vodimo uspešno

VALOVITIH LET
V BRESTANICI
ČASOPIS ZA PRIJATELJE IN SODELAVCE PODJETJA DUROPACK-TESPACK
Majda Androjna
glavna direktorica podjetja Duropack-Tespack d. o. o.
PRAZNUJEMO
Duropack-Tespack uspešno zaključuje že tretje deset­
letje ustvarjanja in poslovanja tako v slovenskem kot
širšem gospodarskem prostoru. Preveslali smo krizna
leta, relativno uspešno zaključujemo tudi poslovno leto
2010 – leto negotovosti, pričakovanj, rasti in padcev,
predvsem pa leto prilagajanj in strateških odločitev.
Uspe samo tistim, ki dovolj hitro reagirajo in razumejo,
da je dober začetek polovica narejenega, zapomnimo
pa si le tisto, kar je dobro zaključeno.
Kriza preteklega leta je značilno zaznamovala letošnje
leto, v lanskem letu izgubljena več kot četrtina proizvod­
nje se v skladu z letošnjimi ambicioznimi napovedmi približuje cilju. Ta uspešna rast nas skupaj s kazalci uspešnosti poslovanja znotraj grupacije uvršča na drugo mesto
takoj za sestrskim podjetjem iz Ansbacha v Nemčiji.
Realizirani bodo tudi visoki cilji za izboljšavo notranjih
procesov, energijskih prihrankov, za nadaljnje povečevanje produktivnosti in ustvarjanja višje dodane
vrednosti na zaposlenega. Gre za osredotočenost na
doseganje polnega poslovnega potenciala, sledenje
Poslanstvu, Vizijam in Vrednotam našega podjetja in celotne grupacije Duropack.
Kaj bo prineslo leto 2011? Vprašanje, ki se nam pogosto zastavlja, še pogosteje ob bistvenih spremembah in
dogajanjih, ki so zaznamovali preteklo in to leto - širitev
grupacije, nova tržna situacija, novi izzivi, novi cilji.
Letos maja je minilo 30 let od začetka proizvodnje valovitega kartona v Brestanici, 20 let samostojnosti podjetja ter polnoletnost – 18 let uspešnega delovanja znotraj
mednarodne grupacije Duropack s sedežem na Dunaju.
To so leta nenehnih izboljšav in gradnje izkušenj, ki so
odlična platforma za kreativne in inovativne rešitve za
izdelke iz valovitega kartona, za potrebe današnjega pa
tudi jutrišnjega dne.
To so nove priložnosti za poslovne in osebne izpolnitve
v podjetju in s sodelavci, ki to znajo, zmorejo in si zaslužijo. V leto 2011 vstopamo z veseljem in velikim zaupanjem, da nam bo uspelo nadaljevati uspešno poslovno
pot in ne le pot, temveč tudi poslanstvo podjetja z vizijo
in vrednotami.
MESEC OBLIKOVANJA DOGODEK ‘DIZAJN V MESTU’
Letos smo v okviru meseca oblikovanja - dogodek Dizajn v mestu
v Cankarjevem domu v Ljubljani – razstavili krizantemo, izdelano
iz valovitega kartona. S tem simbolnim posegom v arhitekturni
prostor smo prikazali industrijski material v umetniški obliki.
Duropack
Tespack
Srečno vsem ustvarjalcem in kreatorjem ter sodelavcem
tega podjetja. Ponosna sem, da sem del vas in se vam
ob tej priložnosti lahko zahvalim za vašo podporo in
dosedanjo predanost skupnemu cilju in da bomo tudi v
letih, ki so pred nami, še naprej skupaj soustvarjali zgodbo uspešnega podjetja v Brestanici, v Sloveniji.
Oblikovalka Alenka Knez in
profesorica Marija Jenko ob
svojih krizantemah
Želim vam prijetne, sproščene in
tople božične in novoletne praznike.
