Katalog_SKG_manjsa_resolucija - Slovenski dom

RAZSTAVA
NEKDANJIH DIJAKOV ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
7. maj - 16. junij 2013 in 17. oktober - 6. december 2013
OB 20-LETNICI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
ALJA PIRY / BLAŽ ŠOLAR
/ EVA JAKOB / GAŠPER
KUNŠIČ / TINKA MESEC
TOMAZIN / IRENA PODOBNIK
/ JAN ŽIHER / JURIJ SELAN
/ LUČKA BERLOT / META
ŠOLAR / MINA ARKO /
NIKA ZUPANČIČ / NINA
MALOVRH / SANJA MARTINEC / GREGOR KOŠOROK /
LUCIJA PALE / ANJA ŠLIBAR
// UREDIL //
Jurij Selan
// SPREMNO BESEDO NAPISALA //
Jurij Selan in Jožef Muhovič
// OBLIKOVALI //
Lucija Pale in Anja Šlibar
uporabljena pisava “Nouvelle” Mine Arko
// ZALOŽIL //
Zavod sv. Stanislava, Galerija Staneta Kregarja
Ljubljana Šentvid 2013
// NAKLADA //
200 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
73/777:373.5(497.4Ljubljana)(083.824)
RAZSTAVA nekdanjih dijakov škofijske klasične gimnazijeob 20-letnici Škofijske klasične
napisala Jurij Selan in Jožef Muhovič]. - Ljubljana : Zavod sv. Stanislava, 2013
ISBN 978-961-6650-14-4
1. Piry, Alja 2. Selan, Jurij
269101056
RAZSTAVA
NEKDANJIH DIJAKOV ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
OB 20-LETNICI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE
20 LET LIKOVNE RASTI
-
JURIJ SELAN
Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani v letošnjem letu praznuje 20-letnico ponovnega
delovanja. Vodilna misel, ki preveva praznovanje, je Kosovelov verz »Skozi tebe kipela
tudi nekdanji dijaki in s tem ponosno razkrivamo, kaj smo v teh kratkih ali pa dolgih –
kakor vzamemo – 20 letih dosegli in kam nas je prav zaradi šolanja na tej gimnaziji naša
življenjska in poklicna pot ponesla. Glavni namen dogodkov ob jubileju je torej pokazati,
kaj smo nekdanji dijaki, ki smo se v teh dvajsetih letih šolali na Škofijski klasični gimnaziji
-
vključiti v praznovanje.
do opravlja kot svoj poklic, za katerega se je praviloma tudi izobraževal. Zato smo na
Cilj izobraževanja in vzgoje na Škofijski klasični gimnaziji je oblikovati dijaka v razgleda-
fazi zaključevanja študija, saj je prej težko govoriti o poklicni poti. Čeprav dvajset let s
življenja in njegove poklicne poti to kar precejšen delež. To pomeni, da je med likovnimi
-
manj uveljavljenih avtorjev.
avtorjev. V 20 letih se je na Škofijski klasični gimnaziji izšolalo približno 2500 dijakov, med
delo, nato pa tudi kot kurator, ki je skupaj z gospo Bernardo Podlipnik prevzel koordinacijo
orijo kot refleksijo likovne prakse na drugi. Prvo prakticiram kot slikar, drugo kot likovni
delitev avtorjev po področjih sicer zgolj usmerjevalna in približna. Ena izmed opaznih
-
avtonomnih posameznikov z zelo različnih področij, ne pa avtorjev podrediti neki enotni
svojo likovno pot.
4
5
ZRELI PLODOVI IZ
GLOBOKIH KORENIN
sporočate dvoje: prvič, da je igrala gimnazijska izkušnja na Škofijski klasični gimnaziji
gimnaziji dobili in na njeni osnovi razvili, tudi velikodušno deliti in naprej dajati. Škofijska
klasična gimnazija vam je zato hvaležna, saj s tem kažete, da njen trud v slovenski družbi,
-
JOŽEF MUHOVIČ
kažete, da je njeno izobraževalno in vzgojno delo na pravi poti.
