Molitvena ura za domovino pred Najsvetejšim za mlade

Molitvena ura za domovino pred
Najsvetejšim za mlade
MOLITVENA URA ČAŠČENJA, V KATERI JE ZAJETA DEVETDNEVNICA, se lahko izvaja poljubno
po župnijah, kakor tudi na sam zaključni dan.
Za molitveno uro se lahko animirajo skupine. Besedilo za premišljevanje, prošnje in zahvale
se razdelijo med sodelujoče. Možna je priprava s Power Point diapozitivi in se predvaja na
platnu, tako da je vidna vsem sodelujočim. Izbor pesmi se lahko po želji razširi. Tekst naj se
bere počasi in razločno. Uvodno in zaključno molitev zmolimo vsi skupaj. Za vsako prebrano
molitvijo je vsaj nekaj sekundni postanek, prav tako po prebranih prošnjah in zahvalah.
Uvodna molitev in Zaključna molitev je skupna molitev vseh navzočih.
Uvodna molitev: Živo upanje
Pridi, Sveti Duh, Gospod, ki oživljaš. Oče, usmili se! Sin, razodeni se! Sveti Duh, vžgi milostni ogenj
ljubezni! Gorečnost vere naj napolni vso deželo, da bomo izpolnjevali tvoje ukaze in zapovedi.
Pridi, Odrešenik sveta, v Tebi je naše upanje. Obudi postavo, ki je zapisana v naših srcih. Da bomo
živeli po tvojih zapovedih in bomo blagoslovljeni.
Nekaj sekundni postanek; enako za vsakim prebranim tekstom
PESEM: KLIČEM SVET SI
Kratko berilo
Kdor svojega brata ljubi, ostaja v luči in v njem ni pohujšanja. Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi
Njegovega imena odpuščeni grehi. Vam, otroci sem pisal, ker ste spoznali Očeta. Vam, očetje sem
pisal, ker ste spoznali tistega, ki je od začetka. Vam, mladi sem pisal, ker ste močni in je Božja beseda
v vas.
(1Jn 1, 10-14)
1.dan – osebna molitev
Vse polagam v tvoje roke, o moja Mati. S svojim deviškim plaščem me ogrni in mi podari milost
čistosti srca, duše in telesa. Božja Mati, tvoja duša je bila potopljena v morje bridkosti. Poglej name,
na svojega otroka, in nauči me trpeti in v trpljenju ljubiti. Okrepi mojo dušo, naj je bolečina ne zlomi.
Mati milosti, nauči me živeti z Bogom. (Po sv. Faustini Kovalski)
Zahvala
Molitvena ura za domovino pred Najsvetejšim za mlade
Hvala, Gospod Jezus, ker trkaš na moje srce in vedno znova sprašuješ, kakšen je moj odnos do Tebe,
ki si neskončen in svet. Hvala, ker me vznemirja in vabi Tvoj zgled umivanja nog apostolom, da bi se
tudi sam sklonil na pomoč potrebnim današnjega časa.
PESEM: VODI ME ZDAJ K SVOJI REKI, GOSPOD
2. dan – molitev za družine
Sveti Troedini Bog, Ti si ljubezen. Milostno se ozri na družine, da bodo uresničevale Tvoj načrt.
Staršem in starim staršem vlij moči, da bodo sprejemali odgovornost in z zgledom mladi rod
opogumljali za zakonsko in družinsko življenje. Ozdravi boleče spomine v razbitih in neurejenih
družinah. Naj v bolnih, starejših in invalidnih osebah prepoznamo Tvoj obraz. Opogumi mlade pare, ki
še ne zmorejo zgraditi varnega odnosa in se odločiti za poroko, da to storijo. Izročamo Ti mlade, ki
iščejo življenjskega sopotnika, ter zakonce, ki jim ni dano sprejeti novega življenja.
Zahvala
Hvala, Gospod, za vse tiste družine in posameznike, ki bodo po Tvoji dobroti in usmiljenju spoznali
smisel življenja z Bogom.
PESEM: JEZUS JE POT
3. dan – molitev za mladino
Nagibaj svoje srce k vzgoji, svoja ušesa k razumnim izrekom. Boj se Gospoda, sin moj, in kralja, in z
uporniki se ne druži.
