ELEKTRIČNA ALUMINIJASTA GRELNA MREŽA

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
ELEKTRIČNA ALUMINIJASTA GRELNA MREŽA
TIP SINGLE/S
Domoteck Temperier- und Heiztechnik
Vertriebsgesellschaft mbH
Taunusstrasse 1
64646 Heppenheim, Germany
Telefon +49(0)6252/1260-0 FAX-25
[email protected] www.domoteck.de
1
NAVODILA ZA MONTERJA
SPLOŠNO
Ta navodila je treba upoštevati pri montaži DOMOTECK-ove električne aluminijaste grelne mreže.
Prosimo, da ta navodila za namestitev pokažete specialistu (elektrikarju). Po montaži izvajalec vrne navodila lastniku.
Navodila se shranijo za kasnejšo rabo.
OPIS
Pomembna opozorila za montažo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vse električne priklope za termostat in napeljavo grelne mreže mora opraviti kvalificiran elektrikar v skladu z
nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in smernicami.
Ne polagajte grelnih mrež pod pohištvene elemente (sanitarije, omare, vgrajene kuhinje ali podobno), ker prihaja do
toplotnih blokad. Posebaj bodite pozorni na plan kuhinje (fiksno postavljeni elementi).
Uporaba žebljev ali vijakov za pritrditev grelne mreže NI DOVOLJENA!
Ne polagajte grelne mreže preko dilatacijskih spojev.
Ne pregibajte ali stiskajte grelnih kablov.
Pri namestitvi mora biti celotni grelni sistem priključen v električno omrežje preko ločenega varnostnega stikala
(občutljivost (senzibilnost) max. 30 mA)
Pri električnem talnem ogrevanju ne uporabljajte debelih talnih oblog, kot npr. tepihi, debelejših od 1,5 cm –
povzročitev toplotne blokade.
Trajno nameščene, pritrjene omare, wc školjke in podobno ne postavljajte na površine, ogrevane z DOMOTECKovim električnim talnim ogrevanjem. Varnostna razdalja mora znašati 30-40 cm od stene.
Med montažo grelne mreže se, če je le mogoče, izogibajte hoji po grelni mreži. Uporabljajte samo gladke, gumijaste
podplate. Mehanska zaščita pri montaži (npr. karton).
VZDRŽEVANJE
Vzdrževanje grelnega sistema ni potrebno. Pri zmanjšani moči ogrevanja, najprej preverite električno oskrbo in električni
priključek. Če se varovalka sistema sproži, pokličite vašega monterja. Monterju pokažite št. modela na garancijskem zapisniku.
V primeru, da varovalka grelnega sistema ni sprožena, preverite pravilno delovanje termostata. Nastavite termostat na najvišjo
stopnjo delovanja. Počakajte 30-60 minut in preverite segrevanje tal. Pri namestitvi programskega termostata, preverite
nastavljen/programiran čas delovanja sistema.
PRED POLAGANJEM
Pred montažo DOMOTECK-ovih grelnih elementov morajo biti inštalirani priključek za termostat in električna doza za
priključitev elektrine mreže. Istočasno pripravite tudi priključno točko za hladni vodnik. Pri inštalaciji električnega priklopa
upoštevajte nacionalne in internacionalne predpise ter smernice ( DIN VDE 0100-701 in 0100-253).
POMEMBNO: Električnega vodnika in talnega tipala ne smemo podaljševati. Prav tako ni dovoljeno podaljševanje vodnikov
v tleh.
Zaščitna cev za temperaturni senzor mora biti položena v isti višini kot grelna mreža (glej sliko spodaj). Talno tipalo potisnite
do konca v zaščitno cev in jo položite v isto višino kot je grelna mreža (glej sliko na str. 6). Priklopni vodnik in talno tipalo ne
smeta biti vstavljena v isto zaščitno cev. CCPE (temperaturno in zvočno-izolacijska podloga) mora biti v območju tipala (min.
v velikosti tipala) izrezana, da prehod toplote tal ni oviran. Talno tipalo je lahko vstavljeno tudi v CCPE podlogo. Pri tej
izvedbi moramo CCPE podlogo izrezati med dvema toplotnima vodnikoma da se talno tipalo lahko vstavi v podlogo. CCPE
podloge nikoli ne položite preko tipala (glej sliko spodaj desno).
POZOR! Talno tipalo mora biti poglobljeno v estrih, zaradi zaščite pred pritiskom talne obloge. Prav tako mora biti poglobljen
v estrih priklopni vodnik.
POMEMBNO: Konec zaščitne cevi mora biti pravilno nameščen (glej sliko), da se zagotovi pravilna meritev talne
temperature. Talni senzor se ne sme dotikati grelnega kabla.
Vsi sestavni deli morajo biti temperaturno obstojni do 80 °C.
Sobna temperatura med montažo mora biti višja od 5 °C.
Električna aluminijasta grelna mreža, tip
single/s
Polaganje talnega tipala brez zaščitne cevi.
2
Navodila za namestitev električne aluminijaste grelne mreže, tip single/s




