Z Marijo za volanom SEPTEMBER ŠTEV. 19

ŠTEV. 19
SEPTEMBER
Z Marijo za volanom
Današnji način življenja, pravijo nekateri, nas
namesto da bi dajal prednost stvarem, ki so v
življenju zares pomembne, vodi k temu, da se večji
del časa ukvarjamo s podrobnostmi. Tako naše
dneve ob službenih in družinskih skrbeh zapolnijo
vprašanja, kaj bomo oblekli, koliko kilogramov bomo
morali shujšati (in česa zato ne bomo smeli jesti),
kateri tip avtomobila bomo vozili ...Tem in drugim
vprašanjem ne moremo kar vnaprej odreči
določenega pomena, saj ta drobna vprašanja vendar
sestavljajo življenje. Vendar pa lahko tvegamo, da se
v mnogih skrbeh popolnoma raztresemo in izgubimo
izpred oči bistveno. Tisto, kar nas v globini najbolj zaznamuje, so
nedvomno odnosi in ti zahtevajo našo prvo pozornost. Pa ne le
medčloveški odnosi, marveč tudi odnos, ki spremeni življenje –
odnos z Bogom: ob njem odkrivamo smisel in cilj vsega, ob njem
se čutimo brezpogojno sprejete, vemo, da nismo sami in da lahko
računamo na njegovo pomoč. Od tega odnosa ni odvisna le
sedanjost, marveč tudi vsa prihodnost, in sicer tista, ki bo trajala
vso večnost. Pravzaprav imamo en sam način, kako gojiti odnos z
Bogom. »Kdor misli, da obstaja kakšna druga pot k Bogu kot
molitev, se moti,« pravi Terezija Avilska. Molitev zaobjema vrsto
različnih oblik, za vse pa je značilno to, da se v svoji notranjosti
obrnemo stran od sebe, k svojemu Stvarniku in Odrešeniku, mu
spregovorimo, ga poslušamo, smo preprosto z Njim. Kakor s
prijateljem. In kakor prijateljski odnos ne nastane čez noč, tudi za
molitev velja, da zahteva vztrajnost, čas in učenje. Oktober je
mesec, ki nam daje posebno priložnost za to, da vstopamo v šolo
molitve. Ne sami, marveč z Jezusovo Materjo. Rožni venec je
molitev, pri kateri se kakor otrok mamine dlani oprimemo
Marijinega vodstva v globino odnosa z Jezusom. Ko skozi prste
drsijo jagode na moleku, se skupaj z Božjo Materjo oziramo v
Jezusov ljubeči pogled; spominjamo se vseh pomembnejših
dogodkov njegovega zemeljskega življenja, besed, dejanj.
Izgovarjanje zdravamarije je več kot le mantra, saj vsebuje Božjo
besedo, ta pa nas preoblikuje v svoji moči. »Ponavljajoče
izgovarjanje besed pri ustni molitvi deluje kot nevidno zabijanje
‘klina’ božje besede na istem mestu na nevidnem oklepu vsega
posvetnega, ki nas obdaja in odtujuje nam samim, naši notranjosti
in zato tudi drug drugemu in Bogu,« je zapisal škof Marjan
Turnšek. Molitev rožnega venca je primerna tako za tistega, ki šele
začenja šolo molitve, kakor za velikega kontemplativca, ki se po
letih izkušnje prek zrenja Kristusovih skrivnosti tesno združuje z
Gospodom, za otroka ali ostarelega, ki nima več moči, da bi molil
sam, pač pa se s premikanjem ustnic
pridruži molitvi drugih. Rožni venec je
mogoče moliti takrat, ko smo zbrani in
Izgovarjanje
ves čas posvetimo samo tej molitvi,
zdravamarije je
zaradi svoje preprostosti pa ga je
več kot le mantra,
mogoče moliti tudi ob drugih priložnostih
saj vsebuje božjo
– med vožnjo z avtom ali avtobusom,
besedo, ta pa nas
med sprehodom po ulici, pomivanjem
preoblikuje v
posode ... – ko se z desetko ali dvema
svoji moči.
skupaj z Marijo spomnimo Jezusa in se
mu zaupamo. Posamezne zdravamarije
se nam ponujajo tudi kot lepa možnost,
da ob vsaki Marijini priprošnji izročimo tiste sorodnike, prijatelje,
domače, posameznike v stiski ... ki jih še posebej nosimo v srcu.