Likovno izobraževanje in likovna vzgoja imata na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljadolgoročno misleča figura likovno nadarjenega prefekta Gašperja Porente (1870–1930).
da se v Knezoškofijsko privatno klasično gimnazijo, predhodnico današnje, uvedeta tudi
svoje zgodnje smrti tudi sam poučeval.
razvoj dijakov, ne glede na to, kateremu poklicu se bodo kasneje v življenju posvetili, je
zeleno luč za realizacijo. In to ne le v obliki fakultativnega kurza, ampak v prvih štirih
letnikih tedaj osemletne gimnazije v obliki obveznega in rednega pouka. Hvala Bogu,
-
temelja kognicije ne tvorijo niti občutki niti pojmi, kot se je do pred kratkim mislilo, ampak
Živahni ritem likovnega prakticiranja in nasploh poučevanja na Knezoškofijski privatni
klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani je z drugo svetovno vojno in prepovedjo zaseb-
6
7
ske države, ko je Zavod sv. Stanislava leta 1993 ponovno zaživel kot zasebna vzgojnopedagoško-didaktična kvaliteta rasla prav iz navezave na »klasične« temelje z začetka
ljene Škofijske klasične gimnazije slovenska šolska zakonodaja ni niti obvezovala
ja bodočih intelektualcev ne more biti zares optimalna. Tako je bila za potrebe dijakov
izobraževalnimi in vzgojnimi potenciali ni bila del obveznega gimnazijskega pouka, je pa
ALUMNI
ŠKG
IN
NJIHOVA
DELA
v galeriji Zavoda sv. Stanislava, na kateri se ob 20-letnici ponovnega delovanja Škofijske
je potrpežljivo zoreni sad te šole, na katerega je Zavod lahko danes upravičeno ponosen.
kot so Blaž Šolar, Alja Piry, Eva Jakob, Irena Podobnik, Mina Arko, Sanja Martinec, Gašper
Nina Malovrh, Gregor Košorok, Nika Zupančič, Tinka Mesec Tomazin, Jan Žiher, Lucija Pale,
oktober in november.
Škofijska klasična gimnazija je poznana po dobrih učnih rezultatih in široko razvejani kul-
glasbenega prakticiranja. Za visoke rezultate likovnih profesionalcev, ki se letos prednega likovnega prakticiranja v okviru Likovne šole. Če si takih rezultatov želimo še naprej,
8
9
/ roj. 1982 /
nini kot generatorici medsebojnih impulzov. Njena umetniška praksa temelji na uporabi
“Ko sem hodila na ŠKG, o umetniškem poklicu nisem razmišljala.
Dano pa mi je bilo, da sem leta 1998 v tamkajšnjem ateljeju odkrila nekaj, kar me vznemirja tudi danes, ko ta poklic skušam čim boljše opravljati.
http://www.aljapiry.si/
ALJA PIRY
Alja Piry, “Vija/Vaja”, olje na platnu, 2011
primer, da je potrebno imeti sponzorja, da je pomembno, kako se slika ujema z zavesa-
// IZOBRAZBA //
1997–2001
2001–2007
2004–2010
2008–2009
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
// RAZSTAVE //
2009
2010
2011
2012
Skupinske (izbor):
2007
2008
2009
2010
Primavera 2008 (prva nagrada), Galerija DLUM, Maribor
Izštevanka, Pilonova galerija, Ajdovščina
Andante, Startgalerie im MUSA, Dunaj
Crossing Borders, Masc Foundation, Dunaj
Out of place, Das Bilt, Utrecht
AreaOdeon ExplorArt Edizione 2010, Monza
Blind date convention - Sejem knjig umetnika Ljubljana 2010, Ljubljana
2011
Wo ich war, soll es werden, Element6, Dunaj
RadioArtSpace, RadioCona in Galerija ŠKUC, Ljubljana
2012
Odtisi in vtisi, MGLC, Ljubljana
// ŠTIPENDIJE, NAGRADE, ZBIRKE //
2003–2006
2008
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2013
Primavera, Društvo likovnih umetnikov Maribor, prva nagrada
Nominirana za Nagrado skupine OHO
10
11
/ roj. 1987 /
“Za študij arhitekture sem se odločil že na začetku gimnazije, saj sem od nekdaj zelo
užival v kreativnem izražanju skozi risbo. Med predavanji, ki me niso preveč zanimala, se
je večkrat zgodilo, da sem svinčnik zamenjal za pero. Takšnih predavanj seveda ni bilo
veliko, zato sem hkrati obiskoval tudi tečaje arhitekturnega risanja, s čimer sem izpopolnil tehniko in se dobro pripravil na sprejemne izpite fakultete za arhitekturo.