Majda Androjna, glavna direktorica
PROJEKT KIWI
V podjetju uvajamo tudi
novi informacijski sistem
- KIWIPLAN, ki ga že uporablja pet Duropackovih
podjetjih in omogoča optimalen in avtomatiziran proces proizvodnje valovitega
kartona ter planiranje vseh
proizvodnih procesov znotraj podjetja.
Del projektne skupine
KIWIPLAN v veliki meri spreminja dosedanje poslovanje, saj pokriva celoten proizvodni proces,
vključno s planiranjem proizvodnje, kot tudi prodajni del in logistiko. V timu, ki skrbi za uspešno
izvedbo tega projekta, sodelujejo vsi sodelavci podjetja, še posebej pa nosilci ključnih področij.
Ožji tim sestavljajo Jožica Hojnik, Dejan Jordan, Alenka Černelič, Rok Stritar, Peter Vovk, Matija
Žibert, Branko Šalamun, Smiljan Jankovič, Milica Pribožič in Erik Panič kot vodja projekta.
Direktorji novih in starih Duropackovih
podjetij v Savudriji, junij 2010
POLITIKA ‘PNI’ V SKUPINI DUROPACK AG
ŠIRITEV DUROPACKA
• Proces nenehnih izboljšav - PNI (CIP - Continuous
Improvement Process) je sestavni del politike
delovanja v skupini Duropack AG.
Po turbulentnem letu 2009 je bil v letu 2010 s širitvijo grupacije Duropack na Hrvaškem
storjen strateški korak za prihodnost Duropacka. V juniju je bila zaključena javna ponudba s
katero je Duropack AG Dunaj odkupil 62,34˝% delnic podjetja Belišče d.d., ki je tudi lastnik
slovenskega podjetja Valkarton in njegovih hčerinskih podjetij. Z namenom, da bi obstoječe
potenciale čim prej realizirali, so se na delovnem srečanju v Savudriji konec junija letos srečali direktorji vseh novih in starih Duropackovih podjetij ter si zastavili cilje, ki so opredeljeni
v dokumentu 'Poslanstvo, Vizija in Vrednote 2015'.
• Naš uspeh temelji na nenehnem izboljševanju
vseh aktivnosti v naših podjetjih in doslednem
odpravljanju pomanjkljivosti.
• Delujemo skladno z načelom vodenja:
Tisti, ki se vsakodnevno ne izboljšuje, nazaduje!
Proces nenehnih izboljšav (PNI) podpirajo in spodbujajo vsi naši vodstveni delavci, ki so tudi
odgovorni za vpeljavo načel PNI v svojih oddelkih z motiviranjem in podpiranjem sodelavcev pri
aktivnem vključevanju in sodelovanju v PNI. Za svoje sodelavce ustvarjajo okolje, ki omogoča in
aktivno spodbuja izboljšave. Naši sodelavci so lastniki procesov, poznajo svoje delovno okolje in
stroje, zato imajo pravico in dolžnost, da aktivno sodelujejo v PNI! Z uvedbo 'PNI' si zaposleni
gradimo osebne priložnosti!
Lokacije Duropackovih podjetij
Ekipa 5S na CSM 2800
V Duropack-Tespacku smo z aktivnosti in uvajanjem PNI (CIP - Continuous Improvement Process) pričeli v letu 2009, ko smo se z veseljem odzvali povabilu, da ponovno začnemo z zbiranjem koristnih
predlogov in izobraževanjem CIP-promotorjev v grupi. Osnovni cilj
PNI je vse zaposlene motivirati, da razmišljajo v smeri izboljšav svojega delovnega mesta, za kar so tudi nagrajeni.
Pridobili smo tudi znanja o KAIZEN-u v smeri spoznavanja in uporabe različnih orodij v
praksi v soodvisnosti z aktivnostmi, ki jih želimo izboljšati. KAIZEN ni zgolj orodje, ki ga je
potrebno samo vpeljati; KAIZEN je nenehen
proces, ki ga je potrebno voditi in nadgrajevati.
