פרוטוקול 15/09 - מועצה מקומית אזור

‫‪1‬‬
‫פרוטוקול ‪10/51‬‬
‫מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום‬
‫שלישי ז' כסלו התש"ע ‪ 42‬נובמבר ‪4551‬‬
‫נוכחים‪ :‬אריה פכטר‪ ,‬מזל שאול‪ ,‬יעקב פרידמן‪ ,‬אריאל ויסוול‪ ,‬יוסף מגנזי‪,‬‬
‫משה רוטברט‪ ,‬בני שגיר‪ ,‬יעל ברק מידן‪ ,‬אוריאל תנעמי‪ ,‬נבון קצב‪.‬‬
‫חסר‪ :‬אפרים זילוני‪.‬‬
‫הישיבה התחילה בשעה ‪45:00‬‬
‫הסתיימה בשעה ‪.41:25‬‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪ .1‬תשובות לשאילתות של חברי המועצה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה ‪.10/51 14/51‬‬
‫‪ .0‬אישור פרוטוקול מועדת בקורת מיום ‪ 15‬נובמבר ‪.4551‬‬
‫‪ .2‬קריאת שם לרחוב‪/‬סמטה בקצה ב"ג – רח' או סמטת הרימון‪.‬‬
‫‪ .0‬אישור הדו"ח הרבעוני לשנת ‪ 4551‬רבעון ‪.0‬‬
‫‪ .6‬אישור הצבת שלטי פרסומת בשטחים פרטיים‪.‬‬
‫‪ .7‬חידוש מסגרת האשראי (משיכת יתר) בבנקים לשנת ‪.4515‬‬
‫‪ .8‬הגדלת תב"ר ‪ 276‬העברת זכויות מרכז הספורט למועצה‬
‫בסך ‪.₪ 1,005,555‬‬
‫‪ .1‬חידוש האישור לשנת ‪-4515‬השתתפות המועצה במימון הוצאות‬
‫בתי הכנסת לתשלום אגרת המים והביוב וכן של המועצה הדתית‪,‬‬
‫המתנ"ס ומרכז יום לקשיש‪.‬‬
‫‪ .15‬אישור תב"ר ‪– 211‬התקנת מצלמות אבטחה על סך ‪.₪ 655,555‬‬
‫‪ .11‬החזרת הקרקע של הקנטרי למינהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪ .14‬אישור תב"ר ‪ 214‬על סך ‪ ₪ 025,555‬עבור פעילות חינוך והסברה‬
‫לעידוד פרויקטים של מיחזור והשבה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני מתחיל בשאילתות שהגישו הירוקים‪.‬‬
‫בהודעות החיוב בארנונה לתקופה ‪ ,11-14/4551‬הוסיפה המועצה חיוב בשיעור‬
‫של ‪ .4.72%‬למיטב ידיעתי המועצה לא אישרה תוספת ארנונה‪ .‬על פי איזה‬
‫סעיף או מכח מה בוצעה העלאת הארנונה‪.‬‬
‫תשובה לשאילתא‪:‬‬
‫בנושא חיוב ‪ 4.72%‬בארנונה‬
‫הנ"ל הם הפרשי הצמדה שהמועצה חייבה על שנת ‪ 4551‬על פי החוק‪.‬‬
‫האם הבניינים החדשים (דנקנר‪ ,‬מדורגים‪ ,‬קפלן ועוד) מחוייבים בתשלום ארנונה‬
‫על ממ"ד? כמו כן ברצוננו לדעת ממתי מבקשת המועצה לגבות חיובי הארנונה‬
‫המעודכנים על פי סקר המדידות האחרון?‬
‫‪4‬‬
‫תשובה לשאילתא‪:‬‬
‫בנושא חיוב הבניינים החדשים על ממ"ד‬
‫למעט הבניין של דנקנר שחוייב בעת איכלוס ב‪ 4551-‬על הממד"ים‪ ,‬כל היתר עדיין‬
‫לא חוייבו‪ .‬החיובים לפי הסקר האחרון ייגבו החל מינואר ‪.4551‬‬
‫נבקש לראות את תשובת המועצה לפניית משרד הפנים ביחס לתנאי העסקת‬
‫המבקר הפנימי‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬רצ"ב נמסר לכל חברי המועצה צילום מתשובת המועצה לפניית משרד‬
‫הפנים ביחס לתנאי העסקת המבקר הפנימי‪.‬‬
‫האם נרכשו רכבים חדשים לעובדי המועצה? אם התשובה חיובית ברצוננו לדעת‬
‫למי‪ .‬האם אין נושא של רכישת רכב מחייב החלטת מועצה?‬
‫תשובה לשאילתא בנושא רכישת רכבים חדשים לעובדי מועצה‪:‬‬
‫חלק מעובדי המועצה מתוגמלים בשתי אפשרויות‪:‬‬
‫א‪ .‬תשלום דרך השכר על אחזקת רכב על פי החוק‪.‬‬
‫ב‪ .‬מספר בעלי תפקידים קיבלו רכב בליסינג‪ ,‬העלות בשני המקרים שווה‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫אפשר לקבל במספרים כמה עולה הליסינג וכמה בשיטה השניה?‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫אני אתן לך דוגמא מהרכב שלי‪ .‬בשנת ‪ 4550‬עלה למועצה כל ההחזרים שזה רשיון‬
‫רכב‪ ,‬ביטוח חובה‪ ,‬ביטוח מקיף‪ ,‬כל זה מגולם על ידי המועצה בתוספת כל חודש‬
‫קצבת נסיעות על פי חוק והוצאות קבועות ומשתנות סה"כ ‪.₪ 07,555‬‬
