Katalog programov za vrtce

MESTNA IN OBMOČNE ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE V LJUBLJANI
V SODELOVANJU S VRTCI
MestnaZvezaPrijateljevMladineLjubljana
PONUDBA
PROGRAMOV
za vrtce
2012/2013
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, socialne delavke,
socialni delavci, vzgojiteljice in vzgojitelji!
V letu 2013 Zveza prijateljev mladine Slovenija praznuje svoj 60. rojstni dan!
60 let je zavidljiva doba obstoja organizacije, je doba, ki smo je gradili na trdnih temeljih
kvalitetnih in otrokom prijaznih programih, je doba ki nam je ponudila možnost, tako
za osebnostni kot tudi profesionalni razvoj, predvsem pa je to doba, ki se je gradila na
zaupanju in podpori vseh vas s katerimi tesno sodelujemo.
Zavedamo se, da brez vaših vložkov in vaše energije, ki jo skupaj z otroci vlagate v
naše programe, marsikateri program ne bi preživel. Zavedamo se, da brez dobrega in
konstruktivnega sodelovanja z vami, ne bi mogli uresničevati naše poslanstvo – in to je
dobrobit otroka.
Pred vami je katalog programov Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana za šolsko leto
2012/2013.
Vabimo vas, da si ponujene programe skrbno preberete in za njih, tudi letos, najdete prostor v
svojem šolskem kurikulumu.
Programi so kot živo bitje – nagnjeni so spremembam, saj se morajo prilagajati času v katerem
živijo. Ker pa ste vi tisti, ki v naših programih tesno sodelujete z otroci, vas vabimo, da tudi
letos skupaj z nami sooblikujete programe, saj so edino na ta način pripravljeni, da preživijo še
naslednjih 60. let.
Hvala vam!
V šolskem letu 2012/2013
bomo z vami:
ZPM
Kontaktna Telefon/fax/
oseba
GSM
Mestna ZPM Tanja Povšič T: 01/434-03-24
Ljubljana
F: 230-29-31
M: 040-764-835
Center in
Metka Barlič, T: 01/513-26-60
Šiška
Maja Strel
F: 513-26-62
M: 051-267-248
Moste Anita Ogulin, T: 01/544-30-43
Polje
Tanja Petek F: 544-30-42
Vič - Rudnik Urška Vrtačnik T: 01/252-79-12
F: 251-39-88
Zavod za
Alojz Potočar, T: 01/513-26-50
letovanje in Maja Strel
F: 513 26 62
rekreacijo
otrok
E-naslov
Spletna stran
[email protected] www.mzpm-ljubljana.si
[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.zpmmoste.net
[email protected]
www.zpmvic.si
[email protected]
www.zavod-zlro.si
Program in dejavnosti
Mestne in Območnih
ZPM v Ljubljani
CELOLETNI PROGRAMI:
• ZELENI NAHRBTNIK
• BRALNA ZNAČKA
SPOMLADANSKO/JESENSKI PROGRAMI:
• TEDEN OTROKA
• POMEŽIK POLETJU
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
• PREDAVANJA ZA STARŠE
• DELAVNICE IN IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA KOLEKTIVE V VRTCIH
HUMANITARNI PROGRAMI::
• DRUŽINSKI CENTER
• MEDIACIJA
• BOTRSTVO V SLOVENIJI
DODATNA PONUDBA:
• GLEDALIŠKI PREDSTAVI ZA OTROKE
ZIMOVANJA IN LETOVANJA ŠOLSKIH OTROK:
• PACUG PRI PORTOROŽU
• PIRAN
• POREČ
• SAVUDRIJA
• UMAG
• ZAMBRATIJA
• KRANJSKA GORA
• SREDNJI VRH NAD GOZD MARTULJKOM
• ZGORNJE GORJE PRI BLEDU
OPOZORILO: Obseg dejavnosti MZPM in območnih ZPM v šolskem letu 2012/2013 bo
odvisen od višine pridobljenih finančnih sredstev na podlagi prijav na javne razpise oz.
donacij za kritje stroškov posamičnih projektov!
