Objavljamo sezname šolskih gradiv za naslednjo šolsko leto.

OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 1. razred 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
32 učencev
-
S SLIKANICO NA RAMI 1 DZ z DVD-jem, MKZ (kupiš sam)
S LIKANICO NA RAMI 1. in 2. del, zvezek za opismenjevanje , MKZ (kupiš sam)
EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Matematika, delovni učbenik, 1. in 2. del, MODRIJAN
(kupiš sam)
DOTIK OKOLJA 1, učbenik, MKZ (učbeniški sklad)
DOTIK OKOLJA 1, DZ 1. in 2. del, MKZ (kupiš sam)
GLASBA 1, delovni učbenik z zgoščenko, MK (kupiš sam)-Tišina
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE-kupiš sam:
ZVEZKI
1 brezčrtni, veliki format, 60l
1 črtni, mali format 11 mm, 60l
1 karo 1x1 cm, veliki format
risalni blok
škarje
čopič debeli ploščati (št. 16 in 6)
10 čopičev-različne debeline
vodene barvice
lepilo
kolaž
plastelin
lesene barvice
flomastri
malo ravnilo s šablonami za matematiko
voščenke
tempere
Delovni zvezki Tišina=91,40
Gederovci=73,50
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 2. razred 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
41 učencev
-
S SLIKANICO NA RAMI 2, DZ za jezik in književnost,MKZ (kupiš sam)
S SLIKANICO NA RAMI, zvezek za opismenjevanje za jezik in književnost, 3 del
MKZ (kupiš sam)
KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? berilo 2, MKZ, (učbeniški sklad)
DO STO ZANIMIVO BO, samostojni DZ za matematiko v 2. razredu, 1 del, 2 del,
MODRIJAN (kupiš sam)
DOTIK OKOLJA 2, učbenik, MKZ (učbeniški sklad)
DOTIK OKOLJA 2, DZ (1. del, 2. del), MKZ (kupiš sam)
GLASBA 2, DZ z zgoščenko, MKZ (kupiš sam) -Tišina
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE (kupiš sam):
Zvezki
1 velik, brezčrtni, 60l
1 veliki, 1x1 cm karo
1 mali črtasti 11mm
1 drevesni zvezek (Mladinska knjiga) OBVEZNO!
RISALNI BLOK
KOLAŽ
LEPILO
ŠKARJE
VOŠČENKE
VODENE BARVICE
ČOPIČ ploščati št. 16-6 in več različnih okroglih različnih debelin
PLASTELIN
LESENE BARVICE
FLOMASTRI
RAVNILO
RAVNILO S ŠABLONAMI (malo)
TEMPERE
Delovni zvezki Tišina: 94,10 Euro
Delovni zvezki Gederovci: 75,20 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 3. razred 9- letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
33 učencev
-
S SLIKANICO NA RAMI 3, delovni zvezek za jezik, MKZ (kupiš sam)
S SLIKANICO NA RAMI 3, delovni zvezek za književnost, MKZ (kupiš sam)
KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK ? berilo 3, MKZ (učbeniški sklad)
DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, 2 dela, Matematika za 3. razred, delovni zvezek,
MODRIJAN (kupiš sam)
DOTIK OKOLJA 3, učbenik MKZ, (učbeniški sklad)
DOTIK OKOLJA 3, delovni zvezek 2 dela, MKZ, (kupiš sam)
GLASBA 3, Zvočni živžav, delovni zvezek + CD, MKZ ( kupiš sam), TIŠINA
GLASBENA SLIKANICA 3, DZS (kupiš sam), GEDEROVCI
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE - kupiš sam:
Zvezki
