.. ker znamo, hočemo in zmoremo

... ker znamo, hočemo in zmoremo.
CELOVITE LOGISTIČNE REŠITVE
Spoštovani!
Podjetje F.A. MAIK d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 in
je v 100% zasebni lasti. Podjetje F.A. maik d.o.o. je leta
1992 ustanovil gospod Marjan Bezjak. Zaposlena sta bila
dva delavca. Danes je zaposlenih 87 ljudi.
Logistika je proces strateškega upravljanja, gibanja in
shranjevanja materialov, delov in končnih izdelkov od dobaviteljev, preko proizvodnega podjetja do končnih kupcev
(Bowersoxs).
Danes podjetje F.A. MAIK d.o.o. izvaja celovite logistične
storitve na področju geografske Evrope, Baltskih držav,
Rusije in Kazahstana.
Začetki poslovanja so bili usmerjeni na področje špedicije
in transporta, kasneje smo začeli intenzivno razvijati tudi
področje skladiščenja.
Danes podjetje F.A. MAIK d.o.o. omogoča skladiščenje
nevarnega blaga za 30.000 paletnih mest . Skladiščno distribucijski center podjetja F.A. MAIK d.o.o. izpolnjuje stroge varnostne zahteve in mednarodne predpise, ki urejajo
skladiščenje blaga po ADR klasifikaciji.
skupina
PE Dunaj
group logistic Beograd
Oblikovali smo se v mlado in ambiciozno ekipo, kolektiv, ki
je strokovno podkovan, samozavesten in sposoben izvajati
kakovostne storitve na področju logistike, ki postaja vse
kompleksnejša. Zavedamo se, da je zadovoljna stranka
najboljša referenca.
transport
SKLADIŠČENJE
TRANSPORT
REŠITVE
STORITVE
SKLADIŠČNO - DISTRIBUCIJSKI CENTER
20.000 m² skladiščne površine
skladiščne kapacitete 30.000 paletnih mest
visokoregalno skladišče višine 12 m
namenski prostor za komisioniranje blaga
dostopi tovornih vozil za prevzem blaga so urejeni
z nakladalnimi rampami
sodobno urejeno ADR skladišče
(blago je v skladu z zakonodajo ločeno po skupinah in sektorjih)
avtomatski požarni sistem (javljalci požara in detektorji plina)
gasilni sistem Sprinkler
specializirana tla v skladišču - epoxy premaz
urejeni bazeni za reševanje (lovilci, zbirni kanali za tekočine)
prostori so klimatizirani ali ogrevani
in imajo konstantno temperaturo od 10 do 25 stopinj
stalna pripravljenost varnostne službe in gasilske službe
najsodobnejša tehnična oprema (RF čitalci, tiskalniki)
poslujemo z vrhunskim skladiščnim informacijskim
sistemom, ki tudi naročnikom omogoča
stalno spremljanje gibanja nihovega blaga oz. zalog
kakovosten vozni park delovnih strojev (Junghenirich)
ADR RAZREDI V F.A. MAIK SKLADIŠČIH
TRANSPORT
Omogočamo prevoz blaga od posameznega kosa, do celotnega
tovornjaka tako po Sloveniji, kot tudi na območju celote geografske Evrope.
Naša skupina strokovnjakov Vam omogoča, da je vsaka transportna storitev prevoza blaga opravljena z veliko kakovostjo,
blago pa je na v namembnem kraju v dogovorjenem roku.
Prevoz Vam bomo opravili z enim izmed 350 vozil, ki jih imamo
skupaj s pogodbenimi prevozniki v našem voznem parku. Vsa
vozila so opremljena z ADR opremo (prevoz nevarnih snovi), 90
odstotkov vseh vozil je prilagojenih prevozu temperaturno občutljivega blaga. Vozniki imajo opravljen izpit za prevoz nevarnih
snovi in izpit za ročni viličar.
Izvajanje in organiziranje paketne distribucije blaga
iz naše lokacije na področje celotne Slovenije z dostavo v roku 24 ur.
Izvajanje in organiziranje kopenskih prevozov
temperaturno občutljivega blaga do skupne mase 24.000 kg na področju Slovenije in
državah geografske Evrope z odzivnostjo do 72 ur.
Izvajanje in organiziranje ladijskih prevozov
REŠITVE
CELOVITE
LOGISTIČNE
REŠITVE
STORITVE
komisioniranje blaga
Driver system ali paketna dostava po celotni Sloveniji
oglaševanje na kamionih
odčitavanje digitalnih tahografov
celovite storitve z dodano vrednostjo
Špediterske storitve,
izvajanje vseh špediterskih storitev in vseh carinskih storitev
Svetovanje na področju logistike.
Za vas pripravimo na osnovi vaših potreb in vašega načina poslovanja najučinkovitejšo
kombinacijo logističnih postopkov v celovit logistični proces. Omogočimo vam celotno rešitev logističnega procesa od prevzema blaga, vskladiščenja v naših skladiščnih prostorih,
hrambe blaga, izskladiščenja, komisioniranja blaga ter njegove končne distribucije do vas
ali do vašega kupca
Posredovanje informacij o blagu ter povezovanje delov logističnega procesa.
Omogočamo vam tudi zunanji vpogled v vašo zalogo.
... ker znamo, hočemo in zmoremo.
Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker znamo kvalitetno izvajati naše storitve,
jih hočemo nenehno izboljševati in vsi vemo, da zmoremo biti še boljši.
F.A. MAIK d.o.o
Perhavčeva 10
2000 Maribor
Skladiščenje: +386 (0)2 46 000 98
Transport: +386 (0)2 46 000 95
Špedicija: +386 (0)2 46 000 84
F: +386 (0)2 46 000 97
www.fa-maik.com
[email protected]