Ob slovenski obali.pdf - SLO ISTRA uvodna stran

Ob slovenski obali
( 55Km, 555višincev)
Turca, ... »ma prav lepa«, kot je razvidno iz osnovnih podatkov zasluţi same petke, ob obali, z
vonjem morja`, ravninska, lahko bi rekli »prav turistična«!!! Torej vozili se bomo ob celotni
slovenski obali, kjer pač je le mogoče, skozi koprsko, izolsko in piransko območje. Lahko si
spotoma ogledamo nekaj lokalnih znamenitosti, okusimo kaj domačih dobrot, se ustavimo v
obmorskem barčku, »taku, na enu kafe«, morda sladoled, al` pa jo kar mahnemo s polnim
gasssom, kar tako, malo za trening!!! Kolo je lahko tudi trdak MTB, ali pa tracking, saj ne bo
tokrat nobenega brezpotja!
Začnemo na Lazaretu, kjer so še zmeraj obmejno carinske hišice in jo mahnemo kar po glavni
cesti proti Ankaranu. Takoj zavijemo desno na majhen polotok v zatoku Sv.Jerneja, kjer se v
poletnih mesecih drenjajo avtodomi. Nadaljujemo spet po glavni cesti proti Ankaranu mimo
kampa Debeli rtič, kjer zavijemo na koncu kampa desno na poljski kolovoz med vinogradi, ki
nas bo pripeljal na sam rtič. Vozimo se ob robu flisastega rtiča do konca vinograda, kjer se ob
ograji pripeljemo do vhoda Mladinskega zdravilišča Debeli rtič. Tukaj ne zavijemo na glavno
cesto, ampak se zapeljemo okoli naslednjega vinograda in mimo nekaj osamljenih hiš. Ko
prispemo na glavno cesto se iz nje ne bomo odcepili vse do centra Ankarana. Vmes bi se sicer
lahko spustili do morja, pri Valdoltri do pomola, kasneje v Adriji našli potko do morja, ampak so
ta območja zaprta (bolnica, letovišče, kamp) in bi se po istih potkah vračali do glavne ceste
nazaj! V Ankaranu po kroţišču peljemo še 200m, nakar zavijemo desno po neizraziti potki do
obale. Sledimo potki vseskozi ob obali do Sv.Katarine in se ob manjšem mandraču desno preko
potoka
prebijemo na Školjčni nasip.
Sledimo ţe dobro uhojeni potki, si
naberemo kakšen »souvenir« in si
ogledamo bliţnjo Luko Koper s
terminalom
razsutih
tovorov.
Vrnemo se po potki nazaj in
zavijemo desno pred močvirjem
proti
vojašnici
Slovenski
pomorščaki
v Ankaranu, s
430.mornariškim divizjonom SV. V
bliţini zatok Polje in prostrane
luške
površine
(pre)polne
avtomobilov. Vrnemo se proti
glavni cesti skozi ličen drevored
pred vojašnico!
Školjčni nasip pri Ankaranu
Po glavni cesti desno in po 600m spet desno proti
Kopru. Kaj kmalu pridemo do novega mostu med
Serminom in Luko Koper, kjer se priključimo na
označeno kolesarsko pot, ki nas kasneje vodi levo
proti Bertokom ob Škocjanskem zatoku. Pred
Bertoki prav ob nadvozu s hitro cesto zavijemo
desno na poznano kolesarsko pot D-8 (Parenzana)
in se po drobnem makadamu pripeljemo vse do
avtobusno/ţeleţniške postaje v Kopru. Za seboj
imamo pribliţno 15,5Km opravljene poti.
Odpravimo se naprej, do kroţišča pri Lidlu desno
proti Supernovi in levo, pa kasneje proti
Avtokomercu spet levo proti severni koprski
Vojašnica Slovenski pomorščaki Ankaran
obvoznici ob luških skladiščih vse do koprske
marine. Zapeljemo še mimo mestnega kopališča
in se ustavimo na današnjem prvem pomolu,
marine
kjer si privoščimo digitalno pavzo, saj je Koper s polnim mandračem plovil prečudovit. V
bliţnjem barčku, skorajda ob robu z morjem, si privoščimo odličen kapučino ali pa kar »doping
pivce« in vsrkamo nekaj prešernega mestnega vsakdana. Odpravimo se proti Ţusterni kar po
novi semedelski sprehajalni promenadi tik ob morju, ampak s kolesom »ob sebi«, malo se pač
sprehodimo, saj je za kolesarje poskrbljeno po kratki obvoznici, ki jo lahko uporabimo kot drugo
varijanto. Proti Ţusterni, kasneje Moleto in ob morju do izolskega kampa. Zavijemo desno v
semaforiziranem kriţišču »Pri vlakcu« in se ob ladjedelnici nekoliko povzpnemo v mestno jedro
in spet desno v rahel spust do severne plaţe. Peljemo še naprej ob morju do plaţe pri svetilniku
in malo naprej na naš drugi današnji pomol, tokrat v Izoli.
izolska ribiška flota
izolski mandrač
Spet si privoščimo kratko pavzo, saj je za nami ţe 25Km. Morebit si ponovno poiščemo
obmorski barček ali pa samo posedamo ob morju in si nabiramo novih moči za nadaljevanje. Ob
mandraču nadaljujemo in se drţimo obale ter desno zavijemo kasneje proti izolski marini.
