫‪ 1,000‬‬
‫‪ 2,230‬‬
‫‪1920X190‬‬
‫‪2010X280‬‬
‫‪ 1,250‬‬
‫‪ 1,080‬‬
‫‪ 2,330‬‬
‫‪1920X240‬‬
‫‪2010X330‬‬
‫‪ 1,470‬‬
‫‪ 1,090‬‬
‫‪ 2,560‬‬
‫‪1920X380‬‬
‫‪2010X470‬‬
‫‪ 2,170‬‬
‫‪ 1,100‬‬
‫‪ 3,270‬‬
‫אלמנטים דגם יווני‬
‫זוג אלמנטים גדול ‪ 300‬‬
‫אלמנט אמצע ‪EL-39 -‬‬
‫אלמנט עליון‪/‬תחתון ‪EL-38 -‬‬
‫זוג אלמנטים קטן ‪ 210‬‬
‫אלמנט עליון‪/‬תחתון לחצי כנף ‪EL-40‬‬
‫אלמנט אמצע לחצי כנף ‪EL-41‬‬
‫מסגרת דקורטיבית‬
‫‪ 290‬‬
‫פרופיל דקורטיבי‬
‫המחיר עד מידה‬
‫‪ 470x850‬מ"מ‬
‫‪EL-44‬‬
‫המחיר למטר‬
‫‪ 93‬‬
‫‪EL-45‬‬
‫‪15‬‬
‫כותר‪/‬קוביה‬
‫כותר ‪EL-43 -‬‬
‫‪ 90‬‬
‫קוביה ‪EL-42 -‬‬
‫זווית חיבור לפרופיל ‪ 16‬‬
‫‪EL-46‬‬
‫מבית‬
‫אומנות יוצרת בזכוכית ומתכת‬
‫קיבוץ מסילות ד‪.‬נ‪ .‬בית שאן ‪ 10804‬פקס‪04-6060615 .‬‬
‫‪www.galtal.net E.mail:[email protected]‬‬