סימולציה ביסודות הביטוח

‫בחינה לדוגמא‬
‫יסודות הביטוח‬
‫לקראת מועד ‪15/3/2011‬‬
‫לפרטים ותרגול נוסף ‪www.rashut.com -‬‬
‫שימו לב ‪ -‬לאחר הבחינות מפורסמים באתר שחזורי הבחינות עם פתרונות‬
‫המסמך הנ”ל נכתב ונערך על ידי יובל פנקס ואורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ ‪ .2011‬אין לעשות שימוש בתכנים שבקובץ זה ללא אישור החברה‪.‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪1.1‬אילו רשיונות ניתן להחזיק במקביל מתוך הרשימות הבאות‪:‬‬
‫‪ I‬סוכן ביטוח כללי‪ ,‬משווק פנסיוני‪ ,‬יועץ פנסיוני‬
‫‪ II‬מנהל תיקים בבית השקעות‪ ,‬משווק פנסיוני‪ ,‬סוכן ביטוח כללי‬
‫‪ III‬יועץ פנסיוני‪ ,‬יועץ השקעות‪ ,‬מנהל תיקים עצמאי‬
‫‪ IV‬יועץ השקעות‪ ,‬משווק פנסיוני‪ ,‬סוכן ביטוח כללי‪.‬‬
‫א ‪I + II .‬‬
‫ב ‪II + III .‬‬
‫ג ‪II + IV .‬‬
‫ד‪I + IV .‬‬
‫ה‪II + IV .‬‬
‫‪ .2‬איזה חוק מסדיר את תפקידו של סוכן ביטוח פנסיוני‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל החוקים המופיעים בתשובות האחרות‪.‬‬
‫רק חוק חוזה ביטוח וחוק הפיקוח על הביטוח‪.‬‬
‫רק חוק פיקוח ייעוץ פנסיוני ‪2005‬‬
‫רק חוק חוזה ביטוח‬
‫רק חוק הפיקוח על הביטוח‪.‬‬
‫‪ .3‬ממתי מתחילה הצמדת גבול האחריות ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מכריתת החוזה‪.‬‬
‫מתחילת תקופת הביטוח‬
‫אין הצמדה כלל‪.‬‬
‫מיום המקרה‪.‬‬
‫מתאריך הגשת הצעת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .4‬בפוליסה עם אופציית קימום‪ ,‬המבוטח לא מימש את האופציה לאחר מקרה ביטוח ראשון‪.‬‬
‫כעבור זמן קצר אירע מקרה ביטוח שני‪ .‬איזה תגמולים יקבל לאחר המקרה השני ?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תגמולים מופחתים על פי עיקרון ביטוח חסר‪.‬‬
‫לא יקבל כלל‪.‬‬
‫תגמולים בהתאם לעיקרון ביטוח כפל‪.‬‬
‫תגמולים מלאים‪.‬‬
‫אף תשובה לא נכונה‪.‬‬
‫‪ .5‬יששכר נסע ברכב ללא ביטוח‪ ,‬עצר באור אדום כאשר לפתע פגע בו רכב מאחור נהוג ע”י שלום‪.‬‬
‫את מי יכול לתבוע יששכר ?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫את קרנית‪.‬‬
‫את הרכב שפגע בו‪ ,‬לפי פקודת הנזיקין‪.‬‬
‫את חברת הביטוח של שלום‪.‬‬
‫את ביטוח לאומי‪.‬‬
‫אף תשובה לא נכונה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .6‬עובד שהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות נפגע בתאונת עבודה‪.‬‬
‫האם יקבל את מלוא הפיצוי מחברת הביטוח או שהדבר תלוי בתגמולים מביטוח לאומי ?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫יקבל את הפיצוי המלא למעט אם הייתה זו תאונת דרכים‪.‬‬
‫לא יקבל פיצוי כלל מכיוון שמקבל מביטוח לאומי‪.‬‬
‫יקבל את הפיצוי המלא גם אם הייתה זו תאונת דרכים‪.‬‬
‫יקבל חלק מחברת הביטוח וחלק מביטוח לאומי‪.‬‬
‫אף תשובה לא נכונה‪.‬‬
‫‪ .7‬יששכר ושלומית נסעו ברכב עם ביטוח‪ ,‬שלום נסע ברכב נפרד עם רשיון שאיננו מתאים לסוג הרכב‪.‬‬
‫שלום פגע עם רכבו ברכב של יששכר ושלומית‪ .‬מי יפצה את שלושתם?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שלושתם יפוצו ע “י קרנית‪.‬‬
‫יששכר ושלומית יתבעו את חברת הביטוח שלהם ושלום את חב’ הביטוח שלו‪.‬‬
