glasilo_3_2013 - Radioklub Cirkulane

GLASILO RADIOKLUBA CIRKULANE
S59DDR / S59H
LETNIK
2, ŠT. 1/2010,
MAREC
2010
LETNIK
5, AVGUST
/ ŠT.
3/ 2013
POLETNI UTRIP NAŠEGA RADIOKLUBA
Se vidimo! Tako je v prejšnji številki glasila zaključil svoj
uvodni nagovor naš novi predsednik Toni-S57MAK. Njegove besede so očitno padle na plodna tla, saj smo se v minulem poletju v Pohorju velikokrat videvali. Na HamFestu, na
delovnih akcijah, pri ureditvi stolpa, postavljanju anten…
Ker pa v Radioklubu Cirkulane vedno radi poskrbimo za širjenje tehniške kulture med mladimi, smo tudi letos izvedli že
3. počitniško delavnico. Tokrat smo se odločili, da sestavimo
mini robota-hroščka. Vabilu se je odzvalo 13 otrok, zvečine
osnovnošolcev, nekaj pa je bilo tudi mlajših. Osnovni cilj,
združiti prijetno s koristnim, je bil presežen, o čemer morda
še najbolje priča prispevek naših mladih novinark, Ane Petrovič in Veronike Polajžer. Poleg zahval mentorjem, podporni
ekipi in OŠ Cirkulane-Zavrč, dodajam še zahvalo Janiju
Kosu in Veri Maček, ki sta nas ob zaključku počastila z odličnimi kremšnitami. In seveda hvala staršem za zaupanje.
TERMINI S5
MARATONA
7. termin
15.09.2013
09:00-14:00
8. termin
20.10.2013
09:00-14:00
9. termin
17.11.2013
09:00-14:00
10. termin
15.12.2013
09:00-14:00
S pridobitvijo sredstev iz razpisa Leader nameravamo do
konca leta kupiti novo KV in UKV postajo. Obeta se nam
tudi sodelovanje z Radioklubom Varaždin 9A1HDE, predvsem na operaterski ravni in pri samogradnji anten. Sicer pa se z njimi dobimo že v septembru, najprej na Ravni gori, nato pa v Pohorju.
Za zaključek tega uvodnika pa še operaterski klic: prižgite postaje,
javite se na sked, pridružite se EuroBasket ekipi S523EB, saj sreča
spremlja hrabre. Se slišimo!
Boštjan-S58MW
7. september,
Izlet na Ravno goro
15. september,
Peka palačink in
krst stolpa
AVGUST ŠT. 3/2013
STRAN 2
S523EB-EUROBASKET SLOVENIA 2013
Radioklub Cirkulane je pridobil posebni
klicni znak S523EB, ki bo v uporabi v
času evropskega košarkarskega prvenstva EuroBasket Slovenia 2013, torej do
22. 09. 2013. Online Log in informacije
o možnostih osvojitve diplome najdete
na spletni strani:
http://www.qrz.com/db/S523EB.
Vsi, ki bi se želeli pridružiti ekipi Radiokluba Cirkulane S523EB, se obrnite na
Jerneja-S59KM, ki koordinira uporabo
klicnega znaka po posameznih frekvenčnih območjih in vrstah dela, ali pa na email: [email protected]
Pridruži se ekipi S523EB:
 3,5 MHz - CW / SSB / PSK op.
S57MAK-Toni, S52PO-Alojz,
S58MW-Boštjan,...
 7 MHz - CW / PSK, op. S51M-Bruno
 10 MHz / 14 MHz / 18M Hz /
21 MHz / 24 MHz - PSK, op. S52DJDenis, S55ST-Stane
 14 MHz / 21 MHz / 50 MHz - CW /
SSB; op. S59KM-Jernej
 144/145 MHz - FM / SSB / CW; op.
S52SL-Stane, S55UM-Urška,
S51KV-Ivan, S57DBDominik/SOTA...
Jernej-S59KM
RADIOAMATERJI ZDRUŽUJEJO LJUDI NA PODEŽELJU
V Radioklubu Cirkulane S59DDR in
Radioklubu Ptujska Gora S59DPG smo
pripravili skupni projekt »Radioamaterji
zbližujejo ljudi na podeželju« za nakup
radioamaterske opreme. Na razpisu Leader, ki deluje v sklopu ukrepov razvoja
podeželja za območje Haloz, v sklopu
Lokalne akcijske skupine Haloze, smo s
skupnim projektom pridobili sofinanciranje v višini 5.823 €. Celotna vrednost
projekta za Radioklub Cirkulane znaša
5.000 €, pridobljeno sofinanciranje pa je
v višini 3.541 €. Upravni odbor Radio-
kluba Cirkulane je potrdil program Ureditve antenskega sistema na stolpu DDR
-A faza I in nakup opreme KV / UKV.
Vabimo vse, ki želite pomagati pri izboru opreme in se vključiti v izvedbo
omenjenih aktivnosti. Predvsem pa potrebujemo pomoč pri zagotavljanju potrebnih lastnih sredstev za samo izvedbo
nakupa opreme. KV in UKV opremo
predvidevamo kupiti koncem leta 2013.
Jernej-S59KM
STRAN 3
AVGUST ŠT. 3/2013
NOVIČKE UO, NO
 Radioklub Cirkulane je imel na dan
23.8.2013 125 članov. Pridružil se
nam je Marijan Erjavec - še zadnji
