ZDRAVJE V VRTCU IN VARNO S SONCEM

ZDRAVJE V VRTCU IN VARNO S
SONCEM
POROČILO VRTCA RIBNICA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Cilji projekta ZDRAVJE V VRTCU:










Oblikovati navade in ravnanja za zdrav način
življenja.
Spoznavanje svojega telesa, življenskega cikla ter
zdravega in varnega načina življenja.
Otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in
njihovo funkcijo ter spoznava in dojema telesne
podobnosti in razlike med ljudmi.
Otrok spoznava, kaj potrebuje sam za življenje ter
ohranjanje in krepitev zdravja.
Otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste.
Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva on sam.
Otrok spoznava, da mu uživanje različne hrane, telesne vaje in počitek
pomagajo ohranjati zdravje.
Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega
prehranjevanja.
Otrok spoznava, kako se varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi
snovmi.
Otrok pridobiva navade o negi telesa.
Dejavnosti projekta ZDRAVJE V VRTCU:
Vsakodnevne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju ciljev iz projekta:






uživanje zdrave in pestre prehrane pri vseh dnevnih obrokih;
vsakodnevno uživanje sadja;
spodbujanje k uživanju raznovrstne zelenjave;
pitje nesladkanih tekočin;
vsakodnevno bivanje na svežem zraku, ne glede na vreme (sprehodi, pohod,
zunaje igrišče);
dosledno in pravilno umivanje rok pred in po obrokih ter po uporabi stranišča.
Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta v posameznih skupinah Vrtca Ribnica:





pogovor z otroki o zdravju, o zdravem prehranjevanju, sadju, zelenjavi itd.;
spoznavanje svojega telesa, delov telesa, skrbi za telo, čutil;
ogled filma Ostal bom zdrav in Dobili bomo dojenčka;
ogled knjig na temo dojenčka in igra z dojenčki;
spoznavanje pravilnega umivanja rok, zob in brisanja nosu;




obisk medicinske sestre (skrb za zdravje, zobna preventiva);
priprava različnih jedi iz sadja, žitaric in druge zdrave hrane;
prebiranje knjig o hrani, sadju in zelenjavi;
dnevno bivanje in gibanje na prostem, na igrišču, sprehodu in v telovadnici;
Cilji projekta VARNO S SONCEM:


Spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju
pred škodljivimi sončnimi žarki.
Vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu
ravnanju pred škodljivimi sončnimi žrki.
Dejavnosti projekta VARNO S SONCEM:
Vsakodnevne dejavnosti, ki pripomorejo k
uresničevanju ciljev iz projekta:



Spodbujanje otrok k igri v senci;
Bivanje zunaj v zgodnjih dopoldanskih urah;
Pitje zadostne količine nesladkanih tekočin;
Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta v posameznih skupinah Vrtca Ribnica:













Spodbujanje otrok k uporabi zaščitnih sredstev pred škodljivimi sončnimi žarki
(sončna očala, krema z zaščitnim faktorjem, širokokrajni klobuk, dolga obleka);
Spoznavanje senčne ure;
Izdelava pokrival iz papirja;
Igra vlog na temo plaže;
Oblikovanje in izpolnjevanje tabel z uporabo samozaščitnih sredstev;
Izdelovanje miselnih vzorcev;
Učenje pesmi na temo Sonca;
Ogledovanje knjig na temo sonca;
Izdelovanje plakatov »Zaščita pred soncem«.;
Spremljanje in beleženje vremena s simboli;
Pravljice na temo o soncu: Senčna ura, dan na plaži, Bor in Brina na soncu;
Igre s senco, izdelovanje senčnih lutk, ugotavljanje, kaj dela senco, naredimo
si senco z zaveso, šotorom, pod drevesom; Primerjali smo dolžino sence in
upoštevali pravilo »Kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa, poiščem
senco«.;
Igre z vodo in še veliko drugih dejavnosti;