מועצת העיר טייבה

‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מועצת העיר טייבה‬
‫פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' ‪25202/‬‬
‫מיום רביעי‪ ,‬ט"ז בטבת התשע"ה‪1.2.2/ ,‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מועצת העיר טייבה‬
‫ישיבת מליאה מן המניין מס ' ‪25202/‬‬
‫מיום רביעי ‪ ,‬ט " ז ב טבת ה תשע " ה ‪1.2.2/ ,‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫חסר‪:‬‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫יו"ר הוועדה הממונה וראש העיר‬
‫חבר מועצת העיר‬
‫מר אריק ברמי ‪-‬‬
‫מר שמעון בינון ‪-‬‬
‫מר איציק שלום ‪-‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף ‪-‬‬
‫חבר מועצת העיר‬
‫חבר מועצת העיר‬
‫גב' אביטל הכט ‪-‬‬
‫חברת מועצת העיר‬
‫מר אחמד בלחה ‪-‬‬
‫חבר מועצת העיר‬
‫גלית לוי ‪-‬‬
‫אהרון בונה ‪-‬‬
‫עוזרת ראש העירייה‬
‫יועמ"ש של העירייה‬
‫רו"ח קובי גינזבורג ‪-‬‬
‫סאמי תלאוי ‪-‬‬
‫חשב מלווה‬
‫גזבר העירייה‬
‫אינג' חאלד ג'באלי ‪-‬‬
‫אינג' יוסף ג'ומעה ‪-‬‬
‫מהנדס העיר‬
‫מהנדס הוועדה‬
‫רמי טרבלסי‬
‫‪-‬‬
‫מנהל מח' שפ"ע‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מינוי ועדה לניהול מו"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מינוי עו"ד גלית לוי למנכ"ל העירייה חצי שנה רטרואקטיבית מיום המינוי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מינוי מר יגאל צדוק כפרויקטור שילווה את הקמת החברה הכלכלית‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין ‪ .25201/‬אנחנו לא מעלים‬
‫פה את הנושא של הפרוטוקול הקודם‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬עוד לא שלחו‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬שלחו‪ .‬אני חתמתי עליו היום‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬לא קיבלנו אותו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מינוי ועדה לניהול מו"מ‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬נעשה את זה בישיבה הבאה‪ .‬אני כתבתי שונות‪ .‬יש ‪ 2‬נושאים שאני רוצה‬
‫להעלות‪ .‬הראשון זה ‪ 2-3‬מכרזים שנתקענו עם זוכה אחד או מציע אחד ולכן זה בעייתי‬
‫מבחינתנו‪ .‬על פי חוק אנחנו רשאים למנות ועדה לניהול משא ומתן ואני מבקש למנות ועדה‬
‫לניהול משא ומתן‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬המועצה צריכה להחליט שאין טעם בפתיחת מכרז ולכן היא מאשרת מו"מ‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬המכרז שהכי מפריע לי זה המכרז של הקאנטרי‪ .‬אנחנו מושכים אותו‬
‫ומושכים אותו ומושכים אותו ויצא לנו מכל החורים כבר‪ .‬בא בנאדם אחד‪ .‬השגנו עוד קצת‬
‫כסף והעלנו את זה מ‪.0.600-‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬הזוכה היה אצלך בשיחה?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬כן‪ .‬הוא אמר‪ :‬אני אומר לך את האמת‪ ,‬הוא הביא ניירות‪ .‬אני פושט רגל‬
‫אחרי העניין הזה‪ .‬בשביל שאני אצר ראש מהעניין‪ .‬הוא לא היחידי‪ .‬בפקטור‪ ,‬אף אחד לא‬
‫הגיש‪ .‬באו ‪ 13‬או ‪ 11‬לסיור קבלנים‪ .‬אבל הגיש אחד‪ .‬כששאלתי אחרים למה אתם לא זה? הם‬
‫אמרו שהמחירים הם מחירי הפסד מראש‪ .‬עכשיו יש בעיה‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אבל ההוא זכה במכרז? סגרנו את המכרז עם זכייה?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬כן‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬יש בעיה‪ .‬הבנאדם זכה במכרז‪ ,‬הוא נתן ערבות בנקאית‪ ,‬עכשיו הוא בא‬
