april 2010

Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
THETIČKE
novice iz sveta Theta Healinga
V tej številki:
Pozdravljeni,
Uvod, Moja intuitivna
anatomija
1
Postopki za delo s
theto
2
Heringov zakon
5
Primer kopanja
prepričanj
6
Zdravljenje brez
omejitev, Prepričanja
8
Predstavitev ravni
obstoja-zdravljenje
11
Theta srečanja,
delavnice in seminarji
12
Intuitivna anatomija
13
Za konec
14
Pred vami je peta številka Thetičk, novic iz sveta
ThetaHealinga.
Tokratna
številka
je
posvečena
ZDRAVLJENJU. Z veseljem pozdravljam pomlad, prebujanje
narave in vedno toplejše sončne žarke. 1. april je od nekdaj
veljal za dan neresnosti, ko smo zbijali praktične šala in si
privoščili tisto, kar si drugače nikoli nismo. V letošnjem
aprilu nas čaka še najpomembnejši krščanski praznik,
VELIKA NOČ ter Dan boja proti okupatorju. Konec meseca
šolarje in šolnike čakajo zaslužene počitnice, zato upam, da vam bo april s svojimi
dela prostimi dnevi zelo naklonjen in si boste lahko napolnili svoje baterije ter se
dodobra spočili. In se tako posvetili zdravljenju vseh tistih vidikov sebe, ki so
padli iz ravnovesja.
Zamisel o naslednji številki Thetičk se mi še ni utrnila, zato vas bom z njo
presenetila maja.
Moja intuitivna anatomija
Pred kratkim sem se udeležila seminarja Intuitivne anatomije na Hrvaškem. To je bil najboljši seminar, ki sem se ga v tem življenju udeležila. In
verjemite mi, da sem se udeležila veliko seminarjev, ne samo doma, temveč
tudi v tujini. Lahko brez težav rečem, da sem na seminar prišla kot ena
oseba in z njega šla kot popolnoma druga. Prerojena. Poglobljeno delo na
sebi, vsakodnevno večkratno kopanje ključnih prepričanj, ogromna količina
naloženih občutkov, neprestana skeniranja telesa, so meni in vsem drugim
udeležencem seminarja dala ogromno praktičnih izkušenj. Skeniranje notranjosti telesa je postalo mala malica, naučili smo se iti v take podrobnosti, da sedaj lahko skeniranje telesa izvajam ure in ure dolgo in ob tem zelo uživam. Sedaj vidim v kakšnem stanju so mišice, kosti, reproduktivni organi, dihalni organi, endokrine žleze, koža, oči, ušesa,
možgani, prebavni sistem, živci, krvni obtok, limfni sistem, srce in bolezni v zvezi s temi deli telesa,
ki jih ima oseba. Velikokrat sem med seminarjem bila v globokem theta stanju, pravzaprav že v delti
in ob tem neizmerno uživala. Zagotovo je to izkušnja, ki se je bom spominjala še celo življenje.
Naš učitelj, Yair Golov, pa je bil zgodba zase. Toliko modrosti in znanja v eni osebi človek redkokdaj
najde. Bil nam je v veliko oporo, potrpežljivo je odgovarjal na naša vprašanja, nam vsakodnevno dajal
čudovita nalaganja občutkov in verjel v zmožnosti vseh prisotnih. Upam, da ga boste maja ali avgusta,
ko pride v Slovenijo imeli priložnost spoznati tudi sami in si ustvariti lastno mnenje o njem.
1. stran
Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
Postopki za delo s theto:
1. Priprava prostora, odprtje in uravnovešanje vseh čaker, psihičnih
centrov in prizemljitev.
2. Priprošnja Kreatorju za jasna sporočila in zdravljenje.
3. Pridobitev dovoljenja za delo. Testiranje poglavitnih prepričanj glede
zdravljenja in ljubezni (Želim ozdraveti. Vem, kako obdržati zdravljenje. Želim si sprejeti brezpogojno ljubezen. Vem, kako sprejeti
brezpogojno ljubezen.).
4. Odstranitev vseh negativnih energij iz prostora osebe: Kreator vsega, kar je, ukazujem, da se vsa negativna čustva in občutki kot so: strahovi, jeza, sovraštvo, žalost,
bes, zavist, škodoželjnost, ljubosumje, zamere, zavrnitve, obžalovanja, nizke oblike
energij, negativne energije in miselni vzorci ter projekcije, misli in pričakovanja drugih
ljudi sedaj izpulijo, očistijo in pošljejo v božansko luč sedaj. Hvala! Končano je. Končano je. Končano je.
5. Odstranitev vseh nezaželenih energij iz energetskega prostora osebe: Kreator vsega,
kar je, ukazujem, da se sedaj odstranijo vse entitete, ujete duše, padli duhovi, psihični napadi in kavlji, eterične vezi z vsemi ljudmi, dogodki, predmeti in prostori, vsa prekletstva, uroki, blagoslovi, ki jih je (ime osebe) poslal/a komurkoli ali so bili poslani
njej, v vseh življenjih in med življenji, da se očistijo, pošljejo v božansko luč in se
nadomestijo z brezpogojno ljubeznijo sedaj. Hvala! Končano je. Končano je. Končano je.
