Pastir 2015-12

12
Letnik 4, št. 12 (22. marec 2015) # Pastir.si je glasilo župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg
O KATOLIŠKI IN APOSTOLSKI CERKVI
Cerkev je katoliška: Da je Cerkev katoliška,
pomeni, da je vesoljna. Kompletno in jasno
opredelitev nam je dal eden od cerkvenih
očetov, sv. Ciril Jeruzalemski, ko je zapisal:
»Cerkev je nedvomno katoliška, to je vesoljna,
ker je razširjena vsepovsod, od enega konca
zemlje do drugega; in ker vseobsegajoče in
brez izpuščanja uči vse resnice, ki morajo priti
do spoznanja ljudi, tako glede nebeških stvari
kot zemeljskih.«
Znamenje vesoljnosti Cerkve je to, da govori vse jezike. To pa ni nič drugega kot posledica binkošti: »Sveti Duh je namreč tisti, ki je
apostole in vso Cerkev naredil zmožne, da so
vsem in na vseh koncih sveta odmev vesele
novice o zveličanju in Božji ljubezni.« Cerkev
je tako od vsega začetka katoliška, skladna, in
ne more ne biti katoliška, usmerjena v evangelizacijo in srečanje z vsemi. Dnevna Božja
beseda se danes bere v vseh jezikih, vsak ima
evangelij v lastnem jeziku, da ga lahko bere.
Cerkev je apostolska: To, da je Cerkev katoliška, pomeni, da je nastala kot Cerkev »v izhodu«, kot misijonarska. Če bi apostoli ostali v
dvorani zadnje večerje, ne da bi izstopili in šli
molit, bi Cerkev ostala Cerkev tistega ljudstva,
tistega mesta, tiste dvorane zadnje večerje. A
vsi so odšli v svet, od trenutka, ko se je rodila
Cerkev, ko je prišel Sveti Duh. Zato je Cerkev
nastala »v izhodu«, kot misijonarska. To izrazimo tudi takrat, ko jo označimo kot apostolsko,
kajti apostol je tisti, ki prinaša veselo novico o
Jezusovem vstajenju. To pomeni, da je Cerkev
v nasledstvu z apostoli, ki so ustanovili nove
Cerkve, posvetili nove škofe. Danes smo vsi
v nasledstvu s tisto skupino apostolov, ki je
prejela Svetega Duha in zatem »šla ven« in
pridigala.
Cerkev je poslana, da vsem ljudem prinese
evangeljsko oznanilo, ki ga spremljajo znamenja Božje nežnosti in moči. Tudi to prihaja od
binkoštnega dogodka. Sveti Duh namreč premaga vsak odpor, premaga skušnjavo zapiranja vase, v majhno skupino izbranih, premaga
skušnjavo, da bi se smatrali za edine naslovnike Božjega blagoslova. »Ravno Sveti Duh nas
vodi v srečanje z brati, tudi s tistimi najbolj oddaljenimi v vsakem smislu, da bi lahko z nami
delili ljubezen, mir, veselje, ki nam jih je Vstali
Gospod pustil v dar.«
papež Frančišek
Vatikan, 17. september 2014
Besedilo je povzeto s spletne strani Radia Vatikan.
»Svojo postavo bom dal v njihovo
notranjost in v njih srce jo bom zapisal.
Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje
ljudstvo.« (Jer 31,33b)
NAPOVEDNIK:
OZNANILA:
NED, 22. 3. – tiha nedelja; krstna nedelja v
SG; na SE priložnost za sv. spoved; ob
15h križev pot mladih k sv. Pankraciju
(dekanijsko postno srečanje mladih);
ob 18h v SG Slomškova ZS; ob 19.30
v SG Rokova ZS
PON, 23. 3. – ob 18.30 pashalna večerja
TOR, 24. 3. – ob 20.15 Elizabetina SO
SRE, 25. 3. – Gospodovo oznanjenje
ČET, 26. 3. – obisk bolnikov; ob 17.15
katehumenat; po sv. maši v PA DMŽ;
začetek duhovnih vaj Ob kruhu in vodi
PET, 27. 3. – ob 9h križev pot k sv. Pankraciju
in nato sv. maša; 9h–11h in 15h –19h v SG
spovedujejo dekanijski duhovniki
SOB, 28. 3. – ob 9h sv. maša in blagoslov
snopov v domu starostnikov; ob 19h
srečanje animatorjev Radživima
NED, 29. 3. – cvetna nedelja; prestavi se ura –
prehod na poletni razpored sv. maš;
v ST obhajanje obl. smrti žpk Jožeta
Vizjaka; ob 18h v SG spovedujejo
dekanijski duhovniki; ob 19.30 Nežina ZS
PON, 30. 3. – veroučne počitnice do 10. 4.