»Dan brez molitve je kakor sonce, ki ne vzide,« je dejala
francoska mistikinja Marthe Robin. V globini odnosa z Bogom je
namreč še kako vedela, kako zelo molitev vpliva na našo sedanjost
in prihodnost.
Vaš župnik Jože
2
DATUM
Ponedeljek,
23. 9. 2013
Torek
24. 9. 2013
Sreda,
25. 9. 2013
Četrtek,
26. 9. 2013
Petek,
27. 9. 2013
Sobota,
28. 9. 2013
GODOVI
Pij iz
Pietrelcine
Bl. Anton
Martin Slomšek
Sergij
Radoneški
NAMEN
V priprošnjo sv. Jožefu
+ Franci Remškar
19.00 ++ družina Grom
(BR) + Pleško Ana
19.00 V čast sv. Duhu za
(BR) birmance
Kozma in
Damijan, muč.
19.00 v čast sv. Duhu v zahvalo
(BR)
Vincencij
Pavelski,
ustanovitelj
lazaristov
19.00 + Žniderič Anton, 30. dan
(BR) + Vrhovec Marija 10. obl.
++ starši in bratje Zor
Venčeslav,
muč.
slovesnost sv.
birme
Nedelja,
29. 9. 2013
URA
19.00
(BR)
26. nedelja med
letom
10.00 za birmance
(BR) v čast. Sv. Duhu
+ oče Franc Barlič. Obl.
++ Barlič Frančiška, Franc
+ Marija Pleško Kopač,
obl.
7.00 + Frančiška Fišter
(BR) ++ Rudi Lomovec, Vera
Lomovec, obl.
8.00 ++ starši, brata, sestre
(LG) Kodelja
9.15 + Drago Zorc
(VG) ++ Frančiška, Vincenc
Jesenovec
10.30 ++ starši Prodan, Sirk
(BR) za farane in dobrotnike
++ Ivanka, Alojz Seliškar
19.00
(BR)
3
DATUM
Ponedeljek,
30. 9. 2013
Torek,
1. 10. 2013
Sreda,
2 .10. 2013
Četrtek,
3. 10. 2013
Petek,
4. 10. 2013
Sobota
5. 10. 2013
Nedelja,
6. 10. 2013
GODOVI
Hieronim,
duh. c. uč.
URA
19.00
(LG)
NAMEN
za milost spreobrnjenja
Terezija
Deteta
Jezusa
angeli varuhi
19.00
(BR)
+ Marijan Seliškar, obl.
+ Ivan Slana
18.30
(VG)
Frančišek
Borgia, duh.
prvi četrtek
Frančišek
Asiški,
prvi petek
8.00
(BR)
++ Marko Jakomin in
++ družina Jakomin
++ Brolih Ivan, sin Franci
za nove duhovne poklice
Marija
Favstina, red.