‫ואומר‪ :‬סליחה‪ ,‬המחירים שנתתי הם מחירים נמוכים‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬צריך לחלט לו‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬כן‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬הוא לא זכה במכרז‪ .‬הוועדה המליצה אבל ראש העיר צריך לבוא למועצה‬
‫ולנמק בפני המועצה למה הוא לא מקבל את המלצת ועדת המכרזים‪ .‬זה בעצם החוק‪ .‬מה‬
‫שאריק אומר פה בשורה התחתונה‪ ,‬הבנאדם בא אלי‪ ,‬בכה שהוא טעה‪ ,‬נתן מחירים נמוכים‬
‫והוא מפסיד את המכנסיים‪ .‬השאלה אם זה לטובת העיר‪.‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬אם הוא יעבוד במחירים כאלה הוא יעבוד עלינו‪ .‬הוא יברח באמצע‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬זה המהות של המכרז‪ .‬יש לזה מחיר מבחינתו לדעתי‪ .‬העירייה צריכה‬
‫להרוויח מכל העניין‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬אבל ראש העיר‪ ,‬שקיבל את המלצת הוועדה‪ ,‬הוא לא מקבל את ההמלצה‬
‫ונימוקיו עימו‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬הנימוק צריך להיות שבנו את המחירים באופן כזה שהוא לא ידע את זה‬
‫והמחירים היו נמוכים מידי‪.‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬הוא אמר שלא השאירו שם‪-‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬גם ראש העיר מתרשם שהקבלן היחידי שהומלץ‪ ,‬לא יעמוד במכרז‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬מה שחיזק את זה‪ ,‬שהיו ‪ 13‬או ‪ 11‬קבלנים בסיור‪ ,‬אף אחד לא קנה‪ .‬שלחתי ‪.2‬‬
‫אמרו לי‪ :‬מה אתה משוגע‪ ,‬אנחנו פושטים רגל אחרי המכרז‪ ,0./ .‬זה לא ‪300,000 ,200,000‬‬
‫שזה לא מדגדג למישהו‪ .‬אז אני קראתי לו ואמרתי לו‪ :‬תשמע חביבי‪ ,‬אם אתה לא מתחיל‬
‫השבוע‪ ,‬אני מחלט לך את הערבות‪ .‬הוא אומר‪ :‬אם אתה רוצה לחלט לי את הערבות‪ ,‬תחלט‪,‬‬
‫אבל תדע שאני ברגע זה התמוטטתי‪ .‬זה מישהו מטבריה שלקח את המכרז‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬שאני רציתי‪ ,‬אני לא מכיר אותו ברמה האישית‪ .‬הוא בחור טוב‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הוא אמר לי‪ :‬אם אתם תעלו את זה‪ ,‬אני הולך עוד פעם על זה‪ .‬אם אתם‬
‫תנהלו מו"מ ותעלו את המחיר‪ ,‬אני בא לזה‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬יש בעיה נוספת שם‪ ,‬המחיר מראש הוצע זה בתקרת התקציב שלנוף אז‬
‫צריך לבדוק את זה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬זה לא בתקרת התקציב‪ .‬ראיתי שהעסק הזה לא מסתדר‪ ,‬אז הלכתי ופניתי‬
‫למפעל הפיס ואמרתי‪ :‬חברה‪ ,‬זה לא הולך‪ .‬אמרה לי גב' עירית‪ ,‬תגיש עוד מיליון שקל ותקבל‪.‬‬
‫אתם רוצים שנלך לעוד מכרז ונעלה את המחירים‪ ,‬זה ידחה את זה לעוד חודשיים‪ ,‬אני לא‬
‫רוצה‪ ,‬אני רוצה להתחיל לעבוד‪ .‬בגלל זה אמרתי‪ :‬בוא ננהל עוד פעם מו"מ‪.‬‬
‫מר סאמי תלאוי‪ :‬אם תעלה את האומדן‪ ,‬זה ישנה את התנאים‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬יבואו אחרים יגידו‪ :‬העלת‪ ,‬למה לא ידענו‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אם זה מו"מ זה רק על המחיר שפורסם‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬וגם להוריד את המחיר‪ ,‬לא להעלות את המחיר‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אפשר להגיד על המחיר הזה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני יורד מזה‪ ,‬נצא למכרז חדש‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬גם מכרז חדש צריך להיות שונה מהקודם‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬שונה במיליון שקל‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬מה שסאמי אומר‪ ,‬שיש לך את האפשרות הנוספת עוד פעם להחזיר‬
