פנל כניסה הוראות שימוש לדייר

‫הוראות שימוש לפנל כניסה דיגיטאלי מדגם אוריין ‪AH-TM6VKC‬‬
‫פתיחת דלת‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ על לחצן "‬
‫" ולחץ את קוד הפתיחה "‪ – "XXXX‬הדלת פתוחה‪.‬‬
‫צלצול לדירה‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ "‪ ,"X‬לחץ את מספר הדירה ולחץ "‬
‫‪ ‬או דפדף בעזרת החיצים "‬
‫" והמתן למענה‪.‬‬
‫" לצלצול‪.‬‬
‫" לשם הרצוי ולחץ "‬
‫צלצול לשומר (אם קיים בבניין)‪:‬‬
‫‪ ‬לחץ "‬
‫" והמתן למענה מהשומר‪.‬‬
‫הכנסת‪ /‬עדכון שמות דיירים בפנל‪:‬‬
‫א‪ .‬לחץ ‪ 5‬פעמים על לחצן "‬
‫ב‪ .‬דפדף בעזרת החיצים "‬
‫"‪ ,‬לחץ את הקוד ‪( 11313133‬משמאל לימין)‪.‬‬
‫" ל"דיירים" ולחץ "‬
‫(תחילת מספרי הדירות)‪ .‬לא לשנות כלום‪.‬‬
‫ג‪ .‬לחץ "‬
‫"‬
‫ד‪ .‬לחץ "‬
‫" ( מספר קומות)‪ .‬לא לשנות כלום‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחץ "‬
‫" ( דירות)‪ .‬לא לשנות כלום‪.‬‬
‫ו‪ .‬רשום את מספר הדירה הרצויה (מדירה ‪ 1‬עד דירה ‪ )999‬ולחץ "‬
‫ז‪ .‬לחץ "‬
‫"‪.‬‬
‫"‪.‬‬
‫"‪(.‬יופיע דירה מספר ‪ 1111‬לדוגמא)‬
‫ח‪ .‬לחץ את שם הדייר לפי האותיות למטה (כמו בטלפון נייד)‪ ,‬ולחץ "‬
‫ט‪ .‬כך המשך והכנס את כל שמות הדירות–‬
‫י‪ .‬ליציאה מתכנות לחץ "מפתח" כ‪ 6-‬פעמים עד שיחזור למסך הרגיל‪:‬‬
‫"הכנס מספר דירה"‪.‬‬
‫לא בשימוש‬
‫ביטול‬
‫רווח‬
‫מחיקה‬
‫" לסיום ‪.‬‬
‫שינוי קוד פתיחת דלת בפנל הדיגיטאלי בכניסה לבניין‪:‬‬
‫"‪ ,‬לחץ את הקוד ‪11313133‬‬
‫א‪ .‬לחץ ‪ 5‬פעמים על לחצן "‬
‫(משמאל לימין)‪.‬‬
‫ב‪ .‬דפדף לסיסמא ולחץ "פעמון"‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחר הוסף סיסמא ולחץ "פעמון"‪.‬‬
‫ד‪ .‬רשום את קוד הדלת (‪ 4‬ספרות) ולחץ "פעמון"‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחץ "מפתח" כמה פעמיים ליציאה מתכנות‪.‬‬
‫* מחיקת סיסמא נעשית באותה דרך רק בחר "מחק סיסמא"‪.‬‬
‫שינוי למצב שבוא הפנל דלוק קבוע (לשומרי שבת)‪:‬‬
‫"‪ ,‬לחץ את הקוד ‪11313133‬‬
‫‪ .3‬לחץ ‪ 5‬פעמים על לחצן "‬
‫(משמאל לימין)‪.‬‬
‫‪ .2‬דפדף לפרמטרים ולחץ "פעמון"‪.‬‬
‫‪ .1‬במסך מצב חיסכון בחר "מופסק" ולחץ "פעמון"‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ "מפתח" כמה פעמיים ליציאה מתכנות‪.‬‬