prva sobota
27. nedelja
med letom
Rožnovesnka
nedelja
Žegnanje na
Brezovici
Krstna
nedelja
19.00
(BR
v čast sv. Duhu
v čast sv. Trojici (F)
19.00
(BR)
++ Tomšič – Žakelj
++ Novak Janez, Frančiška
7.00
(BR)
8.00
(LG)
9.15
(VG)
+ Mili Gerbec
10.30
(BR)
4
+ Frančišek Stanovnik
za farane in dobrotnike
+ Ludvik Modic
++ Frančiška, Vincenc
Jesenovec
+ Marinka Pezdir
++ Čamernik Drago,
Vincencij Gregorc
Božja beseda od 23. 9. do 6.10. 2013
23.9.2013
Ezr 1,1-6; Ps 126,1-2.2-3.4-5.6; Lk 8,16-18
24.9.2013
Sir 44,1-7.13-15; Ps 39,7-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Jn
15,1-8
25.9.2013
Ezr 9,5-9; Tob 13,2.3-4.6cd.7-8.6fg; Lk 9,1-6
26.9.2013
Ag 1,1-8; Ps 149,1-2.3-4.5-6.9; Lk 9,7-9
27.9.2013
Ag 1,15-2.9; Ps 43,1.2.3.4; Lk 9,18-22
28.9.2013
Zah 2,5-9.14-15; Jer 31,10.11-12.13; Lk 9,43-45
29.9.2013
Am 6,1.4-7; Ps 146,7.8-9a.9b-10; 1 Tim 6,1116; Lk 16,19-31
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo
dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.«
(Lk 16,31)
30.9.2013
Zah 8,1-8; Ps 102,16-18.19-21.29.22-23; Lk 9,46-50
1.10.2013
Zah 8,20-23; Ps 87,1-3.4-5.6-7; Lk 9,51-56
2.10.2013
Neh 2,1-8; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Lk 9,57-62
3.10.2013
Neh 8,1-4.5-6.7-12; Ps 19,8.9.10.11; Lk 10,1-12
4.10.2013
prvi petek
5.10.2013
prva
sobota
6.10.2013
Bar 1,15-22; Ps 79,1-2.3-5.8.9; Lk 10,13-16
Bar 4,5-12.27-29; Ps 69,33-35.36-37; Lk 10,17-24
Hab 1,2-3;2,2-4; Ps 95,1-2.6-7.8-9; 2 Tim 1,68.13-14; Lk 17,5-10
»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'«
(Lk 17,5)
5
Pomen nekaterih delov svete maše
Prošnje za vse potrebe
Prošnje za različne potrebe
so prošnje vernikov, ki bi jih
izrekli sami, če bi vsak
povedal svojo in jo želel v
tistem trenutku izročiti Bogu.
Ker bi bil marsikdo v zadregi,
ali pa bi jih izrekli vedno isti
ljudje, je Cerkev poskrbela, da
imamo prošnje pripravljene že vnaprej, da jih v imenu vseh
navzočih moli eden ali več bralcev. Tem prošnjam lahko vernik
doda tudi svoje prošnje, v tišini sam pri sebi ali naglas v skupini ali
občestvu, kadar je to primerno.
Po smernicah Cerkve so najprej prošnje za čim širši krog ljudi;
bodisi za vse ljudi na svetu, za celotno Cerkev, ali vse vernike.
Sledi prošnja za voditelje, ki imajo večjo odgovornost: za papeža,
škofe, duhovnike, državne voditelje, torej za ljudi, ki imajo velike
dolžnosti. Temu sledijo prošnje za domačo škofijo ali za našo
državo in potrebe ljudi v njej. Zatem pridejo na vrsto prošnje za
domačo župnijo: za potrebe vseh, ki so zbrani pri sveti maši, za
vsakršne potrebe naše ožje skupnosti. Na koncu je lahko prošnja
za pokojne ali samo za enega pokojnega.
Tem javno izrečenim prošnjam lahko vsak v srcu doda še svoje
prošnje za potrebe in stiske, ki bi jih posebej rad izrekel Bogu: za
svojo družino, zase, za prijatelje in podobno.
(Povzeto po knjigi Sveta mašna daritev: Pomen nekaterih delov svete maše,
Župnija Ljubljana Koseze, 2013)
6
Pobožnost prvih petkov – Jezusove obljube Marjeti Mariji Alakok
7. obljuba - Mlačni bodo postali goreči.
Mlačnost nima velike cene. Mlačna jed ni
okusna, pa če bi jo pripravil najboljši kuhar.
Možno pa jo je rešiti pred kritiko sladokusnih
gostov: treba jo je ogreti.
»Kdor ne gori, ne vžiga,« je poudarjal bl.
Slomšek. Zanj ne bi mogli reči, da je bil mlačen.
Goreče je rotil sodobnike, naj ne nasedajo
sapam brezbožnih revolucij.
Mlačen vernik je kot megla brez vetra; vleče
se pri tleh. Zdolgočasen je in vsebina vere ga niti ne zanima;
najmanj pa je pripravljen, da bi dejavno živel po njej.