6. Zaobljube in zaprisege: Kreator vsega, kar je, ukazujem, da se v vseh smereh časa in
prostora razrešijo na nivoju zgodovine ter prekličejo na vseh preostalih nivojih vse zaprisege, zaobljube, krvni in drugi dogovori, dušne pogodbe, zaobveze ter preostale
podobne zadeve, ki jih je sklenil/a (ime osebe) v tem življenju ali med življenju in so
brez pomena v njegovem/njenem sedanjem življenju in vseh naslednjih življenjih ter se
nadomestijo s Kreatorjevo popolno zamenjavo zdaj. Hvala! Končano je. Končano je.
Končano je.
7. Pri zamenjavi prepričanj naredimo naslednje: Kreator vsega, kar je, ukazujem, da (ime
osebe) prepričanje/a (našteješ prepričanje/a) izpuliš, razrešiš na nivoju zgodovine,
prekličeš na vseh preostalih nivojih, pošlješ v božjo luč na transformacijo in ga/jih
nadomestiš s Kreatorjevo popolno zamenjavo zdaj na vseh 4 nivojih prepričanj hkrati.
Hvala! Končano je. Končano je. Končano je.
2. stran
Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
Pri tem si pozoren/a, da prepričanja, ki se testirajo negativno in so zatorej napačna,
npr. Vreden sem življenja. – NE opremiš z dodatkom, 'ki se testira na NE'. Pri pozitivno napisanih prepričanjih, ki so napačna, ne rečeš ničesar.
8. Pri nalaganju/učenju občutkov rečemo naslednje: Kreator vsega, kar je, ukazujem, da
v vse celice (ime osebe) naložiš:
• Kreatorjevo definicijo, perspektivo in razumevanje
• Kakšen je občutek biti/imeti/narediti...
• Vedenje kdaj in kako...
• Da je možno, varno, v redu...
• Da si dovoliš, da ti je dovoljeno...
• Da si pripravljen/a, si zaslužiš, si vreden/a...
• Da imaš, da živiš...
• Vedenje, kako živeti svoje vsakdanje življenje z ali brez
Hvala! Končano je. Končano je. Končano je.
9. Na tem mestu lahko izvedeš določene postopke, ki se ti zdijo primerni za delo s posamezno osebo (vračanje delcev duše, prosto plavajoči spomini, zdravljenje razklane duše,
pesem srca, zdravljenje otroka v maternici) in zaključiš tako, da osebo napolniš z brezpogojno ljubeznijo.
10. Vse, kar je bilo narejeno na koncu integriraš: Kreator vsega, kar je, ukazujem, da se
sedaj vse, kar je bilo narejenega skozi to seanso, vsa odstranjevanja negativnosti,
neskladja, neravnovesja, vse zamenjave prepričanj, nalaganja občutkov sedaj integrirajo v milosti, radosti na popoln način, brez kakršnegakoli upiranja podzavesti in ega in
se prenesejo v fizično realnost (ime osebe), na vsa področja njenega/govega življenja, v
njeno/govo najvišje in najboljše dobro in v najvišje in najboljše dobro vseh vpletenih.
Hvala! Končano je. Končano je. Končano je.
MAKRO (iz grškega µάκρο za "velik" ali "daleč") se v računalništvu uporablja za neko pravilo
ali vzorec, ki določa, kako določen niz navodil pretvoriti v en sam ukaz, kar poenostavlja
delo. Ta izraz se je prenesel tudi v delo s theto, saj nam na ta način ni potrebno ves čas ponavljati vseh besed in jih lahko nadomestimo z eno samo. Tako bi lahko vse zgoraj našteto
zajeli v eno samo besedo.
Vsak izmed vas je najbrž na začetku dela s theto napisal svoj jutranji/večerni program. V
jutranji program lahko vključite odprtost in ravnovesje čaker, spočitost, ravnovesje in usklajeno delovanje hormonov, odprtost vseh kanalov intuicije, nalaganje spanja, nedovzetnost
za negativne energije, prepričanja drugih ljudi, projekcije, misli in pričakovanja drugih, se
napolnite z božansko ljubeznijo in svetlobo ter dodate vse tisto, kar si sami želite.
3. stran
Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
V večerni program lahko vključite zaščito vašega astralnega telesa med astralnim potovanjem, učenje v spanju s strani določenih vnebovzetih mojstrov, kultur, itd., dostop do Akaških
zapisov, lucidne sanje, programe za hujšanje, učenje tujih jezikov in seveda vse drugo, kar
potrebujete v določenem trenutku. Posteljo si lahko obdate z določeno vrsto kristalov, ki
tvorijo mrežo okoli nje in tako ste v spanju še bolj deležni posameznih energij (roževec za
brezpogojno ljubezen, selenit za odstranjevanje negativnosti in privabljanje prepričanj na
površje, apofilit za povezovanje z Akaškimi zapisi...). In ne pozabite si zapisati vse tisto, o
čemer razmišljate, ko se zjutraj zbudite, kajti to so sporočila vaše podzavesti, na katerih bi
bilo potrebno delati, če želite napredovati na poti duhovne rasti.
