Zlozenka Postojna - Lokalne volitve 2014

Postojna pred leti... in danes
Postojna je lepa!
Mesto in vasi.
Storimo vse, da tako ostane
tudi v bodoče.
NE VRZITE TE ZGIBANKE V KOŠ!
100,00 evrov.
Vredna je lahkiteov na
daljevanju.
Kako? Preber
Pogovor z Zvonetom Černačem
Nosilec liste SDS - Slovenske demokratske stranke
za občinski svet občine Postojna
Zvone Černač. Postojnčan. Z družino in tremi otroci živi v Postojni. Med leti 2005 in 2011 je bil podžupan občine Postojna,
zadnjih deset let poslanec, vmes, za časa druge Janševe vlade, dobro leto dni minister za infrastrukturo in prostor. V njegovem mandatu so bile uvedene poceni dijaške in študentske
vozovnice za javni prevoz, preko sto milijonov evrov evropskih
sredstev je namenil za energetsko sanacijo in celovito obnovo
šol, vrtcev, zdravstvenih domov in z mrtve točke premaknil nekatere večje investicije, ki se v tem obdobju nadaljujejo, nekatere pa tudi že zaključujejo.
Pred leti ste v nekem intervjuju dejali, da bo Postojna postala
občina, mesto, v katerem bo privilegij živeti.
Kaj ste mislili s tem?
Spomnim se Postojne deset, dvanajst let nazaj. Ta spomin sega v
čas, ko je sedanji župan Jernej Verbič, ki ga prijatelji, pa tudi ostali,
kličemo Nejc, postal prvič župan. Veljala je za neprijazno in neurejeno mesto. Spominjam se propadajočih fasad na Kremenci,
avtomobilov parkiranih po zelenicah, ker je primanjkovalo parkirišč, zanemarjenega Majlonta, propadajočih cest in ulic, zanemarjenih otroških igrišč, propadajočega vrtca v Postojni in stare
šole na Prestranku, številnih propadajočih stavb, krono vseh je
predstavljal znameniti Lovec z drevesom na fasadi. Knjižnica se
je stiskala v pritličju stavbe, v kateri (v celoti prenovljeni) domuje danes, otroci so bili na trgu pred njo ujeti med avtomobilsko
pločevino, neurejen osrednji mestni trg, ki je danes ob večerih v
poletnih mesecih nabito poln, je sekala glavna prometnica proti
Postojnski jami. Glavna promenada proti jami, Jamska cesta, je
bila zanemarjena in neurejena…
Takrat smo skupaj z Nejcem zastavili vizijo, konkreten program,
katerega cilj je bil dvig kvalitete bivanja v naši občini. Ljudje, ki
jih srečujem, mi pravijo, da je Postojna postala lepo in urejeno
mesto, lepa in urejena občina, v kateri je lepo (če želite privilegij)
živeti. Seveda pa še marsikaj manjka.
Ravno na ta del se nanaša moje naslednje vprašanje.
Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju v Postojni še potrebno
postoriti v bodoče?
Postojna je lepa. Tako mesto, kot vasi. Skupaj in s podporo
vseh, ki bodo izvoljeni v nov občinski svet moramo storiti vse,
da tako ostane še naprej. Še več, da se kvaliteta bivanja še izboljša. Jernej Verbič je pred štirimi leti, skupaj z vsemi, ki smo
ga podpirali takrat in ga podpiramo tudi danes, predstavil dolgoročen program POSTOJNA 2020. Veliko iz tega programa je
bilo uresničenega, nekatere pomembne naloge pa nas še čakajo. Skupaj z Nejcem želimo to delo nadaljevati in ga zaključiti v prihodnjem mandatu. To pa bomo lahko storili samo, če
bodo ta konkreten program z glasovanjem za Jerneja Verbiča
kot župana in tiste, ki ga podpiramo za občinski svet, na voliščih podprli tudi ljudje.
6
In kaj konkretno zagotavljate, da boste postorili v naslednjem mandatu?