Mlačnežem Jezus obljublja gorečnost. Pod pogojem, da se
malce zganejo in prislonijo uho na Njegovo Srce.
Mogoče že imamo to izkušnjo, da se je gladina naše vere
znižala, da smo v duhovnem pomenu postli mlačni. Potrebno je
bilo ukrepati. Utrditi voljo za molitev in druge oblike verskega
življenja. Pobožnost prvih petkov, tesna povezanost z Jezusovim
Srcem je zanesljivo tista nebeška energija, ki dvigne našo
duhovnost na višjo raven. Obhajanje prvih petkov teži po Jezusovi
želji prav k temu, da bi se dvignili nad golo povprečnost in bi postali
bolj goreči verniki. Bolj zvesti, posledično pa bolj veseli in srečni.
Spoved, obhajilo, sveta maša, molitev … so sredstva, ki
razplamtijo duhovno življenje, utrdijo vero in poglobijo ljubezen do
Boga. Iz stanja greha vodijo v stanje svetosti in so pot iz mlačnosti
k vedno večji gorečnosti.
Božje razodetje pravi: »Ker nisi ne vroč ne mrzel, ampak
mlačen, te bom izpljunil.« To nas lahko pretrese in tudi strezni v
naši duhovni in verski malomarnosti. Biti izplunjen! To je toliko kot
biti zavržen. Kaj vse smo že sami izpljunili? Razne grenkobe,
zagnito sluznico, če ne v besnem gnevu tudi kakega človeka? Če
smo to storili …! In če nismo iz sebe izpljunili greha …!
Naše krščanstvo se rado zadržuje na robu, na plitvini, zgolj ob
tradiciji, v pozunanjenosti, površni formalnosti - to je mlačno
krščanstvo.
7
Jezus nas po Marjeti Mariji Alakok, v našem času pa po sv.
Favstini Kwalski, spodbuja, naj se s pobožnostjo prvih petkov
trudimo za duhovno poglobitev. Za polet iz mlačnosti v gorečnost.
Priložnosti za to ne manjka. Molitev, dobra dela, delavniška
sveta maša so varen korak na poti, ki pelje navzgor. Čaščenje
Jezusovega Srca nas zagotovo dvigne iz plitvin.
Mlačni bodo postali goreči. Goreči pa gorijo in ogrevajo.
(Povzeto po knjigi Dar Jezusovega srca, Župnišče Nove Fužine, Ljubljana)
_______________________________________________________________
Naša srca pripravljamo na posvetitev Marijinemu
brezmadežnemu in Jezusovemu presvetemu Srcu
(zbral Severin Maffi)
Kaj pomeni beseda »posvetitev«? Beseda
»posvetitev« ima različne pomene. Škof bogoslovce
posveti v diakone, diakone pa v duhovnike; duhovnik
pri mašni daritvi posveti kruh in vino v Kristusovo telo
in kri. Škof posveti novo cerkev in oltar ter zvonove,
na veliki četrtek pa posveti sveto krizmo, ki se
uporablja pri svetem krstu in sveti birmi. Osebe in
stvar so po posvetitvi izvzete iz profane rabe in
določene za posebno službo Bogu.
Beseda »posvetitev« ima še drug pomen, ki ga v vsakdanjem
življenju pogosto uporabljamo. Rečemo, da se je mati popolnoma
posvetila svoji družini. To pomeni, da mati ves svoj čas in svoje
moči žrtvuje za svojega moža in otroke. Potem pa tudi to, da se
odpoveduje drugim dejavnostim, ki bi jo pri tem ovirale. Ista velja
npr. za znanstvenika, ki se popolnoma posveti znanosti, duhovnik
svojim vernikom. Čim bolj je cilj, kateremu se posvetimo, vzvišen,
tem pomembnejša je tudi posvetitev temu cilju. Cilj posvetitve
Jezusovemu in Marijinemu Srcu je silno vzvišen, zato je tudi
posvetitev tema najsvetejšima Srcema nekaj najlepšega in
najplemenitejšega. Zdaj uvajajo namesto posvetitve izraz izročitev.
