Zavarovanje rizika odpovedi

Zavarovanje rizika odpovedi
turističnih potovanj
Nov oddih je že na obzorju ...
četudi ste tokrat ostali doma
www.ZavarovalnicaMaribor.si
Zavarovanje rizika odpovedi
turističnih potovanj
Naj bo odpoved potovanja brez
dodatnega stresa in tveganja!
Dobra novica pri odpovedi potovanja
Turistično potovanje, počitnice, oddih, poslovna
potovanja, sejmi, kongresi... so lepi in veseli dogodki, ki
sestavljajo album prijetnih vtisov v življenju. Življenje pa
je tudi polno presenečenj in nepredvidljivih dogodkov, ki
nam lahko še tako skrbno načrtovane počitnice ali odhod
v tuje kraje spremenijo v razočaranje. Odhod na
potovanje nam lahko onemogočijo nepričakovana
bolezen, nezgoda, izguba zaposlitve, premoženjska
škoda, pomanjkanje snega ali kateri drug nepričakovan
dogodek, zaradi katerega se ne moremo udeležiti
želenega potovanja.
Svetujemo vam, da že pri načrtovanju svojega potovanja
poskrbite, kako boste takšne in drugačne možne
nevšečnosti rešili s čim manj zapleti. Da bo načrtovanje
oz. pričakovanje vašega potovanja lažje in varnejše, smo
za vas pripravili zavarovanje rizika odpovedi turističnih
potovanj.
Kaj zavarovanje vključuje?
Naše zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj
krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske
vozovnice, ki jih mora kupec turistične storitve povrniti
organizatorju, ko ga doleti eden izmed dogodkov, zaradi
katerega se potovanja ne more udeležiti.
Zavarovanje krije tudi stroške odpovedi ostalih potnikov
turističnega potovanja, ki so skupaj s prizadeto osebo
sklenili zavarovanje in odpovedali potovanje.
Zavarovanje po izbiri
Pripravili smo dva sklopa kritij, ki vključujeta
nepričakovane dogodke in nevarnosti, ki vas lahko
doletijo in vam onemogočijo odhod na potovanje. Tako
lahko sami izberete širino kritja.
Zavarovanje rizika odpovedi
turističnih potovanj
Oblika kritja
Dogodek oziroma kritje
Enostavno
kritje
Širše
kritje
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja
zavarovanca
x
x
Nosečnost
x
x
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja
družinskih članov zavarovanca
x
x
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini
x
Poziv sodnih ali upravnih organov
x
Nepričakovana izguba zaposlitve
x
Sprejem v novo službo
x
Vložitev ločitvenega zahtevka
x
Pomanjkanje snega
x
Izbruh epidemije in/ali pandemije
x
Presaditev organov
x
Zdravljenje v zdravilišču
Kritje za maksimalno osem (8) oseb
Kritje za maksimalno deset (10) oseb
x
x
x
Kako do zavarovanja?
Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj lahko
sklenete pri turistični agenciji, pri kateri ste rezervirali
turistični aranžma ali letalsko karto in s katero ima
Zavarovalnica Maribor sklenjeno pogodbo o
medsebojnem sodelovanju. Premija za zavarovanje rizika
odpovedi turističnih potovanj se plača turistični agenciji ob
sklenitvi zavarovanja.
Kako ravnati v primeru škode?
Če vas doleti eden izmed naštetih razlogov, zaradi
katerega vam je bil onemogočen odhod na potovanje,
takoj obvestite turistično agencijo, pri kateri ste rezervirali
potovanje. Turistični agenciji predložite verodostojno
potrdilo pristojne ustanove, ki izkazuje razlog vaše
odpovedi. Odškodninski zahtevek bo za vas vložila
turistična agencija.
Zavarovanje rizika odpovedi
turističnih potovanj
POSLOVNE ENOTE ZAVAROVALNICE MARIBOR:
PE Pomurje
Član Mreže za
družbeno odgovornost
Slovenije
Zavarovanje rizika odpovedi
turističnih potovanj
Več informacij na 080 19 20
in na www.ZavarovalnicaMaribor.si