3
ZELENI NAHRBTNIK
Je okoljevarstveni projekt, ki bo v letošnjem letu že triindvajseti (23) po vrsti. V projekt so bili do
sedaj vključeni skoraj vsi ljubljanski vrtci. Namenjen je okoljski vzgoji otrok v prizadevanjih za čisto
okolje, v katerem otrok živi.
Zeleni nahrbtnik potuje od vrtca do vrtca in okoljevarstvene naloge so odsev stanja v okolju
posameznega vrtca. Otroci naj bi z reševanjem le-teh ob pomoči vzgojiteljic iskali rešitve za
posamezne okoljevarstvene probleme. Akcija ima tudi zabaven značaj, kar odsevajo medsebojna
srečanja predšolskih otrok ob predaji nahrbtnika.
PREDVIDENE AKTIVNOSTI:
• Svojo pot bo začel Zeleni nahrbtnik predvidoma v oktobru 2012 in jo zaključil aprila 2013
• Srečanje mentorjev programa (oktober 2012)
• Izobraževalni seminar v sodelovanju s organizacijo Ekologi brez meja, namenjen mentorjem
programa (januar/februar 2013)
• Organizacija in izvedba zaključne prireditve (april 2013)
TEDEN OTROKA
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na obeleževanju Svetovnega
dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza
za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela
za obeleževanje tega dne.
Po priporočilih ZN se je Svetovni dan otroka (zasledi se tudi termin »Mednarodni otroški dan«)
praznuje prvi ponedeljek oktobra.
Teden otroka se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni.
V tem tednu osnovnošolskim in predšolskim otrokom, v sodelovanju s različnimi organizacijami in
ustanovami, kot so: gasilske brigade, reševalne postaje, RTV Slovenija, POP TV, tiskarne, Hipodrom
Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Kolosej, Kinodvor, Železniški muzej, Atlantis,...organiziramo:
• brezplačne oglede gledaliških predstav,
• brezplačne oglede filmov/risank,
• obiske naštetih organizacij in zavodov in seznanitev s njihovim delom,
• brezplačne kreativno ustvarjalne delavnice,
•okrogle mize in posvete,...
Tema Tedna otroka za leto 2012/2013: RADOSTI IN STISKE ODRAŠČANJA
4
BRALNA ZNAČKA
Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve - Prežihove
značke - so bile podeljene maja 1961 na Koroškem.
Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom
S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.
V strokovnem smislu gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah in vrtcih - njihovo delo z
mladimi je temelj Bralne značke.
Bralna značka spodbuja razvoj in ohranitev bralne kulture že pri najmlajših, ljubezen do knjige in
različnih vsebin, razvoj govora, domišljije, kreativnosti, omogoča kakovostno preživljanje prostega
časa in navsezadnje spodbuja kvalitetno druženje otroka s odraslim.
Bralna značka v vrtcih postavlja temelje za vključitev v Bralno značko v osnovni in srednji šoli, ter
tako ljubezen do knjige in branja skozi celotno odraščanje.
Predvidene aktivnosti ZPM v Ljubljani:
• Srečanje mentorjev Bralne značke (oktober 2012).
• Izobraževalni seminar za mentorje Bralne značke (november 2012 ali januar 2012).
• Organizacija in izvedba zaključne prireditve za »Zlate značkarje v vrtcih«
• Izvedba pravljičnih uric za skupine vključene v program Bralna značka v vrtcih
• Projekt NAŠA KNJIGA: organizacija razstave izdelanih knjigic
POMEŽIK POLETJU
Tradicionalna prireditev Pomežik poletju, ko skupaj z otroci pozdravimo prihajajoče poletje, je
priložnost, kjer se predšolski, osnovnošolski in srednješolski otroci svojim vrstnikom in ostalim
naključnim udeležencem prireditve, na odru predstavijo s svojimi kulturnimi točkami.