Posvetitev izraža bolj Božji vidik, izročitev pa bolj človeški vidik.
8
Posvečuje predvsem Bog, izroča pa se človek. Združenje
posvečenih je ohranilo oba vidika.
Kdaj gre za osebno posvetitev?
Imamo različne oblike
posvetitve: osebno posamezno posvetitev, ki jo opravi vsak sam
zase; osebno občestveno, ki jo opravi vsak osebno, a skupaj z
občestvom, h kateremu pripada (družina, redovna skupnost,
krščansko duhovno gibanje, župnija itd); posvetitev po
predstojniku (npr. župnik, škof, papež). Papež Leon XIII. je leta
1899 ves svet posvetil Srcu Jezusovemu, papež Pij XII. pa leta
1942 prav tako ves svet Marijinemu Srcu. Škof lahko tako posveti
svojo škofijo, župnik župnijo, družinski oče ali mati svojo družino.
Takšna posvetitev ima svoj pomen, saj jo predstojnik izvrši kot
zastopnik skupnosti. Čim bolj so posamezniki v edinosti s
predstojnikom in z njim sodelujejo, tem popolnejša je. Vendar pri
tej posvetitvi običajno manjka volja vsakega posameznika, njegova
osebna odločitev in izročitev.
Jezus je sv. Marjeti Alacoque obljubil: »Bogato bom blagoslovil
kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo
mojega presvetega Srca in ga bodo ljubili in častili ter se mu izročili
v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine
in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem
obračale name.«
Nekdanja posvetitev slovenskih družin JMS Papež Benedikt
XV. je leta 1915 povabil vse družine po svetu, naj se slovesno
izročijo Srcu Jezusovemu in si ga izberejo za svojega Kralja.
Leta 1925 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko osrednje
tajništvo posvečenja družin, s podružnicama v Gorici in v
Lemontu v Ameriki. Izdajalo je tiskovine za posvetitev in je zbiralo
podatke o posvečenih družinah. V Glasniku presvetega Srca
Jezusovega je objavljalo poročila o širjenju posvetitve. V maju
1925 je bilo tisoč posvečenih družin, v juliju istega leta dva tisoč, v
novembru že pet tisoč.
Po zgledu drugih narodov je osrednje tajništvo vpisovalo vse
posvečene družine v Zlato knjigo, ki je bila umetniško delo
profesorja Jožefa Plečnika. Pred 2. svetovno vojno so v Paray-leMonial (izg. Paréj-l'-Monial) oddali tri Zlate knjige z vpisanimi
posvečenimi družinami Srcu Jezusovemu.
9
Do cvetne nedelje 1926 je bilo vpisanih že 11.365 posvečenih
družin z okrog sto tisoč člani. Po velikonočnih praznikih je
mariborski škof dr. Andrej Karlin, skupaj s slovenskimi romarji,
prvo slovensko Zlato knjigo odnesel v Paray-le-Monial in jo 17.
aprila slovesno izročil v svetišču Srca Jezusovega. Posvetitve so
se po družinah še naprej hitro širile, zajele pa so tudi večje
skupnosti: vasi, župnije, redovne skupnosti, šole, zavode, cerkvene
družbe, katoliška društva, organizacije itd. V dveh letih se je zopet
nabralo 10.350 novih posvečenih družin, ki so bile vpisane v drugo
slovensko Zlato knjigo. Dne 18. aprila 1928 jo je skupaj s
slovenskimi romarji v svetišču Srca Jezusovega v Paray-le-Monialu
slovesno izročil urednik Glasnika presvetega Srca Jezusovega p.
Janez Zore. Do konca leta 1933 se je nabralo 4.132 novih družin.
Tretjo Zlato knjigo je v Paray-le-Monialu 18. julija 1934 izročil
ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman v spremstvu desetih
duhovnikov in skupine slovenskih romarjev. Skupno je bilo do tedaj
posvečenih 25.847 slovenskih družin, med katerimi so tudi različne
večje skupine. Približno petina slovenskega naroda se je na ta
način posvetila Srcu Jezusovemu. Ti so dobro prestali hudo
preizkušnjo revolucije in povojnega preganjanja ter so ohranili
vero. Četrto zlato knjigo je 16. julija 2009 v Parayu izročil
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Alojz Uran z okrog 10.000
posvečenimi, z vpisanimi 321 župnijami.
