לוח חוגים ספטמבר 2014

‫בית הספר מיומנה לאמנויות הבמה‬
‫גן‬
‫א‬
‫ימים‬
‫שעות‬
‫ב‪-‬ה‬
‫‪14071‬‬
‫א‪-‬ד ‪ +‬ו‬
‫ב‪-‬ה‬
‫ב‪-‬ה‬
‫א‪-‬ד‬
‫ב‪-‬ה‬
‫ב‪-‬ה‬
‫א‪-‬ד‬
‫א‪-‬ד‬
‫א‪-‬ד‬
‫‪10099 14071 14071 14071 14071 14071 14071 14071 14071‬‬
‫מורים‬
‫*‪71‬‬
‫דקות‬
‫קבוצה‬
‫רוס‬
‫טליה‬
‫ג‬
‫ב‬
‫רוס‬
‫טליה‬
‫ויקי‬
‫גלי‬
‫ד‬
‫רותם‬
‫תום‬
‫ה‬
‫ו‬
‫שרונה ויקי‬
‫גלי‬
‫רוס‬
‫י‪-‬יב‬
‫ז‪-‬ט‬
‫שרונה רותם‬
‫תום‬
‫רוס‬
‫בוגרים‬
‫רוס‬
‫טליה‬
‫מערכת שעות שנת תשע"ה‬
‫יום א‬
‫יום ב‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫כיתות ג'‬
‫(ויקי)‬
‫כיתות ה'‬
‫(שרונה)‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫כיתות ב'‬
‫(רוס)‬
‫כיתות ד'‬
‫(רותם)‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫כיתות ו'‬
‫(ויקי)‬
‫כיתות י'‪-‬יב'‬
‫(רותם)‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫כיתות ז'‪-‬ט'‬
‫(שרונה)‬
‫‪54:61-54:61‬‬
‫‪54:61-54:61‬‬
‫כיתות א'‬
‫(רוס)‬
‫יום ג‬
‫קפואירה‬
‫‪+‬‬
‫העשרה‬
‫יפורסם‬
‫קפואירה‬
‫‪+‬‬
‫העשרה‬
‫יפורסם‬
‫יום ד‬
‫יום ה‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫כיתות ג'‬
‫(גלי)‬
‫כיתות ה'‬
‫(רוס)‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫כיתות ב'‬
‫(טליה)‬
‫כיתות ד'‬
‫(תום)‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫כיתות ו'‬
‫(גלי)‬
‫כיתות י'‪-‬יב'‬
‫(תום)‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪2‬‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫כיתות ז'‪-‬ט'‬
‫(רוס)‬
‫כיתות א'‬
‫(טליה)‬
‫מיומנה‬
‫קבוצת גן‬
‫‪50:11-01:01‬‬
‫מיומנה דאנס‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫קבוצת בוגרים‬
‫(רוס)‬
‫יום ו‬
‫מיומנה דאנס‬
‫קבוצת גן‬
‫קפואירה‬
‫‪+‬‬
‫העשרה‬
‫יפורסם‬
‫מיומנה‬
‫סטודיו ‪1‬‬
‫קבוצת בוגרים‬
‫(טליה)‬
‫◄ניתן להרשם לשיעור ניסיון אחד לתלמיד‬
‫◄ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתוכנית הלימודים ◄ ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫*קבוצת בוגרים‬
‫‪0099-19009‬‬
‫מיומנה‬
‫‪19009-12099‬‬
‫מיומנה דאנס‬