‫בשנת ‪ ,4558‬רכב בליסינג עלה למועצה כולל הדלק ‪ .₪ 25,555‬אם תיקח בחשבון‬
‫שהדלק התייקר בשלוש השנים האלה אז זה פלוס מינוס אותו הדבר‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫אנחנו קיבלנו בזמנו החלטה במועצה‪ ,‬אני הבאתי את ההצעה לראש המועצה‬
‫הקודם‪ ,‬הנושא נבדק במרכז השלטון המקומי והסתבר שזה גם חוקי וגם‬
‫משתלם‪ .‬זה התחיל בכך שבמקום כל קדנציה לרכוש רכב לראש המועצה‬
‫ב‪ ₪ 165,555-‬ולשלם את כל ההוצאות עדיף ליסינג‪ ,‬ואז קיבלנו החלטה במועצה‬
‫שראש המועצה ומספר בעלי תפקידים בכירים יוכלו להחליף רכבים לליסינג‪.‬‬
‫אריאל ויסוול‪:‬‬
‫לראש המועצה מגיע רכב רמה ‪ 2‬והוא נוסע ברכב רמה ‪ ,0‬זה לרוטברט בנושא‬
‫סעיף היעול‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫אני מציע שמבחינת היעול שתתחיל בזה שתוציא היתר בניה אצלך בבית‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫רוטברט‪ ,‬זה באמת לא מתאים‪ ,‬אתה יורד לפסים אישיים‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫אריאל ויסוול‪:‬‬
‫זה כבר מתחילת הישיבה‪ ,‬קודם על שמוליק והשכר שלו‪ ,‬אתה חוצפן‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫חברה באמת?‬
‫אריאל ויסוול‪:‬‬
‫מה באמת? אתה שמעת מה הוא אמר?‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫אני לא באתי לפה לבזבז את זמני על שטויות‪.‬‬
‫אריאל ויסוול‪:‬‬
‫אתה צודק‪ ,‬אבל שמעת מה הוא אמר?‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫לכן באנו בהצעה לעבור לליסינג ע"מ גם לחסוך‪ .‬במידה ורוצים לתת לעוד עובדים‬
‫רכבים בליסינג‪ ,‬אולי צריך חוות דעת מהיוע"מ בעניין‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫בדקתי את זה‪ .‬זה כמו שקיבלתי עכשיו פקח בנין לעבודה ואני צריך לתת לו‬
‫אחזקת רכב‪ .‬אז מה אני צריך לשאול את היוע"מ‪ .‬זה בסמכותי כראש מועצה‬
‫לקבל החלטה כזאת‪ .‬שאלו אותי האם זה אותה עלות‪ ,‬אם פחות או יותר אותה‬
‫העלות‪ ,‬אז מה הבעיה?‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫במקרה של ראש המועצה זה חוסך ‪ 05%‬שלא צריך לרכוש רכב מכספי המועצה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני ממשיך בשאילתא הבאה‪.‬‬
‫מי הם בעלי הקרקע של מועדון מפא"י לשעבר של עמותת צוותא אזור‪-‬לשעבר‬
‫מועדון מפ"ם? האם שולמו היטלי השבחה בגין הקרקעות האמורות שהופשרו או‬
‫מיועדות להפשרה לבניה? במידה ושולמו‪ ,‬מה הסכום ששולם‪ .‬נבקש לראות‬
‫המסמכים הרלוונטיים‪.‬‬
‫תשובה לשאילתא‪:‬‬
‫הקרקע שהייתה שייכת למפלגת העבודה ברחוב הרצל נמכרה ליזם פרטי‪ ,‬אשר‬
‫שילם אגרות בניה והיטלי השבחה כחוק‪.‬‬
‫לגבי מועדון מפ"ם נמכר במכרז‪ ,‬טרם ידועים לנו פרטים של הרוכש‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫לגבי מועדון מפ"ם ישנה החלטת מועצה משנים ‪ 4557 – 4556‬שפותר אותם מהיטל‬
‫השבחה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני אגיד לך את האמת‪ ,‬אני מתנגד לזה‪ ,‬אני פעם ראשונה ששומע את זה וזה לא‬
‫מקובל עליי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫עכשיו נמכרה הקרקע וחבל על הכסף‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫מכיוון שזה לא מהתקופה שאני ראש מועצה אני שומע את זה ואני מתעצבן‪ ,‬כי‬
‫המצב הכלכלי של המועצה לא טוב‪ ,‬ואנחנו חיים מהיטלי השבחה‪ ,‬אני האחרון‬
‫שרוצה לבטל היטלי השבחה‪ .‬אני אבדוק את זה‪ ,‬אני אבדוק אם חוקית‪ .‬אנחנו‬