www.blazsolar.com
BLAŽ ŠOLAR
dodatnih malih projektih. Po uspešno zaključenih izpitih sem se v začetku absolventskemete, ki jih je bilo pri nas premalo, predvsem za risanje. Tako sem se uspešno udeležil
tridimenzionalnim modeliranjem, vizualizacijami in animacijami.
odločil še za študijsko prakso. Ker je bila Portugalska zelo umetniško naravnana, je bila
Po vrnitvi s prakse sem začel delati diplomo, v kateri obravnavam prenovo in obnovo, v
programskem in arhitekturnem smislu.“
Blaž Šolar, “Sodna palača”, Ljubljana, 2011, mentor: prof. Vasa j. Perović MA BIA
// IZOBRAZBA //
2006–2013
2010–2011
2002–2006
Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana UL FA
Fakulteta za arhitekturo, Lizbona UTL FA
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2008
2009
2010
Okrogla hiša z birojem SOBA d.o.o.
Baby Chair for Ultramarin d.o.o., soavtorica Ana Skok
Kavarna Kepic, Ljubljana, Slovenija, z birojem SOBA d.o.o
2011
2012
SOLARKIOSK, Berlin, v izdelavi, z GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH
// ŠTUDIJSKI PROJEKTI //
2007
2008
2009
2010
2011
2013
Weekend Hiša, Murtar, Hrvaška, prof. dr.Mario Perossa
Dvorec Drnča z razširitvijo, Radovljica, Slovenija, prof. dr. Mario Perossa
Obnova Tobačne, Ljubljana, Slovenija, prof. Vasa J. Perović MA BIA
Sodna palača, Ljubljana, Slovenija, prof. Vasa J. Perović MA BIA
Prenova vasi Slapnik, Goriška Brda, Slovenija, prof. Vasa J. Perović MA BIA
// NATEČAJI //
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2013
Športni center, Ravne, Slovenija, z birojem SOBA d.o.o.
Športna dvorana, Mengeš, Slovenija, 3. nagrada, z birojem SOBA d.o.o.
Univerzitetni kampus, Koper, Slovenija, 3. nagrada, z birojem SOBA d.o.o.
Pavilion za Kino Šiška, Ljubljana, Slovenija, 3. nagrada, z birojem SOBA d.o.o.
Islamski center, Ljubljana, Slovenija, z birojem SOBA d.o.o.
Dvorana za tenis, Koper, Slovenija, z birojem SOBA d.o.o.
Trimo Urban Crash, Ljubljana, Slovenija, soavtorji Mateja Pipan in Matej Peneš
12
/ roj. 1989 /
“V času šolanja na Škofijski klasični gimnaziji sem se posvečala predvsem učenju. Za
našla minutka. Sicer pa se mi je na ŠKG vsa štiri leta širilo obzorje. Z vsakoletnimi ekskurzijami in izmenjavami v tujini sem začela spoznavati druge kulture, načine
odnos, ki sem ga pri nadaljnjem študiju še nadgrajevala.
Po končani maturi na ŠKG sem uspešno opravila sprejemne izpite na Naravoslovnotehniški
kontakt: [email protected]
EVA JAKOB
kolekcijo odej in vzorcev pod naslovom Odeja, ki je lahko blazina, in blazina, ki je la-
Eva Jakob, “Kolekcija oblačil Medusa”, 2011
svojo prvo kolekcijo oblačil Medusa na zaključni reviji NTF na temo Svetloba. Kasneje
reviji mladih oblikovalcev Modna burja v Sežani. Septembra 2013 sem diplomirala iz
// IZOBRAZBA //
2004–2008
2008–2013
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
14
15
“Zaenkrat sem še v času izobraževanja in o svojem področju ukvarjanja težko goračunalniške grafike. Oblike grafik asociirajo na baročne oltarne slike in kažejo na moje
krščansko ozadje. Na površini pa z razporejanjem različnih anatomskih, nacionalnih in
lahko najde svojo zgodbo.