‫יששכר ושלומית יתבעו את חברת הביטוח שלהם ואילו שלום אינו זכאי לפיצוי כלל‪.‬‬
‫יששכר ושלומית יתבעו את חברת הביטוח שלהם ושלום את חב’ הביטוח של יששכר ושלומית‪.‬‬
‫יששכר ושלומית יתבעו את חברת הביטוח שלהם ושלום את ביטוח לאומי‪.‬‬
‫‪ .8‬בפוליסה תקנית לביטוח דירה‪ ,‬אילו סיכונים אינם מכוסים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קרינה מייננת‪ ,‬מלחמה‪ ,‬טרור‪ ,‬נפילת כלי טייס‪.‬‬
‫קרינה מייננת‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬התלקחות וטרור נפילת כלי טייס‪.‬‬
‫קרינה מייננת‪ ,‬טרור והחרמה או הריסה ע “י הרשות המקומית‪.‬‬
‫קרינה מייננת‪ ,‬נפילת כלי טייס והחרמה או הריסה ע “י הרשות המקומית‪.‬‬
‫התפוצות‪ ,‬התלקחות ומלחמה‪.‬‬
‫‪ .9‬האם מותר לשעבד ביטוח רכוש‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כן‪ ,‬בתנאי שהשעבוד לא יהיה מעבר לערך הנכס‪.‬‬
‫כן‪ ,‬ללא קשר לערכו של הנכס‪ ,‬אם הצד המשעבד מסכים‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לא‪ ,‬אם מדובר בביטוח חסר‪.‬‬
‫‪ Quta sher , surplus .10‬מה הם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חוזים יחסיים דיס פורפוציונאליים‪.‬‬
‫סוג חוזים בין המבטח הישיר לבין מבטחים בביטוח משותף‪.‬‬
‫חוזים לא יחסיים פורפוציונאליים‪.‬‬
‫חוזים יחסיים בביטוח משנה‪.‬‬
‫חוזים לא יחסיים בביטוח משנה ומשותף‪.‬‬
‫‪ .11‬באילו מהמקרים הבאים נחשב הסוכן לשליח המבטח?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קביעת תגמולי הביטוח‪.‬‬
‫מו “מ לכריתת החוזה וקביעת תקופת הביטוח‪.‬‬
‫העברת מידע בזמן כריתת החוזה‪.‬‬
‫גבייה והעברת תגמולי ביטוח‪.‬‬
‫העברת הודעות מהמבוטח למוטב‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .12‬מתי חל מקרה ביטוח בביטוח אחריות?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כשצד ג’ הגיש את התביעה‪.‬‬
‫כשנודע למבוטח שצד ג’ עומד לתבוע אותו‪.‬‬
‫כשצד ג’ גילה את הנזק‪.‬‬
‫כשהניזוק מגלה את הנזק‪.‬‬
‫כשהניזוק מגיש תביעה כנגד המבוטח אצל המבטח‪.‬‬
‫‪ .13‬מתי חל מקרה ביטוח בביטוח אחריות על בסיס אירוע?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כאשר חלה עילת חבות על התקופה הרטרואקטיבית‪.‬‬
‫כאשר חלה עילה לתביעה של צד ג’‪.‬‬
‫כשנודע למבוטח שיש תביעה כנגדו‪.‬‬
‫כשמוגשת תביעה לבית המשפט‪.‬‬
‫כל התשובות האחרות שגויות‪.‬‬
‫‪ .14‬ממתי חייב המבטח בתשלומי ריבית?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ 30‬יום ממקרה הביטוח‪.‬‬
‫‪ 30‬יום מהגשת המסמכים‪.‬‬
‫מיום מקרה הביטוח‪.‬‬
‫לאחר מתן ארכה בכתב של ‪ 15‬יום‪.‬‬
‫‪ 30‬יום מהיום בו מתחילה ההצמדה על פי חוק‪.‬‬
‫‪ .15‬איזה סיכון איננו בר ביטוח?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הסיכון לא מדיד‪.‬‬
‫הסיכון איננו מקרי‪.‬‬
‫יגרם נזק בעת ובעונה אחת לאנשים רבים‪.‬‬
‫תשובות א ו‪ -‬ג נכונות‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪ .16‬בביטוח קולקטיב‪ ,‬האם יוכלו היורשים לדרוש שיפוי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לא ישופו‪.‬‬
‫בקולקטיב חיים ישופו רק היורשים החוקיים‪.‬‬