Pred montažo testirajte upornost in prevodnost grelnih elementov. Upornost med nulo in fazo in upornost med
ozemljitvijo in fazo. Upornost primerjajte z vrednostjo na priloženi etiketi. Rezultate vpišite v priložen garancijski
zapisnik.
Podlaga mora biti ravna in temeljito očiščena (brez prahu in maščobe).
Priporoča se predhodno izoliran estrih.
Položaj grelne mreže, toplotnega tipala in stičišča mreže vnesite v priloženi garancijski zapisnik. Kopijo shranite v
elektro omarico na vidno mesto.
Talno ogrevanje – navodila za montažo
1.
Pred montažo preverite ali so dostavljeni vsi (nepoškodovani) sestavni deli.
2.
Preverite upornost in prevodnost grelnih elementov in vpišite vrednosti v priložen garancijski zapisnik.
3.
Načrt namestitve. Narišite tloris prostora in označite položaj grelne mreže.
4.
Pred začetkom dela je potrebno tla temeljito očistiti. Ob zidovih, stebrih pritrdite robni izolacijski trak (debelina cca. 5
mm).
5.
Označite položaj vodnikov, grelnih elementov in talnega tipala.
OPOZORILO!

Stikalo mora prekiniti oba pola (fazo in nulo). Priključitev mora biti v skladu z nacionalnimi smernicami DIN 0100.

Celoten sistem mora biti priključen v električno omrežje preko ločenega varnostnega stikala (občutljivost
(senzibilnost) 30 mA). Priklop grelne mreže brez varnostnega stikala NI DOVOLJEN!

Oskrba elektrike grelne mreže mora potekati zmeraj preko termostata.

Priporočljiva debelina talnih oblog med grelno mrežo in prostorom ogrevanja:
Parket 8mm - 20mm
podloga min. 5mm λ=0.14W/(mK)
Laminat
7mm - 16mm
podloga min. 5mm λ=0.08W/(mK)
Pluta
8mm - 16mm
podloga min. 5mm λ=0.08W/(mK)
NIKOLI ne polagajte plute brez podloge! NE UPORABLJAJTE podloge iz lahko vnetljivih materialov - B2/DIN 4102
standard!
parket, laminat, pluta
min. 5mm podloga
UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA!
 Pazite, da vam ostri ali koničasti predmeti ne padejo na grelno mrežo!
 Ne hodite po grelni mreži!
 Ne polagajte predmetov na grelno mrežo!
 Grelno mrežo položite 0,3 m od stene.
 Pazite na varnostno razdaljo od ostalih grelnih teles (kamin, dimnik)
 Razgrnite grelno mrežo, da preprečite gubanje, mečkanje.
 Pri montaži na neizolirana betonska tla priporočamo, da predhodno položite pohodno izolacijo.
 Sobna temperatura med montažo mora biti višja od 5 °C.
 Vsi elementi tal morajo biti temperaturno obstojni min. do 80 °C.
 Nalepko izdelka, načrt namestitve grelne mreže in opozorilno nalepko shranite v električno omarico.
 Vgradnja grelnih mrež v stene ni dovoljena!
 Najmanjši upogibni kot grelne mreže znaša 6-kratnik premera električnega vodnika.
 Premer vodnika električne energije je odvisen od termostata.
 Po montaži grelne mreže v tla ne zabijajte žebljev ali uporabljajte vijakov.
3
Montaža grelne mreže
Pred namestitvijo električne grelne
mreže FWM 2 N 1-470 temeljito
očistite tla (umazanijo in maščobe).
Za pritrditev CCPE (temperaturno in
zvočno-izolacijska podloga) položite
obojestranski lepilni trak.
Položite CCPE podlogo.
Razvijte aluminijaste grelne mreže
(aluminijasta stran mora biti obrnjena
navzgor)
Površine, ki ne potrebujejo ogrevanja
pri polaganju izpustite.
Grelne mreže poravnajte. Oddaljenost
robov naj znaša 1,5-2 cm
Grelne mreže povežite med seboj z
aluminijastim trakom (trak se mora
dotikati toplotnih vodnikov).
Aluminijaste trakove poravnajte…
…in pritrdite z aluminijastim lepilnim
trakom.
Trakov ne prilepite direktno na grelno
mrežo z lepilom, saj lahko deluje lepilo
kot izolator.
Poiščite stičišča med priključkom in
toplotnim vodnikom (odebeljeni del).
Za označitev mesta stičišča pritisnite
vodnike v CCPE podlago.
4
Na CCPE podlagi je vidno mesto
stičišča. Na enak način izvedemo
montažo talnega toplotnega tipala.
Pri pripravi utora za vodnik grelne
mreže, pazite, da ga ne poškodujete.
Preverite grelno mrežo. Kontrolno
meritev (prevodnost in upornost
izolacije) vnesite v garancijski
zapisnik.
Področja brez položene grelne mreže
izravnajte z izravnalno mrežo (BNET).
Pri polaganju talnih oblog bodite
pozorni, da se grelna mreža ne
premika. Ob zidovih in ostalih robovih
pustite min. 5 mm razmik (toplotno
raztezanje). Pred priklopom grelne
mreže izvedite 3. kontrolno meritev.
Prosimo, upoštevajte!
Talno tipalo in električni vodnik
morata biti poglobljena v estrih,
zaradi zaščite pred pritiskom talne
obloge
Prilagajanje grelne mreže obliki prostora
Rezanje mreže,
POZOR:
ne prerežite
vodnikov!
Sprememba smeri
za 180 °.
Sprememba smeri za
90 °
- odprti kot.
Oblikovanje
radiusa.
Izogibanje oviram
(npr. omaram).
Izvedba odprtega in polnega kota.
Izgubljeni kabel.
5
Prečni prerez:
1. Termostat
2. Podometni priključek
3. Zaščitna cev za senzor
4. Zaščitna cev za senzorzaključna kapa
5. Laminat
6. Aluminijasta grelna mreža
7. CCPE podloga
8. Estrih
9. Izolacija
10. Podbeton
Montaža senzorja temperature
Meritev upornosti in
izolacije grelnega
kabla.
Napeljava
temperaturnega
senzorja v zaščitno
cev ali namestite v
CCPE podlago.
Namestitev
temperaturnega
senzorja med 2 grelna
vodnika.
Namestitev
temperaturnega
senzorja med 2 grelni
mreži.
POZOR!
Senzorja ne
nameščajte v položaj,
kot ga kaže zgornja
slika!
Zaključna dela
Merjenje upornosti
izolacije grelnega
kabla.
Polaganje laminata.
FI-ZAŠČITNO
STIKALO
Ponovno merjenje
upornosti in izolacije
grelnega kabla.
Priključitev termostata
opravi kvalificiran
elektrikar.
FI-ZAŠČITNO STIKALO
TERMOSTAT*
TERMOSTAT*
PRIKLJUČEK-električna doza
PRIKLJUČEKelektrični doza
TALNO TIPALO
GRELNI VODNIK
TALNO
TIPALO
GRELNI
VODNIK
*Za priklop termostata upoštevajte priložena navodila proizvajalca termostata.
6
Testiranje pravilnega
delovanja termostata
in grelne mreže. Prvih
24 ur nastavite
termostat na najnižjo
stopnjo delovanja.
Naslednjih 24 ur pa na
naslednjo (višjo)
stopnjo delovanja.
Upoštevajte navodila, GLEJTE VZOREC IZPOLNITVE GARANCIJSKEGA ZAPISNIKA:
VODENJE MERITEV V GARANCIJSKEM ZAPISNIKU
Garancijski zapisnik z vnešenimi meritvami, talnim načrtom in opozorilno nalepko se mora nahajati pri lastniku hiše ali
stanovanja. Prosimo, uporabite dodatni garancijski zapisnik.
Po pravilni namestitvi in testiranju grelnih elementov z vrisanim talnim načrtom in opozorilno nalepko, shranite garancijski
zapisnik na vidno mesto (npr. v električni omarici).
Električno aluminijasto grelno mrežo, single/s lahko polagate samo v suhih prostorih!
Opozorilni znak:
Domoteck LTD
Talno ogrevanje:
Tip:
Številka artikla:




