חדקונית הדקל האדומה מכה שוב בבקעת הירדן בחדקונית נתגלו בשבועיים לאחר

‫משרד החקלאות‬
‫שירות ההדרכה והמקצוע‬
‫אגף הפירות‬
‫יום שלישי ‪ 07‬ספטמבר ‪2010‬‬
‫כ"ח‪/‬אלול‪/‬תש"ע‬
‫לכבוד‬
‫מגדלי התמר בבקעת הירדן‬
‫הנדון‪ :‬הנחיות לטיפול בעצי תמר‪ -‬התמודדות עם חידקונית הדקל האדומה‬
‫חדקונית הדקל האדומה מכה שוב בבקעת הירדן‬
‫לאחר עשור של שקט בנגיעות עצי תמר בחדקונית נתגלו בשבועיים‬
‫האחרונים שני מוקדי נגיעות עם ‪ 3‬עצי תמר מזן מג'הול ‪,‬האחד‬
‫בפצאל והשני בנעמה‪.‬‬
‫במשך עשור שנים נלכדו בממוצע כ‪ 20-‬חיפושיות לשנה במלכודות‬
‫פרומון הפזורות לאורך בקעת הירדן‪.‬‬
‫הניסיון שהצטבר במשך עשר שנים לימד אותנו לבצע את הפעולות‬
‫הבאות בכדי למנוע התפשטות הנגע במטעים‪.‬‬
‫א‪ :‬טיפול בחוטרים לפני ולאחר ואירגוז‬
‫פעולות גיזום של עלים ואו חוטרים ואו עלי חוטרים גורמים להפרשת‬
‫חומרי ריח המסמנים לחדקונית "מטרה" לשם ולאותם עצים היא‬
‫נמשכת באופן מדויק ומכוון‪.‬‬
‫המטרה שלנו לקצר את משך הזמן שבו העץ שלנו יהווה מקור משיכה‬
‫למזיק ואו להתגונן באמצעים כימיים ולמנוע הטלת ביצים‪.‬‬
‫הדרך היא שילוב בית מועד הטיפול בעץ לתקופה שבה החדקונית‬
‫פחות פעילה )חודשים ינואר‪ -‬פברואר( ואו ריסוסים על אותם עצים‬
‫שבהם התבצע גיזום עלים ‪/‬טיפול בחוטרי אויר‪.‬‬
‫כל גיזום עלי חוטרים‪ ,‬עץ תמר ואירגוז חייב להיות מגובה בריסוס‬
‫בקרטה‪/‬דורסן בתוספת לדוויפאן על החוטרים‪ .‬את אזורי הפציעה יש‬
‫למרוח במשחת תפזול למנוע שחרור חומרי ריח ) בעיקר במטעים‬
‫אורגניים שם אין אפשרות לבצע ריסוס(‪.‬‬
‫משך הריסוס יהיה פעם בשבועיים עד להתייבשות ה"פצע" ‪ .‬איזור‬
‫הריסוס יהיה השטח המטופל ‪ +‬היקף הגזע עד לגובה של ‪ 2‬מטר‬
‫מהקרקע‪.‬‬
‫במקביל אפשר לתגבר את המטע במלכודות ללכידת חידקונית בכמות‬
‫של ‪ 1‬ל‪ 10‬דונם על מנת להפחית את סיכון האפשרות לנגיעות‬
‫באותם עצים מטופלים‪.‬‬
‫ב‪ :‬הנחיות לביצוע מעקב וטיפול בשטחי התמרים המניבים‬
‫כל תופעה חריגה במופע העץ ואו החוטר מצריך ביקור של אדם‬
‫מקצועי שיכול לעזור לחקלאי לברר האם הדבר קשור לנזקי חדקונית‪.‬‬
‫הצהבת עלים‪ ,‬צימוח לא תקין של הלולב‪ ,‬תמות חוטרים ללא‬
‫סיבה‪ ,‬נפילת עץ‪,‬לכידות מוגברות בשטח כל אלא עלולים להצביע‬
‫על נוכחות עץ נגוע בחדקונית הדקל האדומה‬
‫חייבים במקרים אלו ליידע את מערכת ההדרכה ואו השירותים‬
‫להגנת הצומח‪.‬‬
‫חוסר ערנות עלול לגרום לנזקים כלכליים למגדל ולשכניו הסמוכים‬
‫לכן מומלץ לפעול כך‪:‬‬
‫‪.1‬חוטרים מתים חשודים בנגיעות בחדקוניות ולכן חייבים לנתקם‬
‫ולטבול אותם במיכל עם דורסן)פירינקס( בריכוז של ‪+ 0.2%‬דיוויפאן‬
‫‪. 0.15%‬‬
‫‪.2‬יש לפנות לשירותים להגה"צ )עמי הברמן – ‪( 0506241724‬‬
‫ולהודיע על תמותת חוטרים או עצים במטעים ‪.‬‬
‫‪.3‬התכשיר קונפידור ת"ר ייושם במנה של ‪ 10‬סמ"ק לעץ בהגמעה‬
‫כטיפול חד‪ -‬פעמי לסתיו זה‪) .‬ההמלצה לכל מטעי התמרים ובעיקר‬
‫לאילו הקרובים לנעמה ולפצאל בטווח של ‪ 10‬ק"מ(‬
‫‪.4‬במטעים הנגועים חייבים לרסס את הגזעים לאחר הגדיד בקרטה‬
‫מקס או בפירינקס )דורסן( בריכוז של ‪ .0.3%‬הריסוס בכל מושב‬
‫חייב להתבצע באותם ימים בתאום מלא בין החקלאים‬
‫בסתיו מומלץ לרסס אחת לחודש בספטמבר – נובמבר )באותם‬
‫ישובים בהם התגלו עצים נגועים(‬
‫‪.5‬להתייעצות פנו למדריכי שה"מ – שמעון ביטון ‪050-6241609‬‬
‫וחיים אורן ‪. 050-6241636 -‬‬
‫בברכה ושנה טובה‬
‫שמעון ביטון וחיים אורן‬
‫שה"מ‪,‬משרד החקלאות‬