Ples, petje, gledališka igra, pantomima in še mnogo več, so točke ob katerih le malokdo ostane
ravnodušen. So točke, ki izžarevajo pozitivno samopodobo in samozavest vsakega nastopajočega
posebej.
Prireditev je tudi priložnost za predstavitev vašega vrtca in vaših
dejavnosti, za medsebojno druženje, za prepletanje starih in
pridobivanje novih prijateljstev.
V času prireditve naši prostovoljci izvajajo različne kreativno –
ustvarjalne delavnice.
Na delavnice se lahko vključite tudi vi oziroma vabljeni, da na
prireditvi predstavite s svojimi točkami in/ali izvedete svojo
delavnico.
5
PREDAVANJA ZA STARŠE
Današnji hitri čas ni naklonjen družinam in odnosom znotraj le teh. Vse več staršev izgublja
kvaliteten stik s svojimi otroci, vse prehitro se rušijo postavljene meje in neučinkovita komunikacija
nas hitro pripelje do konfliktnih situacij, katerih velikokrat ne znamo razrešiti. Podvrženi smo
močnemu vplivu družbe, da moramo imeti vse tukaj in zdaj. Pa vendarle, ali je res to tisto kar nas
zares zadovoljuje, osrečuje in utrjuje naš odnos z osebami, ki so nam najbolj pomembne?
Ponujamo vam spekter različnih predavanj/delavnic za starše, ki jim lahko pomagajo pri njihovi
nalogi odgovornega starševstva.
Cena za 90 minutno predavanje/delavnico: 120,00 EUR + potni stroški, če se predavanja izvajajo
izven Ljubljane.
Opomba: vsako četrto predavanje je za vas brezplačno.
Teme:
• ŽIVETI Z OTROKOM IN NE ZA OTROKA
Kdaj in kako otroku postaviti meje? Zakaj so meje sploh potrebne? Kako naj otroku postavimo mejo,
brez da bi ga pri tem prizadeli ali imeli slabo vest? Na delavnici bomo spoznali moč odločnosti
in samozaupanja, kakor tudi odkritega in iskrenega pogovora. Dragoceno darilo, ki ga otrok da
svojim staršem, je spoznavanje lastnih meja. Na nas samih je kako te meje prilagajamo tako, da so
sprejemljive za nas in za druge.
• KOMUNIKACIJA V VZGOJI
Skozi pravljico in skupno razmišljanje, spoznavamo koncept realnih in nerealnih sporočil, te posledice
za odnos do samega sebe, ki jih tovrstna sporočila prinašajo. Spoznali bomo različne konstruktivne
načine za izražanje kritik in pohval, ter se dotaknili razdiralne navade ignoriranja.
• RAVNOTEŽJE MED POHVALAMI, ZAHTEVAMI IN KRITIKO V VZGOJI
Primerno postavljanje zahtev, izrekanje kritik in pohval je ključnega pomena pri razvoju otroka v
samostojnega posameznika. S pravili in zahtevami omejujemo prostor otroku in ga usmerjamo k
zastavljenim ciljem in našim predstavam. S zahtevami otroku predstavljamo možne poti, odpiramo
obzorja ter spodbujamo razvoj v smeri za katere menimo, da so pravilne. S pohvalami utrjujemo
vzorce vedenja, ki so za nas sprejemljiva. Posvetili se bomo načinu kako otroci sprejemajo naša
sporočila ter spoznali možne posledice pomanjkanja sporočil s katerega koli od naštetih področjih.
• SAMOZAVESTEN SEM! KAJ PA MOJA SAMOPODOBA?!
Idej o tem, kaj nas bo naredilo srečnim, je res veliko. Nekateri občutek sreče povezujejo s
materialnim imetjem in denarjem, drugi s prostim časom, tretji pa mislijo, da je sreča nekaj na kaj
moraš samo čakati in se ti zgodi ali ti se ne zgodi. Pa vendarle, srečni smo takrat ko so naše potrebe
uravnovešene, ko vemo kaj potrebujemo in si prizadevamo, da to tudi uresničimo. Na delavnici
bomo spregovorili o temu kaj je to sreča in od koga/česa je odvisna, od razlike med samopodobo
in samozavestjo in se spoznali s odgovori zakaj si prizadevati, da pri otrocih gradimo pozitivno
samopodobo.