Postojna bo še naprej znana po kvaliteti bivanja. Znana bo kot
občina, v kateri bo vsakdo lahko našel priložnost zase. Poleg urejene infrastrukture, ugodnih bivalnih pogojev z novimi vsebinami ter bogatega kulturnega in športnega dogajanja, bo glavna
sprememba ta, da bodo gostje v Postojni ostali dlje kot le nekaj
ur. Nekateri koraki na tej poti so že bili narejeni, glavni nas čakajo v prihodnjem mandatu. Turizem bo leta 2020 Postojni pustil
najmanj štirikrat toliko kot danes. Od tega bodo imeli koristi vsi:
gostinci, trgovci, kmetje, zaposleni.
Poleg dokončne ureditve cestne in ostale infrastrukture, bo v celoti
prenovljeno vodovodno omrežje, z novo povezovalno cesto med
rondojem pokopališče in Pivško bo razbremenjena glavna vpadnica v Postojno in omogočena širitev mesta s stanovanjskimi , izobraževalnimi, zdravstvenimi, gasilsko-reševalnimi in ostalimi vsebinami na območju med Zdravstvenim domom, Šolskim centrom in
novo povezovalno cesto. Na območju Kremence bo zgrajena vsaj
ena parkirna hiša. Postojna bo dobila vodni park in pokrita igrišča
na Kremenci. Sedanjo tržnico bomo preuredili v pokrito tržnico.
Spodbujali bomo domačo, predvsem ekološko kmetijsko pridelavo in omogočili pridelovalcem, da svoje pridelke prodajo doma. Po
tistem, ko je bil urejen Majlont, bodo urejena tudi pljuča mesta (Sovič). Skratka. V celoti bo uresničena vizija Postojna 2020 in še več.
Pravijo, da so se ljudje naveličali »starih« obrazov. Tudi zato
je na parlamentarnih volitvah zmagala stranka Mira Cerarja.
Očitno je za nekatere pomembna samo »embalaža«, lepi plakati, všečne, profesionalno oblikovane zgibanke. Ali nimate
občutka, da se volitev lotevate preresno. Da ljudi vsebina
sploh ne zanima?
Pri SMC, stranki Mira Cerarja, ne gre za nikakršne nove obraze. Kar
se parlamentarnih volitev tiče, je šlo bolj za nevidne obraze. Na
občinskih volitvah pa so med kandidati SMC ljudje, ki so bili (ali so
še vedno) v drugih strankah. Tako je tudi v Postojni.
Papir prenese vse, vendar pa upam, da bo na občinskih volitvah
drugače. Samo »embalaža«, lepi plakati in všečne zgibanke s sijočimi in nasmejanimi obrazi, ne bodo dovolj. Verjamem, da so v
naši občini zahtevni volivci, ki bodo znali presoditi, kaj je realno,
predvsem pa, kdo lahko tisto, kar obljublja, tudi uresniči.
Na letošnjih volitvah niste bili ponovno izvoljeni za poslanca.
Jemljete to kot poraz?
Zmaga gotovo to ni, poraz pa tudi ne, saj sem dosegel tretje
mesto v volilni enoti (za okrajema Tolmin in Ajdovščina), enako
kot leta 2004, 2008 in 2011, ko sem bil izvoljen. Takrat je stranka
dobila v volilni enoti tri mandate, letos (zaradi manjšega števila
skupnih glasov, kar je predvsem posledica znanih okoliščin), pa
samo dva. Mi pa ta rezultat na drugi strani omogoča, da ponovno več energije usmerim v lokalno okolje. Poleg tega menim, da
trenutna državna oblast ne bo dolgega veka in da ni odgovor na
tisto, kar Slovenija trenutno potrebuje.
- Slovenska demokratska stranka
6
- Slovenska demokratska stranka
NA LISTI SDS - SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE JE 23 KANDIDATK IN KANDIDATOV, RAZLIČNIH STAROSTI, POKLICEV, ŽIVLJENJSKIH IZKUŠENJ,
IZ VSEH KRAJEV OBČINE POSTOJNA. DRUŽI NAS SKUPNA ZAVEZA: DELO ZA SKUPNO DOBRO IN V KORIST OBČANK IN OBČANOV OBČINE POSTOJNA.