TOR, 31. 3. – po sv. maši v SG srečanje
sodelavcev Karitas; ob 19.15 v SG
animatorji EL
SRE, 1. 4. – ob 10h v Mariboru krizmena maša
(somaševanje duhovnikov s škofom)
ČET, 2. 4. – VELIKI ČETRTEK – obhajanje zadnje
večerje; ob 17.30 srečanje katehumenov
PET, 3. 4. – VELIKI PETEK – spominjanje
Jezusove smrti
SOB, 4. 4. – VELIKA SOBOTA – molitev pri
Božjem grobu in slavje Luči; ob 18.30
srečanje katehumenov
NED, 5. 4. – VELIKA NOČ – vstajenjske procesije
V prejšnji številki so pri razglasitvi članov novega Medžupnijskega
pastoralnega sveta izpadla imena zastopnikov področij, zato še
enkrat objavljamo imena vseh članov MŽPS-ja:
Člani po službeni dolžnosti: Simon Potnik, Tadej Legnar,
Bernard Geršak, Sonja M. Kreft, Ciril Koprivnik, Ivan Gačnik
Predstavniki župnij: PA Andreja Šavc, Irena Gril; SE Nevenka Knez,
Zvonko Grešovnik; SG Alenka Mitnjek, Mirijam Podstenšek;
ST Marijan Mirkac, Gregor Kragelnik
Zastopniki področij: Mojca Čuješ, Albina Linasi, Mojca Palir,
Vinko Skitek, Darinka Krnc
Spovedovanje: 27. marca 9h–11h in 15h–19h v SG (tuji spovedniki);
29. marca od 18h v SG (tuji spovedniki). Z župnikom pa se lahko
dogovorite tudi za osebni termin spovedi ali pogovora."
Blagoslovi snopov na cvetno nedeljo: pri vseh sv. mašah
(ob 7.30 in 10h v SG zunaj cerkve na začetku trga).
Od Velikega petka do Bele nedelje je župnijska pisarna zaprta.
Skupina mladih, ki se odpravljajo na romanje v Kompostelo,
vam ponuja velikonočne voščilnice. Star papir in odpadno
železo pa so pripravljeni odpeljati tudi z vašega doma
(pokličite 041 206 140 – Alen). Za vsak vaš dar HVALA!
Veliki četrtek:
• ob 18.30 v SG obhajanje zadnje večerje
Veliki petek:
• ob 15h v SG križev pot (ura Jezusove smrti)
• obredi: 15h SE, 17.30 PA, 18.30 SG, 19.30 ST
Velika sobota:
• blagoslov ognja: 7h PA in SG; 8h SE in ST
• blagoslov jedil: 9h dom starostnikov; 10h SG in ST; 11h
SG in SE; 12h SG in sv. Miklavž; 13h SG in sv. Pankracij;
14h SG in sv. Urban; 15h SG in PA; 16h SG in TR; 17h SG
• vigilija: ob 19.30 v SG
Velika noč:
• vstajenjske procesije: 6h ST, 7h SG, 8h PA, 11h SE
Držal sem jo za roko. Njene utrujene oči in blagi nasmešek pa so bile pravo nasprotje diagnoze. »Potolažite
moje domače. Tako radi me imajo. Bogu hvala.« Z bolečino v srcu pa hkrati srečen ob tako plemenitem srcu sem
laže spregovoril s svojci. Preprosto, da se mama poslavlja. Da ne samo umira, ampak da predvsem »vstaja«. Res
neverjetno! Kako je treba umirati in umreti, da se zasluti in doživi vstajenje in Velika noč.
Kaj se dogaja, ko doživim preizkušnjo in trpljenje? Mi je takrat vse dovoljeno? Se izgovarjam na slab dan, na nesrečno zvezdo …?
Se pogosto smilim sam sebi? Sem čuteč in usmiljen do drugih? Kakšno je razmerje med sočutjem, ki si ga želim od drugih, in
sočutjem, ki ga delim drugim? Začnem z ljubečo pozornostjo in prijazno besedo.
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: župnik TADEJ LEGNAR: 041 691 065, [email protected]
031 595 240, [email protected]
URADNE URE:
- ponedeljek: 17.00 – 17.45
- torek:
17.00 – 17.45
- petek:
8.00 – 10.00
Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na [email protected]
MAREC
22.