‫בביטוח קיימים מוטבים ולא יורשים ולכן היורשים לא יכולים לתבוע‪.‬‬
‫בקולקטיב המוטבים הם המשופים ולא היורשים‪.‬‬
‫המשופים היחידים הם מוטבי המבוטח‪.‬‬
‫‪ .17‬לפי איזה דין חל ביטוח ימי ואווירי?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הדין האנגלי‪.‬‬
‫לפי החוק הטורקי ‪ 1863‬ובהתאם להחלטת הצדדים לפי הדין האנגלי או דין אחר‪.‬‬
‫פקודת הנזיקין‪.‬‬
‫חוק החוזים האחידים‪.‬‬
‫הדין האנגלי ודבר המלך ומועצתו‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .18‬לפי איזה עקרון נקבעים סכומי הביטוח בביטוח תאונה‪ ,‬מחלה ונכות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עקרון הפיצוי‪.‬‬
‫עקרון הכינון‪.‬‬
‫עקרון השיפוי ו ‪ /‬או עקרון הפיצוי‪.‬‬
‫עקרון השיפוי‪.‬‬
‫עקרון הקימום‪.‬‬
‫‪ .19‬מי המוטב בביטוח חבות‪ /‬אחריות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫צד ג’‪.‬‬
‫המבוטח‪.‬‬
‫הניזוק‪.‬‬
‫הנפגע‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪ .20‬ממתי מצמידים תגמולי ביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מיום המקרה‪.‬‬
‫מיום הגשת התביעה‪.‬‬
‫מיום כריתת חוזה הביטוח‪.‬‬
‫מהיום שבו חברת הביטוח קיבלה את כל המסמכים הקשורים בתביעה‪.‬‬
‫מהיום שבו התברר למבוטח כי מגיעים לו תגמולי ביטוח‪.‬‬
‫‪ .21‬מה משמעותו של ערך כינון‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הפחתת הבלאי בעת תשלום תביעת ביטוח‬
‫החזרת המבוטח למצבו ערב תחילת תקופת הביטוח‪.‬‬
‫החזרת המבוטח למצבו ערב קרות הנזק‪.‬‬
‫בעת תשלום תביעה אין מפחיתים את הבלאי‪ ,‬ובתנאי ששוקם‪.‬‬
‫החזרת המבוטח למצבו ערב כריתת חוזה הביטוח‪.‬‬
‫‪ .22‬עד מתי מצמידים את גבול אחריות המבטח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עד יום המקרה‪.‬‬
‫עד יום הגשת התביעה‪.‬‬
‫עד יום כריתת חוזה הביטוח‪.‬‬
‫עד היום שבו חברת הביטוח קיבלה את כל המסמכים הקשורים בתביעה‪.‬‬
‫עד היום שבו התברר למבוטח כי מגיעים לו תגמולי ביטוח‪.‬‬
‫‪ .23‬מה יכול לעשות מבטח שגילה לאחר שעברו ‪ 5‬שנים מתחילת הפוליסה לביטוח חיים‬
‫כי המבוטח רימה אותו לגבי מצב בריאותו?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המבטח לא יכול לעשות דבר‪ ,‬כי עברו ‪ 3‬שנים מתחילת הביטוח‪.‬‬
‫בכל מקרה שמתגלית רמאות הפוליסה מבוטלת מראשיתה‪.‬‬
‫המבטח אינו יכול לעשות דבר לאחר שנה אחת מתחילת הביטוח‪.‬‬
‫המבטח רשאי לבטל בין היתר את הפוליסה‪.‬‬
‫הפוליסה מבוטלת מראשיתה בתנאי שהמבטח מתלונן במשטרה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .24‬בביטוחי חבויות האם גבולות הכיסוי צמודים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההצמדה אינה בגדר חובה‪.‬‬
‫ההצמדה מחויבת על פי חוק חוזה ביטוח‪.‬‬
‫כן או לא‪ ,‬כפי שמסוכם מראש בין המבטח למבוטח‪.‬‬
‫גבול הכיסוי צמוד מיום מקרה ועד תשלום‪.‬‬
‫גבול הכיסוי צמוד מיום כריתה ועד יום תשלום‪.‬‬
‫‪ .25‬איזה משפט‪ ,‬מהרשום מטה‪ ,‬הינו נכון‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחוק האחריות למוצרים פגומים ההתייחסות המשפטית אינה זהה לתביעה נגד ילד בן ‪ 11‬או בן ‪ 12‬ומעלה‪.‬‬