-
Gašper Kunšič, “Šepetanje”, “Trobojnica”, “Utapljanje”, digitalne grafike, 70 x 50 cm, 2013
/ roj. 1992 /
kontakt: [email protected]
GAŠPER KUNŠIČ
-
raziskovali različne tehnike in delali študije, kar mi je pomagalo tudi pri opravljanju
se je izkazal za več kot samo to, pa smo se s prof. Bernardo Podlipnik navduševali nad
// IZOBRAZBA //
2007–2011
2011
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
// SKUPINSKE RAZSTAVE //
2013
// ŠTIPENDIJE, NAGRADE, ZBIRKE //
2013
2007
Zoisova štipendija
16
17
/ roj. 1978 /
Košorok, Jernej Gartner in Brigita Babnik. V biroju se ukvarjamo z arhitekturnim
-
www.kosorokgartner.si
GREGOR KOŠOROK
KošorokGartner arhitekti d.o.o., “Aktivna hiša Lumar”
potrditev, da smo na pravi poti.
Moja odločitev za študij arhitekture se je izoblikovala v zadnjem letniku gimnazije. Sprneposredne spodbude, niti je nisem pričakoval. Mi je pa ŠKG vsekakor dala nek širši
pogled na življenje, ki ti pride prav ne glede na to, za kateri študij se kasneje odločiš. Na
// IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE //
1993–1997
1997–2003
2003–2004
2005
2008
Škofijska klasična gimnazija (dijak 1. generacije)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (mentor: prof. dr. Aleš Vodopivec)
delo v Arhitekturnem biroju Arhitektura Krušec
2010
2010
// NAGRADE IN PRIZNANJA //
2005
2009
2012
2013
2013
objekta Skalni vili v Celju, soavtor (avtorja mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a in Lena Krušec,
u.d.i.a.)
1. nagrada na natečaju za Nizkoenergijsko večnamensko športno dvorano v Mengšu
(KošorokGartner arhitekti d.o.o.)
Priznanje na natečaju za Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec
(KošorokGartner arhitekti d.o.o.)
Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor (KošorokGartner arhitekti d.o.o.)
KošorokGartner arhitekti d.o.o.
18
19
/ roj. 1978 /
“Ob razmišljanju o popotnici, ki mi jo je dala ŠKG za mojo likovno pot, so se mi misli
me preželi v gimnaziji, pa sem lahko hitro in dobro doštudirala in prišla do poklicev,
ki sem si jih želela. Vse gimnazijske naloge so me kalile, da se med študijem nisem
kontakt: [email protected]
IRENA PODOBNIK
Gimnazijska leta danes občutim predvsem kot pripravo, da sem se kasneje lahko
tka, slikarka in mama.“
// IZOBRAZBA //
1993–1997
1997–2004
2000–2004
Irena Podobnik, “Pogovori na trgih”, olje na platnu, 90 x 180 cm, 2013
Škofijska klasična gimnazija (dijakinja 1. generacije)
Univerza v Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo
20
Irena Podobnik, “
olje na platnu, 50 x 50 cm, 2010
/ roj. 1988 /
“Moje delo zajema področja arhitekture, notranjega oblikovanja in arhitekturnih vizuali-
www.janziher.com
JAN ŽIHER
izrisa slike, ki se uporablja tudi v sodobni oblikovalski, avtomobilski, navtični in filmtralija), med drugim tudi za Velux, Lumar, Rima, CBD, Petrol. Sodelujem kot soavtor pri
ditev. Izkušnje imam tudi s parametričnim oblikovanjem s pomočjo računalniškega programa (Grasshoper) in 3d tiskanjem maket. Iz gimnazijskih let imam zelo lepe spomine
na prebiranje revije ORIS v šolski knjižnici, ki jo v roke rad vzamem tudi danes. Nekoliko
obžalujem samo to, da se v gimnaziji nikoli nisem odločil za likovno šolo.“
Jan Žiher,
Jan Žiher, “Farnsworth house”, Illinois, ZDA, Mies van der Rohe, 2013
// IZOBRAZBA, NAGRADE IN PRIZNANJA //
2003–2007
2003–2013
2007–2013
2010
2010
2011
2013
2013
2013
Škofijska klasična gimnazija, LJubljana
Zoisova štipendija
Nagrada na fotografskem natečaju, OHS 2011
V-Ray Cetrified Professional, licenca profesionalnega uporabnika
Priznanje na arhitekturnem natečaju, Jereb in Budja arhitekti, Škofja Loka
22
23
/ roj. 1982 /
“Moje sedanje bivanje v dveh svetovih likovne prakse in likovne teorije je močno povje sicer navduševala že veliko pred gimnazijo, pravzaprav že od vrtca. Ko sem bil
majhen, sem najraje risal ter sem bil tudi že takrat prepričan, da bom šel to študirat.