V letu 2009 smo zbrali 28 predlogov za izboljšave, med katerimi je bilo samo pet neizvedljivih. 13 predlogov za izboljšave smo realizirali
in nagradili v letu 2009, ostalih deset pa bo v
letu 2010.
Z uspešno shemo zbiranja predlogov smo nadaljevali tudi v letu 2010 in zbrali 24 predlo-
Nova organizacijska struktura
novosti v proizvodnji
RAZSVETLJAVA Z letošnjim letom zaključujemo
tudi drugo tretjino investicije v visoko učinkovite
energetske svetilke REFLECTA, ki poleg povečanja
svetlobne jakosti omogočajo nov, naraven spekter
svetlobe, ki z zniževanjem temperature v prostorih
izboljšuje delovne pogoje, hkrati pa prispevamo k
boljši energetski učinkovitosti in ohranjanju okolja.
Duropack
Tespack
gov; največ predlogov upoštevajoč realizacijo
je podal g. Bojan Kostanjšek.
Aktivnosti smo dodatno usmerili v izobraževanje v sklopu NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) za zaposlene, ki so se prijavili na razpis in
dokončanje projekta 5S na celotnem strojnem
oddelku proizvodnje, ki članom skupine omogoča, da se seznanijo s pomenom in pomembnostjo projekta, hkrati pa definiramo standarde
urejenega, čistega in varnega stroja in njegove
okolice, ki hkrati predstavljajo tudi začetek preventivnega vzdrževanja in predpogoj za uporabo naslednjih orodij.
ČISTILNA NAPRAVA V prvem tednu decembra letošnjega leta smo pričeli s postavitvijo in poskusnim zagonom čistilne naprave, ki nam omogoča pridobitev dveh ločenih zaprtih tehnoloških
sistemov - zaprtega sistema za pripravo lepila s čisto tehnološko vodo in zaprtega sistema za
pranje barvnih vod.
Čistilna naprava
Z uporabo dveh zaporedno vezanih čistilnih sistemov ob povprečnem dnevnem nastajanju 2000
kg odpadne barvne vode dnevno pridobimo 1985 kg čiste vode, ki je primerna za izpust v vodotok ali za uporabo v normalnem tehnološkem procesu in 15 kg koncentrata, ki ga je potrebno
odvažati na sežig.
KONFERENČNI
STOL ‘JUST SEAT’
Naša uspešna oblikovalka, Alenka Knez,
je vodila projekt oblikovanja in izdelovanja stola iz valovitega kartona, ki ga je
poimenovala 'Just Seat'. Stol je izdelan iz
enega kosa valovitega kartona in ponuja
varen A-testiran sedež z nosilnostjo 150
kg. Konferenčni stol 'Just Seat' je model,
ki je zaščiten na Uradu za intelektualno
lastnino RS. Stol je uporaben za razne seminarje, konference in ostale prireditve,
če so le-te organizirane v zaprtem prostoru. Z ustreznim potiskom pa konferenčni
stol 'Just Seat' predstavlja tudi učinkovito
komunikacijsko orodje.
Pohištvo iz kartona pa ni novost, v našem podjetju smo mize in stole iz kartona izdelovali že
v letu 1988. Takrat je bil objavljen naš oglas v
reviji Media marketing, ki je izšla ob propagandni prireditvi ITACA v Portorožu.
Konferenčni stol 'JUST SEAT'
SLOVENSKA PAPIRNA ZGODBA
V mesecu septembru je Združenje papirne in papirno-predelovalne industrije na
Gospodarski zbornici Slovenije pripravilo razstavo izdelkov slovenske papirne in papirno predelovalne industrije, ki so jo poimenovali 'Slovenska papirna zgodba'. Ob
tej priložnosti je na razstavi, ki jo je pripravila Visoka šola za dizajn iz Ljubljane, svoje
izdelke postavilo na ogled tudi naše podjetje.
Kartonski koši in
pano izdelani ob
akciji »Očistimo
Slovenijo«
'Kartonski kristal' so pod mentorstvom profesorja Aljoše Kolenca in Matevža Vrhovnika oblikovali študentje Visoke šole za dizajn v Ljubljani, vse elemente - škatlice zanj
– pa smo izdelali v našem podjetju.
Kartonski kristal
Razstavni prostor Vinske kleti
Mastnak na sejmu v Gornji Radgoni
VINSKA KLET IZ VALOVITEGA KARTONA
NA SEJMU AGRA
NAJVEČJA OKOLJSKA
AKCIJA V SLOVENIJI:
OČISTIMO SLOVENIJO
Naši ustvarjalci, konstruktorji in oblikovalci,
so na sejmu AGRA v Gornji Radgoni letos zasnovali, oblikovali in opremili razstavni prostor Vinske kleti Mastnak, ki je bila v celoti
izdelana iz valovitega kartona.
17. aprila 2010 je bila v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije - prostovoljci
so po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča s ciljem očistiti Slovenijo v enem dnevu in vplivati tako na ozaveščanje kot na
izobraževanje o izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki, za
kar je odgovoren vsak posameznik. Duropack - Tespack je to
akcijo podprl tako finančno kot z izdelavo košev za smeti, ki
so bili razdeljeni osnovnim šolam po vsej Sloveniji.
Nagrajena 'Trubarjeva knjiga'
Križne vloge po izboljšavi
NOVA KONSTRUKCIJA
KRIŽNIH VLOG
INOVACIJE V LETU 2008
Na natečaju za inovativnost smo v okviru Posavja prejeli dve
srebrni, na nacionalni ravni pa dve bronasti priznanji. Posebnost je bila 'Trubarjeva knjiga' ob petstoletnici Trubarjevega
rojstva, ki so jo vsi zaposleni prejeli kot darilo za rojstni dan.
V proizvodnji smo uspešno rešili težavo sestavljanja, skladiščenja in transporta približno dvajsetih pozicij križnih vlog za našega
kupca - Steklarno Hrastnik. Ker so bile sploščene križne vloge zelo
dolge in konveksne oblike, jih je bilo praktično nemogoče zložiti
na paleto. Lotili smo se izboljšave konstrukcije in načina paletiziranja, ki sedaj omogoča zlaganje izdelkov v pravilno kvadratno
obliko. Paletni zložaj je dimenzijsko manjši, manipulacija enostavnejša, izgled palete pa brezhiben.
VALOVITIH LET V BRESTANICI
OVER BOX
Ideja za Over box izhaja iz potrebe ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih, pisarniških prostorih, šolah in
vrtcih. Over box vključuje tri vmesne elemente, ki na enostaven način uporabniku omogočajo ločevanje odpadkov
in skrb za okolje.
ČASOPIS ZA PRIJATELJE IN SODELAVCE PODJETJA DUROPACK-TESPACK
ODMEVI
Zemljišče v Brestanici
pred izgradnjo tovarne
NAŠA POT
Začeli smo kot del Tovarne celuloze in papirja
Krško in nadaljevali z izgradnjo lastnega objekta podjetja v Brestanici v letu 1977. Že v tistih
letih so se zavedali, da bo rudarstva na Senovem enkrat počasi konec. Na osnovi dogovora
med Rudnikom Senovo in takratnim podjetjem Tovarno celuloze in papirja Đuro Salaj Krško je nastala Tovarna embalaže Senovo, ki je
predstavljala izhodišče za nov poslovni zagon
in nova delovna mesta v Posavju.
Znanje so poiskali pri domačinih. Gospod Jože Cijan, ki je takrat
delal v kartonažni tovarni v Logatcu se je vrnil v rodno Senovo
in prevzel aktivno vlogo prenosa znanja tega področja, podjetje
pa je vodil gospod Jože Habinc. Na sedanji lokaciji so z delom
pričeli v marcu leta 1977, leta 1980 pa je bil postavljen nov
kartonski stroj in na novo je bilo zaposlenih 80 delavcev, vseh
skupaj pa je bilo 168. Podjetje se je imenovalo TES Brestanica
(TOZD Tovarne celuloze in papirja Đuro Salaj Krško). V naslednjih letih se je število zaposlenih vsako leto povečevalo in v
letu 1989 je bilo zaposlenih 289.
V jubilejnem obveščevalcu, izdanem ob 50 letnici podjetja Videm Krško, septembra 1989 je bilo zapisano:
Uspešnost grupacije Duropack AG temelji na njeni dolgoročnosti in strateških usmeritvah, ki zajemajo delovanje na področju
osrednje in jugovzhodne Evrope. Hčerinska podjetja so znotraj
grupacije samostojna in so glede na gospodarsko in kulturno
področje, ki ga pokrivajo, prilagodila strateške usmeritve grupacije. Skupaj predstavljajo v tem delu Evrope najbolj kompetentno podjetje z jasno opredeljeno politiko vodenja. Visoke
cilje dosegamo le, ker gradimo pot do poslovne odličnosti.
Naše podjetje izdeluje embalažo, ki poudarja identiteto proizvodov in hkrati omogoča varen transport le-teh na poti do
končnega potrošnika. V času delovanja smo se razvili iz proizvajalca izključno transportne ne-potiskane embalaže v proizvajalca komercialne in komercialno-transportne embalaže, ki je
lahko enostavna, ne-potiskana, ali potiskana v večbarvni flexo
tiskarski tehniki. Prodajni program smo pred leti razširili tudi s
proizvodnjo kaširane embalaže, ki je lahko dodatno oplemenitena z disperzijskim ali UV lakom oz. plastifikacijo.
Ponosni smo na naše oblikovalce, ki oblikujejo estetsko embalažo po meri zahtevnega sodobnega uporabnika. V koraku
s potrebami kupcev je naloga in cilj razvojnega tima ponujati
svetovanje, razvijati inovativne rešitve embaliranja, kar pomeni
podporo partnerskim odnosom s kupci, izgradnjo konkurenčnih prednosti, višjo dodano vrednost, boljše rezultate podjetja.
V intervjuju za Posavski obzornik št. 83, oktober 2004, je direktorica Majda Androjna na vprašanje: “Kako ste pristali
v sedanjem podjetju?” odgovorila takole: “Tedanje vodstvo
TES-a me je po dveh letih (kot članica angleške svetovalne
skupine je dve leti sodelovala pri analiziranju dela in procesov v takratnem TES-u) povabilo da ostanem v podjetju. Takrat smo začeli posodabljati podjetje, povezali smo oddelke z
računalniki in v letih 1991-1992 s pomočjo kolegov s fakultete postavili prvo računalniško omrežje. Rada se spomnim, da
je bil zame oseben uspeh, ko je preprost skladiščni delavec
izdelal dokument z dvema prstoma na računalniku. Program
je bil tako dobro prilagojen uporabnikom, da so ga z lahkoto
uporabljali. Sledil je prvi mednarodni tender in ogledi tujih
kupcev. Pet podjetij je natančno preučilo, kako delamo, kakšno vrednost predstavljamo. Ves čas sem bila poleg in si prizadevala razumeti, kaj so merila in kazalci in na podlagi česa
se odločajo. Še posebno med sodelovanjem z Duropackom,
kot najresnejšim kupcem smo se po hitri poti naučili, kaj vse
je potrebno za dobro vodenje podjetja, kje so izgube, kje so
prihranki, predvsem pa, kateri so podatki, elementi in pokazatelji za vodenje s številkami. Informatika mi je pri vsej tej
zgodbi bila v pomoč, saj je dober informacijski sistem nujno
orodje za dobro poslovanje podjetja.”
... in nadaljuje o tem, kaj vse je bilo novo za tiste čase:
“Takrat smo se učili vsi, podjetniki, revizorji, bančniki in napredovali dan za dnem ob iskanju rešitev. Od takrat naprej je
bila to kar lepa zgodba o uspehu, začela se je dvigovati produktivnost. Precej časa smo porabili, da smo spoznali kako
se zares načrtuje delo in poslovanje v podjetju. Zdaj je tudi za
nas razmeroma preprosto, tako kot je bilo takrat gospodom
iz tujine, ki so znali zelo natančno napovedovati vse stroške
na enoto, na produkt, na ceno. Takrat jim nismo bili enakovredni partnerji, vendar se nas je nekaj »zagrizlo«, in smo
hoteli razumeti, saj smo menili, da smo sposobni tudi mi. Šli
smo v proizvodnjo in s pomočjo informacijskega sistema razčlenjevali ter usklajevali podrobnosti procesov. Ves čas sem
bila v teh pogovorih, kmalu sem postala članica uprave in
zatem prokuristka.”
Tudi v prihodnosti si postavljamo visoke, uresničljive cilje, saj
le ti ustvarjajo stabilnost in nenehno rast podjetja ter varna
delovna mesta, zadovoljstvo zaposlenih, lastnikov in okolja, v
katerem delujemo.
“Kot temeljna organizacija se je TES v zadnjih letih že uveljavila
na trgu, njeni načrti pa obstajajo v tem, da bi na sedanji lokaciji zaokrožila svojo proizvodnjo približno 40.000 ton na leto. V
končnih izdelkih naj bi imela prednost transportna embalaža,
komercialno embalažo pa bi razvijali in dopolnjevali v okviru
dodelave.”
Leta 1990 podjetje postane samostojna družba z omejeno odgovornostjo, kratek čas v lasti Nove Ljubljanske banke, ki preko
mednarodnega razpisa leta 1992, 64 % družbe proda avstrijskemu podjetju Duropack AG Dunaj. V letu 1993 se podjetje
preimenuje v Tespack, leta 1995 pa Duropack AG Dunaj v celoti
prevzame lastništvo tovarne in uvede sodobne metode vodenja proizvodnih procesov in poslovanja.
VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Slavnostna otvoritev tovarne
Podelitev nagrad na 'Social
award 2006' na Dunaju
Nagrada za družbeno odgovornost
podjetju Duropack-Tespack
(Constantia “Social Award 2006”)
Koncern Duropack vsako leto enemu od svojih podjetju v skupini podeli nagrado za inovativnost. V letu 2006 pa so se poleg
nagrade za inovativnost, prvič odločili podeliti tudi nagrado
za najbolj učinkovit družbeni projekt. Predstavili smo uspešno
27-letno sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Lesko-
Duropack
Tespack
Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije, Območne gospodarske zbornice Posavje, Krško, nam je ob občinskem prazniku
župan Občine Krško, gospod Bogovič, predal Veliko nagrado
Občine Krško za naše poslovne dosežke ob 30-letnici proizvodnje valovitega kartona in 20 letnici samostojnega podjetja v
Brestanici.
MISLI SODELAVCEV
vec, zavetiščem za odrasle osebe z motnjami v razvoju, ki tam
preživ­ljajo svoje dneve in noči.
Žirija notranjih in zunanjih strokovnjakov se je med vsemi
prijav­ljenimi projekti odločila nagraditi sodelovanje med Duropack-Tespackom in Varstveno Delovnim Centrom Leskovec. Nagrado v vrednosti 5000 € so na Dunaju predali v roke generalni
direktorici Duropack-Tespacka gospe Majdi Androjna.
Sodelovanje je med udeleženci srečanja poželo ogromno zanimanje in marsikaterega poslovneža navdihnilo, da se bolj vpne
v svoje družbeno okolje.
