Inteligentni sistemi IS 2015

Inteligentni sistemi IS 2015
podkonferenca 18. mednarodne multikonference Informacijska družba 2015
5. in 6. oktober 2015
Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
* Vsebina konference
Konferenca Inteligentni sistemi je tradicionalna in tematsko široko zastavljena konferenca, ki
poteka v okviru multikonference Informacijska družba. Ukvarja se prav z nosilno
temo, informacijsko družbo, še posebej pa z inteligentnimi sistemi, to je programskimi oziroma
računalniškimi sistemi v informacijski družbi. Informacijska družba spreminja svetovno in
slovensko družbo. Kakšni so trendi, perspektive, nujni ukrepi, prednosti in slabosti, priložnosti
in nevarnosti informacijske družbe in inteligentnih sistemov? Kakšne probleme lahko rešujemo
z inteligentnimi sistemi, kako jih načrtujemo in razvijamo, na katerih področjih in kako jih
lahko uporabimo? Kakšne so izkušnje z njimi?
Konferenca bo obravnavala predvsem naslednje teme:












inteligentni sistemi
umetna inteligenca
inteligentni agenti
rudarjenje podatkov
sistemi za odločanje in podporo pri odločanju
evolucijsko računanje in genetski algoritmi
strojno učenje
semantični splet in ontologije
ambientalna inteligenca
internet in drugi ...neti
svetovni trendi informacijske družbe
pomen inteligentnih sistemov za Slovenijo
 inteligentni in računalniški sistemi v:
o gospodarstvu,
o znanosti in razvoju,
o izobraževanju,
o bančništvu,
o zavarovalništvu,
o zdravstvu,
o upravi in državnih organih,
o podjetništvu,
o komunikacijah,
... in na drugih področjih.
* Navodila za prispevke
Programski odbor vabi predvsem avtorje relevantnih prispevkov, ki obravnavajo stanje in
orišejo razvojne cilje na zgoraj omenjenih področjih. Vabljeni so tudi avtorji prispevkov, ki
predstavijo širše zanimive raziskave, konkretne dosežke ali aplikacije. Prispevki naj bodo
strokovni, a obenem dovolj poljudni, da bodo razumljivi in dostopni širši publiki. Dolžina
prispevkov je omejena na največ 4 strani. Napisani so lahko v slovenskem ali angleškem
jeziku.
Primer pravilno oblikovanega prispevka, ki naj služi kot zgled, je dostopen tukaj: primer.doc
Prispevke oddajte preko elektronske pošte na naslov [email protected] Prispevki naj bodo
v formatu MS Word (priporočeno) ali PDF.
Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Sprejeti prispevki bodo objavljeni v
zborniku, ki ga bodo prejeli vsi udeleženci konference ob registraciji na Institutu Jožef Stefan.
Po koncu konference bo programski odbor med predstavljenimi prispevki izbral nekaj
najboljših (praviloma največ dva domača in največ dva tuja) ter jih predlagal za objavo v
razširjeni obliki v reviji Informatica. V poštev pridejo le članki, napisani v angleščini.
* Program konference
Predvideno je vabljeno predavanje, na katerem bo ugledni tuji strokovnjak podal stanje v
svetu. Sledila bodo pregledna oziroma aplikativno naravnana predavanja. Predavanja bodo
razdeljena smiselne bloke, razdeljene po vsebini in jeziku predstavitve. Prispevki bodo
praviloma predstavljeni v angleščini. Za posamezno predstavitev bo na voljo približno 10
minut.
* Pomembni datumi
1. september 2015: rok za oddajo prispevkov
7. september 2015: rok za obvestilo avtorjem o sprejetju in pripombah recenzentov
17. september 2015: zadnji rok za oddajo končne verzije prispevkov
23. september 2015: oblikovan program konference
* Programski odbor
Matjaž Gams, IJS (sopredsednik)
Rok Piltaver, IJS (sopredsednik)
Marko Bohanec, IJS
Tomaž Banovec, Statistični zavod
Cene Bavec, UP, FM
Jaro Berce, UL, FDV
Marko Bonač, ARNES
Ivan Bratko, UL, FRI in IJS
Dušan Caf, FIŠ
Bojan Cestnik, Temida
Aleš Dobnikar, CVI
Bogdan Filipič, IJS
Nikola Guid, FERI
Borka Jerman Blažič, IJS
Tomaž Kalin, DANTE
Marjan Krisper, FRI
Marjan Mernik, FERI
Vladislav Rajkovič, FOV
Ivo Rozman, FERI
Niko Schlamberger, Informatika
Tomaž Seljak, IZUM
Miha Smolnikar, IJS
Peter Stanovnik, IER
Damjan Strnad, FERI
Peter Tancig, RZ
Pavle Trdan, Lek
Iztok Valenčič, GZ
Vasja Vehovar, FDV
Martin Žnidaršič, IJS
* V sodelovanju z:
Društvo ACM Slovenija
SLAIS, Slovensko društvo za umetno inteligenco
Slovensko društvo Informatika
IAS, Inženirska akademija Slovenije
* Informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani http://is.ijs.si ali na tel. 01 477 36 44, fax.
01 477 31 31.