‫חוק המוצרים הפגומים ההתיישנות הינה ‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫קיום ביטוח חובה מבוסס על פקודת הנזיקין – נוסח חדש‪.‬‬
‫חוק מוצרים פגומים חל על מוצרי בשר עופות חיים וירקות טריים‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫‪ .26‬האם המשווק הפנסיוני יכול לבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני מסוים כאשר הלקוח בחר מראש את המוצר‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫נכון‪ ,‬יכול לבחור במוצר לפני פגישתו עם המשווק‪.‬‬
‫לא נכון‪ ,‬ביצוע עסקה יעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני ובהמשך מכירה‪.‬‬
‫סוכן ביטוח פנסיוני פטור מחובת הייעוץ והלקוח רשאי לבחור מראש את המוצר‪.‬‬
‫משווק פנסיוני פטור מחובת הייעוץ והלקוח רשאי לבחור מראש את המוצר‪.‬‬
‫תשובות ג’ ו‪ -‬ד’ נכונות‪.‬‬
‫‪ .27‬מי זכאי לתבוע תגמולים כאשר המוטב אינו המבוטח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מבוטח או המוטב בלתי חוזר‪.‬‬
‫המבוטח עבור המוטב או המוטב עבור עצמו‪.‬‬
‫המוטב‪.‬‬
‫המבוטח‪.‬‬
‫רק המבוטח והמוטב ביחד‪.‬‬
‫‪ .28‬אדם ביטח בטעות מבנה שחשב שהוא מבטון ושולם ‪ .0.5%‬הסתבר שהמבנה בנוי עץ‬
‫מטויח והיה צריך לשלם ‪ .1.5%‬שווי הנכס ‪ 300,000‬ש “ח והנזק בנכס הוא ‪ 90,000‬ש “ח‪.‬‬
‫מה שעור הפיצוי שיקבל המבוטח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ 45,000‬ש “ח‪.‬‬
‫‪ 90,000‬ש “ח‪.‬‬
‫לא מגיע פיצוי‪.‬‬
‫‪ 30,000‬ש “ח‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫‪ .29‬מתי ניתן לעשות קימום‪:‬‬
‫א‪ .‬אחרי ששולם או תוקן הנזק בגין נזק מלא‪.‬‬
‫ב‪ .‬רק אחרי נזק מלא‪.‬‬
‫ג‪ .‬כשהמבוטח ביצע כינון לרכוש‪.‬‬
‫ד‪ .‬כשהמבוטח קיבל ערך מוסכם מראש‪ ,‬ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם‪.‬‬
‫ה‪ .‬אחרי ששולם או תוקן הנזק בגין נזק חלקי‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .30‬עובדה מהותית‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עובדה שבכוחה להשפיע על שיקולי החתם אם לקבל או לא לקבל לביטוח‪.‬‬
‫עובדה חשובה למבטח המשנה‪.‬‬
‫עובדה שקבע המפקח כי היא עובדה מהותית‪.‬‬
‫עובדה שרלוונטית לסיכון‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪ .31‬היכן קיים ביטוח חסר‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אחריות בלבד‪.‬‬
‫חבויות ונכסים‪.‬‬
‫בביטוחי מחלה תאונה ונכות‪.‬‬
‫בכל ענפי הביטוח‬
‫נכסים בלבד‪.‬‬
‫‪ .32‬מבוטח שביצע ביטוח כפל בתום לב‪ ,‬במקרה תביעה למי רשאי לפנות לקבלת תגמולי ביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לכל אחד מהמבטחים יחד ולחוד‪.‬‬
‫איננו יכול לפנות למבטחים הם פונים אליו‪.‬‬
‫יפנה לאחד המבטחים לטיפול בתגמולי הביטוח‪.‬‬
‫בהמשך ל‪ -‬ג’ יידע על המבטחים הנוספים‪ .‬המבטח שהמבוטח פנה אליו יטפל בתביעה‪.‬‬
‫ידרוש מכל המבטחים את הסכום שהם חבים לו יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף‪.‬‬
‫‪ .33‬תוקף הפוליסה התחיל לפני שבוע‪.‬‬