Zvone ČERNAČ, Postojna
univ. dipl. pravnik
Andrej CEJ, Šmihel pod Nanosom
ing. strojništva
Postojna je lepa. Tako mesto kot vasi.
Z vašim glasom poskrbimo, da tako
ostane tudi v prihodnje. POSTOJNA
2020 je naša skupna zaveza.
Tamara BIZJAK, Zagon
višja strokovna šola za poštni promet
Veliko ljudi se vozi na delo v Postojno. In
obratno seveda. Znanje mora krožiti, občina
pa bo ustvarjala pogoje za to.
Anka KLANČAR, Postojna
medicinska sestra
Postojna je polna otroškega smeha.
Otrokom bomo zagotovili pogoje za
šolanje in delo, starejšim pa varno
starost.
Pavel ŠVARA, Postojna
strojni tehnik
Tudi ulica Pod Kolodvorom je urejena, pa
Kolodvorska in številne druge. Postojna
bo dobila povezavo med rondojem pri
pokopališču in Pivško, kar bo omogočilo
širitev Postojne s stanovanjskimi,
izobraževalnimi in ostalimi vsebinami
(negovalna bolnišnica).
Vojko BAUMAN, Studeno
avtomehanik
Ljubiteljsko se ukvarjam s športom,
balinanjem. S pomočjo občine smo
ponovno dobili balinišče. Občina je
v zadnjih letih povečala finančno
podporo športu in tako bo tudi v
bodoče.
Viktorja KUKANJA, Postojna
pravnica
Zaključili bomo prenovo kanalizacijskega
omrežja in v celoti prenovili vodovodno
omrežje na območju občine. Obnovljena in
na novo asfaltirana bo cesta skozi Studeno.
Prenovljena bo tudi ostala infrastruktura v
Pudguri.
Silva SAJOVIC, Postojna
trgovski poslovodja
V preteklem mandatu je Nejc uredil
Majlont. Tako kot je obljubil leta 2010.
Tudi za naprej mu zaupam, da bo
uresničil tisto, kar obljublja.
Simon ČERNAČ, Rakitnik
elektrotehnik elektronik
Turizem bo postal prednostna dejavnost.
Nov pristop bo omogočal, da se bodo turisti
v Postojni zadržali dlje. Od tega bomo
imeli koristi vsi, Kosovelova pa bo končno
razbremenjena turističnega prometa.
Vinko PIVK, Planina
šofer
V naši krajevni skupnosti se je res
naredilo veliko. Verjamem, da se bo
našla tudi rešitev za promet, ki danes
obremenjuje naselja med Postojno in
Prestrankom.
Marija JERONČIČ, Hruševje
socialna delavka
Dominik ŠIRCA, Studeno
strojni tehnik – tehnolog
Podjetniška cona Veliki otok
je komunalno opremljena. Na
investitorje čaka več hektarov poceni
komunalno urejenih zemljišč. To pot
bomo nadaljevali.
Mihaela BIZJAK, Zagon
študentka veterine
Postojna je v preteklih letih zelo
napredovala. Tako bo tudi v prihodnje.
Čisto okolje, naravne in kulturne
znamenitosti, čista pitna voda. Vse
to so naše strateške prednosti za
nadaljnji razvoj.
V Postojni dogaja. Veliko. Na vseh področjih.
Malokatero mesto se lahko pohvali s tako
bogatim poletnim kulturnim programom.
Mestni trg je ob poletnih večerih nabito poln.
V bodoče pa bomo poskrbeli za ustrezne
prostore za dejavnosti mladih.
Barbara BENČAN, Postojna
ekonomski tehnik
Pomembno se mi zdi, da občina vsa leta
izdatno podpira delo društev in nevladnih
organizacij. In da se sredstva, kljub krizi,
povečujejo. Tako bo tudi v prihodnje.