‫יכולים לחזור בנו‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫אתה לא יכול‪ ,‬זה אבוד‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני ממשיך לשאילתא הבאה‬
‫האם קיימת קרן לטיפול בעזבונות המטופלת על ידי הרשות המקומית? במידה‬
‫וכן מי האחראי על הטיפול בכספי הקרן והיכן משתקפים נכסי הקרן בדוחו"ת‬
‫הכספיים של המועצה‪ .‬נבקש לראות המסמכים הרלוונטיים‬
‫תשובה לשאילתא‪:‬‬
‫למועצה אין קרן כזו‪ ,‬ואני לא יודע על מה מדברים בכלל‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫באחד הפרוטוקולים כתוב שהכסף יבוא מקרן עזבונות‪.‬‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫זה קרן עזבונות של המדינה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני עובר לשאילתות של אורי תנעמי‪.‬‬
‫תכנון כביש שבזי – למרות כל ישיבות ההבהרה שהיו עם המעורבים בתכנון‬
‫ולמרות כל ההתראות בעניין התכנון מצאתי לנכון להביא עניין זה בפני חברי‬
‫המועצה ולומר כי עדיין אני רואה במצב תכנוני הקיים בעיה שניתנת לפתרון‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫מדוע ראש המועצה לא מעוניין לעשות בדיקה יסודית ע"י מתכנן כבישים מומחה?‬
‫תשובה לשאילתא של אורי תנעמי‪:‬‬
‫אורי‪ ,‬אני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך‪ ,‬אבל לגבי הנושא של שבזי‪ ,‬היית שותף‬
‫לכל המהלך‪ ,‬בפגישות עם המהנדסים למיניהם ודאגת שנקבל מליון ‪ ₪‬ממע"צ‪.‬‬
‫המועצה כבר עובדת שם וכבר הושקע כסף רב בפרויקט‪ .‬לבוא היום ולבקש כל‬
‫מיני שינויים זה חבל על הזמן‪.‬‬
‫אורי טוען היום אחרי שעשינו שם את כל המצעים שהגבהים לא בסדר‪ .‬נכון שזה‬
‫הולך בצורה מדורגת וישנה גבעה של ‪ 4.0 – 4‬מטר שכמה תושבים יצטרכו למלא‬
‫את החלקות‪ .‬רק לפני שבועיים ישבנו עם שלמה גת ועם מהנדס הכבישים צבי‬
‫וינוגרד והם אמרו שאין פתרון‪ ,‬זה הפתרון הטוב ביותר‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫עכשו אורי אומר בוא וניקח יועץ אחר‪ .‬נניח שניקח יועץ אחר ויבוא ויגיד שהייתה‬
‫אפשרות אחרת‪ ,‬שזה בכלל לא בטוח‪ ,‬מהיכן נביא עוד מליון ‪.₪‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫אני הבאתי היום את הנושא לשולחן המועצה כדי להתריע פעם נוספת וכבר‬
‫התרעתי בפעמים קודמות‪ .‬מדובר בשכונה שהממשלה קיבלה בזמנו החלטה‬
‫להעביר אותה לישוב אזור‪ ,‬כאשר לתושבים לא היה מה לומר בנושא‪ .‬הגענו לאזור‬
‫קיבלנו כ‪ 107-‬דונם והשארנו בכפר חב"ד ‪.055‬‬
‫יעקב פרידמן‪:‬‬
‫אני לא יודע‪ ,‬אבל באיזור שאתה ורוטברט ופכטר גרים כל הזמן מחלקים דונמים‬
‫ובנינים‪ ,‬אני ומגנזי ואריאל גרים בשכונה שלא מחלקים כלום‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫עשינו שם פרויקט מאוד חשוב שזה כביש פנימי שייקרא רחוב שבזי‪ ,‬הכביש הזה‬
‫למעשה ייתן שירותים לכל אלה שירצו לבנות בשטחים שהם עדיין נחשבים היום‬
‫כמשקי עזר‪ ,‬אני כבר במלחמה עם המינהל הרבה זמן והצלחנו להביא את המינהל‬
‫להחלטה שהשטחים האלה יהפכו לבניה‪ ,‬שר האוצר בראון לא חתם על ההסכם‬
‫וזה נשאר תקוע ככה‪.‬‬
‫אנחנו נמצאים היום בשלב של סלילה‪ ,‬של מילוי‪ ,‬של הידוק עוד אין מדרכות‪ ,‬יש‬
‫את התוואי של הכביש‪ .‬קיבלנו לאחר מלחמות תקציב ממע"צ על מנת לבצע שם‬
‫ניקוז מכיוון שמע"צ בנתה שם סוללת עפר צמוד לכביש ‪ ,2‬נוצר מצב שהמים עמדו‬
‫בקצה השטחים לכל הצד המזרחי‪ .‬לכן היו חייבים קודם כל לעשות ניקוז ואם לא‬
‫היינו עושים ניקוז לא היה תוואי לכביש‪ .‬כתוצאה מהנתונים הקיימים בשטח‬
‫נוצרו הפרשי גבהים של כ‪ 4.0- 4-‬מטר‪ ,‬הכביש יותר גבוה מהשטחים‪ .‬כאשר אתה‬
‫מתכנן שכונה לא ייתכן שתעשה כביש גבוה ב‪ 0-‬מטר ועכשיו התושבים יצטרכו‬
‫לעשות מילוי לכל השטח‪ .‬נכון ישבתי כאן עם המהנדסת ועם המהנדסים‪ ,‬אני לא‬
‫מהנדס וגם אריה לא‪ ,‬ואם תביא את המתכנן מה הוא יגיד לך טעיתי? לכן אני‬
‫אומר בואו ניקח מתכנן‪ ,‬אולי יש אפשרות לעשות את הכביש הזה במצב אחר‪ .‬כל‬
‫הניקוז והמים של הגשם האחרון עבר קדימה‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫למה זה יצא ככה?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫כי יש בעיות של הביוב ואתה חייב הפרשי גבהים ע"מ שהביוב ילך משם לדרך‬
‫השלום שם הוא מתחבר‪ .‬ישבו על זה כל המומחים‪.‬‬
‫קודם כל‪ ,‬הבעיה היא לא אצל כולם‪ ,‬כי כל אלה שמהצדדים אין להם בעיה של‬
‫גבהים‪ ,‬הבעיה קיימת ל‪ 6- 2-‬יחידות שיצטרכו למלא שם אדמה‪ .‬לכל אחד יעלה‬
‫‪ 45‬או ‪ 05‬אלף ‪ ₪‬ויכשירו את זה‪ .‬להם זה בעיה להשקיע סכום כזה‪ ,‬אבל למועצה‬
‫יהיה נזק של ‪ 4‬מליון ‪ ₪‬שאין לה זה בסדר?‬
‫זו התשובה שלי‪ ,‬ואורי אם יש לכם השגות תגישו תביעה נגד המתכנן‪ ,‬שהיה יכול‬
‫לעשות לדעתכם משהו אחר‪.‬‬
‫במקום שיבואו להגיד תודה למועצה‪ ,‬אז כל הזמן יש רק טענות‪ .‬כל זה במקום‬
‫הג'נקיאדה שהייתה שם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫התושבים שם סובלים כבר ‪ 05‬שנה מהמצב‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אורי‪ ,‬אם תושב סובל הוא צריך לעשות משהו בניגוד לחוק?‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫מי שגרם להם והביא אותם למצב הזה זה המדינה והמועצה‪ .‬לך למנהל ותגיד‬
‫להם מפוני תוחלת‪ ,‬יגידו לך זה מדינה אחרת‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני עובר לשאילתא השניה של אורי‬
‫גביית ארנונה מגורמים חיצונים‪ :‬בישוב קיימים מבנים השייכים לקבלנים‬
‫למיניהם האם המועצה גובה מהם ארנונה ולפי איזה תעריף וכמה נגבה מהם עד‬
‫היום?‬
‫תשובה לשאילתא בנושא גביית ארנונה מגורמים חיצוניים‬
‫המועצה מחייבת על כל מבנה בעקרון‪ ,‬במידה ויש לך שאלה או מידע על מקום‬
‫ספציפי מסויים‪ ,‬אנא העבר אלינו ונבדוק‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫למשל המבנה שעומד פה לפינוי בינוי‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫הוא מחוייב‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫יש מבנים נוספים כאלה?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫תגיד‪ ,‬אני אבדוק כל דבר‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫חברת המדידות שנמצאת במועצה הדתית משלמת ארנונה?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫לא‪ ,‬זה על פי המכרז שלהם והחוזה שאנחנו חתומים מולם דרך משק וכלכלה‪.‬‬
‫אני עובר לסעיפים של סדר היום‬
‫סעיף שתיים‪ :‬אישור פרוטוקולים מישיבת מועצה ‪.10/51 14/51‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫אני מאשרת את הפרוטוקול בהסתייגות קטנה‪ ,‬מר חכים שכח הערה קטנה‬
‫שהייתה לו לגביי‪ ,‬ואם היוע"מ כבר כאן אז שאלתי כיצד צריך לנהוג מנכ"ל‬
‫המועצה אחרי שפונה לחברת מועצה ואומר שהיא מזיינת את השכל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫גם בעבר היו מידי פעם דברים כאלה ובעקרון לא רשמנו את זה בפרוטוקולים‪.‬‬
‫אבל אם את מתעקשת לרשום את זה‪ ,‬אז אני ארשום‪.‬‬
‫עוד" יורם מושקט‪:‬‬
‫אין טעם לרשום את זה‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫אני מבקשת התנצלות‪.‬‬
