4. navadna nedelja - Lectio divina

Č  
Resnična oblast
Evangelij po Marku 1,21–28
21
Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. 22 Strmeli so nad
njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki.
23
V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: 24 »Kaj
imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
25
Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« 26 Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom in šel iz njega. 27 Vsi so se tako začudili, da so razpravljali
med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so
mu pokorni.« 28 In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje.
Ostala berila: Peta Mojzesova knjiga 18,15–20; Psalm 95,1–2.6–9;
Prvo pismo Korinčanom 7,32–35.
LECTIO:
Evangelist Marko rad pripoveduje zgodbe o Jezusu in tako bralcu osvetli njegov
lik. Navadno ima vsaka zgodba svoje glavno sporočilo. Jezus ima resnično oblast,
je sporočilo, ki je jasno razvidno iz današnjega odlomka.
Jezus pride v Kafarnaum, pomembno mesto na severu Palestine. Kot pobožen
Jud se v soboto odpravi v sinagogo in začne poučevati. Ljudje v sinagogi so zgroženi
nad njegovim naukom, ker govori kot nekdo, ki ima avtoriteto in ne kot ostali
učitelji postave.
Neki mož, ki ga vodi zli duh, zavpije nad Jezusom: »Si nas prišel pokončat? Vem,
kdo si: Sveti, Božji.« Jezus ponovno pokaže svojo oblast in ukaže zlemu duhu, naj
utihne in gre iz moža. Zli duh ga mora ubogati, a preden moža zapusti, še enkrat
glasno zakriči in močno strese njegovo telo.
Ljudje sedaj še bolj cenijo Jezusa. Ne samo, da uči z oblastjo, ampak so mu
pokorni celo zli duhovi. To, kar se je zgodilo, se hitro razširi po vsej pokrajini.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto B: Evangelij po Marku
MEDITATIO:
Premisli, zakaj so bili ljudje posebej pozorni na Jezusovo učenje.
Ali lahko najdeš razlog, zakaj je zli duh Jezusa imenoval Sveti, Božji poslanec? Je
morda nameraval spodkopati pomen Jezusovega poslanstva? Zakaj je Jezus ukazal
zlemu duhu, naj utihne? Jezus ni zanikal, kar je bilo rečeno o njem, a ni želel, da bi
se njegova identiteta razglašala na tak način.
Poglej, kakšen je do obsedenega moža Jezus, in kakšen je do njega zli duh. Kaj
to pove o tem, kako ljudi obravnava Bog in kako hudič? Na kakšen način se je zli
duh iztrgal iz človeka?
ORATIO:
Ponavljaj besede iz Psalma 95,6–7:
»Pridite, padimo na kolena in se priklonimo,
pokleknimo pred G, ki nas je naredil.
Zakaj on je naš Bog, mi ljudstvo njegove paše,
čreda njegove roke.«
Zahvali se Bogu, da nas ima rad in skrbi za nas. Prosi ga, naj pomaga, da boš
sredi vsakodnevne zaposlenosti slišal njegov glas.
CONTEMPLATIO:
Danes premišljujmo, kdo je Jezus. Prvo berilo zajema del Mojzesovega govora
iz Pete Mojzesove knjige 18,15–20. Mojzes obljublja, da bo Bog obudil preroka, ki
jim bo govoril samo tisto, kar jim bo hotel povedati Bog. Pove tudi, da bo ta prerok
drugačen od čarodejev in lažnih učiteljev, ki se pretvarjajo, da so Božji poslanci.
V drugem berilu iz Prvega pisma Korinčanom 7,32–35 nas Pavel spodbuja, naj
brez pridržkov služimo Bogu – prav tako kot Jezus. Dodaja še, da bo za poročene
to morda težje, saj želijo biti všečni tudi drug drugemu.
© 2008 United Bible Societies & Društvo Svetopisemska družba Slovenije