Prilagam primer makra z besedo TRANSFORMIRAJ:
Kreator vsega, kar je, sedaj ukazujem, da najdeš izvorni občutek
oz. misel vzorca/programa/dogodka in poneseš vsak nivo, plast, del
in vidik bitja osebe do izvornega občutka. Ukazujem, da ga analiziraš, izpuliš, razrešiš na nivoju zgodovine, opustiš na vseh preostalih
nivojih in pošlješ v Božjo luč.
Ukazujem, da greš skozi vse generacije časa in prostora, da transformiraš vsak dogodek, travmo, spomin, pripetljaj, ki temelji na izvornem občutku. Naredi to v skladu z
Božjo voljo, v milosti, radosti in na popoln način, v najvišje in najboljše dobro osebe in
jo v tem trenutku napolni z Božansko ljubeznijo, svetlobo, resnico in mirom, z odpuščanjem sami/emu sebi za svojo napačno presojo, z odpuščanjem vsaki osebi, okoliščini,
dogodku, kraju in predmetu, ki so pripomogli k temu občutku oz. mislim.
S popolnim odpuščanjem in brezpogojno ljubeznijo sedaj dovolim vsakemu fizičnemu,
mentalnemu, čustvenemu in duhovnemu problemu in neprimernemu obnašanju, ki temelji
na negativnem izvornem občutku in je zapisan v genih osebe, da se transformira sedaj.
Oseba sedaj izbira, pozna, ima, živi, sprejema, spoštuje, ceni in udejanja vedenje in
razumevanje, zavedanje, čutenje in delovanje, božansko definicijo in perspektivo, kakšen je občutek, kako, kdaj, da je možno, varno, v redu, primerno, dovoljeno, da si
dovoli, da je vredna, pripravljena in si zasluži. Hvala! Končano je. Končano je. Končano
je.
Večina zgoraj naštetih postopkov izvira iz navodil za delo Taje Albolene Lila, ki je Theta
Healing pripeljala v Slovenijo, za kar se ji iz srca zahvaljujem. Brez njenega doprinosa na
tem področju marsikdo izmed nas ne bi bil tam, kjer smo sedaj. Najlepša hvala, Taja.
4. stran
Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
Heringov zakon
Za zdravljenje fizičnega telesa je potrebno poznavanje njegovega delovanja in procesov, ki
se v njem odvijajo. Dokler ne opravite seminarja Intuitivne anatomije ali se bolj temeljito
poglobite v človeško telo, vam lahko pri delu s strankami pride prav Heringov zakon. Hering
je bil homeopat, ki je živel v 19. stoletju. Skozi delo s pacienti je oblikoval zakon, ki nam
daje vedeti ali so določeni simptomi znak napredka bolezni ali njenega upadanja. Ta zakon
pravi naslednje:
Zdravljenje poteka od zgoraj navzdol, iz notranjosti navzven, od pomembnejših organov
na manj pomembnih in v nasprotnem vrstnem redu, kot se je bolezen pojavila.
To pomeni, da simptomi najprej izginejo z glave ter nazadnje s spodnjih delov telesa, iz notranjosti telesa na kožo, zadah in črevesje, od pomembnejših organov na manj pomembne in v
nasprotnem vrstnem redu, kot se je bolezen pojavila. Resnično zdravljenje poteka v nasprotju s pojavom bolezni. Na srečo proces ozdravitve zaradi razstrupljanja poteka veliko hitreje kot sam nastanek bolezni.
Ko bolezen začne izginjati od zgoraj navzdol, posameznik simptome izraža z začetkom stavka: “Jaz/Sem...”, na primer “Jaz/Sem depresiven”. Kadar govorimo v prvi osebi, namreč
izražamo misli našega višjega jaza, zato ker se tam
najprej začne izboljšanje, kadar nastopi zdravljenje.
Ko posameznik začne stavek z “moj...” govori iz bistveno nižjega izhodišča.
Hierarhija organov
Bolezen se razširja globlje v telo glede na pomembnost organov. Če gremo od manj pomembnih organov
do bolj pomembnih, imamo takšno lestvico:
koža
črevesje
jetra
ledvice
pljuča
srce
možgani in
um.
5. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
Primer kopanja prepričanj - ZDRAVLJENJE
Vianna: “Povejte mi več o sebi”.