‫אריאל ויסוול‪:‬‬
‫הוא התנצל בישיבה הקודמת‪.‬‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫אני אמרתי ואני חוזר שוב‪ ,‬אני מתנצל‪ ,‬נפלט לי יצא לי ואני מצטער ומתנצל על‬
‫כך‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫מי בעד אישור הפרוטוקולים‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫הפרוטוקולים מאושרים פה אחד‪.‬‬
‫סעיף שלוש‪ :‬אישור פרוטוקול מועדת ביקורת מיום ‪ 15‬נובמבר ‪.4551‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫הפרוטוקול מבחינתי בסדר‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫הפרוטוקול של ועדת ביקורת מאושר‬
‫פה אחד‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫אני רוצה לדבר על שני דברים‪ .‬דבר אחד זה לידיעה‪ ,‬שחוסל המוסד של ייעוץ‬
‫משפחתי‪ .‬דווקא התושבים שצריכים את זה לא יזכו לשירות‪ .‬אם ילכו באופן‬
‫פרטי ישלמו כ‪ ₪ 005-255-‬על פגישה וזה חבל שנסגר ולדעתי יש לפתוח אותו‬
‫מחדש‪.‬‬
‫דבר שני אין תיאום בין האגפים במועצה דברים זורמים וחכים אומר לא קיבלתי‬
‫כן הגיע לא הגיע‪ .‬צריך לעשות סדר‪ .‬יש פה אי סדר בנושא הניהול‪ .‬לדעתי צריך‬
‫יועץ אירגוני‪ ,‬שווה להשקיע את הכסף הזה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫סעיף ארבע‪ :‬קריאת שם לסמטה בקצה רחוב בן גוריון‪.‬‬
‫תראו‪ ,‬פנו אלי התושבים כי זה היום רחוב ללא שם‪ .‬אני מציע לקרוא סמטת‬
‫הרימון או רחוב הרימון‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫יש פה הזית‪ ,‬הברוש‪ ,‬אז שיהיה איזור של עצים‪ .‬שם מדובר ברחוב בן גוריון‪,‬‬
‫ספיר‪ ,‬זבוטינסקי‪ ,‬שפירא‪ ,‬נעשה עכשיו עליזה בגין‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני בכוונה לא רציתי לערב פה פוליטיקה‪ ,‬יכולתי לקרוא לזה רחוב ירוחם משל‪,‬‬
‫ולא עשיתי את זה‪ .‬אני חושב שהרימון זה שם יפה ומכובד‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫המועצה מחליטה פה אחד לקרוא למקום סמטת הרימון‪.‬‬
‫סעיף חמש‪ :‬אישור הדו"ח הרבעוני לשנת ‪ – 4551‬רבעון ‪0‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫יש פה כוכבית והערה שתלוש ארנונה מספר ‪ 0‬שמשותף לחודשים ספטמבר‬
‫אוקטובר גורם לעיוות בדו"ח‪.‬‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫זה בדיוק מה שקרה ברבעון הראשון‪ ,‬יש לך את ההוצאות לסוף ספטמבר ויש לך‬
‫את ההכנסות לסוף ספטמבר פרט להכנסות מארנונה שנגבות בסוף אוקטובר‬
‫לספטמבר ואוקטובר וצריך להביא את זה בחשבון‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫מה שאתה אומר שהכסף ייכנס באוקטובר‪.‬‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫להזכירך‪ ,‬אנחנו בנובמבר והכסף כבר נכנס באוקטובר‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫אני מצביע נגד‪ ,‬כי אני רואה שלדעתי אין שום פעילות‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫הדו"ח הרבעוני לשנת ‪ 4551‬דו"ח ‪ 0‬מאושר ברוב‬
‫קולות ‪ 0‬בעד‪ 1 ,‬נמנע‪-‬נבון קצב‪ 2 ,‬נגד משה רוטברט‪,‬‬
‫יעל מידן ברק‪ ,‬בני שגיר‪ ,‬אורי תנעמי‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫סעיף שש‪ :‬איסור הצבת שלטי פרסומת בשטחים פרטיים‪.‬‬
‫החברה הכלכלית עומדת לצאת במכרז על שלטי חוצות‪ .‬אנחנו לא רוצים שיווצר‬
‫מצב שאנשים בשטחים פרטיים יציבו שלטים‪.‬‬
‫לכל עסק מותר לשים שלטים ולפרסם רק את בית העסק שלו‪ .‬אסור לו לפרסם‬