‫למבוטח קרה מקרה ביטוח‪ ,‬עוד לפני ששילם את התשלום הראשון‪ .‬האם האירוע מכוסה?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לא מכוסה‪.‬‬
‫לא מכוסה‪ ,‬כי הכיסוי מותנה בתשלום פרמיה‪.‬‬
‫לא מכוסה‪ ,‬כי סביר שהאירוע אירע לפני תחילת הביטוח‪.‬‬
‫מכוסה‪ ,‬כי אין קשר בין תשלום הפרמיה בפועל לתקפות הביטוח‪.‬‬
‫מכוסה‪ ,‬כי אין קשר בין תשלום הפרמיה בפועל לתקפות הביטוח‪ ,‬המבטח יקזז את דמי הביטוח המגיעים לו‪.‬‬
‫‪ .34‬מה כוללת ה “רשימה “ ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הפרטים הייחודיים של נשוא הביטוח‪.‬‬
‫תאור התחייבויות המבטחים למקרה הביטוח לפי חוזה‪.‬‬
‫כל תשובות המבוטח בטופס ההצעה שנמסר למבטח כדי לכרות את חוזה הביטוח‪.‬‬
‫הסעיפים והחריגים החשובים שרשומים בג’קט‪.‬‬
‫את דף הרשימה מצרפים למוצרים פנסיוניים בלבד ביחד עם טופס הגילוי הנאות‪.‬‬
‫‪ .35‬כשמצוין בפוליסה שהמוטב הוא לא המבוטח‪ ,‬מי צריך להודיע על מקרה ביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מבוטח עבור המוטב‪.‬‬
‫מבטוח ומוטב בלתי חוזר‪.‬‬
‫המבוטח או המוטב מיד לאחר שנודע לו‪.‬‬
‫המבוטח והמוטב מיד לאחר שנודע לו‪ ,‬אם אחד מהם מודיע השני פטור מלהודיע ‪.‬‬
‫המבוטח או המוטב לאחר ‪ 3‬שנים מיום המקרה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪( moral hazard .36‬סכנה שבאישיות) יחשב‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תחביב ספורט אתגרי‪.‬‬
‫הגשת תביעות מעטות‪.‬‬
‫נהיגה פזיזה‪.‬‬
‫שילוב של ב’ ו‪ -‬ג’‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪ .37‬האם ניתן לפצות את יורשי המבוטח על נזק כלכלי בגין פטירת המבוטח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מטרת ביטוח החיים היא להגן על היורשים במקרה אובדן‪.‬‬
‫נכון‪ ,‬המוטבים יקבלו את חלקם‪ ,‬בית המשפט יחליט כיצד לחלק את הכספים‪.‬‬
‫לא ניתן לפצות את היורשים בדרך כל שהיא‪.‬‬
‫הפיצוי הוא הגיוני אם הכנסתם של היורשים נמוכה‪.‬‬
‫הפיצוי הכלכלי הוא מצב הכרחי בימנו‪.‬‬
‫‪ .38‬מה ההבדל בין ביטוח חיים לביטוח תאונות אישיות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביטוח חיים לא מכסה מוות מתאונה‪.‬‬
‫ביטוח תאונות לא מכסה מוות מתאונה וביטוח חיים כן‪.‬‬
‫גם ביטוח חיים וגם תאונות לא מכסה מוות ממחלה‪.‬‬
‫גם ביטוח חיים וגם תאונות לא מכסה מוות מתאונה‪.‬‬
‫ביטוח תאונות הינו שיפוי וביטוח חיים הינו פיצוי‪.‬‬
‫‪ .39‬מה מבוטח לפי עקרון התחלוף ‪ /‬שיבוב‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫רק רכוש‪.‬‬
‫רק חבויות‪.‬‬
‫רק חבויות ורכוש‪.‬‬
‫רק רכב ונכסים‪.‬‬
‫רק בריאות‪ ,‬חיים ואובדן כושר עבודה‪.‬‬
‫‪ .40‬אדם המבוטח בביטוח תאונות אישיות‪ ,‬במקרה של נכות אשר הוכרה בביטוח לאומי כתאונת עבודה יקבל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‬
‫רק מביטוח לאומי‪.‬‬
‫תגמולים מלאים מביטוח תאונות‪.‬‬
‫יקבל חלק יחסי בהתאם לנכותו‪ ,‬מביטוח לאומי ומביטוח תאונות‪.‬‬
‫יקבל לפי עקרון השיפוי מהמבטח‪.‬‬
‫יקבל גם מהביטוח הלאומי‪ ,‬בגלל תאונת העבודה ויוכל לתבוע מביטוח התאונות אישיות‬
‫כפיצוי עד גובה ההכנסה‪.‬‬
‫‪ .41‬האם במסגרת חובת הגילוי‪ ,‬חייב המבוטח לענות על כל שאלה ולמסור למבטח‪:‬‬
