Delo - Ustanova Silvana Furlana

1, ~, 201'7
Ustanova Silvana Furlana
Najprej Kastor in Poluks
ali pot do ravnotezja
Projekt Furlanove sestre Mirande Bratasevec bodo predstavili danes
pod castnim pokroviteljstvom ministrstva za kulturo in novogoriske obCine
Ko je leta 2005 odsel Silvan Furlan (1953-2005), je Siovenija izgubila enega najbolj zasluznih filmskih ustvarjalcev.
»Delo na podrocju filma je opravljal z velikim optimizmom, veseljem, izrednim poznavanjem in strokovnostjo.
Vedno je bil poln idej in ustvarjalnih zamisli. Zelel si je, da bi se njegovo dele nadaljevalo in prepricana sem, da
so njegovi prijatelji in najboljsi sodelavci to naredili tako, kot je znal in pokazal pray Silvan,« pravi njegova sestra
Miranda Bratasevec, ki bo Ustanovo Silvana Furlana sirsi javnosti prvic predstavila danes ob 19. uri v SNG Nova
Gorica z avtorskim projektom Kastor in Poluks.
Silvana Furlana slovenski javnosti najbd ni treba posebej predstavljati: bil je urednik revije za film in
televizijo Ekran v njenih najboljsih
easih, ko je prodirala, osmisljala,
zagovarjala in poudarjala pomembnost gibljivih podob. Iz revije je izsla Jesenska filmska sola, za katero ,
je v Sloveniji in v mednarodnem
prostoru vladalo izredno zanimanje. Zasnoval in uresnieil je knjizno
zbirko temeljnih filmskih del, pray
posebna je bila zbirka Slovenski
film. Ponovno je odkril Ito Rino
z Deklico s jrnikolami, dokumentarno igranim filmom 0 njej. Bil je tudi
glavni snovalec Muzeja slovenskih
igralcev v njeni rojstni hiSi v Divaei.
Bil je pobudnik, ustanovitelj, prvi
direktor in gonilna sila Slovenske
kinoteke, ki jo je zgradil tako rekoe
iz nie. Brez njega ne bi imeli prvega
art kina Kinodvor. Bil je tudi soustanovitelj ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala in pobudnik
stevilnih retrospektiv slovenskega
filma v tujini.
Da bi ohranili duh in zastavljene
projekte velikega cloveka,
je Furlanova sestra Miranda
Bratasevec junija letos ustanovila
Ustanovo Silvana Furlana. Kot
prvi projekt v njeg'o v spomin je
napisala gledalisko igro Kastor
in Poluks, ki jo bode danes, na
predvecer Furlanovega rojstnega
dne, postavili na gledaliske deske
velikega odra SNG Nova Gorica.
Kot zaveden Primoree je bil
Silvan Furlan ena tistih osebnosti, s katerimi je goriski Kinoatelje
ob zaeetkih rasel in si oblikoval
samostojno pot. Veekrat je poudarjal, zakaj je plemenitenje filmske
kulture pomembno: »Ne zato, da
bi nekomu vsiljevali nas pogled in
glas, ampak predvsem zato, da bi
tudi s pogledom in glasom utrjevali
naso nacionalno samozavest. Da bi
s filmsko sliko ostali vidni in slisni
tudi prihodnjim generacijam ...«
JEDRT JEZ FURLAN (Z LEV E) , NOVOGORISKI ZUPAN MATEJ ARCON,
MIRANDA BRATASEVEC IN NJEN MOZ NEDJAN BRATASEVEC FOTO KATJA LELlAN
Pot do ravnoteija
»Ta dan je bil izbran z namenom,
da ga ta veeer obudimo in poklieemo k sebi, da nas bo njegov veliki
duh vodil pri nadaljnjih projektih
s podroeja umetnosti, kulture, izobrazevanja in humanitarnosti,«
poudarja Miranda Bratasevec.
Njeno dele Kastor in Poluks ali pot
do ravnoteija se pravzaprav qaslanja na mitolosko zgodbo 0 dvojekih
Kastorju in Poluksu, ki je postavljena na slovenska tla z vso simboliko,
ki opredeljuje nas izvor in korenine.
Avtoriea pravi, da govori 0 vsakem
izmed nas in hkrati 0 slovenskem
narodu, v katerem se bije nenehni
boj med aktivno (mosko) polovico,
ki predstavlja razum, akeijo, boj za
prezivetje, in pasivno (zensko) polovieo, ki utelesa eustva, domiSljijo, umetniSko izrazanje ter poti do
ponovne povezave v eeloto.
Ambiciozno
»To je gledaliSko zelo hraber
tekst. Predstava je navsezadnje
tudi poklon novogoriski gledaliSki
gimnaziji, saj v predstavi sodeluje
veliko njenih dijakov, in temu prostoru, ki je tak'o dobil priznanje nekaksnega 'legla' filmskih igralcev
in reziserjev,« pravi reziser Marjan
Bevk. V predstavi bode nastopili
Andrej Zalesjak, Tjasa Hrovat, Teja
Glazar, Evelin Kranje in Deni Drnovseek, glasove bode posodili se
Pavle Ravnohrib, Zan Jovie, Aljaz
Skrlep, Ziga Ipavee, Kaja Klee,
Mateja KovSca ter Veronika in
Ivana Brezigar. Ustanova Silvana
Furlana ima v prihodnje se veliko
ambicij. Njegova zena ledrt lez
Furlan je povedala, da nameravajo
med drugim izdati knjigo tekstov
Silvana Furlana, radi bi tudi podeljevali stipendije za vse segmente
filmskega ustvarjanja, od igralcev
in reziserjev do produeentov in organizatorjev, in sicer tako, da bi jih
povezali z mednarodno uveljavljenimi ustanovami na tern podroeju
v tujini.
KATJA ZELJAN