Moški: “Sem glasbenik. Od nekdaj sem potoval in bil sem eden boljših pri tem, kar sem
počel. Leta 2000 sem bil v Bruslju in neko noč sem po nastopu zbolel. Šel sem naravnost v
bolnišnico, ker nisem mogel urinirati. Rekli so, da imam vnetje, neke vrste nefritis. Zdravniki so mi rekli: “Vaši ledvici sta kot dva velika trda kamna”. Predpisali so mi antibiotike in
eno homeopatsko zdravilo, da vzdržujem okrevanje. Po tem sem se počutil dokaj dobro in
sem nadaljeval s potovanji. Lansko leto, ko sem se vračal domov z ene turneje, sem na letalu imel ponovno odpoved ledvic. Moral sem iti na dializo. Simptomi so bili preprosti: Pogosto
sem moral hoditi na stranišče, vendar sem uriniral čisto malo. Še vedno sem na dializi”.
Vianna: “Ok, poglejmo si vaše organe. Ne vem, če je vzrok bakterijski ali virusni, toda po
zvoku sodeč mislim, da gre za virus. Ali vas je ta težava pripravila do tega, da ostanete
doma in preživite več časa z ženo”?
Moški: “Da”.
Vianna: “Ali še vedno veliko potujete”?
Moški: “Da, težje je, vendar to še vedno počnem. Bil sem cepljen proti rumeni mrzlici januarja lansko leto. Junija sem zbolel. Julija sem bil v Italiji in avgusta na Kubi. Navajen sem
potovati”.
Vianna: “Čutim, da ste želeli prenehati s potovanji. Je to res”?
Moški: “Ja, to je želja, ki jo imam že dolgo časa, ker sem že prepotoval svet. Naveličan
sem neprestanega premikanja”.
Vianna: “Zaradi tega, kar ste mi povedali se sprašujem, če ste pripravljeni na zdravljenje.
Čutim, da ste zaljubljeni in da si želite prenehati, da bi se skupaj z ženo sproščali. Ko niste
z njo, se počutite kot riba na suhem, kajne”?
Moški: “Zaradi moje bolezni se bolj varno počutim doma, kot da bi potoval”.
Vianna: “Kaj je najhujša stvar, ki se vam lahko zgodi, če se pozdravite”?
Moški: “Ne morem si predstavljati, kaj bi bila najhujša stvar”.
Vianna: “Kako bi se počutili, če bi se vrnili nazaj k svoji glasbi in službi”?
6. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
Moški: “Glasba je moje življenje in moja strast, toda rad bi se počutil bolj svobodnega pri
izbiri svojega delovnega urnika”.
Vianna: “Ali ste se primorani držati določenega urnika”?
Moški: “Veliko let sem bil prisiljen potovati, ker sem imel veliko delovnih pogodb”.
Vianna: “Ali vas lahko naučim, da ste lahko uspešni in obenem preživljate toliko časa, kolikor
želite s svojo ženo”?
Moški: “Da”.
Vianna: “Zakaj ste bolni”?
Moški: “Od nekdaj sem nastopal. Ni bilo pomembno, kako utrujen sem bil in vedno sem poto-
val. Potem so tukaj bila še cepljenja, ki sem jih moral opraviti, da sem lahko potoval v različne države… Mislim, da je veliko razlogov”.
Vianna: “Ta bolezen vam je dala vedeti, da je potrebno več počivati. Ali boste lahko vzdrževali ta občutek sproščenosti, če ozdravite”?
Moški: “To bi si želel, vendar ne vem, če zmorem”.
Vianna, udeležencem: “Ali vidite navzkrižje”?
Vianna, moškemu: “Ali imam dovoljenje, da vas naučim, da veste, kako biti sproščeni, brez da
bi zboleli, da lahko živite svojo strast in ste sposobni biti sproščeni? Ali želite vedeti, kako
živeti brez stresa? Da lahko ljubite svojo strast, svojo ženo in sebe brez občutkov stresa”?
Moški: “Da”.
Vianna: “Ponovite za menoj: Pripravljen sem se odreči tej bolezni. (testira se pozitivno)
Naučil sem se vsega, kar me je imela ta bolezen za naučiti. (testira se pozitivno)”
Vianna, udeležencem: “To delo s prepričanji mu je pomagalo na mnoge načine, vendar bo potrebnih še nekaj seans”.
Vianna:, moškemu “Sedaj ste svobodni sprejeti zdravljenje”.
Primer iz knjige: Advanced Theta Healing
Prevod: Goga Pečnik
7. stran
Letnik
Letnik 2010
2010
1. številka
5.
5. številka
številka
1.
1. april
april 2010
2010
ZDRAVLJENJE BREZ OMEJITEV
Ljudje imamo močna prepričanja, kaj deluje in kaj ne deluje v theti glede na lastne izkušnje
pri delu z drugimi. Namen tega dela je, da najdete prepričanja, ki vam kot theta praktikom
preprečujejo delati s theto ali zdraviti določena bolezenska stanja.
Če poiščete tisto, kar je za vas preprosto, težko, nemogoče ali preveč strašljivo, da bi o tem
razmišljali, hitro in zlahka odkrijete omejujoča prepričanja, ki vam povzročajo težave.