1 veliki, brezčrtni, 60l (Tišina), 1 veliki črtni 60l (Gederovci)
1 veliki, karo, 1x1 cm
1 mali črtasti 9 mm
1 drevesni zvezek, MK
RISALNI BLOK
KOLAŽ
LEPILO
ŠKARJE
VOŠČENKE, VODENE BARVICE, TEMPERA BARVE
ČOPIČ (ploščati št. 16 in 6)
PLASTELIN
LESENE BARVICE
FLOMASTRI
RAVNILO S ŠABLONAMI (malo in veliko),
SVINČNIK, RADIRKA, ŠILČEK, NALIVNO PERO, RDEČ IN MODER KULI
Delovni zvezki Tišina: 82,95 Euro
Delovni zvezki Gederovci: 80,15 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 4. razred 9- letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
27 učencev
- GRADIM SLOVENSKI JEZIK, samostojni delovni zvezek, ROKUS (kupiš sam)
- BERILO ZA RAZVEDRILO 4, IZOLIT, (učbeniški sklad)
- HAPPY STREET 1 2. izdaja, angleščina, učbenik, MKT, (učbeniški sklad)
- HAPPY STREET 1 2. izdaja, angleščina, delovni zvezek, MKT, (kupiš sam)
- KOCKA 4, učbenik za matematiko, MODRIJAN (učbeniški sklad)
- KOCKA 4, del. zvezek za matematiko, MODRIJAN (kupiš sam)
- DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
- DRUŽBA IN JAZ 1, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
- OD MRAVLJE DO SONCA, učbenik, MODRIJAN-2012 (učbeniški sklad)
- NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
- MOJA GLASBA 4, del. zvezek s CD-jem, IZOLIT (kupiš sam)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš sam:
Zvezki
1 visoki karo, veliki format, 60l
5 črtni, veliki format, 60l
notni zvezek
moja beležka
risalni blok (različna tekstura in barva listov)
tempera barvice
vodene barvice
čopiči (3 – različne debeline/št.)
voščenke
geotrikotnik
ravnilo(30cm) s šablonami likov
črni tuš, peresnik in peresa
oglje (palčke ali svinčnik)
škarje, lepilo
kolaž papir
mapa
Delovni zvezki:86,65 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 5. razred 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
33 učencev
-
GRADIM SLOVENSKI JEZIK, samostojni delovni zvezek 5, ROKUS (kupiš sam)
KORAKI NAD OBLAKI, berilo 5, IZOLIT (učbeniški sklad)
KOCKA 5, učbenik , MODRIJAN (učbeniški sklad)
KOCKA 5, delovni zvezek MODRIJAN (kupiš sam)
HAPPY STREET 2 2. izdaja, učbenik, MKT, (učbeniški sklad)
HAPPY STREET 2 2 izdaja, delovni zvezek, MKT, (kupiš sam)
DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
DRUŽBA IN JAZ 2, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
DRUŽBA IN JAZ, atlas, MODRIJAN (šolski sklad)
OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik 2012, MODRIJAN (učbeniški sklad)
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
GOSPODINJSTVO 5, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
GLASBA 5, delovni zvezek, MKZ, (kupiš sam)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš sam:
Zvezki
1 visoki karo, veliki format 60l
6 črtnih, veliki format 60l
1 brezčrtni, veliki format 60l
geotrikotnik
šestilo
ravnilo (30cm) s šablonami likov
risalni blok (različna tekstura in barva listov)
tempera barvice
vodene barvice
čopiči (3 – različne debeline /št.)