Privoščimo očem, da se napasejo ličnih jaht in prelepih jadrnic in se odpravimo še po
valobranu/pomolu marine. Vrnemo se in gremo naprej desno proti San Simonu. V kolikor ni
kopalna sezona lahko previdno prevozimo kopališče, drugače ga obidemo ali pa kopališče
prehodimo s kolesom »ob nogi«. Obrnemo se spet desno proti belvederski plaţi in se povzpnemo
po stopnicah nekoliko višje do parkirišča plaţe. Spet lahko nemoteno kolesarimo ter se v
zmernem asfaltnem vzponu dvignemo na »zavidljivih« 100 m.n.v! Na zadnjem levem ovinku
pred Belvederskim turističnim kompleksom, zavijemo desno na uhojeno potko, ki nas bo po
nekoliko teţavnejšem vzponu (korenine) pripeljala na asfaltno potko. Zavijemo desno proti
Strunjanu! Na koncu kampa zavijemo z asfalta desno na poljsko potko ob glavni cesti, kasneje pa
na širok kolovoz v blagem spustu proti Mesečevem zalivu.
laguna Stjuţa, Strunjan, v ozadju Piran
strunjanske soline
Ko prispemo med dve osamljeni hiši, kjer se spet začne asfaltna podlaga, po 150m zavijemo na
potko, ki se vije prav ob robu flisastega prepada - Strunjanski klif. Bodimo kar se da pozorni in
skoncentrirani, da z roba ne zdrsnemo! Pod nami je Mesečev zaliv s prav »smaragdnim«
morjem, kasneje pa prispemo do strunjanskega Kriţa, kjer imamo prekrasen odprt razgled. Pot
nadaljujemo vseskozi ob robu klifa, sledi nekaj stopnic, ter se po gozdičku spustimo še do drugih
stopnic, kjer smo prav nad strunjanskim zdraviliščem Krka – Talaso Strunjan.
Mesečev zaliv in strunjanski klif
Riba: “Ma kaj tu su kulesarji?”, Akvarij Piran
Spustimo se do lagune Stjuţa in se ob kopališču pripeljemo do strunjanskih solin, kjer prečkamo
leseno brv/mostiček nad solinskim kanalom. Ob morju se po nasipu pripeljemo do Salinere in se
po asfaltu začnemo vzpenjati proti Belemu kriţu. Nekoliko višje v prvem levem izrazitem
ovinku (180°) zavijemo z asfalta desno na lepo potko v gozdiček. Obala je pod nami, sicer je
zaradi gostega gozdička ne vidimo, slišimo pa bučanje valov. Pridemo do Pacuga in med hišami
poiščemo tlakovano pot, ki se spušča desno proti Fijesi. V Fijesi nadaljujemo ob morju po
urejeni sprehajalno/kolesarski potki proti Piranu. Potka se nekoliko dviga in pridemo v Piran v
bliţino piranske cerkve Sv.Jurija. Spustimo se po uličici do mestne kavarne, kjer zavijemo desno
naprej po uličicah, »v labirintu«, vse do severne plaţe (skorajda pod cerkvijo). Ob obali brcamo
naprej proti pomolu, danes naš tretji! Spet je za nami kar nekaj prevoţene poti od naše zadnje
pavze, zato si jo spet privoščimo, mogoče si ogledamo znamenitosti mestnega jedra, ogled
Akvarija, ali samo posedamo ob morju in si privoščimo malico iz nahrbtnika, naredimo kakšno
slikico ali dve ... sicer pa po ţelji, ... seveda - normalno!
Tartinijev trg, kamniti steber
stara razglednica, Piransko obzidje
No za nami so vsi današnji »vzponi«, čaka nas še četrtina načrtovane poti, ampak samo ravnice.
Do sedaj imamo opravljenih kar 40Km! ... Nadaljujemo! Dajmo, dajmo, še malo...
Pa nadaljujmo, proti Fornačam, Bernardinu, ob skladiščih soli in ţe smo v Portoroţu. Kar ob
glavni cesti proti Luciji. Nekoliko pred kriţiščem zavijemo desno proti marini, v bliţini je park
Forma viva Lucija, takoj po tenis igriščih, pa preko mostička, ki prečka kanal Fazan, urejen v
lokalni mandrač za čolne.
Forma viva v Luciji
mostiček in čolni, kanal Fazan, Lucija
Ob marini levo do lucijskega kartodroma in desno v kamp ter naprej okoli rtiča Seča. Lahko pa si
ogledamo še Formo vivo nekoliko višje nad kampom s prekrasnimi skulpturami ter poiščemo
potko med hišami na drugo stran Seče, ali pa se kar vrnemo do kampa nazaj in od tu spet
nadaljujemo. Na tracku je zarisana tudi dodatna potka preko Seče z ogledom Forma vive!