(Prg 23, 12, 21)
Prošnja
Jezus, daj mi milost, da Te spoznam in ljubim. Odpri mi oči in ušesa za Tvojo Božjo besedo, da bom
živel resnico.
Odpri moje srce za duha, da me bo Tvoja beseda prepojila, da mi bo luč, ki mi bo kazala pot k Tebi.
Saj je v Tvoji Besedi življenje in veselje, varnost in spokojnost, sreča in mir. V tej luči daj, Gospod, da
bi mladi našli v družini trdno oporo za rast v plemenitosti, resnici in ljubezni.
PESEM: V PRIJATELJSTVU JE POT
4. dan – molitev za župnijske skupnosti
Daj nam duha ljubezni, pravo besedo in voljo, da bomo znali pomagati. Pomagaj nam, da bomo znali
drug drugemu dajati, kar potrebujemo, in da bomo znali drug drugega bremena nositi.
Kjer je sovraštvo, naj prinašamo spravo in mir; kjer so razdori, naj ustvarjamo edinost; kjer so dvomi,
naj utrjujemo vero; kjer so zmote, naj svetimo z resnico; kjer je obup, naj budimo upanje; kjer je
žalost, naj prinašamo in razdajamo veselje!
2
22. junij - Dan molitve in posta za domovino ob zaključku devetdnevnice za domovino
Molitvena ura za domovino pred Najsvetejšim za mlade
(Po sv. Frančišku Asiškem)
Zahvala
Hvala, Gospod Jezus, za vse tiste v našem občestvu, ki z vero darujejo in pridružujejo svoje trpljenje
Tvoji daritvi. Daj, da bomo živeli v vedno globlji povezanosti s Teboj in med seboj.
PESEM: V LJUBEZNI JE POT
5. dan - molitev za vzgojitelje, pedagoge in katehete
Še se bom trudil, da bo vzgoja sijala kakor zarja, tja v daljne kraje jo bom oznanil. Še bom točil nauk
kakor prerokovanje in ga zapustil poznejšim rodovom.
(Sir 24, 32-33)
Prošnja
Gospod, prosimo Te za vse vzgojitelje, učitelje in katehete, da bodo otrokom in mladini pri vzgoji
vedno zgled potrpežljivega, dobrega, pravičnega, prizadevnega in razumnega pedagoga in dobrega
državljana. Naj jih pri vsakodnevnem delu razsvetljuje in vodi Sveti Duh, da bodo ob kvalitetnem
podajanju znanja znali privzgajati tudi krščanske vrednote in ljubezen do domovine.
PESEM: IZVIR SI JEZUS ŽIVE VODE
6 .dan – molitev za svetost poklicanih in nove duhovne poklice
Blagor človeku, ki to dela, in sinu človekovemu, ki se tega drži. In varuje svojo roko, da ne stori nič
hudega.
(Iz 56, 2)
Prošnja
Gospod Jezus, naj Tvoja beseda vse poklicane vodi in podpira, da bi znali usmerjati, svetovati ter
podpirati brate in sestre s tisto močjo pričevanja in ljubezni, kakršno imaš Ti in jo samo Ti moreš dati.
Marija, Kraljica vere, pomagaj nam, da bi vsi verni, predvsem pa v molitvenih skupinah, zavzeto molili
za svetost in stanovitnost vseh posvečenih oseb ter za zdrav medsebojni odnos in Božji blagoslov
njihovemu delu.
PESEM: V GOSPODU JE MOJA MOČ
7. dan – molitev za svetne voditelje naroda in delodajalce
Blagor premožnemu, ki se izkaže neomadeževanega in ne teka za zlatom! Njegovo premoženje bo
trdno in občestvo bo govorilo o njegovi dobrotljivosti.