Goran SLIJEPČEVIĆ, Postojna
magister upravnih ved
V Postojno se je v preteklih letih priselilo veliko
novih prebivalcev. Predvsem mladih družin. Tudi
sam spadam mednje. V Postojno smo se preselili
iz Pivke. To je omogočila ustrezna prostorska in
stanovanjska politika. Kvaliteto bivanja bomo
z novimi vsebinami še dvignili. Pivka je lepa, a
Postojna je lepša.
Miran PAVLOVEC, Prestranek
dipl. ing. elektrotehnike
Prestranek spreminja podobo in je vse lepši,
komunalno in infrastrukturno urejen. Moti le
hrup s Počka. Samo v letu 2012, ko je bil minister
Zvone Černač, je država izpolnjevala obveze, tako
finančne, kot vsebinske. Stanje bomo postavili
tako, da bodo uresničena pričakovanja ljudi.
Franc ŽETKO, Postojna
strojni tehnik
V Planini dobivamo prenovljen vrtec in
šolo. »Krakerca« je že pred časom padla, kar
omogoča ureditev tudi tega dela naselja.
Župan Verbič je res župan s posluhom za
ljudi. Tako naj ostane tudi za naprej.
Adrijana PAVLOVEC, Prestranek
gimnazijski maturant
Hruševje je v tem mandatu dobilo
novo telovadnico. Nejc drži dano
besedo. Držimo jo tudi mi.
Aljaž PLEVNIK, Postojna
študent
Kot mlada mamica sem vesela nove šole
in vrtca na Prestranku. Tudi v bodoče bo
občina skrbela za to, da bodo vsi otroci imeli
vrtčevsko varstvo in ustrezne pogoje za
šolanje v celotni občini.
Nejc je veliko naredil tudi za ljudi, ki imajo
nižje prihodke. Furman, položnice brez
provizije, ostale ugodnosti. Poleg Rdečega
križa, ki je prostore dobil že pred leti, je tudi
Karitas v ustreznih prostorih v središču mesta.
Sara KORPIČ, Postojna
univ. dipl. varstvoslovja
Živim na Kremenci, ki je bila v preteklih letih
tudi s pomočjo občine povsem prenovljena. V
bodoče bomo poskrbeli za vsaj eno parkirno
hišo in pokritje športnih igrišč pri Šolskem
centru ter vodni park na območju nove
urbanizacije.
Anton BIZJAK, Zagon
čebelar
Albin BAJC, Goriče
mehanik – voznik
Prenova in preplastitev ceste skozi Hrašče
in v ostalih naseljih občine ter ureditev
kolesarskih in pešpoti bodo dvignili
urejenost občine in še izboljšali kvaliteto
bivanja .
Anica NOVAK, Postojna
ekonomski tehnik
Podatek, da je občina v prvem mandatu
župana Jerneja Verbiča prejela nekaj čez
3 milijone evrov nepovratnih evropskih
sredstev, v mandatu 2010-2014 pa že
skoraj 17 milijonov evrov, pove vse. To pot je
potrebno nadaljevati.
Zaradi svojega dela sem veliko v stiku z
naravo. Občina Postojna je lepa tudi zato, ker
je kljub razvoju ohranila čisto in zdravo okolje.
Je tudi občina, kjer je prepovedano gojiti
gensko spremenjene organizme. Kmetijstvu
bomo dali še večjo podporo. Tržnico bomo
pokrili in uredili tako, da bodo lahko vsi, ki
želijo prodajati svoje izdelke na njej dobili
svoj prostor. Poskrbeli bomo, da bodo domači
pridelovalci lahko doma prodali vse, kar
pridelajo.
Naročnik: SDS
NAVODILO: Glasuje se za 1 (eno) listo, in sicer tako, da se obkroži zaporedno
številko liste kandidatov, za katero se glasuje. Če želite dati
Spoštovane
občanke,
posameznemu kandidatu
z liste, za katero
ste glasovali, preferenčni
spoštovani
občani.
glas, vpišite v prostor pri listi zaporedno
številko
kandidata s te liste.