‫עסק אחר‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫קיים חוק הדרכים‪ ,‬אם שלט ששמת נראה מדרך בין עירונית זאת עבירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫לא נראה מדרך בינעירונית‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫מי שיש לו בית פרטי ושם שלט חברת קוקה קולה‪ ,‬אז המועצה תמנע ממנו כי זה‬
‫בניגוד לאיכות הסביבה וכו'‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫אם תושב רוצה לפרסם את בר רפאלי אז אסור לו?‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫יש חוקים במדינה וזה נגד החוקים‪ .‬דבר נוסף זה בניגוד למצע שלכם הירוקים‪,‬‬
‫לשים שלטים אז מה הבעיה‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫אם זה לא נוגד שום חוק קיים זה פגיעה בקניין‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫אתה לא יכול לשים שלט אלא קודם כל אתה צריך אישור מתאים‪ ,‬והיום לשים‬
‫שלט זה סיפור גדול‪.‬‬
‫המועצה יכולה להגיד‪ ,‬אני מבחינת איכות הסביבה לא רוצה שלטים בשטחים‬
‫פרטיים‪ .‬קיים ח"ע שילוט וצריך לפעול על פיו‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫תארו לעצמכם איך אזור הייתה נראית אם על כל בית פרטי היו מציבים שלטי‬
‫פרסומת‪ .‬זה לא קיים בשום עיר בארץ‪ .‬הלא אם הייתי בא עכשיו בהצעה לאשר‬
‫לכל בית פרטי לשים שלטי פרסומת הייתם עושים כזאת מהומה ובצדק‪ ,‬הייתם‬
‫אומרים לי אתה מטורף לעשות ג'ונגל בישוב‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫מה קורה אם לבתים פרטיים מסויימים יש היום שלטים?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אסור‪ ,‬ואם המועצה לא תתבע אותם‪ ,‬איכות הסביבה תתבע אותם‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫אני חושב שזה בסדר‪ ,‬אבל אני רוצה לסיג את זה בהחלטה‪ ,‬דוגמא שפינוזה ‪2‬‬
‫יוצא לשיפוץ באיסור הזה שיהיה אפשרי בזמן בניה של בית פרטי להשכרת‬
‫פיגומים או גדר וכו'‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫מקובל עליי‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫המועצה לא תתיר להציב שלטי פרסום בשטחים פרטיים‬
‫ו‪/‬או שטחים תפוסים בידי עסק שאינם מפרסמים את בית‬
‫העסק‪ ,‬למעט שטחים פרטיים השייכים למועצה ו‪/‬או‬
‫גופים משתייכים למועצה כגון‪ :‬שטח הצופים‪ ,‬בתי ספר‬
‫וכו'‪.‬‬
‫כמו כן תפעל המועצה להסרת שלטי פרסום שהוצבו בניגוד‬
‫להחלטה הנ"ל כולל שלטים שהוצבו לפני ההחלטה הנ"ל‬
‫ואשר פג תוקף הרישיון שלהם‪.‬‬
‫ההחלטה התקבלה פה אחד‪.‬‬
‫סעיף שבע‪ :‬חידוש מסגרת האשראי (משיכת יתר) בבנקים לשנת ‪4515‬‬
‫אנחנו כל שנה מאשרים את זה‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫כמה זה עולה לנו?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫לא הרבה‪ ,‬כי אנחנו משתדלים לא להיות במינוס‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫זה מסוג הדברים שכן משתמש לא משתמש אתה משלם‪.‬‬
‫שמואל ישראל‪:‬‬
‫קודם כל קיבלנו פטור‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫לא חשוב‪ ,‬אבל בוא נגיד שזה עולה כסף‪ ,‬אז לא נבקש אשראי? המועצה עד לפני‬
‫שנה הייתה מנצלת את האשראי עד הסוף וזה עלה לא מעט כסף‪ .‬אני עומד על זה‬
‫שאנחנו לא ננצל את האשראי‪ .‬אבל אם מחר אני אצטרך להיכנס למינוס‪ ,‬אני‬
‫אתחיל רק אז לרוץ? זה לימים קשים בלבד‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫המועצה מאשרת פה אחד חידוש מסגרת האשראי לשנת‬