Ne omejujte toplotnega sevanja s polaganjem talnih oblog (tepihov…).
Prosimo, za vgradnjo uporabljajte le priporočene materiale.
Prosimo, bodite pozorni na brezhibnost dobavljenih materialov.
Ne uporabljajte žebljev in vijakov.
230V~ 50Hz IPX7
W/qm:
Velikost:
Watt na enoto:
Ohm na enoto:
Max. delovna temperatura 80°C
Direktno talno ogrevanje
Prosimo, prilepite srebrno etiketo v priloženi garancijski zapisnik!
7
Primer: Načrt namestitve grelne mreže
Soba:
Ime in datum:
Primer tlorisa z dimenzijami:
Pomembna opozorila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celoten grelni sistem mora biti priključen v električno omrežje preko ločenega varnostnega stikala (občutljivost
(senzibilnost) max. 30 mA).
Nikoli ne pogajte grelnih vodnikov v ali pod izolacijo.
Nikoli ne polagajte grelnih vodnikov na mesta, ki bodo kasneje popolnoma prekrita s pohištvom, tepihi itd.
Dolgotrajno kopičenje toplote lahko poškoduje grelno mrežo.
Priključno napeljavo in talno tipalo položite v zaščitno cev (ločeno). Potrebna je predpriprava utorov v tleh.
Pri rezanju grelne mreže bodite pozorni, da ne poškodujete grelnih in električnih vodnikov.
Talne obloge morajo biti primerne za talno gretje. Polaganje talne obloge je dovoljeno šele po drugi uspešni testni
meritvi upornosti (z ohm metrom) in prevodnosti vodnika (z mega-ohm metrom).
Vsi materiali, ki pridejo v stik z grelnimi elementi, morajo biti temperaturno obstojni do 80 °C.
Priloženo srebrno nalepko iz embalaže je potrebno shraniti (skupaj z ostalimi podatki) na vidno mesto. O namestitvi
električnega gretja je potrebno obvestiti uporabnike prostorov.
8