si se predstavi

pika na si
BILTEN REGISTRA ZA VRHNJO DOMENO .SI
št. 2/2012
izdal: Arnes • uredil: Milijan Plužarev • oblikovanje: KOFEIN • Ljubljana, april 2012
.si
domena je relativno mlada, če vzamemo v zakup, da so prve vrhnje domene bile registrirane že v letu
1985. Lastno vrhnjo domeno smo dobili eno leto po samostojnosti, tj. leta 1992. Vrhnje domene ločimo
na generične in nacionalne; nacionalne so dvočrkovne kratice držav, generične pa kratice raznih pojmov,
interesov, skupin in podobno.
http://www. register .si
vrHnja domena
oz . prvonivojska domena
domena
iČne vrHnje
Gener
do m
en
e
na
Cio
na
oz. drugonivojska domena
e
Ln
o
je d
n
H
vr
mene
spoZnajmo
sosede
.sj
Spitsbergi
Slovensko domeno smo dobili leta 1992,
ko nam je organizacija IANA dodelila .si,
čeprav smo si prvotno želeli .sl, ki pa je
bila zasedena. Dvočrkovne kratice so del
ISO-31661-1 standarda. Sosede naše države
najverjetneje poznate, kdo pa sta naši sosedi
na internetu? Zraven .si domene se nahajata
.sh (Sveta Helena, otok v Atlantskem
oceanu in pripada Združenem Kraljestvu)
in .sj (Spitsbergi, angl. Svalbard, otočje v
Arktičnem oceanu, norveška pokrajina).
.si
Slovenija
.sh
Sveta Helena
koLiko nas je na .si?
Register skrbi za delovanje in upravljanje celotne baze .si domen.
Praviloma je le en subjekt register za domene. V Sloveniji je to
javni zavod Arnes. Registrarji pa so podjetja, ki se ukvarjajo s
prodajo domen uporabnikom in strankam ter jih je zato praviloma
več. Če imate domene .si, registrar upravlja z vašimi podatki,
podaljšuje domeno ali opravi potrebne posodobitve. Kaj so počeli
registrarji .si domen v zadnjih nekaj mesecih? Največ so se ukvarjali
s podaljševanjem domen, precej manj pa so bili zaposleni z
registracijami novih domen in prenosi med registrarji ali nosilci.
Vseh domen na spletu je približno 220 milijonov, vključno s .si, ki jih je
nekaj več kot 101.000. Najbolj razširjena domena je zagotovo .com. Če bi
.si ponazorili kot povprečno visoko osebo zraven Nebotičnika v Ljubljani,
bi morali zvišati Nebotičnik za 24-krat, da bi ustrezno prikazali razliko v
velikosti med .si in .com.
.com 101 milijon
.si 101 tisoč
.de 15 milijonov
.eu 3,5 milijonov
reGisTer in reGisTrarji
68%
24x
Nebotičnik
24%
8%
:
.Com .si
Kdo ima .si domeno?
Tipičen nosilec .si domene je organizacija oz. podjetje s sedežem v Sloveniji. Med nosilci, ki so fizične osebe, so v večini moški, med spletnimi stranmi pa je
največ takih s poslovno vsebino. Nič čudnega glede na to, da je največ domen registriranih v poslovne namene.
88%
pravna
oseba
82%
moški
fizična
oseba
18%
12%
ženske
poslovna vsebina
spletnih strani
nosilec izven
Slovenije
97%
91%
zasebna vsebina
spletnih strani
9%
nosilec iz
Slovenije
3%
Domena je del naslova spletne strani. Naslovi spletnih strani so sestavljeni iz več delov, npr.
http://www.register.si/index.html
En del označuje vrsto protokola, drugi del gostitelja oziroma domeno, tretji del pa datoteke ali pot do nje.
Zakaj domeni
pravimo domena?
Etimološko gre za latinski izraz dominium, kar
prevajamo kot vladavina, lastnina oz. pravica
do lastnine. Dominium pa izhaja iz dominus –
lastnik, gospodar. Koren obeh besed je domus, kar
enostavno pomeni hiša oz. dom. Ne pravimo kar
tako, da je domena vaš naslov na internetu.