Ob SVETOVNEM DNEVU KAKOVOSTI 12. 11. 1992
Kakovost je ključ za poslovni uspeh podjetja; je sodelovanje vseh, na vseh področjih, ves čas ... Kakovost izdelka je
odvisna od celovitega obvladovanja-vodenja-kakovosti. Ni
dovolj hiteti, potrebno je znati, ni dovolj znati, potrebno je
narediti. VINKO
Zame je kakovost paleta dejanj, hotenj, ... s ciljem proizvajanja, uporabe in reciklaže materialnih in vseh civilizacijskih
dobrin. Kvaliteten izdelek naj bi bil rezultat težnje k ekološko
in cenovno sprejemljivemu proizvodu.
MARIJA
Kakovost na vseh področjih dela v podjetju je predpostavka
za uspešno bodočnost. To je spoznal že ves industrijski svet.
Prepričan sem, da bo TES s svojimi sodelavci šel to uspešno
pot.
g. HELMUT PENNINGER,
pokojni direktor Duropack-Kalsdorfa
VIZIJA 2015
TRG
zz
Smo vodilni na trgih centralne,
vzhodne in jugo-vzhodne Evrope.
KUPCI
zz
Zaradi kvalitete naših proizvodov in
storitev smo zaželen poslovni partner, dobičkonosnost je ključ našega
nabora kupcev.
IZDELKI
zz
POSLANSTVO 2015
zz
Duropack je v Evropi najbolj
kompetentno podjetje za
proizvodnjo v prihodnost
usmerjenih izdelkov iz
valovitega kartona.
Naša proizvodna politika temelji
na inovativnih nišnih proizvodih in
storitvah in je usmerjena k bodočim
pričakovanjem kupcev.
ORGANIZACIJA
zz
Naše sodobne proizvodne kapacitete so prilagojene zahtevam trga.
zz
Lokalna fleksibilnost in centralna
koordinacija predstavljata idealno
kombinacijo.
zz
Svojim kupcem ponujamo
najboljše inovativne rešitve.
zz
zz
Svojim zaposlenim nudimo izziv
odgovornosti in priložnost za
razvoj v mednarodni korporativni grupaciji.
Naša računalniško podprta organizacija izpolnjuje zahteve
mednarodne skupine podjetij in
pospešuje neomejeno kooperacijo.
zz
70 % do 80 % naše proizvodnje
papirja je vertikalno integrirano
zz
Za dobavitelje smo zahteven in
zanesljiv partner.
zz
Lastnikom zagotavljamo rast in
kapitalski donos.
ZAPOSLENI
zz
Naši zaposleni delajo projektno v
timih s ciljem zadovoljevanja potreb
kupcev.
zz
Sodelujejo pri sprejemanju
odločitev in prevzemajo odgovornost.
zz
So visoko izobraženi, motivirani in
pripravljeni na izobraževanje.
zz
Podpirajo naš proces nenehnih
izboljšav.
REZULTATI
zz
2.000 milijonov m2 valovitega kartona
zz
600.000 ton papirja
zz
1000 milijonov EUR prometa
zz
170 milijonov EUR - EBITDA
VREDNOTE 2015
SMERNICE ZA VODENJE
PRIHODNOSTI IN DOBIČKU USMERJENA RAST
zz
Cilj našega partnersko usmerjenega pristopa je
ustvarjanje dobička in stabilnosti.
zz
To zagotavlja dolgoročno rast in finančno neodvisnost
kakor tudi varnost delovnih mest vsem zaposlenim.
VODIMO Z JASNO POSTAVLJENIMI CILJI
zz
VODIMO S POSTAVLJANJEM
VZGLEDOV IN VZDRŽUJEMO ODPRTO
KOMUNIKACIJO
USTVARJAMO DODANO VREDNOST
zz
zz
Svojim kupcem nudimo več - prednosti in koristi, ki
jim jih zagotavljajo naši izdelki, storitve in strokovno
svetovanje.