voščenke
črni tuš
peresnik in peresa
oglje (palčke ali svinčnik)
škarje, lepilo
kolaž papi
mapa
PLASTIFICIRANI ZEMLJEVID SLOVENIJE – flomaster (kupiš sam)
Delovni zvezki: 85,75 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 6. razred 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
32 učencev
- GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, učbenik za jezik, ROKUS (učbeniški
sklad)
- GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, komplet samostojnih DZ za jezik,
prenovljen-najnovejši, ROKUS (kupiš sam)
- KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? berilo, MKZ (učbeniški sklad)
- SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik, DZS (učbeniški sklad)
- SVET MATEMATIČNIH ČUDES, vaje 2 zvezka, DZS (kupiš sam)
- SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog, ROKUS, (učbeniški
sklad)
- PROJECT 1, 3. izdaja, učbenik, MKT (kupiš sam)
- PROJECT 1, 3. izdaja, delovni zvezek, MKT (kupiš sam)
- LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
- GOSPODINJSTVO 6, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
- TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek in gradivo, IZOTECH
(kupiš sam)
- AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik, DZS (učbeniški sklad)
- RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
- MOJA PRVA GEOGRAFIJA, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
- PLASTIFICIRANI ROČNI ZEMLJEVID SVETA (kupiš sam)
- ATLAS SVETA ZA OŠ, MKZ (kupiš sam)
- GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- GLASBA DANES IN NEKOČ 6, delovni zvezek, ROKUS (kupiš sam)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš
Zvezki:
1 A4 nizki karo 100 listni, geotrikotnik, šestilo, MAT
1 A4 brezčrtni , 60 l in črtalnik, GEO
1 veliki, črtni, 60 l TJA
1 veliki, črtni, 60 l, SLO
1 mali, črtni, 40l , ZGO
1 veliki, črtni, 60l, NAR
1 veliki, črtni, 60l TIT
1 veliki črtni, 60l GVZ
Delovni zvezki: 149,80 Euro (Atlas=29,95)
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 7. razred 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
33 učencev
-
-
-
SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 7, učbenik za jezik, ROKUS
(učbeniški sklad)
SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 7, samostojni DZ, prenovljennajnovejši, ROKUS (kupiš sam)
BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE, MKZ, (učbeniški sklad)
SKIRVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog, ROKUS (učbeniški sklad)
ZNAM ZA VEČ, matematika 7, ROKUS (kupiš sam)
NARAVOSLOVJE 7, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
PROJECT 2, 3. izdaja, učbenik, MKT (kupiš sam)
PROJECT 2, 3.izdaja, DZ+CD, MKT (kupiš sam)
GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, geografija, učbenik, MODRIJAN (učbeniški
sklad)
ATLAS SVETA ZA OŠ, MKZ (kupiš sam)
PLASTIFICIRANO ROČNI ZEMLJEVID EVROPE IN AZIJE (kupiš sam)
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA 7 , učbenik 2012, MKZ (učbeniški
sklad)
LIKOVNO IZRAŽANJE IN SNOVANJE I, učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, DZ in gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
IZBIRNI PREDMETI
SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
SODOBNA PRIPRAVA HRANE, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
OBDELAVA GRADIV, LES , učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
OBDELAVA GRADIV, LES ,delovni zvezek in gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
MATEMATIČNA DELAVNICA 7, delovni zvezek, DZS (kupiš sam)
WIR 1, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
WIR 1, delovni zvezek, ROKUS (kupiš sam)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš sam
Zvezki:
1 A4, nizki karo, 100l, šestilo, geotrikotnik MAT
1 A4, črtni, 100 l NAR
1 A4, črtni, 60l SLO
1 A4, črtni, 60l TJA
1 A4, brezčrtni, 60l, črtalnik GEO
1 mali, črtni, 60l ZGO
1 mali, črtni, 40l, DDE
1 A4, črtni, 60l, NE
1 mali črtni 40l, sodobna priprava hrane
Delovni zvezki: 85,20 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 8. RAZRED 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
33 učencev