‫‪ 4515‬בבנקים וכן את האישור למשכון ההכנסות העצמיות‬
‫של המועצה לגובה המסגרת המאושרת לפי הפירוט דלהלן‪:‬‬
‫בנק הפועלים ‪₪ 1,405,555‬‬
‫בנק לאומי ‪₪ 1.405,555‬‬
‫סעיף שמונה‪ :‬הגדלת תב"ר ‪ 276‬העברת זכויות מרכז הספורט למועצה‬
‫בסך ‪.₪ 1,005,555‬‬
‫תראו‪ ,‬המועצה צריכה להמשיך לשלם את הכסף על פי צו והחלטת בית המשפט‪.‬‬
‫אנחנו נסיים ביוני ‪ 4511‬לפי טבלת היאוש שיש לי בחדר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫אני רוצה להבין את העסקה‪ ,‬זה כרוך יחד עם סעיף ‪ ,15‬החזרת הקרקע‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אין שום קשר‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫המועצה עשתה עסקה שהיא משלמת במשך ‪ 2‬שנים מליון וחצי דולר שבסיומם‬
‫לוקחת את הקרקע ומעבירה אותה למינהל‪ .‬המינהל ישווק את הקרקע‪ .‬מישהו‬
‫בדק כמה היטלי השבחה נקבל לשם‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫מה האופציה? להשאיר את הקנטרי ככה?‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫יכול להיות שתמצא לקרקע שימושים יותר טובים‪ .‬אבל אם אתה מחזיר אותה‬
‫אחרי ששילמת‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫זה אמנם לא הסעיף זה מופיע בסעיף אחד עשרה החזרת שטחו הקנטרי למינהל‬
‫אבל אם כבר שאלת אני אענה‪.‬‬
‫את התב"ר צריך לאשר ואין שום קשר להחזרת הקרקע או לא‪ ,‬זה נפסק על ידי‬
‫בית דין ואנחנו הולכים על פי החוק‪ .‬הסיכום שלי עם המנהל זה שאנחנו מחזירים‬
‫את הקרקע למנהל ואנחנו נעשה שינוי יעוד והיטל ההשבחה יכנס למועצה‪ .‬זה‬
‫בערך ‪ 05%‬משווי הקרקע‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫מעלות ערך השווי‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫כמה אתה מעריך יכנס למועצה מכל העסקה הזו?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני מעריך שמשהו בסביבות ‪ – 2‬מליון דולר‪ .‬ישבנו עם השמאי והמהנדסת על‬
‫הענין‪ .‬זה יוצא כ‪ 05,555-‬דולר לכל יחידה שיבנו תכפיל ב‪ 455-‬יחידות‪ ,‬זה בלי‬
‫אגרות בניה‪ ,‬זה ‪ 6‬מליון דולר‪ .‬זה חבל הצלה למועצה‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫לטעמי זה עגום מאוד שהמועצה מוכרת את עתודות השטחים הירוקים‬
‫הציבוריים האחרונים שנותרו בישוב‪ .‬זה קרקע ירוקה של ‪ 45‬דונם שיכול להיות‬
‫פארק מדהים‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫יש פארק בגין‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫יעל ברק מידן‪:‬‬
‫חבל לנצל כל קרקע שמיועדת לתרבות ופנאי לבניינים ובניה ועוד יחידות דיור‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫לגבי הגדלת התב"ר אני ואורי התנגדנו גם בזמן אמנון‪ ,‬אז אנחנו לא יכולים‬
‫להסכים עכשיו‪ .‬אבל לגבי הנושא של החזרת הקרקע למנהל‪ ,‬אני רוצה שנקבל פה‬
‫החלטה אמיצה שהגיע הזמן שהקרקע הולכת לבניה ולא לפארק‪ ,‬אבל שיהיה‬
‫לתושבי אזור ולזוגות צעירים שגדלו בישוב‪.‬‬
‫עו"ד יורם מושקט‪:‬‬
‫במידת האפשר‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫לא‪ ,‬אנחנו נחליט על זה‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אני מבטיח לך שאני אעשה ככל יכולתי שתושבי אזור יהנו כמה שיותר‪ .‬כמו‬
‫שדנקנר בבנין הראשון נתן במשך חודשיים הנחה לא קטנה לתושבי אזור‪ .‬אבל‬
‫יותר מזה אני לא יכול להבטיח‪.‬‬
‫נבון קצב‪:‬‬
‫אור יהודה עשתה ככה‪ .‬תקבל החלטה שתהיה עדיפות לתושבי אזור לפחות‬