(Sir 31, 8-11)
Prošnja
3
22. junij - Dan molitve in posta za domovino ob zaključku devetdnevnice za domovino
Molitvena ura za domovino pred Najsvetejšim za mlade
Jezus, večna modrost, sprejmi našo domovino v svoje varstvo in razsvetli naše voditelje, politike in
delodajalce z lučjo svoje modrosti in pravičnosti. Navdihuj politike in vse poslance, da se bodo modro
in pravično odločali ter skrbeli za dobro vseh. Naj skrb za gospodarski in gmotni napredek nikoli ne
zamegli duhovnih vrednot, ki jih potrebujemo. Ne dopusti, da bi sklenili kaj takega, kar bi žalilo Tvojo
Božjo čast in kalilo mir svete Cerkve in naroda. Sveta Božja Mati, povsod naj nas spremlja tvoj
blagoslov in usmiljenje Jezusa Kristusa. (Iz Molitvenih ur za domovino)
Zahvala
Hvala, Gospod Jezus, za vse tiste, ki se trudijo oživljati in ohranjati v narodu krščanske vrednote.
PESEM: DVIGNIMO K JEZUSU POGLED
8. dan – molitev za edinost vseh verskih skupnosti in za poglobitev
vere
Bog želi, da bi bili vsi Njegovi otroci združeni. Naj vendar spoznamo težo razdeljenosti in nujnost
Jezusovega klica ter pomembnost Njegove prošnje, ko nas vabi k edinosti. Da bi lahko podrl ograje
naše razdeljenosti.
Prošnja
Zato se v molitvi obračamo k Tebi, predobri Jezus. Pošlji znova Svetega Duha na vse Kristjane vseh
veroizpovedi v naši deželi, da bo Božja beseda, ki je skupna korenina vseh kristjanov, bolj živa,
učinkovita, dejavna in poglobljena rasla v naših srcih.
PESEM: DARUJEM TI LJUBEZEN
9. dan – molitev za mir in za moralno ozdravljenje naroda
''Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje
pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne
postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred
ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.''
(Mt 5, 13-16)
PESEM: K TEBI BOG, DVIGAM ROKE
Zaključna molitev
(skupna molitev)
Gospod, naj Tvoja ljubezen pokrije vso zemljo. Od Tebe prihaja blagoslov za življenje. Ti si gospodar
vsega. V Tebi so vsi izvori usmiljenja. Izkaži nam milost. Naj tvoj dež ljubezni rosi na vsako dušo in
izpolni vsako srce. Odpri nebesa, pošlji Duha rešitve in usmiljenja zaradi svojega veličastva in
neskončne vzvišene ljubezni. K Tebi kliče in moli ponižen duh in potrta duša. Kdo te bo slavil v
4
22. junij - Dan molitve in posta za domovino ob zaključku devetdnevnice za domovino
Molitvena ura za domovino pred Najsvetejšim za mlade
V GOSPODU JE MOJA MOČ
in Gospod je moja luč.
Upaj vanj, odrešil te bo,
nič se ne bojte, Gospod je tu,
nič se ne bojte, Gospod je tu.
DVIGNIMO K JEZUSU POGLED,
Obraz naj nam zažari,
Slavimo Njegovo ime iz srca,
On je naš Rešenik, saj naš Gospod je On!
DARUJEM TI LJUBEZEN
Darujem ti ljubezen, ki v meni živi,
sprejmi ta dar, Gospod.
Tu je moj sreča, vse moje skrbi,
vsak utrip srca darujem ti.
Ti Gospod, si v tem kruhu in vinu,
tu tvoje je telo in tvoja kri.
Vedno si za nas se daroval, zdaj
sprejmi te darove radosti.
K TEBI, BOG
K Tebi, Bog, (k Tebi, Bog)
dvigam roke, (dvigam roke)
in Tebi, Bog, (in Tebi, Bog)
zdaj dajem vse, ker edini si,
ki v mojem srcu živi. (2x)
In služil bom le Tebi, Bog, in ne drugim bogovom.
Ti si moj edini vir, edini vir življenja.
Tvoje ime dvignjeno za vedno je.
ODLOČIL SEM SE
Odločil sem se slediti Njemu, (3x)
zame ni več poti nazaj!
Sledil bom križu in svet spreminjal, (3x)
zame ni več poti nazaj!
Čeprav bom sam šel, de bom omagal, (3x)
zame ni več poti nazaj!
Ob poti srečam veliko znamenj (3x)
zame ni več poti nazaj!
6
22. junij - Dan molitve in posta za domovino ob zaključku devetdnevnice za domovino