‫למתכנן‪ ,‬לבדוק את ההצעות‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬רוצה לעשות את זה בדרך הכי קצרה‪ .‬לא יכול להיות שנמשוך את זה‪.‬‬
‫אנחנו כבר ‪ 1‬חודשים‪-‬‬
‫מר סאמי תלאוי‪ :‬גבעתי‪ ,‬יש בעיה‪ .‬אותו מתכנן שם לך‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬קוב בטון במכרז הזה ‪.₪ 000‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬זה לא הגיוני‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר סאמי תלאוי‪ :‬הוא מתכנן בתי ספר ומבנים ברשויות אחרות ‪ .₪ 1200‬לכן אני מעדיף‬
‫להחזיר את זה‪.‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬לקח את העלות שהם קונים‪ .‬הוא לא לקח את הרווח הקבלני שהם אמורים‬
‫להרוויח‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬אתמול ביקשנו יחד עם סוונה‪-‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אתה לא יכול לפרסם מכרז חדש אם אין בו שינויים מהותיים‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬אז מי דואג להחזיר?‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬בהמלצת הוועדה הוא זכה‪ .‬צריך לעשות את המכרז החדש ככה שיהיה בו‬
‫שינוי מהותי‪ .‬אחד השינויים המהותיים זה הסכום‪ .‬אבל גם שינויים נוספים כדי שיצדיקו‬
‫מכרז חדש‪ .‬ולעשות את זה בלוח זמנים מאוד מזורז‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬כל מה שמפריע לי זה שנדחה את זה לעוד חודשיים‪ .‬אני לא רוצה לדחות את‬
‫זה‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬למה עוד חודשיים?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬כי עד שיוציאו את המכרז‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬מכרז יכול לצאת תוך שבוע‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬המתכנן צריך‪-‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬הם צריכים לקבל כסף‪ .‬הוא יכול לעבוד תוך שבוע‪ .‬יש לו בסיס‪ .‬הוא לא‬
‫ממציא את הגלגל‪.‬‬
‫מר סאמי תלאוי‪ :‬צריך לבדוק במפעל הפיס אם יש צורך להחזיר את התוכניות ‪-‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬לא‪ .‬היא אמרה לי לא‪ .‬דיברתי איתה‪ .‬דבר איתה עוד פעם אתה‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אפשר לעשות תוך שבוע תוכניות‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬רמי‪ ,‬קח את זה אתה לידיים‪ ,‬לדבר עם עירית‪ .‬תביא אליך את המתכנן יחד‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫עם חאלד‪ ,‬ותנחה אותו שתוך שבוע הוא מוציא את המכרז מחדש‪ ,‬תעשה את המכרז תוך‬
‫שבוע תוציא אותו‪.‬‬
‫מר רמי טרבלסי‪ :‬אני חושב שהוא הוציא מכרז‪ ,‬אני מקווה שהוא לא פורסם עדיין‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬לא פורסם‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אם תוך שבוע יפורסם‪ ,‬מפרסמים אותו‪ ,‬עוד שבוע סיור קבלנים‪ ,‬עוד שבוע ‪-‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬על זה כולנו תמימי דעים? פה אחד נכון‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד לצאת למכרז חוזר בנושא הקאנטרי‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הנושא השני הוא ‪ 2‬בתי ספר שקיבלו תוספת בנייה‪ .‬ראיתם בישיבת מכרזים‪.‬‬
