4. navadna nedelja

Slivniški župnijski list
Leto 12, številka 6
3. februar 2013
4. NAVADNA NEDELJA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA
Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na vrh
hriba, na katerem je bilo sezidano njih mesto,
da bi ga pahnili v prepad. On pa šel sredi
med njimi in je hodil dalje. (Lk 21,29-30)
VERA, KI JE VEČ KOT
OBIČAJ.
Nazarečani so obhajali praznike,
brali sveto pismo, toda njihova
vernost je bila v pripadnosti nekim
običajem, ne pa posluh za božje
sporočilo. Zato Jezusa kot človeka
sokrajana sprejemajo, kot božjega
poslanca in Boga pa ga zavračajo
celo z nasiljem.
Podobnost najdemo v našem
družbenem okolju: verniki so lahko
tu, ''njihovega Jezusa'' lahko
spoštujemo kot izrednega človeka,
toda vsako govorjenje o Bogu je ob.
.
.
.
.
sojeno na posmehovanje, poniževanje in izključevanje iz javnega
življenja ter vsaj medijsko nasilje.
V takem okolju je težko biti
osebno veren. Zato pa je posebna
naloga družinskih skupnosti, da
gojijo in vzgojijo otroke ne le v
postavljanju jaslic, oskrbi velikonočne šunke in križca v avtu, ampak
v osebnem odnosu do Jezusa Boga.
Otroci potrebujejo družinsko
okolje, kjer jim praznik ne bo cilj,
ampak zunanji izraz osebnega
prijateljstva z Bogom.
Jezusa so na silo spravili iz
sinagoge, toda s tem niso
ustavili njegovega oznanjevanja, ampak nehote so
oznanjevanje postavili v svet.
To Bog pričakuje od nas,
kristjanov.
župnik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
3. februar 2013
4. NAVADNA NEDELJA
VSI ANIMATORJI imajo sestanek v
četrtek, 7. feb. ob 18. uri.
SONČNI ŽARKI imajo
vajo v petek, 8.
februarja. ob 18h.
ŠOLSKA MAŠA Prihodnjo nedeljo
otroci sodelujejo pri sv maši. Tokrat
oblikuje sv. mašo 4. razred.
LJUBEZEN NE MINE ! Te besede,
sv. pisma nekateri živijo že 5 let,
drugi več kot 50
let. Vsi, ki letos
obhajate 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40,
45, 50 ali več let
poroke, vabljeni
na srečanje v
nedeljo, 17. feb. ob 15. uri. Prvi del
programa bo v cerkvi, drugi pa v
Maranati. Z nami bo p. dr. STANKO
GERJOLJ.
Tisti, ki ste prejeli
zakrament zakona v drugi župniji, to
sporočite župniku.
Ampak duhovni vikend je več kot
to. Je dogodek, na katerem spoznaš
nove prijatelje, pomagaš (in malo
ponagajaš) gospodu župniku ali
animatorju, si ogledaš cerkev kraja,
kjer bivaš, ali katero drugo
znamenitost. Naučiš se novih
molitev, pesmi in se predvsem tudi
zabavaš.
Vse to je bilo na našem vikendu
ministrantov in Sončnih žarkov na
Homcu. Ob filmu Marcelino, kruh
in vino smo spoznavali, kako nam je
Jezus blizu. Nekoliko smo se tudi
pogovorili o naši službi pred
Jezusom, predvsem pa smo gradili
prijateljske vezi. Obisk Slovenj
Gradca nam je odprl tudi pogled v
lepoto drugih cerkva in približal
prijaznost tistih ljudi.
 V VEČNOST SO ODŠLI
JOŽE PREDAN s Slivniškega Poh.
ZOFIJA KAUČEVIČ iz Dobrovc
IVAN PUNGARTNIK iz Orehove vasi
Molimo zanje!
MINISTRANTI IN SONČNI
ŽARKI NA HOMCU
Ob besedi »duhovni vikend,« sprva
misliš, da je to konec tedna, kjer se
učiš, kaj je vera, kako je Jezus živel
in kako se mu bližati.
.
.
.
.
.
Še posebej je med duhovnimi
vikendi zabaven zadnji večer, ki ga
imenujemo kar zabavni večer, saj se
takrat sprostimo in nasmejimo 'od
srca do ušes'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3. februar 2013
4. NAVADNA NEDELJA
Prav zato in zaradi vseh doživetij
se vedno znova veselimo, ko nas
gospod župnik in animatorji
povabijo na duhovni vikend.
Veselimo se naslednjega.
Aljaž Majcenovič
Mnoge zanima kdaj bo birma, kdaj oratorij
in druge dejavnosti, pa si poglejmo:
- 1. do 3.feb. birmanci v Rošpohu.
- 15.feb. predavanje za zakonce - zakonca
Kociper.
- 17. feb. ob 15.00h, zakonci jubilanti.