Vaja: Preprosto/težko/nemogoče in preveč strašljivo
Naredite štiri stolpce. Na vrh vsakega stolpca napišite PREPROSTO, TEŽKO, NEMOGOČE in
STRAŠLJIVO. V prvi stolpec napišite vse tisto, kar se vam zdi zlahka ozdravljivo s theto, v
drugi stolpec napišite vse tisto, kar se vam zdi težko ozdravljivo s theto, v tretji stolpec
napišite vse tisto, kar se vam zdi nemogoče pozdraviti s theto in v četrti stolpec vse tisto,
kar je preveč strašljivo, da bi sploh pomislili. Pišete lahko o fizičnem stanju, čustvenih težavah, različnih vrstah energije ali drugih stvareh kot so ujete duše in bitja z drugih planetov.
Nato si zapišite prepričanja, ki jih imate zaradi vašega načina razmišljanja.
Vsa prepričanja vedno pretestiramo v odnosu do Boga/Kreatorja. Potrebno je pretestirati
oba izraza, kajti gre za izredno globoka prepričanja. Če nekdo meni, da je nemogoče pozdraviti raka, naj pretestira prepričanje: “Rak je močnejši od Boga”. Iz tega sledi: “Bog lahko vse
spremeni”. - NE
Bog / Kreator vsega, kar je, je ustvaril vse.
Vedno sem povezan/a z bogom/kreatorjem.
Kot praktiki nikoli ne vemo, zakaj nekdo pride k nam na seanso. Vendar Kreator ve. Če začnemo razmišljati o tem ali je stranka popolnoma ozdravela ali ne, bomo vedno dvomili vase.
Razumeti je potrebno tudi razliko med zdravljenjem in ozdravitvijo s Kreatorjeve perspektive. Včasih ozdravitev predstavlja popolno zdravje. Včasih je ozdravitev smrt. Včasih ozdravitev predstavlja spremembo v življenju. Včasih je ozdravitev nekaj, kar si nikoli ne bi predstavljali.
Če želimo, da zdravljenje deluje, je potrebno, da je sprejeto tako s strani praktika kot
stranke. Kot praktiki imate nalogo, da:
• sprejmete dejstvo, da se povežete s Kreatorjem vsakič, ko greste v theto
• sprejmete dejstvo, da se bo Kreator vsakič pojavil,
• sprejmete informacije, ki jih dobite z vpogledom v stranko,
• opazujete zdravljenje in sprejmete dejstvo, da se je zgodilo in
• se uprete skušnjavi, da bi z zdravljenjem prekinili, če ne pride do izboljšav pri strankinem zdravstvenem stanju.
8. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
Prav tako je potrebno tudi, da stranka sprejme zdravljenje. Preden začnemo delo s stranko
preverimo, če oseba ve, kako sprejeti brezpogojno ljubezen, zdravljenje in zadržati zdravljenje. Če želimo, da pride do takojšnjega ozdravljenja, je potrebno, da stranka verjame, da
se je nekaj zgodilo. To lahko dosežemo na enega izmed naslednjih načinov:
• stranka lahko začuti energijo, ki se sproži med zdravljenjem, kar čuti kot mravljince,
vročino ali kaj podobnega
• strankino počutje je ob zaključku seanse drugačno, morda se počuti srečnejša, lažja ali
bolj pozitivna
• lahko opazi fizično spremembo na svojem telesu, morda določena bolečina izgine,
• da povemo stranki informacije, ki smo jih v času zdravljenja dobili, kajti to stranki prav
tako pove, da se je nekaj zgodilo.
Kaj če zdravljenje uspe? Kaj če spodleti? Kaj vam to pove o vas kot izvajalcih in o vaši povezavi s Kreatorjem. Izluščite prepričanja iz vaših odgovorov.
PREPRIČANJA GLEDE ZDRAVLJENJA
Imam Kreatorjevo definicijo zdravilca.
Moja definicija zdravilca je enaka Kreatorjevi.
Imam Kreatorjevo perspektivo vloge zdravilca.
Moja perspektiva vloge zdravilca je enaka Kreatorjevi.
Vem, kaj se pričakuje od mene kot zdravilca.
Kreator izvaja zdravljenje.
Jaz soustvarjam in opazujem zdravljenje.
Imam Kreatorjevo definicijo soustvarjanja.
Moja definicija soustvarjanja je enaka Kreatorjevi.
Imam Kreatorjevo definicijo opazovanja zdravljenja.
Moja definicija opazovanja zdravljenja je enaka Kreatorjevi.
Vem, kaj se pričakuje od mene kot opazovalca s Kreatorjeve perspektive.
Moja perspektiva tega, kar se pričakuje od mene kot opazovalca je enaka Kreatorjevi.
Vem, kako opraviti zdravljenje s Kreatorjeve perspektive, brez da bi nase prevzel/a energijo stranke.
Vem, kako opraviti zdravljenje s Kreatorjeve perspektive, brez da bi nase prevzel/a bolečino stranke.
