prijavnico - Društvo za priznanje praženega krompirja kot

PRISTOPNA IZJAVA
PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Naslov:
Naslov:
č
č
Rojen(a):
Telefon:
Rojen(a):
Telefon:
E-mail:
E-mail:
Strinjam se s statutom Društva za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi in soglašam, da moje osebne
podatke uporabite za vodenje evidenc ter pošiljanje gradiva v
zvezi z dejavnostjo društva. Prosim za vpis v članstvo.
Strinjam se s statutom Društva za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi in soglašam, da moje osebne
podatke uporabite za vodenje evidenc ter pošiljanje gradiva v
zvezi z dejavnostjo društva. Prosim za vpis v članstvo.
Podpis
Podpis
Osebni podatki se služijo izključno za potrebe društva in se varujejo v skladu Zakona o varovanju osebnih podatkov.
Osebni podatki se služijo izključno za potrebe društva in se varujejo v skladu Zakona o varovanju osebnih podatkov.
Društvo DPK, Vodnikova 172, Ljubljana, TRR SI56 3000 0000 9092 525
(Sberbank d.d.). Letna članarina:
15,00 EUR odrasli
7,5 EUR mladoletni in s statusom študenta
cicibani brezplačno
Društvo DPK, Vodnikova 172, Ljubljana, TRR SI56 3000 0000 9092 525
(Sberbank d.d.). Letna članarina:
15,00 EUR odrasli
7,5 EUR mladoletni in s statusom študenta
cicibani brezplačno
Obvezno vpišite vaše osebne podatke in v namen vpišite „Udnina novi član“.
Pristopno izjavo nam pošljite na naslov DPK, Vodnikova 172, Ljubljana.
Obvezno vpišite vaše osebne podatke in v namen vpišite „Udnina novi član“.
Pristopno izjavo nam pošljite na naslov DPK, Vodnikova 172, Ljubljana.
IZPOLNI DRUŠTVO
Vpisal
IZPOLNI DRUŠTVO
Vpisal
V kraju
dne
ob uri
,
Potrjujem prejem vplačane članarine oziroma prostovoljnega
prispevka v višini
EUR.
Podpis
V kraju
dne
ob uri
,
Potrjujem prejem vplačane članarine oziroma prostovoljnega
prispevka v višini
EUR.
Podpis
SKLEP
Upravni odbor je na svoji
seji dne,
obravnaval pristopno izjavo sprejel sklep, da se pristop
[ ](ne) [ ] odobri in da se novi član oziroma članica vpiše v
knjigo članstva pod številko
SKLEP
Upravni odbor je na svoji
seji dne,
obravnaval pristopno izjavo sprejel sklep, da se pristop
[ ](ne) [ ] odobri in da se novi član oziroma članica vpiše v
knjigo članstva pod številko
O tem se novega člana obvesti, ki s tem postane ud društva.
O tem se novega člana obvesti, ki s tem postane ud društva.
PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:
Naslov:
č
Rojen(a):
Telefon:
E-mail:
Strinjam se s statutom Društva za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi in soglašam, da moje osebne
podatke uporabite za vodenje evidenc ter pošiljanje gradiva v
zvezi z dejavnostjo društva. Prosim za vpis v članstvo.
Podpis
Osebni podatki se služijo izključno za potrebe društva in se varujejo v skladu Zakona o varovanju osebnih podatkov.
Društvo DPK, Vodnikova 172, Ljubljana, TRR SI56 27000-0000083598
(Factor banka d.d.). Letna članarina:
15,00 EUR odrasli
7,5 EUR mladoletni in s statusom študenta
cicibani brezplačno
Obvezno vpišite vaše osebne podatke in v namen vpišite „Udnina novi član“.
Pristopno izjavo nam pošljite na naslov DPK, Vodnikova 172, Ljubljana.
IZPOLNI DRUŠTVO
Vpisal
V kraju
dne
ob uri
,
Potrjujem prejem vplačane članarine oziroma prostovoljnega
prispevka v višini
EUR.
Podpis
SKLEP
Upravni odbor je na svoji
seji dne,
obravnaval pristopno izjavo sprejel sklep, da se pristop
[ ](ne) [ ] odobri in da se novi član oziroma članica vpiše v
knjigo članstva pod številko
O tem se novega člana obvesti, ki s tem postane ud društva.