Zapisnik seje UO 3.10.2013

Kinološko društvo Barje
Ob dolenjski železnici 30
1000 Ljubljana
Zapisnik seje Upravnega odbora, dne 03.10.2013 ob 20. uri
Prisotni: Tanja Bizilj, Katja Butina, Darja Rožanec, Tine Jan
Upravičeno odsotni: Ines Bizilj
Zapisnikar: Tine Jan
Dnevni red:
1. Obravnava izstopnih izjav članic Anje Troha, Jane Dretnik in Staše Pardubsky
2. Povrnitev stroškov Staši Pardubsky
3. Popravek dnevnega reda z datumom 04.09.2013
1. Obravnava izstopnih izjav članic Anje Troha, Jane Dretnik in Staše Pardubsky



UO obravnava prispele izstopne izjave članic: Anja Troha, Jana Dretnik in Staša
Pardubsky;
UO ugodi vsem trem izstopnim izjavam in napiše odgovore bivšim članicam;
v priporočeno pismo, poslano z datumom 04.10.2013, se jim napiše, da je UO prejel
njihove izstopne izjave ter da jim sporoča, da z dnem 03.10.2013 niso več članice
Kinološkega društva Barje;
2. Povrnitev stroškov Staši Pardubsky


po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da Staši Pardubsky društvo dolguje
108,82€;
denar se ji nakaže na njen račun dne 04.10.2013;
3. Popravek dnevnega reda z datumom 04.09.2013




UO po predlogu NO ugotovi, da je prišlo do napake v zapisniku 04.09.2013;
v zapisniku je bilo zapisan, da je Ivana Kirik na agility tekmi, dne 06.07.2013, prejela
gotovino v višini 903€;
kot je bilo ugotovljeno naknadno, je bilo Ivani Kirik predanih 500 € gotovine, za kar
bo naknadno predala finančno poročilo; preostalih 403 € pa so bili izročeni Robertu
Cingerletu;
prav tako UO ugotavlja, da je Ivana Kirik predala dogovorjene stvari, ki so bile last
društva;
Seja se je zaključila ob 21.30 uri.