Pred štirimi leti ste nam namenili največ glasov na volitvah občine Postojna zagotavljamo, da bomo vaše zaupanje
za občinski svet občine Postojna. Vaše takratno zaupanje je upravičili tudi v prihodnje.
obrodilo sadove. V preteklem mandatu je bilo opravljeno Obkrožite številko 6 na glasovnici za občinski svet in s tem
Prostor
za
omogočite nadaljnji razvoj občine Postojna
ter nadaljevanje
veliko delo.
Postojna je danes lepa. Tako mesto, kot vasi.
Zap.
Ime
preferenčni
in uresničitev vizije Postojna 2020, ki
smo jo skupaj z
Kljub temušt.pa se zavedamo, da nas še več dela čaka
v liste
štirimi leti.
prihodnje. Pripravljeni smo nanj. Pripravljeni smo, da z vašo županom Jernejem Verbičem zastavili pred glas
podporo uresničimo tisto, kar pričakujete od nas. Različnih Vse dobro vam želim,
Zvone Černač
»SOLIDARNOST,
ZA PRAVIČNO DRUŽBO«
1.
starosti, poklicev,
življenjskih izkušenj,
iz različnih krajev
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
KAKO GLASUJEMO?
2.
Na volitvah, ki bodo na nedeljo,
oktobra bo na
več glasovnic:
»Lista5. SKUPAJ
– voliščih
POPER,
za mesto
3.
1. GLASOVNICA ZA OBČINSKI SVET
in podeželje«
Na glasovnici za občinski svet bo 18 list. Za listo SDS, katere nosilec je Zvone Černač, glasujemo tako, da obkrožimo
št. 6 pred znakom SDS – SLOVENSKA
STRANKA.
LISTADEMOKRATSKA
NNV – ni nam
vseeno
4.
5.
KONKRETNO ZA LJUDI
6.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
7.
MI ZNAMO
2. GLASOVNICA ZA ŽUPANA
8.
DEMOKRATI
Na glasovnici za župana bo SOCIALNI
6 kandidatov. Za Jerneja
Verbiča glasujemo tako, da obkrožimo št. 1 pred njegovim imenom.
3. GLASOVNICA ZA SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
9.
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
10.
Alternativa za Postojno (ZaAB, Zares)
Na voliščih bo tudi ena ali več glasovnic za svete Krajevnih skupnosti, kjer se obkroži največ toliko številk pred imeni
kandidatk in kandidatov, kolikor članov se voli v svet KS.
LISTA ZA POSTOJNO
11.
Delamo
za občino Postojna. Za tvojo, mojo, našo občino za vse ljudi,
v kateri
še naprej
in v kateri bo vsakdo našel priložnost zase.
ZAprijetno
MLADE
12. bo življenjeLISTA
Delamo za občino s posluhom za ljudi, za občino v kateri bo slišan vsak glas.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
13.
Si zraven?
Ti je mar in ti ni vseeno? Potem pridi na volitve in s svojim glasom
DEMOKRATI
podpri tiste, katerih delo je vidno na vsakem koraku v občini Postojna.
TeK za NAPREDEK
14.
15.
Slovenska ljudska stranka
16.
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kako do 100,00 evrov?
»POSTOJNA KONKRETNO IN ODLOČNO«
S pravilnim odgovorom na vprašanje, ki se glasi:
STRANKA
- DSD
17.
Koliko nepovratnih
evropskihDEMOKRATIČNA
sredstev za različne investicije
in projekteDELA
je
občina Postojna prejela v mandatu župana Jerneja Verbiča med letoma 2010 – 2014?
18.
*odgovor najdete v zgibanki
SMC STRANKA MIRA CERARJA
Vaše odgovore s pripisanim imenom in priimkom ter vašim naslovom, pošljite na naslov: SDS – Slovenska demokratska stranka, občinski odbor
Postojna, Jamska cesta 9, 6230 POSTOJNA do vključno petka, 3. oktobra 2014 do 24.00 ure. V žrebanju, ki bo javno, bomo upoštevali vse pravilne
odgovore, ki bodo oddani do vključno 3. 10. 2014 na pošto oz. bodo do tega dne prispeli v naš nabiralnik na Jamski 9 v Postojni.