izmed ustanovnih članov sekcije ex
YU3DDR Cirkulane iz leta 1968.
 Radioklub Cirkulane S59DDR se je
maja letos pridružil podpori nevladnih organizacij širom Evrope, k predlogu Statuta evropskih fundacij.
 Nekateri člani Radiokluba Cirkulane so se udeležili HamFesta, ki so
ga imeli v Radioklubu Rogaška Slatina S59DRO v juniju.
 Radioklub Cirkulane se je prijavil
na razpis Ameriške ambasade s projektom Radioamaterji ozaveščajo
mlade o »zelenih pobudah«, ki naslavlja vključevanje mladih v aktivnosti civilne družbe, naraščanje
porabe električne energije in s tem
povezano usmerjanje v uporabo
alternativnih virov el.energije.
 UO Radiokluba Cirkulane je zaradi
lažje organizacije aktivnosti sprejel
Usmeritve za vodenje skedov in
Usmeritve za gospodarja prostorov.
 V ponedeljek, 12.8.2013, smo obiskali kolege v Radioklubu Varaždin
9A1HDE. Seznanili smo se z njihovim antenskim sistemom ter se pogovorili o naših potrebah in možnosti
samostojne izgradnje anten. Ob tem
so nam ponudili pomoč pri izgradnji.
 V soboto, 17.8.2013 smo v klubskih
prostorih uredili internet. Glavni
nosilec aktivnosti je bil DaniloS56PDO, v pomoč pa mu je bil ToniS57MAK.
Urška-S55UM
POROČILO QSL MANAGERJA
Letos smo do 27.6. prejeli 18,5cm in
poslali 79cm QSL-k.
datum
prejete [cm] poslane [cm]
24.1.2013
5
6
21.2.2013
3,5
60
16.3.2013
1
1
16.5.2013
27.6.2013
5,5
3,5
11
1
Boštjan-S58MW
FREDI ODSPREDI
V krogu se vrtimo zaradi znanstvenih razlogov. Merimo mu kvadraturo.
Najhitreje rastejo človeku prsti.
Pendrek je policajev joystick.
Slab začetek – dobrodelni konec.
Gate pogosto povzročajo zagate.
STRAN 4
AVGUST ŠT. 3/2013
TRADICIONALNI HAMFEST RADIOKLUBA CIRKULANE
V soboto 1. 6. 2013 smo praznovali
hamfest, kakor v radioamaterskem žargonu poimenujemo srečanje radioamaterjev. Udeležili so se ga številni člani,
prijatelji in podporniki našega delovanja
iz drugih društev, pa tudi častni gostje in
sicer predsednik Zveze radioamaterjev
Slovenije, Bojan Majhenič-S52ME in
podžupan občine Cirkulane Davorin
Tušek. Še posebej smo bili veseli obiska
prijateljev iz sosednje Hrvaške: Josipa
Levatića-9A3AS, ki je predsednik Zajednice tehničke kulture Varaždinske
županije, Zvonka Horvata-9A3TR, ki je
tajnik Radiokluba Varaždin, predsednika Radiokluba Varaždin Tomislava
Jarmića-9A3UZ in člana istega kluba,
Davora Ljubenkova-9A5BWW. Po slovesnosti je potekal sestanek vodstev
domačega in varaždinskega radiokluba,
kjer smo se dogovarjali o nadaljnjem
sodelovanju preko meje.
Na slovesnosti smo podelili diplome 14
tečajnikom, ki so letos opravili radioamaterski izpit. Da pa je bilo vzdušje
praznično in veselo, so poskrbeli Ljudski pevci iz Cirkulan ter naša člana,
Ivan Švajgl-S51KV in Miran VogrinS50VM. Seveda ne smemo pozabiti
omeniti vseh tistih, ki so poskrbeli za to,
da je bil naš hamfest tudi »ham-fejst«,
kot se včasih radi pošalimo. Za hrano in
pijačo so dobro poskrbeli naši člani
Daniel Polajžer-S53DP, Lizika OgrincS58OE in Andreja Škrinjar-S58TL.
Hvala tudi Stanetu Štumbergerju, da
nam je posodil šotor, ki je v muhastem
vremenu prišel še kako prav.
Praznični popoldan smo nadaljevali v
mansardi našega objekta, s projekcijo
fotografij z različnih koncev sveta, ki jo
je pripravil naš član Ivo Marguč-S53IM,
Ivan Švajgl-S51KV pa je pripravil predstavitev zvočnih posnetkov in fotografij
dogajanja med osamosvojitveno vojno.
Radioamaterstvo je res nepoklicno in
ljubiteljsko ukvarjanje s tehniko, vendar
ob takih priložnostih, kot je bil naš hamfest, vedno znova spoznavamo, kako
pomembno je za nas druženje – še posebej v današnjih časih, ko se nenehno srečujemo s črnogledimi novicami in napovedmi. Povezani lahko premikamo gore.
Nada-S57NEL
HALOŽANKA
Hrastovec 25b, 02 761 03 81
AVGUST ŠT. 3/2013
STRAN 5
DELAVNICA »NAREDIMO MINIROBOTA HROŠČKA«
16. 8. 2013, smo vsi, ki smo se odločili
udeležiti letošnje radioamaterske delavnice, pripravili potovalke in šotore, ter