‫אותו בנאדם תמיד זוכה‪ .‬אני רוצה שתנהלו מו"מ‪ .‬מבקש להביא לאישור שתנהלו מו"מ עם‬
‫הקבלנים‪ .‬חבל‪ .‬פשוט חבל‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬יש בעיה חוקית עם זה?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬לא‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬אין בעיה‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬צריך למנות ועדה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬נמנה עכשיו‪ .‬אני מציע את יו"ר הוועדה יחד עם קובי‪ ,‬סאמי וגלית‪ .‬מקובל‬
‫עליכם?‬
‫מר איציק שלום‪ :‬אתה צריך גם מהנדס אני חושב‪.‬‬
‫גדמר אריק ברמי‪ :‬מהנדס הוא מייעץ‪ .‬שיהיה גם בפנים‪ .‬לא אכפת לי‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬אני חושב שכדאי שנהיה‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬לא‪ .‬זה עבודה של העירייה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אין בעיה‪ ,‬אתה יכול לבוא‪ ,‬אין שום בעיה‪ .‬לא רוצה לעשות מזה‪ .‬גבעתי‪ ,‬אתה‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מנהל מו"מ‪ ,‬אנחנו רוצים לקבוע לו"ז‪ ,‬עד שבוע אתה גומר גם את זה‪ ,‬צריך לבנות את בתי‬
‫הספר האלה‪ ,‬את שני בתי הספר‪.‬‬
‫אני חוזר על הוועדה כדי שזה יוקלט‪ :‬גבעתי‪ ,‬איציק‪ ,‬קובי‪ ,‬סאמי‪ ,‬בונה‪ ,‬גלית והמהנדס ‪.‬ואני‬
‫מבקש החלטה שמהיום ‪ 10‬ימים מסיימים עם זה‪ .‬מקובל פה אחד‪.‬‬
‫אנחנו לא מחליטים‪ ,‬אנחנו מביאים המלצה‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬למנות ועדה לניהול מו"מ עם קבלנים בהרכב ה"ה‪ :‬גבעתי בן יוסף‪ ,‬איציק שלום‪,‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ ,‬סאמי תלאוי‪ ,‬עו"ד אהרון בונה‪ ,‬עו"ד גלית לוי ו אינג' חאלד‬
‫ג'באלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוועדה תגיש המלצותיה בנושא ‪ 2‬בתי הספר תוך שבוע ימים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מינוי עו"ד גלית לוי למנכ"ל העירייה חצי שנה רטרואקטיבית מיום המינוי‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הנושא האחרון‪ .‬מהיום שהחלטנו על המינוי של גלית‪ ,‬קיבלתי מכתב שלא‬
‫מבטל את המינוי‪ ,‬אבל שואל שאלה שהיא השאלה שאני רוצה לתת עכשיו הסבר ולהביא את‬
‫העניין הזה להצבעה‪ .‬גב' אביטל הכת ביקשה שברגע ההצבעה‪ ,‬אני לא יודע אם מותר או אסור‬
‫לי‪ ,‬ברגע ההצבעה שנעלה אותה על הקו‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬מותר‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬או קיי‪ .‬מעיון בהמלצתו של עו"ד גבריאל ברוך שצורף למכתבך‪ ,‬עולה כי לא‬
‫צוינו מועדים מדויקים בדבר תקופת עבודה של גלית לוי‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬לא נכת במפורש כי הגב'‬
‫לוי ניהלה בכפיפות אליה ‪ 10‬עובדים או יותר‪ ,‬אלא שהמשרד כלל למעלה מ‪ 10-‬עובדים‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬מי כתב?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬משרד הפנים‪ ,‬אורטל‪ .‬ואז ביקשתי הבהרות מהעו"ד גבריאל ברוך‪ .‬והוא‬
‫כותב לי ככה‪ .‬אני חודש שזה מקיף את כל מה שנשאלנו‪ .‬בהמשך לבקשתך ובהמשך למכתבי‬