‫א‪ .‬כל מידע שמניע את המבטח לכרות את החוזה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל דבר סובייקטיבי שקשור לעניין הביטוח שאותו המבטח שואל את הלקוח‪.‬‬
‫ג‪ .‬על המבוטח לענות על כל שאלה בכתב ששאל המבטח גם אם לא נשאל עליו‪.‬‬
‫ד‪ .‬חובת בגילוי היא רק על שאלות מהותיות שנשאל המבוטח לפני כריתת החוזה‪,‬‬
‫ לאחר מכן אין צורך בחובת הגילוי‪.‬‬
‫ה‪ .‬לסוכן הפנסיוני קיים חובת גילוי ואילו למבוטח אין חובה שכזו על פי חוק‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .42‬מתי חברת הביטוח לא מפצה בביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בביטוחי רכוש ואחריות‪ ,‬תאונה‪ ,‬מחלה ונכות מסוג פיצוי‪.‬‬
‫בביטוחי רכוש ואחריות‪ ,‬תאונה‪ ,‬מחלה ונכות מסוג שיפוי‪.‬‬
‫אם התגלו תוצאות של אי גילוי בביטוח חיים במהלך ה‪ 3 -‬שנים הראשונות‬
‫מתחילת הביטוח או במקרה של מרמה‪.‬‬
‫תשובות א’ ו‪ -‬ג’ נכונות‪.‬‬
‫תשובות ב’ ו‪ -‬ג’ נכונות‪.‬‬
‫‪ .43‬מהו שיעור התחלופה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫היחס בין הכנסה מזכה אל מול משכורת קובעת‪.‬‬
‫תשלום ביטוח לאומי אל מול תשלומי הפנסיה ללקוח‪.‬‬
‫היחס בין ההכנסה מקצבת הפנסיה לבין ההכנסה מעבודה לפני הפרישה‪.‬‬
‫שיעור תחלופת הפוליסות בין חברות הביטוח השונות במהלך שנה עסקית מלאה‪.‬‬
‫שיעור הניוד בין קופות הגמל בעקבות חוק הניוד של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון‪.‬‬
‫‪ .44‬הסוכן נחשב תמיד כשלוח המבטח‪ ,‬לעניין‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תשלום תביעות‪.‬‬
‫קבלת הודעות‪.‬‬
‫חובת המידע בכריתת חוזה הביטוח‪.‬‬
‫משא ומתן לכריתת חוזה הביטוח‪.‬‬
‫קבלת דמי הביטוח‪.‬‬
‫‪ .45‬מהו התנאי שאינו חל על ביטוח אחריות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חובה לשלם הוצאות משפט סבירות מעל סכום הביטוח‪.‬‬
‫התיישנות אינה חלה עד שלא מתיישנת תביעת צד ג’‪.‬‬
‫עקרון ביטוח כפל‪.‬‬
‫עקרון ביטוח חסר‪.‬‬
‫החובה להצמיד את תשלומי הביטוח‪.‬‬
‫‪ .46‬הסכם בין מבטח לבין סוכן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חייב להיערך ע “י עורך דין‪.‬‬
‫יש שני סעיפים מסוימים שחייבים להיות בכתב‪.‬‬
‫חייבים להעביר למפקח על הביטוח‪.‬‬
‫אין צורך בהסכם אם לסוכן יש רישיון כחוק‪.‬‬
‫חייבים לערוך רק בביטוח חיים‪.‬‬
‫‪ .47‬אדם ששילם ‪ 1000$‬פרמיה שנתית לביטוח דירה‪ .‬לאחר ‪ 6‬חודשים החליט לבטל את הפוליסה‪ .‬כמה החזר יקבל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.500$‬‬
‫פרוסקאלה הפוכה ‪.350$‬‬
‫‪.300$‬‬
‫פרוראטה מקבילה ‪.400$‬‬
‫‪.0‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .48‬מהם היסודות לעוולה‪ ,‬לפי רישומן בפקודת הנזיקין‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הנתבע תבע את התובע על אי הזהירות שלו‪.‬‬
‫הגורם ברשלנותו נזק לאדם אחר עושה עוולה‪.‬‬
‫החובה לנהוג באופן סביר מוטלת על אדם כלפי צד ג’ שעלול להיפגע ממעשהו או ממחדלו‪.‬‬