se odpravili v radioamaterski klub v
Pohorju. Ko smo prispeli, smo se med
seboj spoznali z nekaterimi udeleženci
iz drugih občin, postavili šotore in ker
smo bili po dolgotrajnem postavljanju
šotorov in po številnih drugih »naporih«
lačni, so nam kuharji postregli z večerjo. Ker pa nam to ni bilo dovolj, smo
zakurili taborni ogenj in si na njem spekli koruzo. Nekaj časa smo se še družili,
okrog desetih pa so se naši mentorji
odločili, da je čas za spanje.
Naslednje jutro smo se uredili in pozajtrkovali, potem pa smo začeli izdelovati
mini robotka-hroščka. Ta majhen robotek se giblje s pomočjo dveh motorčkov,
vodi se ga s pomočjo svetlobe, poganjajo pa ga baterije. Tisti, ki so se odločili
izdelati hroščka, so se razdelili v štiri
skupine,
pod
vodstvom
TonijaS57MAK, Boštjana-S58MW, Denisa S52DJ, Jerneja-S59KM ter DanilaS56PDO, in začeli z izdelavo. Najprej
so prispajkali vse električne elemente in
dodali senzorje za svetlobo, dva motorčka in nožice iz gume. Drugi smo se
medtem posvetili svojim zadolžitvam.
Ko so končali, nas je že čakalo kosilo.
Za jedačo in pijačo je bilo zelo dobro
poskrbljeno, zato pa so zaslužni Elizabeta in Bruno Ogrinc, Andreja in Teja
Škrinjar, Irena Trančar, Urška Mrgole in
Daniel Polajžer. Po kosilu je sledila preizkušnja hroščkov, na koncu pa še velika
tekma. Tekmovalci so se razdelili v štiri
skupine in po dveh poskusnih vožnjah se
je začelo zares. Najboljši čas je dosegel
Marko Bezjak s časom 4-ih sekund. Sledila je podelitev diplom in zahval ter
skupinsko fotografiranje.
Na delavnici sta nas obiskali tudi gospa
ravnateljica Suzana Petek in pomočnica
ravnateljice Terezija Štumberger. Ob
koncu teh dveh čudovitih dni je predsednik radiokluba Cirkulane Toni Štumberger povedal, da so radioamaterske delavnice postale že prava tradicija, ki jo želijo nadaljevati tudi v prihodnje in da je
zelo zadovoljen s številom udeleženih in
celotno delavnico, ter upa, da so bili tudi
oni zadovoljni. To, da so bili zadovoljni,
pa so nama povedali kar sami. Odgovori
na najina vprašanja so bili zelo različni.
Nekateri izmed najmlajših so se delavnice udeležili prvič, nekateri pa sodelujejo
že od začetka, torej tri leta. Enim je bila
na delavnici najbolj všeč izdelava hroščka, drugim pa druženje. Vsi pa so se strinjali v tem, da je bila delavnica prava
uspešnica in da pridejo spet drugo leto.
Tudi midve sva se zelo zabavali, čeprav
naju delo z elektriko in elektronskimi
elementi ne zanima preveč.
Ana Petrovič in
Veronika Polajžer
AVGUST ŠT. 3/2013
STRAN 6
PODPIS PISMA O SODELOVANJU MED
S59DDR IN 9A1HDE
V petek, 28.06.2013, smo v Varaždinu
podpisali pismo o sodelovanju med
Radioklubom Cirkulane S59DDR in
Radioklubom Varaždin 9A1HDE. To je
pomembno dejanje za oba radiokluba,
ki skupaj vstopata na pot sodelovanja
pri izvajanju skupnih čezmejnih projektov, na področju razvoja civilne zaščite
in razvoja radioamaterstva. Pismo vsebuje tri prioritete sodelovanja za obdobje 2014-2020.
1. Razvoj ARON in ALE omrežja ter
razvoj sistemov in modelov delovanja komunikacijskih omrežij v primeru naravnih in drugih nesreč.
2. Usposabljanje in popularizacija radioamaterske dejavnosti in splošno
zanimanje za radio tehniko, elektroniko in brezžične elektronske komunikacije.
3. Razvoj in sodelovanje na področju
radio-operaterske dejavnosti, razvoj
tekmovalnih lokacij in DX ekspedicij.
Srečanja v Varaždinu so se s strani
Radiokluba Cirkulane udeležili: ToniS57MAK, Urška-S55UM, Ivo-S53IM,
Danči-S53DP, Bruno-S58OB, JernejS59KM in poveljnik civilne zaščite
Občine Cirkulane Zoran-S50DZ. Prostovoljno gasilsko društvo Cirkulane
nam je zagotovilo prevoz z njihovim
vozilom, za kar se jim ob tej priložnosti
tudi zahvaljujemo. S strani Hrvaške so
sodelovali visoki predstavniki Varaždinske županije, Občine Varaždin ter predstavniki Uprave za zašito in reševanje