‫במידת האפשר‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫אין לי בעיה עם זה‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫הגדלת תב"ר ‪ 276‬אושר ברוב קולות‬
‫‪ 0‬בעד‬
‫‪ 2‬נמנעים – משה רוטברט‪ ,‬בנע שגער‪ ,‬אורי תנעמי‬
‫נבון קצב‪.‬‬
‫‪ 1‬נגד – יעל מידן ברק‪.‬‬
‫סעיף ‪ :1‬חידוש האישור לשנת ‪-4515‬השתתפות המועצה במימון הוצאות בתי‬
‫הכנסת לתשלום אגרת מים וביוב וכן של המועצה הדתית‪ ,‬המתנ"ס‬
‫ומרכז יום לקשיש‪.‬‬
‫אנחנו שנים נשאנו על גבינו המועצה את הנושא של בתי כנסת ומוסדות אחרים‬
‫בישוב‪ ,‬ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך עם זה‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫השאלה אם לא צריך להקטין את ההקצבה הזאת‪ 05 .‬קוב לחודש זה הרבה‬
‫‪10‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫לגבי בתי הכנסת זה בסדר‪ ,‬שהמועצה תתמוך בהם‪ .‬אבל לגבי גופים אחרים שיש‬
‫להם תקציב משלהם ומקבלים תמיכות מהמועצה כמו מרכז יום לקשיש‪,‬‬
‫המתנ"ס והמועצה הדתית‪ ,‬שמתקיימים בכוחות עצמם‪ .‬אם המועצה עשתה פעם‬
‫טעות כמו שאמרת במדידות אז כל הזמן נמשיך בטעות‪.‬‬
‫יהושע מרובקה‪:‬‬
‫שלושת הגופים האלה הם לא גופים נתמכים‪ .‬יש להם הקצבה מאיתנו‪ ,‬זה לא‬
‫תמיכה‪.‬‬
‫אורי תנעמי‪:‬‬
‫שישלמו מתוך התקציבים שלהם‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫לגבי ‪ 4515‬נאשר את זה ולגבי ‪ 4511‬נחשוב על זה עוד פעם‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫השתתפות המועצה במימון הוצאות בתי הכנסת לתשלום‬
‫אגרות מים וביוב וכן של המועצה הדתית‪ ,‬בית פיס לקשיש‬
‫והמתנ"ס – מאושרות פה אחד כמו בשנת ‪.4551‬‬
‫סעיף עשר‪ :‬אישור תב"ר ‪ 211‬התקנת מצלמות אבטחה על סך ‪₪ 655,555‬‬
‫אנחנו רוצים להתקין מצלמות בישוב‪.‬‬
‫משה רוטברט‪:‬‬
‫כמה מצלמות יש היום?‬
‫משה חכים‪:‬‬
‫בסביבות ‪ 00‬מצלמות‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫התב"ר למצלמות ‪ ₪ 655,555‬ואם אתם רוצים לראות תוכנית אין שום בעיה זה‬
‫אצל שמוליק‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫אז בוא נאשר את זה ואחר כך נראה את התוכנית‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫מקובל עליי‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫התב"ר מאושר פה אחד‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫סעיף אחד עשרה‪ :‬החזרת שטח הקנטרי למינהל מקרקעי ישראל‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫החזרת הקרקע מאושרת ברוב קולות‬
‫‪ 1‬בעד‬
‫‪ 1‬נגד – יעל מידן ברק‬
‫סעיף שנים עשר‪ :‬אישור תב"ר ‪ 214‬על סך ‪ ₪ 025,555‬עבור פעילות חינוך‬
‫והסברה לעידוד פרויקטים של מיחזור והשבה‪.‬‬
‫תראו‪ ,‬הגשנו בקשה לאיכות הסביבה לשלוש שנים לסיוע כספי‪ ,‬אישרו לנו‬
‫‪ .₪ 205,555‬הפרויקט מחולק לשלוש שנים‪ ,‬כל שנה ‪ ₪ 185,555‬מזה השתתפות‬
‫המשרד להגנת הסביבה ‪ ₪ 105,555‬ו‪ ₪ 05,555-‬לשנה מהתקציב הרגיל של‬
‫המועצה‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫זה מהיטל הטמנה?‬
‫שמואל ישראל‪:‬‬
‫זה מהיטל הטמנה ב' כי יש שני שלבים‪ .‬זה לא מהירוקים‪.‬‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫לא חשוב זה מהצהובים‪.‬‬
‫יעל מידן ברק‪:‬‬
‫מה לגבי התוכנית?‬
‫אריה פכטר‪:‬‬
‫יש בחורה שעובדת באיכות הסביבה בחולון‪ ,‬אתי סלע‪ ,‬התוכנית אצלה‪.‬‬
‫מחליטים‪:‬‬
‫תב"ר ‪ 214‬אושר פה אחד‪.‬‬
‫תודה לכולם‪ ,‬אני נועל את הישיבה‪.‬‬
‫משה‬
‫מנכ"ל‬
‫חכים‬
‫המועצה‬
‫אריה‬
‫פכטר‬
‫ראש‬
‫המועצה‬