‫שילוב של א’ ו‪ -‬ב’‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪ .49‬ההבדל העיקרי בין ביטוח משנה ומשותף‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביטוח משותף רק בין חברות ישראליות וביטוח משנה בין חברות בדר’כ בחו “ל‪.‬‬
‫משותף המבטחים אחראים באופן יחסי ומשנה המבטח בישראל אחראי על כל הסכום‪.‬‬
‫בביטוח משותף המבטח הראשי אינו נוטל שום חלק בחלוקת הסיכון‬
‫ובביטוח משנה המבטח בחו “ל אחראי על כל הסכום‪.‬‬
‫ביטוח משותף אחראית כל חברה כלפי המבוטח ואילו בביטוח משנה רק חברה אחת אחראית כלפיו‪.‬‬
‫המבוטח מקבל בכל מקרה את הכסף ולכן אין משמעות והבדלים בין השניים‪.‬‬
‫‪ .50‬מהו ביטוח משותף‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביטוח חיים ל‪ 2 -‬אנשים‪.‬‬
‫ביטוח ע “י מס’ חברות כאשר החברה שהוציאה את הפוליסה אחראית כלפי המבוטח על כל סכום הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח ע “י מס’ חברות כאשר כל חברה אחראית מול המבוטח על החלק היחסי שלה‪.‬‬
‫דומה לביטוח משנה‪ ,‬כך שהמבוטח מפזר את הסיכון בין מספר חברות ביטוח‬
‫כאשר שני מבטחים או יותר מכסים אותה זיקת ביטוח ביותר מפוליסה אחת‪.‬‬
‫‪ .51‬אדם שמעוניין לקנות מוצר פנסיוני‪ ,‬נפגש עם משווק פנסיוני‪ .‬מה על המשווק לעשות תחילה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על המשווק לתת ייעוץ פנסיוני ורק לאחר מכן לעבור למכירה‪.‬‬
‫על היועץ לתת ייעוץ פנסיוני ורק לאחר מכן לעבור לפעולת הקנייה ללקוח‪.‬‬
‫על המשווק לתת לאדם מסמך הנמקה ובו פירוט ההעדפות של המשווק‪.‬‬
‫תשובות א ‪ +‬ב נכונות‪.‬‬
‫תשובות ב ‪ +‬ג נכונות‪.‬‬
‫‪ .52‬לקוח מבוטח בביטוח תאונות אישיות על בסיס פיצוי ונקבעה לו נכות לצמיתות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‬
‫ישולם לו סכום הביטוח בקיזוז תגמולי ביטוח לאומי‬
‫ישולם לו סכום הביטוח בקיזוז הוצאות רפואיות‬
‫ישולם לו סכום הביטוח או שווי הנזק הנמוך מבינהם‬
‫ישולם לו סכום הביטוח כפי שמצוין בפוליסה‪.‬‬
‫ישלום לו סכום הביטוח ואם יהיה צורך יופחת התשלום עם תגמולי הביטוח הלאומי‬
‫או כל ביטוח אחר‪ ,‬אך לא יותר מהכנסתו הקבועה‪.‬‬
‫‪ .53‬איזה חוק מסדיר את היחסים בין‪ :‬מבטח וסוכן הביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חוק הפיקוח על הביטוח ‪.1981‬‬
‫חוק חוזה ביטוח ‪.1982‬‬
‫חוק החוזים‪.‬‬
‫חוק החוזים האחידים‪.‬‬
‫חוק השליחות‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .54‬מהו הלויידס‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חברה שמתעסקת בביטוח ימי ואווירי‬
‫חברת ביטוח בריטית עם סוכנויות בארץ‬
‫קבוצת חתמים שכל אחד לוקח על עצמו סיכון‪.‬‬
‫קבוצת סנדיקטים האחראים יחד ולחוד על הסיכונים אותם הם לוקחים‪.‬‬
‫חברת הביטוח האנגלית הגדולה ביותר‪.‬‬
‫‪ .55‬ב “טוטל לוסט “ לפי איזה ערך יחשבו את תגמולי הביטוח ?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לפי הערך הריאלי של הרכב‪.‬‬
‫לפי סכום הביטוח או ערך הרכב‪ ,‬הנמוך מהשניים‪.‬‬
‫המבטח ישלם את הנזק שנגרם לו בשל כך‪.‬‬
‫סכום הביטוח מופחת ויחסי‪.‬‬
‫לפי סכום הביטוח או ערך הרכב‪ ,‬הגבוה מהשניים‪.‬‬
‫‪ .56‬לפי חוק היחסים בין הסוכן למבטח מצריכים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אישור וחתימה של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון‪.‬‬