-
DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo 8, MKZ (učbeniški sklad)
SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 8,samostojni delovni zvezek,
prenovljen-najnovejši, ROKUS (kupiš sam)
SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 8, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
ZNAM ZA VEČ, matematika 8, ROKUS (kupiš sam)
SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog, ROKUS (učbeniški sklad)
PROJECT 3, tretja izdaja, učbenik, MKT (kupiš sam)
PROJECT 3, tretja izdaja,DZ+CD, MKT (kupiš sam)
RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
ZGODOVINSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO, DZS (učbeniški sklad)
SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, MKZ (kupiš sam)
ROČNI ZEMLJEVID AFRIKE, AVSTRALIJE, AMERIKE (kupiš sam)
MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA 8, učbenik, MKZ 2012 (učbeniški
sklad)
MOJA PRVA KEMIJA 1, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
MOJA PRVA KEMIJA 1, del. zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, UČILA (kupiš sam)
SPOZNAVAM SVOJE TELO 8, učbenik, DZS (učbeniški sklad)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek, IZOTECH (kupiš sam) + GRADIVO
LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
WIR 2, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
WIR 2, delovni zvezek, ROKUS (kupiš sam)
IZBIRNI PREDMETI
- OBDELAVA GRADIV, UMETNE SNOVI, učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
- ODELAVA GRADIV ,UMETNE SNOVI, delovni zvezek + gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
- MATEMATIČNA DELAVNICA 8, DZS (kupiš sam)
- LIKOVNO SNOVANJE II , učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš sam:
Zvezki
1 A4 nizki karo 100 l, šestilo, geotrikotnik MAT
1 A4 brezčrtni 60 l, črtalnik GEO
1 mali, črtni 60l ZGO
2 A4 črtni, 60l KEM
1 A4, črtni, 80 l BIO
1 A4 črtni, nizki karo 60 l FIZ
1 A4 črtni, 80 l SLO
1 A4 črtni, 60 l ANG
1 mali črtni za slovar
1A4 črtni, 60 l NE
1 mali črtni za slovar
1 mali črtni, 40l, DDE
Delovni zvezki: 141,15 Euro
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA 9. RAZRED 9-letne OŠ
Šolsko leto 2013/2014
33 učencev
- SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo 9, MKZ (učbeniški sklad)
- SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN, IN VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek-najnovejši,
ROKUS (kupiš sam)
- DOBER DAN, KNJIŽEVNOST, ZBIRKA NALOG 6-9/9, MKZ ( učbeniški sklad)
- SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- SKIRVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, ROKUS (učbeniški sklad)
- ZNAM ZA VEČ, matematika 9, ROKUS (kupiš sam)
- PROJECT 4, 3.izdaja, učbenik, MKT (kupiš sam)
- PROJECT4, 3. izdaja, DZ + CD, MKT (kupiš sam)
- LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
- GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO, MKZ (kupiš sam)
- PLASTIFICIRANI ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE (kupiš sam)
- ŽIVIM V SLOVENIJI , učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
- RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, MODRIJAN (učbeniški sklad)
- MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek, MODRIJAN (kupiš sam)
- KEMIJA DANES 2, učbenik, DZS (učbeniški sklad)
- KEMIJA DANES 2, delovni zvezek, DZS (kupiš sam)
- DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik, ROKUS (učbeniški sklad)
- WIR 3, učbenik NE2 ROKUS (učbeniški sklad)
- WIR 3,DZ NE2 ROKUS (kupiš sam)
IZBIRNI PREDMET
- OBDELAVA GRADIV KOVINE, učbenik, IZOTECH (učbeniški sklad)
- OBDELAVA GRADIV KOVINE, delovni zvezek+gradivo, IZOTECH (kupiš sam)
- LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik, DEBORA (učbeniški sklad)
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE – kupiš sam
Zvezki:
1 A4 nizki karo, 100 listni, šestilo, geotrikotnik MAT
1 A4 brezčrtni, 60l, črtalnik GEO
1A4 črtni 60l SLO
1A4 črtni 60l TJN
1A4 nizki karo, 60l FIZ
2 A4 črtni 60l KEM
1 A4, črtni, 80 l BIO
1 A4, črtni, 60l TJA
1 mali, črtni, 60l ZGO
1 A4 črtni, 60l, NE
Delovni zvezki: 107,30 Euro