Seminar Trendi v embalažni panogi

Na poti poslovne odličnosti
Big enough to dare,
small enough to care.
Duropack d.o.o.
Trendi v proizvodnji in servis kupcem pri
snovanju kreativnih rešitev embalaže
Majda Androjna, generalna direktorica
Brestanica, 14. november 2012
www.duropack.si
Big enough to dare, small enough to care.
Slovenija:
• PE Brestanica
• PE Logatec
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Statistični podatki
• Svetovna letna proizvodnja vrednostno predstavlja 42 bilijonov $.
Napovedane so velike rasti – na 65 bilijonov $ do leta 2017, v deželah
pozitivne ekonomske rasti.
• Valoviti karton ima 420 podjetij, 686 tovarn in 78.800 zaposlenih.
Statistika Fefco: Proizvodnja valovitega kartona v mio/m2
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Azija
Evropa
38.170
37.598
39.897
37.818
43.294
38.881
48.637
39.552
56.851
42.782
62.216
43.967
67.527
46.206
73.475
47.441
76.935
46.676
79.991
44.267
89.404
47.802
93.843
48.557
100.326
48.506
Amerika
50.002
47.872
48.260
48.696
50.530
50.978
52.681
52.596
51.395
48.280
50.631
51.190
51.803
3.055
3.786
3.869
3.932
4.169
4.228
4.238
4.416
4.534
4.455
4.655
4.790
4.930
128.825
129.373
134.304
140.817
154.332
161.389
170.652
177.928
179.540
176.993
192.492
198.380
205.565
Ostali svet
SKUPAJ
• Statistika za Slovenijo - velikost trga se za leto 2013 ocenjuje na 120 mio
m2 in je glede na pretekla leta v upadu.
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Analiza prodaje po branžah 1-8/2013
Prehrambena industrija in pijače
Kemijska in petrokemijska industrija
12%
Predelovalci valovitega kartona
3%
29%
3%
Kovinska in kovimsko predelovalna
industrija
Posebne nekvalificirane stvari
4%
Strojna industrija
3%
Kmetijstvo - kmetijski pridelki
4%
Elektroindustrija
4%
10%
6%
Papapirna, grafična industrija
Gumarski in izdelki iz umetnih mas
7%
15%
Keramika, steklarstvo in nemetalni izdelki
Ostalo
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Valoviti karton v prehrani
• Več kot 40% vse embalaže iz valovitega kartona je
namenjena za industrijo hrane.
• Pomemben svetovni projekt: zmanjšati nivo odpadne hrane z
boljšo, kreativno in redizajnirano embalažo, maksimalno
prilagojeno produktu in njegovi poti do potrošnika.
• Prihodnost snovanja price/performance embalaže, kreativno
in inovativno razvite in sprojektirane skupaj z vsemi deležniki
življenjskega cikla produkta.
• Znano je dejstvo, da je 30% hrane uničene že na poti do
potrošnika; temu dodatno sledi še potrošnikov odpad.
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Kreativnost in inovativnost v embalažni industriji
• Vodilni kriterij pri kreativnosti je žal še vedno kriterij
stroškovne ugodnosti (50%).
• Posebnost, drugačnost, atraktivnost – uporabniška prednost,
kakovost (30%).
• Izboljšana okoljska funkcija 20%.
• Podatek ekologije: v zadnjih 3 letih je sektor valovitega
kartona za 11,7% zmanjšal ogljični odtis.
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Pametna embalaža
Najnovejši predlogi uredb predstavljenih na Evropski komisiji –
uporaba tehnologij organske elektronike in RFID, ki bo
spremljala zgodovino proizvoda s časovnim parametrom
(potrošniki naj bi bili o tem obveščeni s posebnimi označbami):
• dodatki materialov, ki ob stiku z živili sprožijo kemične reakcije
(aktivna in inteligentna embalaža);
• materiali, ki iz živil izsesajo kisik in na ta način zagotavljajo
svežino dlje časa;
• Podjetje Tetra Pak napoveduje novo embalažo za mleko,
katera bo spremenila barvo, če bo mleko predolgo na toplem.
Pametna embalaža z vgrajenim posebnim čipom, vsebuje
informacijo o tem, kako dolgo je lahko mleko zunaj hladilnika.
(PS: povzeto po artiklu v Financial Timesu).
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Situacija branže danes
• Posebni papirji – tu najbolj izstopajo barierni papirji, keterih
namen je zaščita izdelkov pred poškodbami (lahko menjajo
les, plastiko): paraten,paratherm, parasoft,parastat.
• Trend je v zmanjševanju gramatur in iskanju mehanskih
lastnosti, v nižjih stroških na enoto ter zmanjšani velikosti
izdelkov.
• Digitalni tisk – niša za hitre marketinške priložnosti .
Slovenija – trend
• V veliki večini poceni, najceneje; čas sprememb v lesni
industriji; napoved minimalizma v mlečni industriji …
• Podjetja s tujimi lastniki ali izvozna podjetja iščejo in dajejo
možnost razvojnega dobaviteljstva.
Brestanica, 14. november 2012
Corrugated
of course!
Valoviti karton, seveda!
Na
poti poslovne
odličnosti
Duropack v Sloveniji
•
•
•
•
Zgodba Duropack-a v Sloveniji.
Pozicioniranje kartonske embalaže.
Stroškovna učinkovitost.
Uspešna združitev dveh slovenskih proizvajalcev v novo
podjetje.
• Usmeritev v storitve in razvojno dobaviteljstvo skupaj z vizijo
in usmeritev v poslovno odličnost.
Brestanica, 14. november 2012
Duropackovo kreativno sodelovanje
• Zavod BIG
Duropackovo kreativno sodelovanje
• Fakulteta za tekstil
Duropackovo kreativno sodelovanje
• Oprema razstavnih prostorov
Primeri kreativnih rešitev
Festival Lent – Slado lent
• Genialne zamisli se rodijo v drznih glavah....
Primeri kreativnih rešitev
Zgodba naše mladosti …
Primeri kreativnih rešitev
Inteligentna embalaža
Embalaža se polni skozi
zgornjo odprtino, ohlajene
pločevinke pa se prikotalijo
do spodnje.