- 3. 3. Starši veroučencev nagovor pri maši,
in postna spoved - spovednik.
- 8.- 9. marec – duh. vikend za animatorje.
-15. 3. – celodnevno češčenje na Dobrovcah
-16. 3. – celodnevno češčenje v Slivnici
-18. 3. seja župnijskega sveta
- 13. 4. Škofijafest v Slovenj Gradcu.
- 14. 3. Srečanje birmancev na Ptujski gori
- 11. maj - župnijsko romanje na Trsat
- 19. 5.- ob 10.h birma.
- 1. junij 9.00h do 12.00h spoved prvoobh.
- 2. junij ob 10.30h prvo obhajilo,.
- 9. junij 10.30h zaključek veroučnega leta.
- 24. junija do 28 junija ministranti in
sončni žarki na letovanju v Izoli.
- 8. julij - 13. julij Oratorij.
- 15. 7. – 19. 7. animatorji Korte.
MISEL TEDNA
Moli za otroke, moli z otroki!
Pobožnost molitve je dragoceno
olje, s katerim počastimo Jezusa,
najboljšega družinskega prijatelja.
(Anton Martin Slomšek)
.
.
.
Moj Jezus, pomagaj mi, da se bo čutila
tvoja bližina povsod, kamor grem.
Prežemi mojo dušo in moje življenje s
svojim Duhom.
Prodri v moje bitje in ga vzemi v posest
tako celostno, da bo vse moje življenje
eno samo izžarevanje tebe.
NAČRTUJEMO, DA BOSTE Z NAMI
.
ZA IZŽAREVANJE BOŽJE LJUBEZNI
.
Preko mene naj žari tvoja luč in bodi
tako popolno v meni, da bodo vsi, s
katerimi se srečujem, mogli čutiti tvojo
prisotnost v moji duši.
Ko bodo dvignili oči, naj ne vidijo več
mene, ampak tebe, Jezus.
Ostani z mano, le
tako bom mogla
žareti, kot žariš ti.
Mati Terezija
 UTRINKIZA DOBRO VOLJO☺
PITJE. – ''Gospod doktor, pomagajte
mi. Moje roke me ne ubogajo. Tresejo
se.'' – ''Ali veliko pijete?'' – ''Ne. Večji
del se polije.''
OBVESTILO – ''Uslužbenci, ne bojte
se, da bi zaradi robotske opreme
izgubili službo. Nihče ne zna izdelati
robota, ki ne bi nič delal.''
VIDEZ – Neka žena vsa razburjena
pride
k
očetu
nekega
dečka:
»Nezaslišano. Vaš sin mi je pravkar
rekel: krava! Kaj rečete na to?«
- Oče: »Pa sem mu že večkrat rekel, da
ljudi ne sme soditi po videzu.«
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3. februar 2013
4. NAVADNA NEDELJA
OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
SLIVNICA
7.30
4. NAVADNA NEDELJA,
3. februar. Sv. Blaž
PONEDELJEK, 4. 2.
Jožef Leoniški, mis.
TOREK, 5. 2.
10.30
za + Antonijo Auguštin
17.30
za + Jožefa in Kristino Uranjek
17.30
Agata, dev
SREDA, 6. 2.
Pavel Miki in japonski muč
ČETRTEK, 7. 2.
blagoslov sv. Blaža
molitev za birmance
za + Frido Dobaj
molitev za misijone
16.30
za + Jožefa Predana (osmina)
17.30
za + Antona Zemljiča
17.30
Rihard, kralj
- za farane
molitev za družine
za + Romana Kranerja
molitev za duhovne poklice
17.30
za + starše, sestro in dva brata Lobnik
po maši češčenje Najsvetejšega
SOBOTA, 9. 2.
16.30
za + Ivana Pungartnika (osmina)
Apolonija, dev, muč
17.30
za + Dorotejo Strniša
NEDELJA, 10. 2.
5. NAVADNA
7.30
PETEK, 8. 2.
Prešernov dan
10.30
-za žive in rajne farane
za + Marka Žuraja
DOBROVCE
5. nav. NEDELJA,- 3. 2.
9.00
za + družino Velišček
ČETRTEK, 7. 2.
16.30
PETEK, 7. 2.
16.30
za + Jožeta Hozjana (žpk iz Rač)
za + Zofijo Kaučevič (osmina)
NEDELJA, 10. 2.
9.00
6. NAVADNA
za + Štefana Sagadina
Izdal Župnijski urad Slivnica pri Mariboru
KAPLJICA ROSE
K cerkvi 11, 2312 Orehova vas
Ako imaš kaj dobrega na sebi, misli o drugih še bolje, da se ohraniš ponižnega. 031 590 556 : 02/60 54 021
 Maranata 059 171 830
mc-maranata.com
e-pošta: [email protected]
splet:
( Tomaž Kempčan)
.
.
.
Odgovarja: Jože Šömen, župnik
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4