Slovenski narod se je slovesno posvetil Srcu Jezusovemu na 5.
katoliškem shodu 26. avgusta 1923 v Ljubljani pod vodstvom
škofa dr. Antona Bonaventura Jegliča, mariborska škofija pa še
posebej na evharističnem kongresu 8. septembra 1934 v Mariboru.
Med drugo svetovno vojno so se naše družine posvečale
Marijinemu brezmadežnemu Srcu, o čemer priča knjižica
Posvetitev družin brezmadežnemu Srcu Marijinemu. Papež Pij XII.
je aprila 1943 prosil vse škofe po svetu, naj posebno častijo
Marijino Srce in mu posvetijo svoje škofije. Ljubljanski škof dr.
Gregorij Rožman je po temeljiti pripravi posvetil Marijinemu
brezmadežnemu Srcu svojo škofijo 30. maja 1943.
V sedanjem prizadevanju za posvetitev, ki se je začelo leta 1998,
so v ospredju posamezniki in družine, ki si želijo temeljite prenove
in poglobitve.
10
Zapisnik 1. redne seje Župnijskega pastoralnega sveta in
Gospodarskega sveta 2013/14, ki je bila v ponedeljek, 9.9.2013
Pomembnejše točke in sklepi:


Farni koledar bomo preuredili iz Marijanskega koledarja. Podatke
in slike bosta zbrali ga. Jožica Perne in ga. Marija Premrl, uredila
ga bo ga. Andreja Aljančič, tiskal pa se bo v Selezijanski tiskarni.
V koledarju bodo slike naših cerkva in vpisani vnaprej znani
dogodki v naši fari.
Predlog za poživitev molitve: g. župnik predlaga, da bi bilo na
prve petke po končani Sv. maši do 23. ure izpostavljeno
Najsvetejše. Vsak prvi petek bi ena od aktivnih skupin v župniji
pripravila in vodila molitev. Podan je predlog:
Mesec
Oktober 2013
November 2013
Skupina
Člani ŽPS in GS
Pevski zbor (in ostale pevske
skupine)
Zakonska skupina Brezovica
Zakonska skupina Vnanje Gorice
Podružnica Dragomer
Podružnica Log
Skavti
Mladina in otroci
Podružnica Vnanje Gorice
Skupina Prenova v Duhu
Karitas
Neokatehumenska skupnost
December 2013
Januar 2014
Februar 2014
Marec 2014
April 2014
Maj 2014
Junij 2014
Julij 2014
Avgust 2014
September 2014



Sv. mašo je treba doživeti! Predlaga se, da se za boljše
razumevanje posameznih delov Sv. maše pripravijo power point
predstavitve, pa tudi za ostalo (npr. razumevanje znamenj ... )
V času Devetdnevnic se zgodi, da pride do zmede, kje in kdaj je
Sv. maša. Predlaga se, da je v času devetnevnice Sv.maša samo na
enem mestu (predvidoma v farni cerkvi).
Šmarnice za otroke bodo vedno v Vnanjih goricah.
11








Novo veroučno leto:
V nedeljo 8.9. je bila prva maša namenjena otrokom in družinam.
Odziv je bil zelo pozitiven. Tokrat so pri maši sodelovali
animatorji. Pri naslednjih mašah bodo sodelovali tudi otroci in
starši. Maša za otroke in družine bo vsako tretjo nedeljo v
mesecu.
Ena od novosti pri verouku je da je letos veliko novih katehetov.