Vem, kako opraviti zdravljenje s Kreatorjeve perspektive, brez da bi nase prevzel/a težave
stranke.
Vem, kako opraviti zdravljenje s Kreatorjeve perspektive, brez da bi nase prevzel/a bolezen
stranke.
Imam Kreatorjevo definicijo zdravih meja.
Vem, kakšen je občutek imeti zdrave meje s svojimi strankami sedaj.
9. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
Vem, kakšen je občutek imeti zdrave meje s svojimi strankami sedaj.
Možno je imeti zdrave meje s svojimi strankami sedaj in še vedno biti uspešen/a.
Imam Kreatorjevo definicijo o tem, kako zgleda uspešno zdravljenje.
Moja definicija uspešnega zdravljenja je enaka Kreatorjevi.
Imam Kreatorjevo perspektivo o tem, kako zgleda uspešno zdravljenje.
Moja perspektiva uspešnega zdravljenja je enaka Kreatorjevi.
Imam Kreatorjevo definicijo pričakovanj.
Moja definicija pričakovanj je enaka Kreatorjevi.
Vem, kakšen je občutek izvajati zdravljenja in pričakovati, da ljudje ozdravijo.
Vem, kako izvajati zdravljenja in pričakovati, da ljudje ozdravijo.
Imam Kreatorjevo definicijo omejitev.
Imam Kreatorjevo definicijo biti brez omejitev.
Moja definicija omejitev je enaka Kreatorjevi.
Moja definicija biti brez omejitev je enaka Kreatorjevi.
Vem, kakšna je razlika biti brez omejitev in biti apatičen/a.
Vem, kako izvesti zdravljenja, brez da bi se oklepal/a rezultatov.
Vem, kakšen je občutek izvesti zdravljenja, brez da bi se oklepal/a rezultatov.
Zdravljenja izvajam, brez da bi se oklepal/a rezultatov sedaj.
Vem, kakšna je razlika med pričakovanjem, da bo nekdo ozdravil in oklepanjem rezultatov
glede zdravljenja s Kreatorjeve perspektive.
Vem, kako opazovati hipno ozdravljenje s Kreatorjeve perspektive.
Imam Kreatorjevo razumevanje, kako gledati v notranjost človeškega telesa.
Imam dovoljenje, da gledam v notranjost človeškega telesa.
Imam dovoljenje, da gledam v mojo lastno notranjost človeškega telesa.
Vem, kako gledati v notranjost človeškega telesa s Kreatorjeve perspektive.
Nespoštljivo je gledati v notranjost človeškega telesa. - NE
Kreator ve, kaj je narobe.
Kreator lahko to zdaj spremeni.
Kreator bo to zdaj spremenil.
Kreator je vse ustvaril.
Kreator lahko vse spremeni.
Vedno sem povezan/a s Kreatorjem.
Jaz moram biti tisti/a, ki stranko ozdravi. - NE
Sem edini/a, ki lahko pomagam svojim strankam. - NE
Pomembno je, da stranka izkaže zahvalo theti za svoje ozdravljenje. - NE
Theta ozdravi stranko.
V redu je, če se stranka ozdravi z uporabo katerekoli metode, ki si jo izbere.
Pomembno je le, da stranka ozdravi.
Vem, kako izvajati zdravljenja, brez da bi tekmoval/a z drugimi zdravilci.
Vem, kako delati z drugimi theta praktiki, brez občutka tekmovalnosti.
10. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
Predstavitev ravni obstoja - vse ravni
Zdravljenje se odvija drugače na določeni ravni obstoja. Poglejmo si bolj podrobno, kako poteka.
Prva raven
Kadar zdravilec uporablja to raven za izvajanje zdravljenj, to naredi z uporabo kristalov in alkimije.
Uporaba kristalov v zdravilne namene terja čas in energijo. Če zdravitelj ni prav usposobljen, bo
pravzaprav uporabljal del svoje življenjske energije za opravljanje zdravljenja s kristali.
Druga raven
Zdravilec, ki uporablja to raven, razume, kako uporabljati zdravilna zelišča, vitamine, zelenjavo in
sadje, da bi dosegel popolno zdravje. Razume, katera hrana je tista, ki alkalizira telo. Zdravljenje s
te ravni terja vztrajnost in čas, da nastopijo njegovi rezultati. Zdravilci s te ravni potrebujejo dobro poznavanje rastlin, ker v nasprotnem primeru to lahko predstavlja nevarnost za stranko.
Tretja raven
Zdravilci, ki uporabljajo tretjo raven, se pogosto ujamejo v dramo te ravni in zaradi kolektivne
zavesti verjamejo, da so nekatere stvari neozdravljive. Ti zdravilci se pogosto ujamejo v energijo
dvojnosti (dobrega in zla) pete ravni, namesto da bi uporabljali energijo ljubezni 'Vsega, kar je'.
Zdravilcem na tej ravni vlada čas.