Naš poslovni pristop temelji na ustvarjanju prednosti
in koristi; tako nenehno ustvarjamo dodano vrednost
naših izdelkov.
zz
zz
DELAMO SKUPAJ IN
Z MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM
zz
Vsak zaposleni pomembno prispeva k uspehu našega
podjetja, ne glede na delovno mesto ali področje
dela.
zz
Drug do drugega smo spoštljivi, izboljšave takoj in
aktivno prepoznamo ter nagradimo.
NAŠI ZAPOSLENI SO NAM POMEMBNI
zz
Naši zaposleni so naše največje bogastvo in največji
vir znanja.
zz
Kot vrhunsko podjetje pričakujemo vrhunski učinek in
smo pripravljeni dati več, da bi to dosegli.
zz
Nudimo odlično osnovno in nadaljevalno usposab­
ljanje ter smo vedno pripravljeni pomagati v težkih
razmerah.
Odprta in poštena komunikacija je predpogoj za ustvarjanje sproščenega ozračja in medsebojnega zaupanja.
zz
Med seboj smo odkriti in se učimo iz lastnih izkušenj ter
izkušenj drugih. Različna mnenja nam dajejo priložnost,
da skupaj najdemo odlične rešitve.
ODGOVORNO DELOVANJE
zz
Zavedamo se pomembnosti in vpliva naših dejanj ter
sprejemamo odgovornost za posledice.
zz
Napake se dogajajo zato, da se lahko iz njih nekaj
naučimo.
zz
Vsi zaposleni predstavljamo naše podjetje.
Živimo v skladu z našimi vrednotami in dajemo pozitiven vzgled.
Komuniciramo odprto in odkrito ter vzpodbujamo vzajemne povratne informacije kot
orodje za ustvarjanje boljšega razumevanja
ter usmeritev.
VODIMO Z USTVARJANJEM ZAUPANJA
zz
Naši zaposleni so sposobni in pripravljeni
delati. Zato jim dajemo maksimalno odgovornost in izvajamo minimalen nadzor.
VODIMO Z DAJANJEM PRIZNANJ
zz
zz
Gradimo na kvalitetah in prednostih naših
zaposlenih, tako da jih zaposlujemo na ustreznih delih in nalogah.
Dajemo aktivno in takojšnje priznanje pozitivnim dosežkom. To motivira in vzpodbuja
nadaljnje uspešno delo.
PRI ISKANJU REŠITEV DELAMO TIMSKO
zz
ODKRITOST IN ZAUPANJE
zz
in delujemo aktivno, da jih dosežemo. Zaposlenim dajemo razumljive informacije o vsebini in doseganju naših ciljev tako, da se lahko
z njimi identificirajo.
zz
Naše vodenje je timsko usmerjeno, zagovarja timsko delo na projektih, kar zagotavlja
posebno priznanje dosežkom tima.
Vsaka naloga nam predstavlja izziv za iskanje
novih rešitev, kar nam daje priložnost, da
postajamo vedno boljši.
VODIMO ODGOVORNO
zz
zz
Prevzemamo odgovornost za razvoj kompetenc
in dobrih temeljev znanja med zaposlenimi.
Jasno definiramo naloge in cilje ter aktivno
podpiramo zaposlene pri njihovem nenehnem napredku.
VODIMO USPEŠNO
zz
SMO POGUMNI
zz
zz
Za ustvarjanje vzdušja nenehnih sprememb je potreben pogum.
zz
zz
Samoiniciativnost in želja po ukrepanju sta pomembni sestavini.
zz
Imamo pogum za prevzemanje tveganja, a tudi razum
reči ne, če je tveganje preveliko.
zz
Visoke cilje, ki jih postavljamo, lahko
uresničijo le ljudje, ki si želijo biti uspešni.
Zavestno vzpodbujamo razvoj zaposlenih in
njihovo pripravljenost na nenehno učenje.
Veselje, ki ga vsak zaposleni najde v svojem
delu in občutek osebne izpolnitve, vodita do
uspeha vseh nas in nam pomagata pri doseganju naših visokih ciljev.
Vodimo navdušujoče in vzgajamo
to navdušenje tudi v drugih.