Pojavlja se problem zelo majhnih veroučnih skupin v posameznih
razredih, zato bi bilo potrebno razmišljati o predlogu, da se verouk
izvaja samo na enem mestu. S tem bi občutno zmanjšali stroške
(opremljenost učilnic, ogrevanje, ...) in izboljšali kvaliteto
verouka, dosegli pa bi tudi enakost za vse skupine. Težko je
organizirati skupine, saj je večina staršev, kljub temu, da so bile
prijavnice priložene oznanilom že 15.6. 2013, prijavljalo otroke
šele ko se je že začel verouk. Člani ŽPS predlagamo, da za
letošnje šolsko leto ostane kot je. Za prihodnje leto se predlaga,
da se ves verouk izvaja na eni lokaciji (Brezovica), vsak razred
(9 razredov) v dveh različnih terminih. Na Brezovici v
Marijinem domu so namreč na razpolago 4 učilnice, ki bi jih za ta
namen še dodatno uredili.
Sestanki za starše birmancev bodo vsak četrti torek v mesecu.
Na vsake 2-3 mesece pa bodo srečanja (kateheze) za birmance in
njihove starše. Srečanja bodo predvidoma v soboto dopoldne in
bodo sestavljena iz pričevanje ter skupinskega dela (delavnice).
Podobna srečanja bodo tudi za starše prvoobhajancev – vsak
tretji torek v mesecu. Prvo Sv. obhajilo bo 1. nedeljo v juniju.
Letos prvič bo zasedal tudi Svet staršev. Srečanja bodo po potrebi
(predvidoma nekajkrat letno).
Predlog g. Župnika: predlaga se »družinski verouk«, kjer bi bili
pri običajnem verouku prisotni tudi starši (vsaj eden od staršev).
Ko bo v zadnjem delu cerkve izvedena predvidena steklena
zasteklitev, bi poizkusili z ločenim delom pridige: otroci bi med
pridigo odšli v zadnji del cerkve, kjer bi jim animatorji na njim
primeren način, razložili Božjo besedo. V tem času bi duhovnik
normalno pridigal, po koncu pridige pa bi dal animatorjem znak,
da se z otroki vrnejo.
Učbeniki za verouk: Cenik učbenikov in liturgičnih zvezkov je
potrdil ŽPS. Predlaga se, da se ustanovi »Učbeniški sklad«.
12










V začetku novega veroučnega leta je bila izdana posebna brošura,
kjer so lahko starši in otroci našli vse potrebne podatke v zvezi z
veroukom, urnikom ter dejavnostmi, ki se bodo organizirale v
župniji in so namenjene otrokom. V oktobru je predvidena izdaja
podobne brošure, kjer pa bodo navedene in opisane vse dejavnosti
v župniji.
Srečanja članov ŽPS in GS ostanejo tako kot v prejšnji sezoni –
vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 20h.
Mesec rožnega venca: otroci pri verouku dobijo list, na katerem
bodo lahko barvali jagode, koliko rožnih vencev so zmolili v
mesecu oktobru. Pri Sv. mašah bi se vsak teden premišljevalo o
enem delu rožnega venca in njegovih skrivnostih.
Žegnanja na podružnicah Dragomer in Log so se zelo dobro
obnesla. Obisk je bil zelo lep. Od sedaj naprej bo vedno povsod
tako: Sv. maša bo ob 10:30 na kraju, kjer je žegnanje, sodeluje
cela župnija.
V Vnanjih goricah je potrebno rešiti problem z vlago.
Srečanje zakonskih jubilantov (5, 10, 15, 20, ...) bo zadnjo soboto
v oktorbru (26.10.). Potrebno jih je povabiti in prositi, da se
prijavijo.
Farno žegnanje bo 6.10. na Brezovici. Ponovno pričakujemo
trobilni kvartet iz Logatca.
5.10. bo dekanijsko romanje (podatki navedeni v oznanilih)
Izvedeno je bilo ozvočenje na vseh podružničnih cerkvah.
Logotip župnije: med predlaganimi predlogi se skoraj soglasno
odločimo za predlog, kjer so na zeleni podlagi štirje križi različnih
velikosti, ki se držijo skupaj.
POROČILO g. ANDREJA
PROJEKTA »Orgle«:
KUNEJA
O
NAPREDOVANJU
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za poseg. Končan je
konstrukcijski del, zalita je plošča, opravljena so groba elektro dela.