Med Sečo in solinami
Kartodrom Lucija
Ob kanalu s sečoveljskemi solinami naprej preko mostiča in levo po urejeni potki Parenzane
proti Sečovljam. Pri mostičku je tudi vhod v sečoveljske soline, ki so zelo zanimive za ogled.
Nadaljujemo po kolesarski poti in se drţimo označbe D-8 do mejnega prehoda Sečovlje. Ker
smo si osebni dokument vzeli s seboj, prestopimo slovensko carinsko kontrolo in po 200m pred
mostom preko Dragonije zavijemo desno ob juţnem robu solin vse do morja. Vozili bomo prav
ob reki Dragonji vse do izliva v morje. Kolesarimo naprej desno po nasipu ob morju ob solinah
vse do solinarskih hišic. Turco smo tako zaključili s prepolno lepih vtisov s poti, pa s prepolno
»poškljocanih« spominov, pa lepo smo se pomatrali in si zato zasluţili kakšno dobro večerjo,
kakšno lepo »ribco z`grdel« poplaknjeno z »malvazijo `štrijano«! Uţivejte do konca!!!... seveda!
Sečoveljske soline nekoč
... in danes
Turca ni kroţna, tako si moramo organizirati prevoz nazaj do izhodišča, logistiko prepuščam pač
posamezniku...
Glavne značilnosti ture
Prekolesarili smo 55 km, naredili pribliţno 555 v.m.
Čas voţnje cca. :
5 – 6h (netto)
Teţavnost (1–5):
2
Atraktivnost (1–5):
4–5
Podlaga:
makadam, kolovozi, …pa kar precej asfalta
Vzponi/spusti (max):
V2/3
(na Belveder)
S2
(pri strunjanskem kriţu)
Track poti najdete:
tukaj !
Prav tako si lahko iz omenjene strani izvozite GPX datoteko.
Lazaret, Debeli rtič, Ankaran
Ţusterna, Rex, Izola
Sermin, Bertoki, Koper, proti Ţusterni
Izola, San Simon. Belveder, Strunjan, Salinera
Salinera, Pacug, Fjesa, Piran, Bernardin
Portoroţ, Lucija, Seč, sečoveljske soline
Zemljevidi trase in njen profil
Na ture gremo pripravljeni
Kaj v nahrbtnik:
Tura je srednje teţavna zaradi dolţine, tako priporočam, da se nanjo odpravite pripravljeni.
Tukaj lahko naštejem nekaj najnujneših stvari, katere je koristno imeti s seboj: vsaj liter in pol
tekočine, kakšna energijska tablica, dodatna zračnica, set za krpanje zračnic, zračna tlačilka in
nekaj osnovnega kolesarskega orodja, pa rezervni ventilček, kakšen hitromontaţni člen verige
PowerLink... Poleg tega pa ne škodi imeti s seboj še osebni dokument in nekaj denarja in zakaj
pa ne...torbico prve pomoči.
Ker se na trasi vozimo vseskozi ob obalnih mestih, se bo dodatne tekočine (vode) lahko
dopolnjevalo kar sproti, recimo v marinah, ali pa kar povprašamo ob kakšni pavzi ob
“kapučinu”.Primeren čas ture je čez vso leto, prekrasno pa bo seveda v poletnih mesecih, tako si
lahko privoščimo osveţitev v morju, … pa kopalke s seboj, posušil pa nas bo kar Maestral, ki
piha tja od 10. zjutraj pa do večera z morja.
Orientacija:
Za orientacijo vzamite s seboj primeren zemljevid (merilo vsaj 1 : 50.000, ali 50K-o), oziroma si
iz zgoraj omenjene povezave stiskate nekaj detaljnejših odsekov, si poprej dobro ogledate traso
na zemljevidu, zapišite si morebitne značilnosti in opombe, če pa je orientacija “zahtevnejša” pa
še dodatna navodila (kakšen plonkec).
Brez skrbi!!! Vonj po morju nas bo vseskozi vodil, tako sploh ne bomo zašli, tokrat nam
orijentacija ne bo delala teţav.
Teţavnost in trajanje ture:
Tura sama je srednje dolga, saj naberemo kar 55 km in priliţno 555 višinskih metrov. Zaradi
konfiguracije terena bomo za turo potrebovali pribliţno 5 do 6h čiste, umirjene voţnje. Če
dodamo k temu še postanke, oglede in prepričan sem, veliko fotografiranja, vam najmanj sedem
do osem ur ne uide. Prav tako nas lahko preseneti morebitna podaljšana morska osveţitev ali pa
kaj tretjega, navsezadne naj se nam ne mudi – SPLOH! Turco si lahko zamislimo tudi kot
dvodnevno pohajkovanje po obmorskih slovenskih krajih, ne bo vam dolgočasno!
Prilagodimo pa se seveda najšibkejšemu členu, ga med potjo spodbujamo in načrtujemo
postanke.
Tura je namenjena vsem, tudi za kondicijsko slabše pripravljene kolesarje pa tudi za otroke (vsaj
nad 10 let, … no saj jih poznate sami` ).
Pripravil:
Dragan 100janovič
Koper, Januar 2011