Četrta raven
Zdravilci, ki se povezujejo s to ravnjo, so zaobvezani s tamkajšnjo energijo. Šamani in vrači pogosto
uporabljajo svoje prednike, da jim pomagajo pri zdravljenju. Žal jih preveč omejujejo obveze do
trpljenja, zaprisege, zaobljube, da sami sebe ne morejo pozdraviti, da morajo iti skozi 'vrata smrti'
ali sami zboleti za boleznijo, da bi jo znali pozdraviti.
Peta raven
Zdravilci, ki uporabljajo to energijo so se primorani držati določenih pravil. Pogosto zdravijo z žrtvovanjem svoje energije. To so ljudje, ki se zavoljo zdravljenja povezujejo z angeli, preroki, psihičnimi kirurgi, vnebovzetimi mojstri, boginjami, samorogi itd. Zdravilci s te ravni pogosto razberejo
čustva, strah in agresijo, namesto brezpogojne ljubezni. Nekateri zdravilci s te ravni se ujamejo v
tekmovalnost z drugimi, so nanje ljubosumni in jim zavidajo. Filozofija te ravni je 'pozdravi'.
Šesta raven
Zdravilci, ki uporabljajo to raven, izvajajo zdravljenje z zvokom, sveto geometrijo, številkami in svetlobo. Filozofija te ravni je 'poskrbi za' ali 'popravi'. Velikokrat se tovrstni zdravilci ujamejo v razlage, pri čemer porabijo ogromne količine energije. Če se pogosto povezujejo z Zakoni, pogosto postanejo odrezavi v izražanju svoje resnice in se zlahka razjezijo nase ali druge. Če želite vzdrževati
to vibracijo dlje časa, predstavlja to velik napor za človeško telo in terja veliko vztrajnosti in vaje.
Sedma raven
Zdravilci, ki zdravijo na tej ravni imajo hipna ozdravljenja, ker se bolezen enostavno spremeni v
popolno zdravje. Ta raven za razliko od vseh drugih, na katerih je naloga zdravilca, da vzdržuje visoko vibracijo, preprosto spremeni vibracijo v idealno. Tovrstni zdravilci so brez obvez ali dogovorov
do drugih ravni. Njihova energija je naravnana na idealno zdravje. Z delom s Kreatorjem, si prilastimo svojo rojstno pravico, da smo del Vsega, kar je, brez ločenosti.
11. stran
Letnik 2010
1. številka
5. številka
1. april 2010
THETA SREČANJA, DELAVNICE IN SEMINARJI
Aprilsko srečanje theta praktikov bo 16. aprila 2010 od 17. do 19. ure v centru ESHAMBEILA
na Plinarniški 4/1. nadstropje, Trnovlje pri Celju.
V mesecu aprilu začenjam z Druženjem z boginjami in vnebovzetimi mojstri, s katerimi se bomo
povezovali skozi poglobljene meditacije in iniciacije v theta stanju zavesti. V aprilu se bomo družili z
egipčanskimi boginjami in bogovi, ki so bili globoko povezani z Atlantido, saj so trije izmed njih bili
Visoki svečeniki in svečenice:
8. 4. 2010 IZIS predstavlja vidik božanske matere. V sebi združuje arhetip močne, poslovne ženske, ter ljubeče žene in matere ter nosi starodavno žensko modrost, ki jo bo podelila z nami.
15. 4. 2010 HORUS, egipčanski bog s sokoljo glavo, sin Izis, ki predstavlja moč in zmagoslavje. Ima
samo eno oko, s katerim ljudem pomaga videti vse z ljubeznijo.
22. 4. 2010 HATOR, egipčanska boginja, zadolžena za glasbo, ples in zabavo. Kot boginja, ki dela na
večih področjih, se je razdelila na 7 boginj, znanimi pod imenom Hatorjanci. (izjemoma od 17. do 19.)
22. 4. 2010 TOT je egipčanski bog pisanja, manifestacij, astronomije in ezoteričnih umetnosti, ki
je živel številna življenja. Velja za izvorni vir pisnega jezika. (izjemoma od 19. do 21.)
Lokacija: ESHAMBEILA, Enost, obilje in večnost, Plinarniška 4/1. nadstropje, Celje
Datum in čas: vsak četrtek od 18.00 do 20.00
Energetska izmenjava: 20 € / posamezno srečanje ali 60 € / mesec
Prijave: [email protected] ali 041 67 44 88
V naslednjih mesecih so na razpolago naslednji Theta Healing seminarji:
9. - 11. april 2010 Theta Healing DNK 2 začetni seminar v Celju
23. - 25. april 2010 Theta Healing DNK 2 nadaljevalni seminar v Celju (predpogoj: opravljen
začetni seminar)
9. maj 2010 Delavnica Napredno kopanje prepričanj v Celju, gostujoči učitelj Yair Golov
15. in 16. maj 2010 Theta Healing Manifestacija in obilje
28. - 30. maj 2010 Theta Healing DNK 2 začetni seminar v Celju
4. - 7. junij 2010 Theta Healing Mavrični otroci v Celju
11. - 13. junij 2010 Theta Healing DNK 2 nadaljevalni seminar v
Bodi sprememba, ki
jo želiš videti v svetu.