‫הסכם בכתב שיכלול תנאי הפקדה והעברה של דמי הביטוח‪.‬‬
‫הסכם בכתב שיכלול שני סעיפים בנושא הפקדה והעברה של תגמולי הביטוח‪.‬‬
‫היחסים אינם צריכים אישור כל שהוא‪.‬‬
‫קיים חוזה רק בנושא עמלות ותגמולי ביטוח‪.‬‬
‫‪ .57‬מהו עקרון השיפוי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המוטב יקבל לא יותר מאשר מלוא הנזק‪.‬‬
‫המוטב יקבל את מלוא הנזק‪.‬‬
‫המוטב יקבל את סכום הביטוח או סכום הנזק‪ ,‬הגבוה מבין השניים‪.‬‬
‫המוטב יקבל סכום שיאפשר לו לרכוש נכס חדש מאותו סוג שהיה לו‪.‬‬
‫המוטב יקבל את סכום הביטוח‪.‬‬
‫‪ .58‬ידוע שעל ביטוח ימי לא חל חוק חוזה ביטוח למעט תחלוף ופשיטת רגל‪ .‬מה כן קובע בביטוח ימי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הדין העותומאני הימי אלא אם כן הצדדים הסכימו להחיל את הנוהג המנדטורי‬
‫או נוהג אחר שהוסכם על הצדדים‪.‬‬
‫חוק החוזים‪.‬‬
‫חוק החוזים האחידים‪.‬‬
‫החוק הבריטי‪.‬‬
‫אף אחת מהתשובות נכונה‪.‬‬
‫‪ .59‬באיזה מקרים ניתן לקבל פיצוי מעל לסכום תגמולי הביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בביטוח חבויות‪ -‬כאשר יש הוצאות להקטנת הנזק‬
‫בביטוח רכוש כאשר יש הוצאות להקטנת הנזק‬
‫בביטוח דירה פיצוי על אובדן שכר דירה‬
‫בביטוח חיים כפל תאונה‬
‫כל התשובות נכונות‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫‪ .60‬מהי הצעה לביטוח‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הסוכן ממלא לעצמו שאלון‪.‬‬
‫הלקוח מציע את עצמו לביטוח‪.‬‬
‫בהצעה יכללו כל השאלות והפרטים שחשובים למבוטח לשאול את המבטח על מנת לבצע קיבול‪.‬‬
‫חברת הביטוח מציעה את עצמה לביטוח‬
‫בהצעת הביטוח יכללו כל הסייגים והחריגים לביטוח‪.‬‬
‫תשובות‬
‫שאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫תשובה‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ה‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ה‬
‫א‬
‫שאלה‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫תשובה‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ה‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ה‬
‫א‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫בואו לבקר בדוכן‬
‫אורין‪-‬שפלטר השכלה‬
‫פיננסית בע”מ בבחינה‬
‫וזכו להפתעות מיוחדות!‬
‫‪oscapital.co.il‬‬
‫בחינה לדוגמא יסודות הביטוח ‪ -‬מרץ ‪2011‬‬
‫רוצים ללמוד מקצועית א’ או גמר פנסיוני‬
‫עם המרצים המובילים‪ ,‬המנוסים והמקצועיים ביותר?‬
‫היכנסו לאתר לראות היכן ומתי מתחיל הקורס הקרוב לביתכם‪.‬‬
‫קורסים מתקיימים בכל רחבי הארץ‪:‬‬
‫תל אביב‪ ,‬ראשל”צ‪ ,‬חיפה‪ ,‬באר שבע‪ ,‬ירושלים ועוד‪.‬‬
‫בשל הביקוש הרב יפתחו גם קורסי בוקר‬
‫לפרטים על קורסים נוספים ניתן להיכנס לאתר ‪rashut.com :‬‬
‫בואו ללמוד עם הצוות המנצח בעל אחוזי המעבר הגבוהים ביותר מזה שנים! קורסים בכל הארץ!‬
‫לפרטים נוספים‪:‬‬
‫טל‪03-9444567 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בהצלחה!‬
‫כל הזכויות שמורות לאורין‪-‬שפלטר השכלה פיננסית בע”מ‬
‫‪oscapital.co.il‬‬