‫שבסימוכין‪ ,‬על מנת להבהיר‪ ,‬המכתב שלו שבסימוכין זה המכתב שלו שהוא כתב אז‪ ,‬שהיא‬
‫ניהלה ‪ 10‬עובדים ומעלה‪ ,‬ועל מנת להבהיר את מכתבי‪ ,‬הרי אני מציין כי עו"ד גלית לוי‬
‫הצטרפה למשרדי כשותפה במשרד בין השנים ‪ 1.2001‬ועד ‪ ,12.2000‬זה מקביל למה שהיא‬
‫כתבה בקו"ח‪ ,‬ובשל כישוריה הניהוליים‪ ,‬היא הופקדה על הניהול הכללי של המשרד‪ ,‬לרבות‬
‫ניהול עובדי המשרד אשר היו כפופים ישירות אליה‪ ,‬כל זאת לצד השתלבותה בעבודה‬
‫המשפטית‪ .‬ניהולה של גלית את המשרד‪ ,‬לרבות נושא כ"א‪ ,‬איפשר למשרד להתפתח והכניס‬
‫דפוסי עבודה אשר מלוים את המשרד עד עצם היום הזה‪.‬‬
‫בכל דרך שבחנתי את זה‪ ,‬זה עונה על מה שביקשו‪ ,‬אין דברים אחרים‪ ,‬אני מאמין‪ ,‬גם לא פנו‬
‫יותר מידי אנשים‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬למה הוא לא ציין כמה אנשים היו?‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הוא אמר "בסימוכין"‬
‫מר איציק שלום‪ :‬מה כתוב במכתב הקודם?‬
‫מר אריק ברמי‪ 10 :‬עובדים ומעלה‪ .‬במכתב שלו‪ ,‬הוא לא מוצא אותו אבל הוא ימצא אותו‬
‫תכף‪ ,‬תשמע רגע‪.‬‬
‫עו"ד גלית לוי‪ :‬המכתב הקודם שצורף לכל החומר‪-‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬המכתב שצורף לכל החומר כתוב‪.‬‬
‫עו"ד אהרון בונה‪ :‬סעיף ‪ 1‬של מכתבו הקודם‪ :‬בזמן היותי תובע בוועדה המרחבית לתכנון‬
‫ובניה שרונים‪ ,‬הצטרפה למשרדי כשותפה עו"ד גלית לוי‪ ,‬לקחה חלק בלתי נפרד מפעילות‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫המשרד‪ ,‬בין היתר עסקה בתחום הניהולי לוגיסטי שגרתי של המשרד אשר כלל למעלה מ‪10-‬‬
‫עובדים‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני חושב שהנתונים‪ ,‬אני מדבר לשמעון ולאיציק וגבעתי‪ .‬הנתונים גיו גם אז‬
‫נכונים אבל לא מובהרים‪ .‬אנחנו בדקנו את עצמנו מכל הכיוונים‪ ,‬אני חודש שהנושא עכשיו די‬
‫ברור‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬זה בעצם מה שאני ביקשתי לפני שנה‪ ,‬אני מצטער שזה נמשך‪ .‬אם היה מגיע‬
‫המכתב הזה או ההבהרה הזו‪ ,‬כי אני ביקשתי לפני שנה‪-‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬בישיבה ביקשת‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬לחכות עם ההחלטה ולאפשר לקבל חומר נוסף‪ .‬אני לא יודע למה אתה‬
‫מיהרת‪ ,‬אבל מבחינתי‪ ,‬מרגע שהמכתב הזה מתקבל ועונה בעצם על דרישת משרד הפנים‪ ,‬אני‬
‫תומך‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬אם המכתב הזה עונה על דרישות משרד הפנים ומשרד הפנים מאשר את‬
‫העניין הזה אני תומך‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני מבקש עכשיו לדעת או שאתם מאמינים שהיא תומכת‪ .‬לי היא אמרה‬
‫שהיא תומכת‪ .‬נשים אותה על רמקול‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬למה זה חייב להיות באמצע הישיבה‪ ,‬זה יכול להיות גם אח"כ‪ ,‬לא‪ ,‬בונה?‬
‫לשאול אותה אם היא מסכימה עם ההחלטה‪ ,‬היא תגיד שהיא מסכימה‪.‬‬
‫‪ #‬עדיף שתתקשר שיהיה תיעוד‪.‬‬
‫‪ #‬שיחה עם גב' אביטל הכט באמצעות טלפון‬
‫גב' אביטל הכט‪ :‬הלו‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אביטל‪.‬‬
‫גב' אביטל הכט‪ :‬אהלן‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬את על דיבורית בישיבת מועצה‪.‬‬
‫גב' אביטל הכט‪ :‬שלום לכולם‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אנחנו הבאנו את המכתב הבהרה של עו"ד שנתן אז את המכתב שגלית עבדה‬