18. - 22. junij 2010 Theta Healing Svetovni odnosi v Istri na Hrvaškem
14. - 29. avgusta 2010 Theta Healing Intuitvna Anatomija v Celju (predpogoj: opravljena začetni
in nadaljevalni seminar), gostujoči učitelj Yair Golov
Lokacija seminarjev v Celju: ESHAMBEILA, Enost, obilje in večnost, Plinarniška 4 /
1. nadstropje, Celje
Prijave in informacije: [email protected] ali 041 67 44 88
12. stran
Letnik 2010
5. številka
1. april 2010
Thetahealing seminar Intuitivna Anatomija
Predpogoji: Začetni in Nadaljevalni Theta Healing DNK 2 seminar
Gradivo za udeležence: Atlas anatomije človeškega telesa in Viannin priročnik Intuitivne Anatomije v slovenščini
Seminar Intuitivne Anatomije predstavlja poglobljeno raziskovalno popotovanje, ki theta praktike vodi intuitivno skozi telo, kar jim omogoča poglobljeno in intuitivno spoznavati notranje organe in sisteme v telesu. Udeleženci seminarja bodo odkrili prirojena čustva in prepričanja, ki se nahajajo
v telesu. Ta seminar omogoča zdravljenje sistemov v telesu skozi opuščanje
nakopičenih čustev v energetski obliki. Raziskovali boste prepričanja, ki so
povezana s posameznim sistemom v telesu ter njihov odnos v zvezi s fizičnimi boleznimi. Udeleženci
imajo ogromno časa za samozdravljenje in delo z drugimi udeleženci, da odstranijo omejujoča prepričanja. Ta seminar je namenjen tistim theta praktikom, ki si želijo postati bolj izurjeni pri kopanju
prepričanj, vpogledih v notranjost telesa in zdravljenju fizičnega telesa. Seminar nudi veliko praktičnih informacij na področju anatomije človeškega telesa, bolezni, povezanih z določenimi deli telesa
ter odgovarjajočimi prepričanji.
Na tem seminarju boste:
• spoznali čarobnost človeškega telesa
• odkrili, da bolezni in obolenja gredo z roko v roki s čustvi
• ugotovili, da so čustva signali, ki nakazujejo, da je telo izven ravnovesja
• raziskovali čustvene programe in prepričanja, ki se nahajajo v vsakem sistemu telesa
• razumeli, koliko prostora zavzemajo negativna čustva
• spoznali specifična prepričanja, ki jih povezujemo z boleznimi
• izvajali vpoglede v telo s skeniranjem telesa in se pri tem izredno izurili
• ugotovili, kako pomembno je spoštovati strankino svobodno voljo
• izboljšali svoje zmožnosti kopanja ključnih prepričanj in nalaganj občutkov
• poglobili svojo povezavo s Kreatorjem.
Seminar bo izvajal Yair Golov, Magister Theta Healing Znanosti iz Izraela, čigar ime pomeni, tisti, ki
vas bo razsvetlil, medtem ko bom jaz, Goga Pečnik vaša gostiteljica in prevajalka. Seminar bo potekal
v angleščini s konsekutivnim prevodom v slovenščino.
Lokacija: Celje z okolico. Lokacija bo odvisna od števila prijavljenih
Datum in čas: 14. avgust - 29. avgust 2010 zaporedoma, z enim prostim dnevom vmes
Energetska izmenjava: 1340 €
Prijave: [email protected] ali 041 67 44 88
Mesto na seminarju si zagotovite tako, da nakažete nevračljiv depozit 260 € na TRR: 063690989187054 podjetja Mag. Gordana Pečnik s.p., s pripisom za IZOBRAŽEVANJE. Preostanek poravnate ob registraciji, prvi dan seminarja. Možnost plačila na obroke in pridobitev štipendij.
13. stran
Letnik 2010
1. številka
4. številka
5. številka
februar 2010
1. april1.2010
Za konec...
Priromali ste na zadnjo stran aprilskih Thetičk.
Upam, da ste ob branju uživali in se naučili česa
novega, odkrili nekaj podzavestnih prepričanj v zvezi z zdravljenjem in jih uspešno zamenjali. Naj bo
mesec april, mesec globokega čiščenja vsega, česar
ne potrebujete več v svojem življenju, pri čemer
vam bo narava s svojimi prečiščevalnimi energijami v
veliko oporo.
Z ljubeznijo za vas,
Goga Pečnik
ESHAMBEILA, Enost, obilje in večnost
pisarna: Plinarniška 4 (1. nadstropje)
Trnovlje pri Celju
sedež: Trubarjeva 38, 3000 Celje
Tel: 041 / 67 44 88
E-mail: [email protected]
www.theta.si
www.eshambeila.com
14. stran