Koncert božičnih pesmi

Koncert
božičnih pesmi
Prvi del:
Poslušajte vsi ljudje
priredba: Vrabec Ubald
Ring Christmas Bells
Mykola Leontovich
26. grudna 2007
Drugi del:
v cerkvi Srca Jezusovega
po praznični maši (18.00)
Slava Bogu na višavah
Iz Kramarjeve zbirke
Podati hočem ti srce
Sicherl
Prepeval bo oktet
mladih pevcev
iz Kamnika.
Poglejte čudo se godi
Pevci:
Sopran:
- Barbara Topolovec
- Teja Krt
Alt:
-
Lucija Kumer
Vesna Potokar
Tenor:
- Primož Stele
- Tomaž Krt
Bas:
- Uroš Trobentar
- Aleš Sedušak
Gregor Rihar
Pastirji k Jezusu
Orgle:
Katarina Trček
Iz Črnomlja, neznan skldatelj
Prečudna je nocojšnja noč
Cvek - Sicherl
Staro leto bo minilo,
Pastirci kam hitite
novo zopet nastopilo.
Andrej Vavken
Naj nebeški Vam Vladar
Tretjji del:
vseh dobrot nakloni dar!
Jožef, prileten mož
In tako naj bi ostalo,
priredba: Vrabec Ubald
Sveta noč
Franc Gruber
dokler se ne bo
končalo.