‫אצלו וניהלה יותר מ‪ 10-‬עובדים‪ .‬הוא הבהיר את עצמו‪ .‬כרגע גם בין נון וגם גבעתי וגם איציק‬
‫מצביעים בעד‪ .‬האם את מצביעה בעד‪ ,‬נגד‪ ,‬אני אמרתי שאני אשאל גם אותך‪.‬‬
‫גב' אביטל הכט‪ :‬אם כולם מצביעים בעד‪ ,‬גם אני מצביעה בעד‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬מעולה מבחינתי‪ ,‬אני מודה לך ושיהיה לך יום טוב‪.‬‬
‫גב' אביטל הכט‪ :‬גם לכם‪ .‬ביי‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬ביי‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬לאחר מכתב ההבהרה של עו"ד גבריאל ברוך‪ ,‬הבקשה למינוי עו"ד גלית לוי‬
‫למנכ"לית העירייה הובאה שוב לדיון‪ .‬המועצה החליטה פה אחד למנות את עו"ד גלית לוי‬
‫חצי שנה רטרואקטיבית מיום המינוי‪.‬‬
‫חברת המועצה גב' אביטל הכט אישרה גם היא דרך הטלפון בעת הישיבה‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬לפני שאתה נועל‪ ,‬אני רוצה להודות מקרב לב‪ ,‬קודם כל לך אריק‪ ,‬על‬
‫ההפתעה הנעימה הזו‪ ,‬תודה רבה לכל המברכים‪ .‬גלית‪ ,‬אין עלייך‪ ,‬אין עלייך‪ .‬אין דבר כזה‬
‫בעולם‪ .‬תודה רבה גלית ותודה למי שעשה את העוגות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מינוי מר יגאל צדוק כפרויקטור שילווה את הקמת החברה הכלכלית‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אנחנו התכוננו מאוד מאוד לחורף הזה‪ .‬אתה יש לך תחושות של איש צבא‪,‬‬
‫אתה רוצה לדעת אם הכל הלך פיקס והמים זורמים למקום הנכון‪ .‬השקענו הרבה כסף בעניין‬
‫הזה של ההכנות לחורף‪ .‬הכסף בא מכל המקורות שהיו לנו לטובת פעילות‪ .‬פתחנו את‬
‫התעלות‪ ,‬יצרנו מובלים של מים כד שהמים לא יערמו ולא יהיה פה כלום והעסק הזה טפו טפו‬
‫עד עכשיו‪ .‬גם בקטע החזק של ‪ 11:00-12:00‬בצהריים עבד פה כמו שצריך‪.‬‬
‫אני רוצה לדבר שניה על החברה הכלכלית‪ .‬אני פניתי לבנאדם שהוא מומחה לנושא הזה‪ ,‬הוא‬
‫היה מנכ"ל עיריית מודיעין‪ ,‬היה חבר מועצת העיר אצלי בבוסטן‪ ,‬עשר לי מאוד מאוד‪ ,‬היה‬
‫דרך אגב איתך גם‪ ,‬הוא בחור רציני מאוד‪ ,‬היה מנכ"ל עיריית אשדוד‪ ,‬הוא גם ד"ר ומרצה‬
‫בקורס מנכ"לים‪ .‬ביקשתי ממנו באופן אישי לבוא ולהקים לי את החברה הכלכלית וללוות‬
‫אותו‪ .‬קוראים לו יגאל צדוק‪ ,‬הוא שלח אלי את כל החומר שלו‪ ,‬החומר שלו פה‪ .‬הנתונים שלו‬
‫גבוהים מאוד‪ ,‬אין בכלל ויכוח על התאמתו לעניינים האלו ואני מבקש לאשר אותו‪.‬‬
‫מר איציק שלום‪ :‬הוא מקבל שכר‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬ודאי שהוא יקבל שכר‪ .‬אני אשב איתו באופן אישי‪.‬‬
‫רו"ח קובי גינזבורג‪ :‬כמובן צריך אישור של משרד הפנים‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הכל באישור משרד הפנים‪ .‬יש לנו תקציב מיוחד לעניין הזה בטיפול הנקודתי‪.‬‬
‫אנחנו נעשה את זה מסודר‪ ,‬את הטיפול בשכר ובחוזה שלו מול משרד הפנים‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬בעצם אתה רוצה שנאשר את יגאל כאדם שיקים את החברה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אח"כ נראה את התנאים‪ ,‬תסמיכו אותי יחד עם החשב לסגור את כל הנושא‬
‫של השכר והתנאים שלו‪.‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אני הכרתי את יגאל‪ ,‬הוא אדם מתאים‪ ,‬היה מנכ"ל עיריית אשדוד בתקופה‬
‫של צילקר‪ ,‬חלק מאיך שאשדוד נראית זה בזכותו והיא נראית טוב‪ ,‬היא צמחה מאוד‬
‫והתפתחה‪ ,‬אני בהחלט ממליץ עליו‪.‬‬