Zato sem tudi že od male šole pa do konca osnovne šole hodil na risanje v Pionirski
dom. V likovni šoli na ŠKG pa sem se nekako prvič zares srečal z oljnimi barvami, z
da imam občutek za to. Spomnim se anekdote, ko sem eno izmed teh slik na koncu
leta nesel domov in sem naletel na prof. Goleža, ki mi je malo v šali malo zares rekel,
ključno, pa je, da sem zadeve, s katerimi se ukvarjam še zdaj in ki sem jih bolje spoznal
na akademiji, začel malo tipati že takrat. Težko bi rekel, da sem se v intelektualnem
kontakt: [email protected]
JURIJ SELAN
tudi začel razvijati.
profesorju Albinu Kralju, ki me je takrat navdušil) in sem jo zato tudi hotel iti študirat.
To se mi žal ni izšlo, zato pa sem intelektualne ambicije nato kompenziral prav z doktorskim študijem likovne teorije, ki kot zelo interdisciplinarna panoga črpa iz fiziologije,
psihologije, filozofije ... Likovna teorija me je pritegnila prav zato, ker združuje dve
izkušnjo.“
// IZOBRAZBA, NAGRADE IN PRIZNANJA //
1996–2001
2001–2005
2006–2010
2011
2006–2010
2010–2012
2012
Škofijska klasična gimnazija; Ljubljana
(mentorji: prof. Herman Gvardjančič, prof. dr. Jožef Muhovič, prof. Branko Suhy)
UL (mentor: prof. dr. Jožef Muhovič)
Doktorat iz likovne teorije
Docent na Oddelku za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, UL
// NAGRADE IN PRIZNANJA //
2004
2005
2005
2006
// RAZSTAVE (IZBOR) //
2005
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2009
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, »Koža slike«
Velenje, Mladinski center, »Črno na belem«
Ljubljana, Pravna fakulteta, »Na belem«
24
33
Ljubljana, Galerija medicinskega centra Iatros (z Jožefom Muhovičem)
Velenje, Galerija Velenje, (z Robijem Cagličem, Stojanom Kneževičem
in Urošem Potočnikom)
Ljubljana, Pedagoška fakulteta, »Križev pot«
Jurij Selan, “Slika z rdečima pikama”, olje na platnu, 120 x 100 cm, 2013
/ roj. 1989 /
Muhoviča, drugo leto pa je bila naša mentorica akad. slikarka Judita Kavčnik Karba.
dreves mi je bilo zelo pri srcu, čeprav je bilo kdaj tudi težko najti čas in energijo
prišle zelo prav, saj sem ob vpisu na študij likovne pedagogike morala opraviti spreKažipota in razrednih revij. Bolj »inštalacijsko kiparske« narave je bilo vsakoletno oblikovanje jaslic, potem je bilo tu še oblikovanje in izvedba scen za dramske maratone,
www.luckabuckaa.wordpress.com
LUČKA BERLOT
letnika gimnazije sem izvedela za študij likovne pedagogike, ki združuje pedagoške in
umetniške vsebine. Tako kmalu ni bilo več dvoma, kaj bom napisala na svojo prijavnico
za dodiplomski študij. Med samim študijem sem se spoznavala z različnimi likovnimi
pedagoškimi vsebinami. Kar se slikarskih tehnik tiče, sem se že med študijem najbolj
»spoprijateljila« s tehniko akvarela in kolaža, v katerih se še danes počutim najbolj
poučne knjižice Čarobna voda. Knjiga je izšla junija 2012, vsebina je ekološko obarvana
in otroke prek glavne junakinje Eko Vile ter njenega prijatelja Škrata Vodota spodbuja k
razmisleku o pomenu vode za ljudi in naravo.
pred kratkim pa sem pod imenom Lučkabučka začela izdelovati unikatna svetila. Na
// IZOBRAZBA //
2003–2007
2007–2012
2011
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Češka republika
// PROJEKTI IN RAZSTAVE //
2008
2011
2012
Futur 2008
2013
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2008–2010
2010–2013
Predsednica Študentskega društva Megaron
Galerijska/muzejska pedagoginja v Galeriji Domžale, KD Franca Bernika in muzejski hiši
2011–2012
2012
Galerijska pedagoginja, Museo de Bellas Artes Valencia (Španija)
unikatnih svetil Lučkabučka
26
Lučka Berlot,
, siporeks, jubolin
in potiskano blago, 38 x 18 cm, 2013
Lučka Berlot, “Trapped”, siporeks, jubolin, les, kamen
in kovinska cev, 60 x 33 cm, 2013
META ŠOLAR
/ roj. 1989 /
“Spomnim se, da je bil med razlogi za izbiro Škofijske klasične gimnazije odločilen
Po štirih letih na akademiji sem spet na začetku.
saj me je že od nekdaj veselilo opazovanje obrazov in različnih izrazov ljudi. Želim si
je to moja pot.“
// IZOBRAZBA //
2002–2003
2004–2008
2006–2008
2008–2012
2010
2012
2012
Tečaj keramike (mentorica: Lilijana Benic Drobac)
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Likovna šola Škofijske klasične gimnazije (mentorja: prof. dr. Jožef Muhovič, Judita Karba)
Zmago Lenardič in Žiga Kariž)
Erasmus izmenjava na Novia UAS, Vaasa, Finska
Izobraževanje za waldorfskega učitelja, Maribor
// PROJEKTI //
2012
Strip-o-kritika (IRIU 2012)
// RAZSTAVE //
2012
2012
2013
28
Meta Šolar, “Iza”, olje, platno na panelni plošči, 2013
/ roj. 1983 /
www.arkomina.com
MINA ARKO
blizu. Prav tako mi je gimnazija dala dobro klasično izobrazbo, ki je bila v letih mojega kasnejšega izobraževanja doma in v tujini nepogrešljiva, moje polomljeno znanje
Tekom študija me je odneslo na mnogotera področja ter tudi v številne države, kar je
// IZOBRAZBA //
1999–2003
2003–2008
2005–2006
2007–2008
2009–2012
2011
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Aalto University, School of Design, Helsinki, Finska
// NAGRADE IN ŠTIPENDIJE //
2010–2011
2011
2012
Nagrada Presežek četrtletja za projekt Pop-up Dom, Društo oblikovalcev Slovenije
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2006
2007–2010
2007–2009
2011
2012
Art+Com, delovna praksa, Berlin, Nemčija
// PUBLIKACIJE //
•
•
•
How to use Type, Lawrence King Publishers, London, United Kingdom, 2012
One by One, Hesign Publishing & Design, Berlin, Germany, 2011
Output 10: International Yearbook and Students Award in Visual Communication 2007, Schmidt (Hermann),
Mainz, Germany, 2007
// RAZSTAVE //
2004
2006
2009
2011
2011
2011
30
Fundacija Brumen, bienale vizualnih komunikacij, Narodna galerija
Mina Arko, “Številke”
/ roj. 1978 /
delo, kot slikarsko »prepesnitev« fotografske osnove. Sodobna medijska tehnika je tako obenem
opazna in neopazna. Tehnika zabrisa podobe je uporabljena povsem originalno in deluje v dve
-
začetek, slikarski rokopis se začenja z vsakim platnom na novo. Veliko vlogo imajo tako momenti
jih« določil, kot so npr. osebna zgodovina in družbeni dogodki, pa novi slikarski materiali in tehnike,
http://www.nikazupancic.si/
NIKA ZUPANČIČ
vsi ti vidiki so neločljivo povezani v paradoksnen naporu naslikati živo prezenco, ki je resnični
»model« (portretiranec?) teh transcendentnih študij.
// IZOBRAZBA //
1993–1997
2003
2006
2008
2010
2011–2012
2012
Škofijska klasična gimnazija (dijakinja 1. generacije)
Nika Zupančič “Fuga - Pars altera”, olje na platnu, 100 x 130 cm, 2007
Akademska risba, Shane Wolf, Pariz
Académie de la Grande Chaumière, Pariz
// RAZSTAVE, PROJEKTI, PRIZNANJA (IZBOR) //
2001
2002
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2008
2009
2009
2010
Študentska Prešernova nagrada za grafiko
Salomé, Nika Zupancic), Galerija Contra, Koper
Apel 2008, Ars Brdo, mednarodno srečanje likovnih umetnikov, Kongresni center
Brdo pri Kranju
2010
2012
2013
Henkel Art.Award 2013 – nominacija
// DELA V JAVNIH IN PRIVATNIH ZBIRKAH //
32
•
•
•
•
•
Pilonovi prijatelji, Pilonova galerija, Ajdovščina
RIKO zbirka, Ribnica
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju
“Pokrajina 1”, akril na platnu, 18 x 24 cm, 2003
“Pokrajina 3”, olje na platnu, 18 x 24 cm, 2003
/ roj. 1979 /
Nina Malovrh je oblikovalka, ki najbolj uživa, ko običajnim predmetom riše neobičajne
zgodbe in upa na srečne konce.
“Iz časov Škofijske klasične gimnazije sem kot popotnico odnesla občutek, kako so
www.ninamalovrh.com
NINA MALOVRH
lahko uresničila še marsikatero kreativno idejo in raziskovala mnogo širše od okvirov
navdihov.
uporabniki, ne pa zgolj v galerijah in svetlečih se katalogih.
V vsak svoj projekt se vsaj malo zatreskam, zato komaj čakam nove izzive.“
// IZOBRAZBA //
1994–1998
1998–2005
2003–2004
2005–2006
Škofijska klasična gimnazija (dijakinja 2. generacije)
oblikovalka
Lahti, Finska
University for the Creative Arts, Department for Branding and Packaging, Farnham, Velika
// NAGRADE IN ŠTIPENDIJE //
•
•
•
•
•
18. Bienale indurijskega oblikovanja – “Priznanje za dobro zasnovo” za kolekcijo vaz in skled
Rogaška Cryal, Steklarna Rogaška d.d. (mentor: prof. Vladimir Pezdirc)
Magdalena 2003, Feival vizualnih komunikacij – prva nagrada “Zlati modrc” za najboljši logotip
Zoisova štipendika
Socrates Erasmus za študij na Finskem
Minirvo za kulturo Republike Slovenije za študij oblikovanja v Veliki Britaniji
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2001–2005
Avanta Lowe
2005
2006
2006–2007
Springetts Ltd. – Studio za načrtovanje in razvoj blagovnih znamk, London
Projektno delo na področju embalaže za naročnike v kozmetični, farmacevtski, mlekarski
2007–2012
2012–
Steklarna Rogaška d.d. – vodja razvoja izdelkov
Rogaska America Inc. – kreativna direktorica
34
Nina Malovrh, “Waterfall”, Steklarna Rogaška d.d., 2011
SANJA MARTINEC
/ roj. 1988 /
tovanj, arhitekture in vsega lepega. Vse to je zagotovo spodbudilo tudi šolanje na ŠKG,
www.kotalke.si
Sanja Martinec, “Številka 1 (New York, ZDA)”, digitalna fotografija, 2010
z namenom v pravokotnik ujeti genius loci – vzdušje in sporočilo nekega kraja. Kako
nekemu trenutku odvzeti časovno komponento in eno dimenzijo, a ga hkrati vseeno
Od nedavnega pa se spopadam še z enim oblikovalskim izzivom. Skupaj z dvema priprispevek pri projektu je povezan predvsem z grafično podobo – tako sem zasnovala
so simbol otroškega veselja, lepih spominov in brezskrbnih časov. Cilj je prepoznavna
podoba, znamka oz. ‘brand’, ki bi ljudem (sčasoma se bodo kotalkam pridružili tudi drugi
// IZOBRAZBA //
2003–2007
2007
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2011
2012
Projekt Esemes
36
37
Tinka Mesec Tomazin, “Grafična podoba za podjetje Pcakes”, 2012
TINKA MESEC TOMAZIN
/ roj. 1983 /
“Odkar pomnim, sem rada risala in raje kot na dvorišču dneve preživljala med knjigami,
varjanjem.
Ko sem izbirala srednjo šolo, sem razmišljala o ŠKG ali Gimnaziji Kranj, po informativnih
dneh pa je tehtnico prevesil prav ogled ateljeja na ŠKG in impresivna pojava takratnega
mentorja likovne šole Zmaga Modica. “Če se bom že vozila v Ljubljano, se bom prav
zaradi te likovne šole,” sem si rekla. Prva tri leta nisem bila tako pridna udeleženka
šole, kot sem ob vpisu predvidevala. Obiskovala sem jo občasno, in čeprav sem se po
preveč pomembne odjemalke mojega časa.
Več ur sem v ateljeju preživela zadnje leto, saj sem se želela vpisati na Akademijo za
Takrat sem predvsem veliko risala po modelu, kar so nam omogočili v likovni šoli in
Tinka Mesec Tomazin,
času mentor likovne šole, saj sem bila sprejeta na ALUO že v prvem poskusu.
Tržič in sodelovala z lokalnim kulturnim društvom pri različnih projektih.
delati v marketinški agenciji Poanta v Ljubljani. Po štirih letih, spomladi 2011, pa sem
glavni medij izražanja
katalogov itd., v zadnjem času pa tudi vedno več oblikujem za splet (grafične podobe
Ne morem biti gotova, kaj točno bom počela čez 5 let, to pa je čudovita spodbuda za
// IZOBRAZBA //
1997–2002
2002–2007
2007
Škofijska klasična gimnazija
izmenjava Erasmus, Cluj Napoca, Romunija
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2005–2006
2007–2011
2011
Oblikovnje za ŠOU v Ljubljani
Marketinška agencija Poanta v Ljubljani
38
, KTP Tržič, 2012
/ roj. 1987 /
“Moja umetniška pot se je, kot je v navadi, začela v zgodnjem otroštvu. Odkar pomnim,
talent. Skozi osnovnošolska leta sem pri likovnem krožku po zaslugi dobre mentorice
kot življenjska pot in ne le kot popoldanski hobi.
Tako sem prvi dve leti gimnazije vsak teden preživela najmanj eno popoldne v ateljeju
z Darkom Slavcem. Vzdušje je bilo malo manj študiozno, toda zelo sproščeno. Tam sem
večinoma preizkušala, kako se obnašata platno in oljne barve. Do takrat sem bila še
kontakt: [email protected]
LUCIJA PALE
V tretjem letniku gimnazije pa sem bila povabljena k sodelovanju pri oblikovanju
naj najdem motiv in ga zapolnim. Tako sem skozi gimnazijska leta odkrila, da je zame
-
// IZOBRAZBA //
2002–2006
2006–2013
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
// RAZSTAVE IN DELAVNICE //
1997
2008–2009
2008–2009
2009
2009
2009–2010
2010
Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition, Japonska
Ljubljana
Dvajseti veliki rotarijski ples, dražba rokopisov znanih slovenskih pesnikov, opremljenih
Kaverljag, delavnica študentov ALUO, 2009, Kaverljag, Slovenija
Power vs. Poverty, mednarodno študentsko tekmovanje v plakatu, Skopje
40
41
Lucija Pale, “Sivi žako”, akvarel, 2012
/ roj. 1987 /
v Ljubljani, in sicer na oddelku za grafično oblikovanje. Leto 2010 je preživela na Finštudijska praksa in življenje v Berlinu. Pravi, da se z delom v tujini izpopolnjuje. Leta
2009 in 2010 je bila zaposlena pri švedski oblikovalski agenciji No Picnic, kjer je kot
deluje kot del ekipe na oglaševalski agenciji Formitas. V maju 2013 pa se je povezala
tratorka.
http://anjaslibar.tumblr.com/
http://www.facebook.com/SLIBARANJA
v slikarskem ateljeju, ki ga je takrat vodil Darko Slavec. Po koncu pouka sem tako
www.anjaslibar.tumblr.com / fb: ANJA SLIBAR
ANJA ŠLIBAR
in zamenjala platno ter čopič s svinčnikom in papirjem, ki se je obarval v tisku in
končal na mizah dijakov.”
// IZOBRAZBA //
2002–2006
2009–2010
2006–2013
Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Aalto University, School Design, Helsinki, Finska
// DELOVNE IZKUŠNJE //
2008–2009
2011–2013
2008–
2013–
Raziskovalec trendov, No Picnic, Stockholm, Švedska
Grafični oblikovalec, oglaševalska agencija Formitas, Ljubljana
42
41
Anja Šlibar, “Izseki iz skicirke”
ISBN 978-961-6650-14-4
1. Piry, Alja 2. Selan, Jurij
269101056