Hrvaške. Tomislav Jarmić-9A3UZ, predsednik Radiokluba Varaždin, je predstavil možnosti aktivne vključitve v sistem
ECHO European Civil protection, skozi
katerega bomo do spomladi leta 2014
skupaj s partnerji pripravili predlog vaje
civilne zaščite za podporo EU mehanizmov. Vaja bo vezana na poplave ob reki
Dravi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem.
Na osnovi podpisanega pisma smo začeli tudi s skupnim sodelovanjem na področju razvoja anten. Tako smo pričeli s
samogradnjo anten za 14 – 28 MHz, ki
jih bomo postavili na naš novi stolp v
Pohorju.
V sled vsega zgoraj omenjenega smo
pričeli s proučitvijo možnosti za pridobitev statusa izvajalca raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. S
tem bi udeleženci aktivnosti imeli možnost pridobiti status raziskovalca ali status mladega raziskovalca. Vsi, ki vas
zgoraj omenjene aktivnosti morebiti
zanimajo, to sporočite na naš e-mail
[email protected] ali stopite v kontakt s predsednikom TonijemS57MAK ali Jernejem-S59KM.
ZA FOTOGALERIJO KLIKNI NA:
picasaweb.google.com/radioklub.cirkulane
Jernej-S59KM
STRAN 7
AVGUST ŠT. 3/2013
OBNOVA IN POSTAVITEV ANTENSKEGA STOLPA
Končno smo uspeli postaviti »pod streho« tudi naš antenski stolp. Sama zgodovina in pot antenskega stolpa je zelo
zanimiva in dolga. Preden smo stolp
lahko postavili v vsej njegovi veličini in
barvi, je bilo potrebno vložiti kar nekaj
truda. A uspelo nam je uresničiti sanje
in tako sedaj stolp v Radioklubu Cirkulane v Pohorju služi svojemu namenu.
Začnem lahko nekje čisto na začetku. O
samem dogovoru za nabavo stolpa je
bilo že nekaj napisanega, pa vseeno
mislim, da lahko to na kratko osvežimo.
V Pohorje je bil pripeljan iz Majšperka
leta 2009, kjer smo imeli navezo z
Radioamaterji iz Ptujske Gore, podarili
pa so nam ga gasilci iz PGD Majšperk.
Zaradi vseh drugih obveznosti okrog
objekta smo končno postavitev kar
nekaj časa prestavljali. Letos na občnem zboru pa smo si zadali cilj končne
postavitve, ki naj se zgodi do Hamfesta
2013. Temu cilju smo sledili in ga tudi
uresničili.
Pa da ne bom predolg, povzemam:
danes stolp stoji v vsej svoji veličini,
visok je približno 9 m. Da smo lahko
dokončno sestavili stolp, nam je posodil
avtodvigalo Milan Horvat KANTAR d.o.o., Primož Horvat pa nam je
vse to zložil in naravnal. Cev, na katero
bomo zmontirali anteno, je doniral Ivo
Marguč-S53IM, rotor nam je doniral
Alojz Kolednik-S52PO, mehanizem za
Občina Cirkulane
dvig in spust anten pa je izdelal Marjan
Korpar-S54MK. Kar se tiče varjenja, so
nam bili od vsega začetka v zelo veliko
pomoč Stanko Kelc-Miki, Andrej Štumberger in Hugo Slapničar, ki so izdelali
tudi podest z ograjo, da je delo na stolpu
tudi varno in privarili lestev, ki jo je
doniral Ivan Žuran – ZOS d.o.o.
Na stolp smo že pritrdili dipol za delo na
3,5 MHz in 7 MHz, in sedaj smo lahko
po dolgem času spet slišni tudi na teh frekvencah. Poleg tega nam stolp s svojo
višino že koristi, da imamo »končno«
internet, katerega omrežja lastnik je
Milošič Danilo-S56PDO MDE Elektronika. Sedaj nas čaka še montaža anten,
potem pa veselo na delo za postajo. Za
začetek nam bo Alojz-S52PO posodil
beam anteno, da bomo lahko pričeli postaje tudi bolj resno uporabljati.
Za konec bi se zahvalil še nekaterim članom Radiokluba, ki si uspejo odtrgati
svoj prosti čas, da naredimo nekaj za skupno dobro: Stanko Letonja-S52SL, Majda Belšak-S50MB, Lizika-S58OE, Bruno
-S58OB in Renato Ogrinc, AndrejaS58TL in Thea Škrinjar, Danči PolajžerS53DP, Jernej-S59KM in Sonja Golc,
Boštjan-S58MW in Nada-S57NEL Polajžer, Alojz-S54LRC in Antonija-S56AD
Cifer, Ivan Hemetek, Denis JurgecS52DJ, Danilo Milošič-S56PDO, Stane
Nežič-S55ST, Andrej-S58TA, UrškaS55UM.
73 de Toni-S57MAK
DRUŽENJE
OB
PEKI PALAČINK
IN KRST NOVEGA STOLPA
JN76XH
Pohorje 25/a
2282 Cirkulane
nedelja, 15. 09. 2013
od 14.00 dalje na lokaciji Radiokluba
Cirkulane, Pohorje 25a
Vsi, ki boste pekli palačinke, prinesite s seboj:

