Otroci in starši molijo Velika noč 2010 Cvetna nedelja

Otroci
in starši
molijo
Velika noč 2010
Cvetna nedelja
Molitev ob blagoslovljenem zelenju
V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
Oče in mati:
Nebeški Oče, blagoslovljeno zelenje
nas spominja dogodkov izpred dva
tisoč let, ko so množice pozdravljale
tvojega Sina, kot kralja. Prosimo te,
pomagaj nam, da ga bomo tudi mi
sprejeli ne le kot kralja, ampak tudi
kot našega Odrešenika. Naj ga častimo in slavimo ter vedno ostanemo
njegovi zvesti učenci. Pomagaj nam s
svojo milostjo. Amen.
Otroci:
Velikokrat Boga samo prosimo in prosimo. Kaj
pa besede zahvale?
1. Hvala ti, da si nas poklical za svoje učence.
da nam odpuščaš naše spodrsljaje, ko nismo
dovolj trdni, da bi te priznali pred drugimi.
2. Hvala ti za naše starše, ki nas imajo radi in
nam stojijo ob strani.
3. Hvala ti za veselje, ki nam ga prikličeš na
obraz že s tem, ko nam na nebu prikažeš sonce, mavrico.
4. Hvala ti za dar življenja, saj si ti moral umreti, da bi mi polno živeli.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …
Veliki četrtek
Molitev ob kruhu
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče in mati:
Gospod pred očmi nam je dogodek zadnje večerje, ko si vzel kruh v svoje roke in nad njim
rtekel: »To je moje telo, ki se daje za vas.« Po teh
besedah, kruh ni le kruh, ampak je Božji kruh,
kruh večnega življenja. Obljubil si: »Če kdo je
od tega kruha, bo živel vekomaj.« Pomagaj nam,
da bomo verovali in živeli vekomaj. Amen.
Otroci:
1. Gospod hvala, da nas poživljaš s svojim kruhom in spodbujaš, naj ne odnehamo, prihajati k sveti maši.
2. Hvala ti za daritev svete maše
3. Hvala ti, da se lahko srečamo pri sveti maši
drug z drugim kot bratje in sestre.
4. Hvala, da te lahko prepoznamo pri sveti maši.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …
Veliki petek
Molitev ob križu
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče in mati:
Molče stojimo pred tvojim križem. Velikokrat
smo preveč zaposleni s samim seboj, da bi še
lahko mislili nate. Prosimo te, naj v križih in težavah čutimo tvojo bližino. Tvoj križ naj nam
bo znamenje naše rešitve in vir našega upanja.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Otroci:
1. Gospod, hvala ti, da si za nas umrl na križu.
2. Gospod, hvala ti, da se znamo pokrižati.
3. Gospod, hvala ti, da se iz križa nikoli ne norčujemo, ampak ga spoštujemo in visi na najlepšem mestu v našem domu.
4. Gospod, hvala ti, da lahko častimo tvoj križ,
saj je zaradi križa prišlo veselje na svet.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in
Svetemu Duhu …
Velika sobota
Molitev ob sveči
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče in mati:
Gospod , goreča sveča použiva sama sebe, kakor da jo oddana svetloba in toplota povsem izčrpata. Sveča umira, ko služi ljudem. Zdi se, da
nas vabi, naj ji bomo podobni: naj širimo okrog
sebe svetlobo upanja in toploto ljubezni, pa četudi nam bo to prizadevanje izpilo zadnjo kapljo krvi. Gospod, pomagaj nam pri tem! Amen!
Otroci:
1. Jezus, hvala ti, za tvoje čuteče srce.
2. Jezus, hvala ti, da se tvoje srce daruje za nas.
3. Jezus, hvala ti, da je v tvojem srcu tudi za nas
prostor.
4. Jezus, hvala ti, da nas vedno znova iščeš.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …
Velika noč
Molitev pri velikonočnem kosilu
Nedelja Božjega usmiljenja
Molitev ob sliki Usmiljenega Jezusa
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče in mati:
Nebeški Oče, polni veselja te hvalimo in slavimo. Tvoj Sin, naš Gospod Jezus Kristus, je vstal
od mrtvih. Njegovi učenci so ga videli in mi verujemo njihovemu pričevanju. Prosimo te, utrdi
nam vero v vstajenje. To prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen
Otroci:
1. Jezus, hvala ti, da si za nas trpel in umrl.
2. Hvala ti, da si do nas neizmerno usmiljen.
3. Hvala ti, da nam vedno odpustiš kar smo zagrešili, če prosimo odpuščanja in se trudimo
poboljšati
4. Jezus, hvala ti, da nam podarjaš svoj mir, saj
nam s tem kažeš, da si neskončno dober in
usmiljen.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …
Pripravil Ervin Mozetič, dekan v Postojni, izvedba Salve d.o.o. Ljubljana
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče in mati:
Vsemogočni Bog, hvalimo , slavimo in prosimo
te, blagoslovi te darove, da bodo v nas okrepili
ljubezen do tebe. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Otroci:
1. Hvala ti, Jezus, da se lahko skupaj veselimo
tvojega vstajenja.
2. Hvala ti, Jezus, da si nas osrečil. Tudi mi želimo osrečevati druge, zato jim bomo oznanjali veselo novico, da si vstal od mrtvih in
da živiš.
3. Hvala ti, Jezus, za hrano, ki je pred nami.
4. Hvala ti, Jezus za našo družino, da je lahko
zbrana ob skupni mizi.
Vsi skupaj: Oče naš…
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …