OZ-september-2 - župnija sladka gora

23. MED LETOM
9. SEPTEMBER 2012
Leto IX, štev. 37
Evangelij:
Jezus pomaga bolnikom Mr 7,31-37
31
Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine Tira in šel skozi
Sidón proti Galilejskemu
jezeru, po sredi pokrajine
32
Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je
tudi težko
govóril, in ga prosili, da bi polóžil roko
33
nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice,mu polóžil
prste
v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.
34
Ozrl se je proti nebu, 35zavzdihnil in mu rekel:
»Efatá!« to je ›Odpri se!‹ In takoj so se mu odprla
ušesa, razvezala se36 je vez njegovega jezika in je
pravilno govóril. Jezus jim je naróčil, naj tega
nikomur ne
povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so
37
oznanjali in nadvse začudeni so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim,
da govorijo.«
ODPRI SE!
Pogosto sem dovolj gluh za to, kar mi želi povedati Bog. Zamašil sem si ušesa,
tako da tihi Božji glas sploh ne more prodreti do mene. Neki oče mi je
pripovedoval, da med delom pri pisalni mizi presliši svojega otroka, ko kriči.
Ravno tako smo tudi pogosto zaposleni sami s seboj do te mere, da preslišimo,
kadar nas kliče Bog. Potem ne slišimo niti tega, kar nam želi pravkar povedati po
naših soljudeh. Slišimo le tisto, kar nas potrjuje, ne pa tistega, kar nas postavlja
pod vprašaj. Ne slišimo podtonov, s katerimi nam drugi sporoča svojo dejansko
stisko. Slišimo sicer besede, a ne človeka, ne slišimo njegovega srca, ki kliče na
pomoč. Smo tudi nemi. Morda sem onemel, ker me drugi ne razumejo, ker mi ne
dovolijo, da bi povedal do konca. Mogoče pa me je nemega naredilo to, da je bilo
zlorabljeno moje zaupanje. Ali pa sem onemel v odnosu do Boga, ker so ostale
moje besede neuslišane. Morda svoja usta zapiram zaradi tega, ker se bojim
razodeti svojo resnico pred ljudmi ali pred Bogom. Raje se skrivam za številnimi,
tudi pobožnimi besedami, da nihče ne bi mogel nikakor spoznati, kako se v
resnici počutim in kako je v resnici z menoj.
Najprej moramo zapreti svoja ušesa, da bomo zares zmogli poslušati,
poslušati to, kar nam želi povedati Bog. Namesto da bi poslušali navzen, se
moramo najprej naučiti poslušati navznoter, tihi glas Boga v svojem srcu. Če
zaznamo Božji glas v srcu, lahko tudi v besedah ljudi okoli nas razberemo, kaj
nam Bog želi s tem povedati. Nekateri ljudje so zaprli svoja ušesa, ker so se bali
agresivnosti ali odklanjanja, ki so ga slišali v besedah drugih. Če pa nam Jezus
ljubeče položi prste v ušesa, nam želi povedati, da se celo v agresivnih besedah
skriva hrepenenje, da bi ljudje z nami stopili v odnos.
Poskusimo – enostavno: odprimo ušesa Božjemu, pa bomo slušali tudi
bližnjega!
Po: A. Grünu
URESNIČEVALCI BOŽJE BESEDE
Začenja se novo šolsko in veroučno leto. Za otroke in mlade pomeni to konec
počitnic, a tudi veselo srečanje s sošolci in sošolkami, pripovedovanje vsega, kar
so doživeli ta čas, ko niso bili vsak dan skupaj.
Začetek novega šolskega in veroučnega leta ni pomemben le za otroke,
temveč tudi za njihove starše. Novo šolsko leto namreč pomeni novo obdobje
vzgojnih prizadevanj. Je kakor pomlad, ko se orjejo nove brazde in se v preorano
zemljo seje zdravo seme. Ob otrocih se vzgajajo tudi starši sami, ob njih dobivajo
nova spoznanja. Če so starši kristjani, se zavedajo, da morajo svoje otroke
vzgajati ne le za dobre in poštene ljudi, temveč tudi za Božje otroke. Če to nalogo
zanemarijo, so odpovedali v bistvenem.
Pisatelj F. S. Finžgar je v postnih govorih 1939 poudaril nenadomestljiv pomen
družinske vzgoje s temi besedami: »Koliko družin daje otrokom vse, samo Boga
jim ne dajo. Dajte, približajte otrokom Boga, približajte jih Božji ljubezni. Če bodo
imeli ljubezen do Boga, bodo imeli ljubezen do staršev, do brata, do sočloveka.«
Umetnost vseh umetnosti je, kako to storiti. Z lepim govorjenjem? To ne koristi
veliko, ponavadi seže samo do ušes, do srca ne pride.
Edini uspešni način je – z lepim življenjem. Vzgoja, ki ne izhaja iz osebnega
zgleda, ne doseže srca; podobna je pleskanju, barvanju zunanjosti, notranjost pa
ostane revna, mračna in zanemarjena.
Staro pravilo sleherne uspešne vzgoje je: »Učitelj vzgaja najprej in predvsem s
tem, kar je.« Z osebnim pričevanjem, ko se trudi biti »uresničevalec besede«.
S. Čuk, Misli srca
SLOVESNOST SV. BIRME
V nedeljo bomo ob 10. uri obhajali slovesnost sv. birme. Zato birmanci, starši,
botri in vsi lepo vabljeni v tem tednu k devetdnevnici na čast Svetemu Duhu za
naše birmance. Vsak večer bo sv. maša ob 17.30 uri. Razen v soboto, ko bo ob 9.
uri dopoldan. V sredo 12. septembra se bo ob 17. uri g. birmovalec opat in
generalni vikar Marjan Jezernik srečal z birmanci. Lepo vsi povabljeni k pripravi
na praznik in tudi v nedeljo k sveti maši.
STIČNA MLADIH
»Veselite se v Gospodu zmeraj!« je geslo letošnje Stične mladih, ki bo, kot že
veste, v soboto 15. septembra.» Želja po veselju je vtisnjena v notranjost
človeškega bitja. Naše srce onkraj neposrednih in začasnih zadovoljitev išče
globoko, popolno in trajno veselje, ki bi dalo »okus« življenju. In to velja
predvsem za mlade. Mladost je namreč obdobje nenehnega odkrivanja življenja,
sveta, drugih in samih sebe. To je čas odprtosti v prihodnost, v katerem se
pokaže velika želja po sreči, prijateljstvu, povezovanju in resnici, čas, ko sledimo
idealom in snujemo načrt,« je med drugim zapisal papež v letošnji poslanici
mladim.
Tudi projekt Stična mladih že vrsto let (letos bo namreč že 31. po vrsti), želi
mladim ponuditi izkušnjo skupnosti, ki nudi prepoznavanje enkratnosti vsakega
posameznika in bližine Boga.
Mladi lepo vabljeni. Če bo dovolj prijav bo avtobus odpeljal iz Sladke Gore ob
7.15 uri. Cena je 10+5€. Čim prej se prijavite!
ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
Pred nami je začetek veroučnega leta. Do sedaj je verouk bil vsak drugi petek v
mesecu za vse razrede, ker se je tako tudi nekako izšlo. V tem letu bo malo
spremembe in sicer bo verouk od 1. do 7. razreda potekal ob četrtkih in to zaradi
med župnijskega in tudi katehetskega usklajevanje. Preprosto rečeno, da se
nekako izzide in da verouk, ki je vsakih štirinajst dni nebi še takrat, ko je odpadal.
Prsim za razumevanje. Tako prvo srečanje za razrede od 1. do 7. razreda v
četrtek 13. septembra, kakor je na urniku. 8. in 9. razred pa ima v tem tednu
devetdnevnico, tako da je v petek namesto verouka devetdnevnica. Mladinsko
skupino pa vabim v petek ob 18. uri na uvodno srečanje. Tisti, ki še niste prijavili
otrok k verouku, lahko to storite pri verouku. Še enkrat pa vse vabim k bolj
zavzetemu sodelovanju v župniji, zlasti spodbujam bolj reden obisk nedeljskih in
prazničnih svetih maš.
Verouk bo potekal vsak drugi petek in sicer po sledečem razporedu:
Vsak drugi četrtek v mesecu:
1. razred od 15.30 do 17.30
2. razred od 17.00 do 18.30
3. razred od 14.45 do 15.45
4. razred od 17.10 do 18.40
5. razred od 15.45 do 17.10
6. razred od 18.40 do 19.40
7. razred od 16.00 do 17.30
Vsak drugi petek v mesecu:
8. in 9. razred od 17.00 do 18.00
Mladinska skupina ob 18.00
Pričenja se novo šolsko leto. Z njim prihajajo možnosti za osvajanje številnih
novih znanj, poznanstev in še česa.
V svoj urniku pripiši tudi uro tedenskega verouka. Jezus te že danes vabi, da
skupaj s svojimi prijatelji poglobiš svoje znanje tudi na tem področju.
Zagotavlja ti, da bo pri urah verouka tudi letos zabavno in da bomo skupaj
osvojili še tako zapletene in nerazumljive skrivnosti naše vere.
Pohiti in preveri, kdaj je tista ura in dan, ko se sreča tvoj razred.
ROMANJE V MEDŽUGURJE
V času od srede 3. do petka 5. oktobra 2012 bomo romali v Medžugurje. Cena
romanja je 110€. Vabljeni!
ČIŠČENEJ IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE ZA BIRMO
V tednu, ki je pred nami imamo slovesnost sv. birme, zato bodo očistili in okrasili
cerkev starši naših birmancev.
23. NEDELJA MED LETOM
Ponedeljek
10.9.2012
sv. Nikolaj
Tolentinski
spokornik
17.30
za + Jožico Gorjup
Torek
11.9.2012
sv. Bernard
redovnik
17.30
za + Hermino Žnidar
Sreda
12.9.2012
Marijino ime
17.30
za + Ivana Strašek
Četrtek
13.9.2012
sv. Janez
Zlatousti
škof
17.30
za + Stanka Laurenčak
Petek
14.9.2012
Povišanje sv.
Križa
17.30
za + Ivana Avsec
9.00
Sobota
15.9.2012
Žalostna Mati
Božja
za + dva Franca in
Marijo Dobnik,
Mihaela in Marijo
Kamplet
8.30
Lemberg:
za + Franca Smodej
Sladka Gora
V čas Sv. Duhu za
birmance
za + Ljudmilo
Pšeničnik (obl)
Nedelja
16.9.2012
24. NEDELJA
MED LETOM
sv. Kornelij in
Ciprijan
papež, škof
10.00
sv. birma
Naslov: www.sladkagora.com:
Izdala Župnija Sladka Gora, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan