Poroilo_o_realizacij.. - Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

VVE pri OŠ 16. decembra Mojstrana
Poročilo letnega delovnega načrta za leto 2013/2014
1. Organizacija in program vrtca
V šolskem letu 2013/14 je bilo v vrtec vključenih 82 otrok, od tega v skupine prvega
starostnega obdobja:1-3 leta (polžki )9 otrok- 7 dečkov in 2 deklici; v skupine 2.
starostnega obdobja pa: 2-4 leta (pikapolonice) 14 otrok- 10 dečkov in 4 deklice, v
skupino 3-5 let(metuljčki) 17 otrok- 6 dečkov in11 deklic, v skupino 5-6 let (sovice) 20
otrok- 13 dečkov in 7 deklic in v skupino 5-6+ let(gamsi) pa 22 otrok- 15 dečkov in 7
deklic.
Vrtec je bil odprt od 6. do 16. ure. Organiziran je bil dnevni program. Program dela in
dejavnosti so bile prilagojene načelom Kurikuluma za vrtce. Načrtovanje dejavnosti je
potekalo timsko, tedensko in mesečno po tematskih sklopih. Starši so bili o temah in
dejavnostih seznanjeni preko oglasnih desk in zgibank, ki smo jih pripravile strokovne
delavke.
2. Razporeditev otrok in zaposlenih v oddelke v letu 2013/2014
Otroci so razporejeni v šest oddelkov:
 ODDELEK od 1. do 3. leta starosti, vključenih je 9 otrok.
Vzgojiteljica: Petra Hlebanja
Pomočnica vzgojiteljice: Sabina Capuder (do 22.5.2014), Barbara Jovanović, Ela
Adamek, Urban Subotić (od 22.5.2014- 30.6.2014)
 ODDELEK od 2. do 4. leta starosti, vključenih je 14 otrok.
Vzgojiteljica: Danijela Gregorčič Kopavnik
Pomočnica vzgojiteljice: Katarina Čajić (do 22.5.2014), Sanela Brdar (od
22.5.2014)
 ODDELEK od 3. do 5. leta starosti, vključenih je 17 otrok.
Vzgojiteljica: Petra Miklič (do 22.5.2014), Katarina Čajić (od 22.5.2014)
Pomočnica vzgojiteljice: Urban Subotić
 ODDELEK od 5. do 6. leta starosti, vključenih je 20 otrok.
Vzgojiteljica: Darja Grilc
Pomočnica vzgojiteljice: Nadina Zobić
 ODDELEK od 5. do 6+. leta starosti, vključenih je 22 otrok.
Vzgojiteljica: Leona Gomboc
Pomočnika vzgojiteljice: Dunja Rejc
3. Delo v skupinah
V VVE pri OŠ 16. Decembra Mojstrana smo delo načrtovali po tematskih sklopih. Za
letošnje leto smo se dogovorili, da bomo mesečne tematske sklope načrtovali bolj
široko in s tem omogočili bolj fleksibilno, odprto možnost za vnašanje zanimivih
podtem, katere bomo izbirali strokovni delavci glede na interese - opazovanja otrok,
vpliva okolja in trenutnih izzivov – situacij ter pobud staršev. Te tematske sklope, ki
so bili načrtovani po oddelkih in so bili prilagojeni starosti otrok, pa smo nadgradili še
s projektoma Mali sonček (Zavod za šport)- vključene so bile 4 skupine ter v projekt Z
igro do prvih turističnih korakov (Tur. Zveza Slovenije)- vključenih je bilo vseh 5
skupin.
Gibalni/športni program Mali sonček
Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj.
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in
prilagojena otroku.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja
veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje
vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Vsebine programa (vožnja s poganjalčki, …) so zelo pestre in temeljijo na
elementarnosti in ne na tekmovalnosti.
» Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV«- NA ZABAVO V NARAVO V
PRELEPI MOJSTRANI
Letošnja rdeča nit projekta je NA ZABAVO V NARAVO. Gozd, reka, morje, gore,
travniki in polja, vse to so okolja v katerih smo organizirali dejavnosti, ki so otroke z
navdušenjem privabile. Preživeti dan ali dva v naravnem okolju, med igrami,
ribištvom, pohodništvom, kopanjem, plesom in koncerti, je pravi premik k temu kar
danes mladi turisti iščejo. Bistvo tega projekta je bilo, da otroci dejavno sodelujejo in
raziskujejo. Vodilo nam je bilo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel,
spoznal, naredil, pridobil?«
Projekt prispeva k promociji turističnih vsebin in širjenju gostoljubne turistične
zavesti med najmlajšimi. Pri tem projektu so nam bili v pomoč in so nas sprejeli
odprtih rok:
- Kofler Sport (Preživetje v naravi in Lov za zakladom)
- Agencija Julijana (Kekčeva dežela)
- Družba Elan (Dan na snegu)
- Delavnice TNP- ja Kraljestvo Zlatoroga
- Ranč Kaja&Grom- Konj, moj prijatelj
- Kmetija Davčen na Četeni ravani
- Krajani, vsak po svojih zmožnostih
- Jahanje na Brdu pri Kranju
-
Planinski Muzej Mojstrana
Turistično društvo Mojstrana (ogled jaslic v ledeni soteski Mlačca)
4. Sodelovanje s starši
Starši so bili o dejavnostih po skupinah obveščeni preko zgibank in oglasne deske.
Stik s starši je bil vsakodneven (ob prihodu, odhodu otrok), kjer je bilo moč izmenjati
nekaj bistvenih informacij o otroku. Sicer je bilo sodelovanje s starši zadovoljivo,
strokovne delavke pa pogrešamo intenzivnejši stik z nekaterimi starši, predvsem
podporo pri dogovorih.
Organizirani so bili trije roditeljski sestanki. Na prvem so bile podane osnovne
informacije, v okviru drugega roditeljskega sestanka pa je bilo izvedeno jesensko
srečanje s starši, kjer smo ob svetovnem dnevu hrane pripravili postavili stojnice.
Pripravljali smo sadno- zelenjavne napitke, čežano in carski praženec ter obirali
jabolka iz naših jablan na igrišču. Odziv staršev je bil pozitiven. Tretji roditeljski
sestanek pa je bil v okviru božičnih praznikov, koledovali smo z lučkami po vasi in
pričakali Dedka Mraza.Spomladanska srečanja s starši za mlajše skupine so bila
izpeljana v telovadnici ob športnih igrah, za starejše skupine pa ob materinskem
dnevu (otroci pripravili predstavo ali deklamacije za starše. Organizirali smo tudi dan
odprtih vrat, v času vpisa v vrtec.( predstava strokovnih delavcev, gibalne urice v
telovadnici in ustvarjalne delavnice). Straši so bili povabljeni še na vsa predavanja, ki
so se odvijala v okviru šole. Poleg vseh popoldanskih srečanj, pa smo tokom leta
vsak prvi torek v mesecu imeli govorilne ure za starše.
Vrtčevsko leto smo zaključili s projektom Z igro do prvih turističnih korakov, s katerim
smo staršem predstavili celoletno delo in jim ponudili da so se podali v svet
Kavbojcev in Indijancev. (izdelava perjanic, rutic, poslikava obraza in peka hrenovk
ob tabornem ognju). Popoldne smo zaključili ob prijetnem druženju in kramljanju.
Starši so aktivno sodelovali v eko akcijah, prinašali so odpadni material za izdelke,
zbirali odpadni papir, ločevali odpadke in v akciji Mercator Radi delamo dobro, kjer so
starši pridno metali žetončke v vrtčevski zabojnik.
5. Skupne dejavnosti in prireditve vrtca
Srečanje s policistom Rolandom(promocijski film, ogled policijskega
intervencijskega vozila, sprehod s policistom);59 otrok
Teden otroka;82 otrok
Srečanje z gasilci; 82 otrok
Srečanje z Gospo Kulturo; 82 otrok
Kostanjev piknik; 82 otrok
Tradicionalni slovenski zajtrk; 82 otrok
Koledovanje ob Božiču in obdarovanje otrok; 82 otrok
Peka piškotov z babicami in dedki;59 otrok
Predstava strokovnih delavcev Zajčkova hišica- 82 otrok
Predstava Bodi moj prijatelj - 82 otrok
Lutkovna predstava Kuža Bučko- 82 otrok
Lutkovna predsatva Zverjasec- 82 otrok
Predstava Marsovci na Zemlji- 42 otrok
Predstava sadni prepir;82 otrok
Predstava Razbojnik Cefizelj; 59 otrok
Pravljica o zlatem lončku; 42 otrok
Božična zgodba v ledu; 42 otrok
Obisk ledene dežele v Kranjski Gori; 73 otrok
Koncert ob predstavitvi glasbene šole; 42 otrok
Obisk frizerke Monike; 9 otrok
Obisk policista Matjaža; 23 otrok
Kekčeva dežela; 73 otrok
Spanje v vrtcu; 31 otrok
Obisk lovca Rudija; 14 otrok
Obisk pisatelja Franceta Voga; 73 otrok
Pustno rajanje; 82 otrok
Dan odprtih vrat; 82 otrok
Pripovedovalski festival v Ljubljani; 73 otrok
Tečaj rolanja; 31 otrok
Zaključna prireditev; 82 otrok
Tabor na kmetiji; 31 otrok
Ranč Kaja & Grom; 28 otrok
Natečaj : Naredimo igračo; 14 otrok
Akcija Mercatorja- Skupaj delamo dobro; 82 otrok
Vsak ponedeljek- gozdni ponedeljek; 42 otrok
Obisk knjižnice (šola) 1x mesečno;73 otrok
Obisk knjižnice (pošta) 1x mesečno;73 otrok
Praznovanje rojstnih dni;82 otrok
Bralni nahrbtnik;39 otrok
Mali sonček;73 otrok
Mesečni obisk zobne asistentke;73 otrok
Glasbene urice 1x tedensko; 22 otrok
Cici vesela šola; 31 otrok
Gostovanje v 1. razredu; 31 otrok
Z igro do prvih turističnih korakov;82 otrok
Strokovni delavci smo se zavzemali za zdrav način življenja v vrtcu in se v okviru
tega s skupinami veliko gibali na zraku, osvajali nova znanja zunaj, praznovali rojstne
dni po večini s sadjem ter sodelovali v eko projektih.
6. Izobraževanje
5 strokovnih delavk ( Petra Hlebanja, Petra Miklič,Leona Gomboc, Danijela Gregorčič
Kopavnik, Darja Grilc) se je udeležilo študijskih skupin v Bohinjski Bistrici. Danijela
Gregorčič Kopavnik se je udeležila predstavitvenega seminarja za projekt
Pomahajmo v svet. 5 strokovnih delavk (Leona Gomboc, Barbara Jovanović, Petra
Hlebanja, Danijela Gregorčič Kopavnik, Darja Grilc) se je udeležilo srečanja
gorenjskih vrtcev v Bohinjski Bistrici- SKUPNA JE MLADOST.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE + 3 PRAKTIČNI NASTOPI ZA PRISTOP K
MATURI:
Barbara Jovanovič sem bila mentorica Maruši Vrzel, katera je vpisana na Pedagoško
fakulteto v Ljubljani (2. Letnik)- opravila je 4-tedensko obvezno praktično
izobraževanje ter Dijani Čvorović Struna, katera je izvedla 3 praktične nastope za
pristop k maturi na Zavodu za izobraževanje odraslih Radovljica (smer predšolska
vzgoja). Danijela Gregorčič Kopavnik je bila mentorica Rebeki Pezdirnik,katera je
opravljala 4- tedensko obvezno praktično izobraževanje (Pedagoška fakulteta) .Petra
Miklič je bila mentorica Anžetu Lavtižar pri 3- tedenskem obveznem praktičnem
izobraževanju, Darja Grilc pa Lanu Lakota prav tako pri 3- tedenskem obveznem
praktičnem izobraževanju (oba Srednja šola Jesenice- smer predšolska vzgoja).
7. Vrtec poleti
Poletje je čas, ko šolski zvonec utihne, šolska vrata pa se za učence zaprejo.
Seveda je poletje čas počitnic, dopustov in tudi v vrtcu nastopi za večino otrok vsaj
kak mesec premora, ki ga lahko preživijo s svojimi starši, starimi starši, z družino in s
prijatelji. Skupaj gredo na morje, v hribe, izlete in počnejo stvari, za katere med letom
zmanjka časa.
Tako je v poletnih mesecih število otrok v vrtcu manjše, strokovni delavci pa koristijo
letni dopust, zato je združevanje oddelkov normalno. Prisotne otroke se združuje v
starostno mešane skupine v skladu z normativi. Vzgojno in izobraževalno delo
strokovnih delavcev pa je tudi v tem času načrtovano po načelih in ciljih kurikula in je
prilagojeno počitniškim mesecem.
Poletje v vrtcu je lahko prav zabavno
Vzdušje v vrtcu je lahko bolj mirno in sproščeno, oddelki so majhni in tako je več
časa, da se strokovni delavec posveti posameznemu otroku in se z njimi tudi igra ter
crklja. Ker so poleti dnevi topli, se lahko večino dejavnosti izvaja na prostem: igra,
sprostitev, zabava, malica, risanje, packanje z barvami, ustvarjanje ... Vsak topel in
sončen dan se izkoristili, da smo zunaj.
Poletja brez vode si ne znamo predstavljati. Vroče dneve se da tudi v vrtcu popestriti
z igrami z vodo, v vodi, ob vodi. Otroci uživajo, kadar se igrajo z vodo. Nepogrešljiva
je tudi odeja, ki se jo pogrne na travo in potem se lahko igramo, da smo na plaži ali
pikniku. Otroška domišljija ne pozna meja.
Delo poteka malce bolj sproščeno kot med letom. Veliko smo zunaj, izvajamo
sprehode v bližnjo okolico, se igramo na igrišču okoli vrtca ter kopamo v bazenih.
Z otroki se veliko pogovarjamo tudi o škodljivosti močnih sončnih žarkov, o pomenu
uporabe klobučkov, sončnih očal in zaščitnih kremah. Pred močnim soncem se
umaknemo v senco, kjer se lahko spočijemo in ohladimo. Vzdušje v vrtcu poleti je res
lahko zelo prijetno.
Naj vas ne skrbi!
Če ste bili zaskrbljeni, ker je bil vaš malček poleti v vrtcu, ker zaradi takšnega ali
drugačnega razloga niste imeli drugega varstva, vam pravimo – nasmehnite se in naj
vam ne bo hudo. Otroci so uživali v igri, igra je vse, kar zapolnjuje njihovo otroštvo in
kje drugje lahko najdejo tako bogato igro kot ravno v vrtcu. Veliko otroškega smeha
lahko slišite tudi sami – doma, ko se skupaj z otrokom lahko popolnoma posvetite
skupnim vragolijam.
Vodja enote vrtca pri šoli:
Barbara Jovanovič