NEDELJA
5. postna,
MAŠA:
7:30 - SG
8:00 - ST. TRG
9:30 - PAMEČE
10:00 - SG
11:00 - SELE
tiha nedelja
MAŠNI NAMEN:
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +očeta Ivana Lahovnika z Vrh (24. obl.); za +Pavlino Karner – Tajhterjevo mamo (roj. d.);
za +Marijo Slivnik (obl.) in sorodnike; za +Jožeta Uršnika in starše
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožeta in Milko Ošlovnik;
za blagoslov in zdravje v družini za Zg. Krakerjeve; za vse Kašnikove
za +Hildo Perkuš (10. obl.); za +Feliksa Poplasa
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Jožefo Zabel (god);
za +Slavka Vrhovnika (30. obl.) in vse +Florjanove
[ob 15h križev pot iz Starega trga, nato sv. maša na Gradu] za +Štefana Bošnika
15:00 - SV.
PANKRACIJ
za +Silvo Garb (obl.); za +Bogdana Karlovška (8. dan)
18:30 - SG
17:30 - TROBLJE za +Valentino in Ferda Črešnik (obl.), +Pustoslemškove (obl.), Darka in Stanka Hovnika;
za +Avgusta Žumana in Antona Majcna; za +Toneta Krajnca
ponedeljek 18:30 - SG
za oba +Jožeta Paradiža; za +Alojza in Marijo Tasič; za +Jožeta in Berto Gril; za +Franca
Turibij
Pogorevčnika (roj. d.); za +Franca in Milko Konečnik (obl.) in za babico Marijo Uršej (obl.)
za +Antona (obl.) in Marijo Griben
18:30 - SG
19:00 - bolnišnica za trpeče v vicah
torek
23.
24.
Dionizij
25.
sreda
Gospodovo
oznanjenje
26.
četrtek
Larisa
27.
četrtek
10:00 - SG
18:30 - SG
17:30 - PAMEČE
18:30 - SG
za +Marijo Vrhovnik in vse rajne Vržišnikove;
za +starše Jožefa in Marijo Žvikart in dva brata ter sestro
za +Amalijo Sivec in sorodnike;
za +Marijo Linasi (god)
za žive in pokojne molivce 4. rože živega rožnega venca;
za +Ano Šavc – Menartovo (obl.); za +Jožeta Graceja (18. obl.)
za +Marijo Čevnik in vse na Bučevem domu
za +Marjeto Slemnik in vse na Graščakovem domu umrle;
9:45 - SV.
PANKRACIJ za +Viktorja Kovačiča (roj. d.) in starše Kovačič in Hudolist
za +Justino Žužel (11. obl.); za +Marijo Koštomaj; za +Šimeta Čolakovića (2. obl.)
18:30 - SG
Rupert
[sv. maša in blagoslov snopov]
9:00 - dom
starostnikov
sobota
za +Heleno in Ivana Špegel; za +Ivana Jeromla (15. obl.);
18:30 - SG
Bojan
za +Franca Solino in obojne starše
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Alojza Mithansa (15. obl.)
7:30 - SG
[obhajanje obletnice smrti župnika Jožeta Vizjaka] za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8:00 - ST. TRG
župnije; za +župnika Jožeta Vizjaka in vse pokojne dušne pastirje;
za +Veroniko Bošnik – Levovo mamo (35. obl.) in vse na Levovem domu umrle
NEDELJA 9:30 - PAMEČE za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije;
za +Ivano Laznik (3. obl.) in Draga Javornika (obl.); za +Alenko Tasič Laznik
za +Ivana Poberžnika (1. obl.); za +Angelo in Antona Tomažič ter za sina Stanka;
10:00 - SG
6. postna,
za +Jožeta Pohorca (8. dan)
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Mihaela Repotočnika in ženo Marijo
11:00
SELE
cvetna nedelja
za +Jelko Gradišnik (15. obl. in 80. roj. dan)
18:30 - SG
28.
29.
ZAKRAMENTI:
V Slovenj Gradcu smo krstili Zalo Holcman,
Emo Pantner, Lili Pečolar in Kajo Poročnik.
Deklice in njihove družine spremljajmo z
molitvijo in dobrimi željami.
POGREBI:
Poslovili smo se od Bogdana Karlovška in
Jožeta Pohorca.
NABIRKE: (preštejejo jih ključarji)
V nedeljo, 15. 3., ste darovali:
v Pamečah 42,71 €, na Selah 27,80 €,
v SG 332,13 €, v Starem trgu 98,16 €.
Drobne darove, ki kdaj pa kdaj ostajajo in
jih sproti namenjamo za streho, v postnem
času namenjamo za uboge v Siriji.
Hvala in Bog povrni vsem dobrotnikom.