‫מר סאמי תלאוי‪ :‬גם אני הכרתי אותו כשעבדתי כסגן ממונה על המחוז כמנכ"ל עיריית‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫מודיעים‪ ,‬הוא משכמו ומעלה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬הוא אמר לי‪ :‬מה‪ ,‬הוא פה‪ ,‬הגזבר שלך‪ ,‬דיבר עליך חצי שעה סופרלטיבים‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬אנחנו מאשרים אותו להקים את החברה הכלכלית‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬כן‪.‬‬
‫מר גבעתי בן יוסף‪ :‬ואנחנו צריכים להגביל אותו בזמן‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬לא‪ ,‬אני רוצה אותו לליווי החברה‪ .‬אני אומר שחוץ מזה אני רוצה אישור‬
‫להסמיכו אותי יחד עם החשב לסגור‪-‬‬
‫מר שמעון בינון‪ :‬אז שבונה ינסח הצעת החלטה מסודרת שתכנס לפרוטוקול ואנחנו נאשר את‬
‫זה‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני מבקש לאשר את יגאל צדוק כפרויקטור שמלווה את הקמת החברה‬
‫הכלכלית‪ ,‬בכפוף להחלטת הטיפול הנקודתי במשרד הפנים‪ ,‬כאשר אתם מסמיכים את החשב‬
‫קובי גינצבורג ואת יו"ר הוועדה אריק ברמי לנהל מו"מ עם יגאל צדוק‪ .‬מי בעד? פה אחד‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד כלהלן‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫למנות את מר יגאל צדוק כפרויקטור שילווה את הקמת החברה הכלכלית‪ ,‬בכפוף‬
‫לאישור משרד הפנים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫להסמיך את ה"ה‪ :‬אריק ברמי ורו"ח קובי גינצבורג לנהל מו"מ עם יגאל צדוק באשר‬
‫לשכר ולתנאים‪.‬‬
‫מר אריק ברמי‪ :‬אני שמח לנעול את הישיבה‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫ריכוז החלטות‬
‫‪.1‬‬
‫מינוי ועדה לניהול מו"מ‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד לצאת למכרז חוזר בנושא הקאנטרי‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬למנות ועדה לניהול מו"מ עם קבלנים בהרכב ה"ה‪ :‬גבעתי בן יוסף‪ ,‬איציק שלום‪ ,‬רו"ח‬
‫קובי גינזבורג‪ ,‬סאמי תלאוי‪ ,‬עו"ד אהרון בונה‪ ,‬עו"ד גלית לוי ו אינג' חאלד ג'באלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוועדה תגיש המלצותיה בנושא ‪ 2‬בתי הספר תוך שבוע ימים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מינוי עו"ד גלית לוי למנכ"ל העירייה חצי שנה רטרואקטיבית מיום המינוי‪.‬‬
‫החלטה‪ :‬לאחר מכתב ההבהרה של עו"ד גבריאל ברוך‪ ,‬הבקשה למינוי עו"ד גלית לוי‬
‫למנכ"לית העירייה הובאה שוב לדיון‪ .‬המועצה החליטה פה אחד למנות את עו"ד גלית לוי‬
‫חצי שנה רטרואקטיבית מיום המינוי‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬
‫بلــدية الطــيبة‬
‫ديوان رئيس اللجنة المعينة‬
‫هاتف‪1333657270 :‬‬
‫فاكس‪3001766-10 :‬‬
‫עם הפנים לתושב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עיריית טייבה‬
‫לשכת יו"ר הועדה‬
‫הממונה‬
‫טלפון‪90-0002909 :‬‬
‫פקס‪3007700-10 :‬‬
‫חברת המועצה גב' אביטל הכט אישרה גם היא דרך הטלפון בעת הישיבה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מינוי מר יגאל צדוק כפרויקטור שילווה את הקמת החברה הכלכלית‬
‫החלטה‪ :‬הוחלט פה אחד כלהלן‪:‬‬
‫למנות את מר יגאל צדוק כפרויקטור שילווה את הקמת החברה הכלכלית‪ ,‬בכפוף‬
‫‪.2‬‬
‫לאישור משרד הפנים‪.‬‬
‫להסמיך את ה"ה‪ :‬אריק ברמי ורו"ח קובי גינצבורג לנהל מו"מ עם יגאל צדוק באשר‬
‫‪.2‬‬
‫לשכר ולתנאים‪.‬‬
‫__________________‬
‫אריק ברמי‬
‫יו " ר הוועדה הממונה‬