maso za palačinke,

Radioklub Cirkulane
S59DDR / S59H
pripomočke / pribor
(kohar...) za peko palačink,

namaze za palačinke,
Pohorje 25a, 2282 Cirkulane

dobro voljo... :-)
[email protected]
www.cirkulane.hamradio.si
TRR pri NKBM: 04202-0001374136
Davčna številka: 12501158
Program:

S5 maraton (9.00-14.00)

QSO-ji s posebnim klicnim
znakom S523EB (od 9.00 dalje)

Peka in degustacija palačink (od 14.00 dalje)

Prezentacija letošnjih fotografij (od 14.00 dalje)

Krst novega stolpa (ob 16.00)
Obiskali nas bodo tudi radioamaterji iz Radiokluba Varaždin.
Lačni ne bomo, za kar bodo poskrbeli peki palačink; žejni tudi ne.
Obiskovalce pa vabimo k prostovoljnemu prispevku.
IZLET
NA
RAVNO
GORO
sobota, 07. 09. 2013
Uradne ure:
vsaka 3. sobota v mesecu
SKED:
vsaka sobota na 145,550MHz
18.00-19.00 (pozimi)
20.00-21.00 (poleti)
www.cirkulane
.hamradio.si
Program izleta bomo sporočili naknadno, ker smo še v dogovorih
z Radioklubom Varaždin. Prijave zbiramo na klubski e-mail
[email protected] ali pri predsedniku TonijuS57MAK do četrtka, 5.9.2013.
Vabljeni!
Glasilo je brezplačno. Glasilo je izdal Radioklub Cirkulane,
zanj predsednik kluba Toni Štumberger-S57MAK. Uredniški odbor glasila je v sestavi: Nada Polajžer-S57NEL, Boštjan Polajžer-S58MW, Žan Korenjak-S59PR, Denis JurgecS52DJ, Jernej Golc-S59KM. Urednica glasila je Urška
Mrgole-S55UM. Prispevke za naslednje glasilo pošljite na:
[email protected]
Vsem avtorjem prispevkov se zahvaljujemo. 73 !