OZNANILA - Župnija Sv. Anton

86. Zakaj Jezus 30 let svojega življenja
sploh ni stopil v javnost?
Jezus je hotel z nami deliti normalno
življenje in s tem posvetiti naš vsakdanjik.
87. Zakaj se je Jezus dal krstiti Janezu, čeprav je bil brez greha?
»Krstiti pomeni potopiti se.« V svojem krstu se je Jezus potopil v
zgodovino greha vsega človeštva. S tem je dal znamenje. da bi nas
odrešil naših grehov, se bo nekega dne potopil v smrt, vendar ga bo
moč njegovega Očeta spet obudila v življenje.
Župnijska
OZNANILA
Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
18.01.2015 – 25.01.2015
88. Zakaj je bil Jezus skušan? Je sploh mogel biti resnično skušan?
K Jezusovi pravi človečnosti spada tudi zmožnost, da je bil resnično
skušan. V Jezusu Kristusu nimamo Odrešenika, »ki ne bi mogel
sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi
preizkušan v vsem, vendar brez greha.« (Heb 4, 15)
89. Komu Jezus obljublja Božje kraljestvo?
Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Božje
kraljestvo se začenja pri ljudeh, ki se po Božji ljubezni dajo spremeniti.
To so po Jezusovi izkušnji predvsem ubogi in mali.
90. Je Jezus res delal čudeže ali pa so to le pobožne pravljice?
Jezus je delal resnične čudeže, prav tako apostoli. novozavezni avtorji
opisujejo resnične dogodke.
91. Čemu je Jezus delal čudeže?
Čudeži, ki jih je delal Jezus, so bili znamenja prihajajočega Božjega
kraljestva. Bili so izraz njegove ljubezni do ljudi in so potrjevali
njegovo poslanstvo.
92. Čemu je Jezus poklical apostole?
Jezus je imel ob sebi velik krog učencev, može in žene. Iz tega kroga je
izbral dvanajst mož, ki jih je imenoval apostoli. Apostole je posebej
poučeval in jim zaupal različne naloge. K zadnji večerji je Jezus vzel
dvanajstere apostole in jim naročil: »To delajte v moj spomin«.
Izdala Župnija Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper,
tel.:05/ 631 46 36; odgovarja Marjan Jopič, župnik
»Veli jima: »Pridita in poglejta!« Šla sta in videla, kje stanuje, in sta
tisti dan ostala pri njem. Bilo je okoli desete ure.« (Jn 1,39)
2. NEDELJA MED LETOM (XXXVII/03)
Oznanila od 18.01.2015 – 25.01.2015
Važnejši godovi:
Sreda: sv. Neža, devica, mučenka
Sobota: sv. Frančišek Saleški, škof, cerkv. učitelj
Nedelja: 3. NEDELJA MED LETOM – Nedelja svetega pisma – sklep
tedna za edinost kristjanov
BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 12:00 pogreb z mašo: +Rinalda Stipančič
ob 19:00 v čast M.B. v dober namen
Torek: ob 19:00 +Jolanda Cergol
Sreda: ob 19:00 za vse pokojne, Bonini 33
Četrtek: ob 19:00 + iz družine Cerovac
Petek: ob 19:00 +Peter Sirotič, Bonini 33
Sobota: ob 19:00 +Valerija in Josip Tedeško
Nedelja:
ob 8:00 +Sašo Mirjanič
ob 11:00 za župnijo
SVETI ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 ++starši Schmid
Torek: ob 18:00 +Glavaš Jozo, Anđela, Mara, Oljarska 1
Sreda: ob 18:00 +Zdravko Slamnik in +mama Barbara
Četrtek: ob 18:00 +Rodeš Marija, Vrtine 14
Petek: ob 18:00 +Elvis Furlanič, Kavaliči 18- pogrebna
Sobota: ob 18:00 +Butala Lucija, Poljane 1, pogrebna
Nedelja: ob 9:30 za župnijo
Skrb za cerkev: Cerej, Farančan
Skrb za cerkev: Cesta XI-XVI, Kurirska c.
Molitvena osmina za krščansko edinost (18.1. – 25.1.) - Letos bomo
razmišljali ob evangeljskem odlomku Jn 4,1-42, ki govori o srečanju Jezusa in
Samarijanke pri vodnjaku. Geslo je: »Daj mi piti« (Jn 4,7); prošnja, ki jo je
utrujeni in žejni Jezus, kot tujec izrekel Samarijanki.
VABILO NA EKUMENSKO SREČANJE V KOPRSKI STOLNICI
Župnija Koper vabi k sv. maši za edinost kristjanov, ki jo bo koprski škof dr. Jurij
Bizjak daroval v sredo, 21. 1. 2015 ob 18.uri, v koprski stolnici.
K sv. maši so povabljeni tudi voditelji in kristjani drugih krščanskih skupnosti, ki so
prisotne v Kopru:
EVANGELIJSKA CERKEV KOPER-IZOLA
KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA ZAEDNICA VO REPUBLIKA
SLOVENIJA SV. KLIMENT OHRIDSKI
SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV
Po končani sv. maši bodo predstavniki krščanskih cerkva podali kratko sporočilo. Na
koncu bomo skupaj zmolili molitev za edinost kristjanov
V nedeljo 25.1. ob 11:00 se bodo predstavili birmanski kandidati in prejeli pri sv. maši
sv. pismo.
Spletna stran župnije Bertoki: zupnija-bertoki.rkc.si
e.pošta: [email protected] ali: [email protected]
2.
3.
4.
5.
1. Župnijski praznik sv. Antona, zavetnika
naše župnije, začenjamo z otroško mladinsko mašo
ob 9:30 in nadaljujemo s češčenjem Najsvetejšega,
ki jo bodo oblikovali do 11:00 naši mladi. Ob
11:00, 12:00, 13:00 in ob 14:00 naj si vsak izbere
najbolj primerno uro. Mešani pevski zbor bo
zaključil celodnevno češčenje ob 15:00 Ob 15:30
bodo pete litanije M.B. in blagoslov, nato ob 16:00
slovesna sv. maša s somaševanjem. Po prvi maši bo
ofer za otroško-mladinski zbor, po večerni maši pa
za mešani zbor. Po večerni maši smo vsi povabljeni
ob 17:30 v dvorano krajevne skupnosti, duhovniki na večerjo ob 19:00
in druženje v župnišče.
V ponedeljek se bomo poslovili od Elvisa Furlanič iz Kavaličev 18 ob
15:00 na pokopališču v Kopru. Pogrebna sv. maša zanj bo v petek ob
18:00.
V večnost ja odšla tudi Butala Lucija, Poljane 11, pogreb zanjo bo na
pokopališču v Kopru v torek ob 13:00, pogrebna maša zanjo v Sv.
Antonu s soboto ob 18:00.
V torek ob 12:00 bo v Kopru pogreb Jermaniš Tamare, Turki 6.
Bog je poklical k sebi tudi mamo Vojkota Gašperuta iz Cereja 6,
pogreb je bil v Kopru, osmina zanjo bo v Koprski stolnici v sredo ob
18:00. Vse te družine in njihove pokojne podpiramo z molitvijo.
Obisk in blagoslov družin nadaljujemo v Farančanu in Cereju.
6.
7. V nedeljo 25.1. ob 9:30 se bodo predstavili birmanski kandidati in prejeli pri
sv. maši sv. pismo.
Župnikov telefon: Franc Prelc,GSM: 041795051
Spletna stran župnije Sv. Anton: www.zupnija-svanton.si
Sledite nam tudi na FACEBOOK-u: www.facebook.com/zupnija.svanton