Pridobili smo ponudbo za beljenje in knauf. Iščemo strokovnjaka za terac.
Strokovnjak za kamen je že skoraj izbran. Izvesti je potrebno kar
zahtevna dela – predvsem je potrebno prestaviti in fiksirati obstoječe
13
kropilnike, saj bo na mestu, kjer trenutno stojita, stala potem steklena
stena.
Za steklena dela še ne iščemo ponudb. Iz zadnjega dela se prestavita dve
vrsti klopi spredaj. Urediti leseni del, inštalacije ... Prejeli smo ponudbo
za mizarska dela; izvajalec bo Gregor Urbančič. Po natančnem pregledu
strokovnjaka je bilo ugotovljeno, da les v župnišču ni primeren za
obdelavo. G. Župnik bo poskusi najti »donatorja«. Mizar mora sporočiti
koliko lesa rabimo, da ga lahko naročimo. Najprej se bodo zaključile
spovednice in del pod korom, da se lahko spodaj odstrani polivinil in
začnejo spovednice delovat. Za tem bosta na koru nadaljevala delo mizar
in pleskar. Denar: za večino dela, ki ga je potrebno še opraviti imamo
ponudbe, vendar bomo z delom nadaljevali, ko bomo imeli denar,
oziroma bomo naredili točno toliko, kolikor imamo denarja v tistem času.
Trenutno smo porabili vse zaloge. Potrebno bo skleniti aneks z g.
Močnikom – prestavitev roka izvedbe. Urediti bo treba še zakristijo, da bo
čista, uporabna, prehodna. Pohišvo bo enotno (kot v spovednicah).
G.župnik nam predstavi predlog arhitekta za ureditev zakristije.
Obvestila
Še se lahko prijavite za dekanijsko romanje 5. oktobra.
V soboto 28. 9. je ob 10. uri slovesnost svete birme, birmance, starše,
botre priporočam v molitev.
V času devetdnevnice so svete maše samo v župnijski cerkvi.
V soboto 5. oktobra bo ob 10. 15. priprava na krst in v nedeljo 6. 10. krsti.
V nedeljo 6. oktobra bo žegnanje na Bezovici, vse podružnice so se
izkazale tudi z dobrotami za okrepčilo, prepričan sem, da se boste tudi
farani župnijske cerkve in nam boste pripravili nekaj sladkega za agape
po slovesni sveti maši.
Ne pozabimo na prvi petek 4. 10. In na prvo soboto 5. 10.
Čiščenje žup. Cerkve: 5. oktober: Brežna pot, Tržaška od Brežne poti do
Gornje poti.
14
V župniji organiziramo seminar za poglobitev vere z naslovom
EN KORAK NAPROTI
V sedmih zaporednih srečanjih želimo pomagati vsakemu udeležencu
vzpostaviti pristnejši odnos z Jezusom - srečanje z Bogom, ki res živi:
Bog, ki sliši (posluša ), ki deluje, ki ljubi … To ne bodo zgolj
predavanja, temveč predvsem pričevanja ljudi, ki imajo izkušnjo Božjega
posega v njihovo življenje in doživljajo tolikšno bližino z Jezusom, da je
postal njihov prijatelj v polnem pomenu besede.
Seminar bo potekal ob nedeljah od 19h do 21h v prostorih Marijinega
doma.
TEME:
22.9.2013 Božja ljubezen – zakonca Katarina in Klemen
Lajevec
29.9.2013 Odrešenje – Jože Gregorič in Mija Kamin
6.10.2013 Novo življenje – Boštjan Hari
13.10.2013 Sprejetje Božjega daru – Jože Gregorič in Monika
Cvirn
20.10.2013 Molitev za sprejetje Svetega Duha – Marija in
Silvester Bukovec
27.10.2013 Rast – Boštjan Hari in Matej Pobežin
3.11.2013 Preobrazba v Kristusa – Marija in Silvester
Bukovec
Radovednost je pot do (spo)znanja.
Pridružite Skupaj bomo napredovali v tesnejši stik z Gospodom,da bi
tako zares doživeli odrešenje.Pridružite se temu koraku!
15