• OSEBNE KOMPETENCE OTROK KOT KAPITAL ZDRAVEGA RAZVOJA POSAMEZNIKA
Na delavnici se bomo posvečali predvsem procesom soočanja s razvojnimi stopnjami osebnostne
rasti otrok. Govorili bomo o trdnih temeljih otrokovega čustvenega, intelektualnega, socialnega in
6
duhovnega razvoja. Prepoznavali bomo logiko otrokovega sveta, ki v nekaterih segmentih precej
odstopa od starševskega sveta. V razpletu teme pa se bomo soočili s socialno kompetenco, kot eno
od orodij za zdrav razvoj posameznika.
• SVET ČUSTEV
Ljudje smo čuteča bitja: čustva nas povezujejo, obarvajo naše življenje. Ni toliko pomembno
kaj povemo ampak kako to povemo. Kako se spoprijeti s celotno paleto čustev in jih izražati na
konstruktiven način, ki gradi mostove? Kako pomagati otroku regulirati njegova lastna čustva, začutiti
njegovo stisko, ga znati slišati, potolažiti in odkriti kaj zares se skriva za njegovim besom?
• MOJ OTROK JE VPLETEN V MEDVRSTNIŠKO NASILJE?! KAJ LAHKO STORIM?
Delavnica starše seznanja s problematiko medvrstniškega nasilja. Na delavnici bomo bolj podrobno
pogledali kakšne so značilnosti žrtev medvrstniškega nasilja in tistih, ki ga povzročajo, s namenom
lažjega prepoznavanja vedenj pri svojemu otroku. Starši se bodo med drugim seznanili tudi s tem
kaj storiti v primeru enega ali drugega ter katere institucije so pristojne za obravnavanje te tematike
v okvirju MOL.
IZOBRAŽEVANJE ZA
KOLEKTIVE V VRTCIH
Dobri odnosi znotraj delovnega kolektiva prinašajo ne samo večjo produktivnost, temveč občutek
večjega zadovoljstva vsakega posameznika posebej.
Vendar dobri odnosi niso sami po sebi samoumevni, saj smo ljudje mavrični spekter različnih potreb,
želja, pričakovanj, vedenj, preteklosti in sedanjosti.
Za vsaki dober odnos se je potrebno nenehno truditi, se osebnostno razvijati in ob tem spodbujati
drugega pri njegovem lastnem razvoju.
Dobri odnosi, kvalitetna komunikacija, konstruktivno reševanje problemov, skupno postavljanje ciljev
in določanje prioritetnih vrednot znotraj šolskega kolektiva je še toliko bolj pomembno, saj smo
odrasli mentorji otrokom, njihov zgled, njihovi junaki in vodilo v svet odnosov.
Cena za 90 minutno izobraževalno delavnico: 130,00 EUR/skupina do 25 udeležencev.
Opomba: za 180 minutno delavnico za delovni kolektiv, vam izvedemo 45 minutno brezplačno
predavanje za starše.
Teme za izobraževanje kolektiva:
• DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI ZNOTRAJ KOLEKTIVA = ZDRAVO OKOLJE ZA RAZVOJ POSAMEZNIKA
Kakšne so naše potrebe in potrebe drugih? Kakšni motivi nas ženejo? Kako motivirati
sodelavce? Kaj so drobni koraki, ki jih lahko naredimo sami za izboljšanje odnosov z
drugimi?
Udeleženci se bodo na delavnici učili preprostih načinov, kako izboljšati medosebne odnose, kako
motivirati sodelavce in kako sodelovati brez kritiziranja drugih. Udeleženci bodo spoznali sodelavce
7
še na drugačen način, skozi lastno aktivnost bodo ozavestili svojo vlogo v timu in se spoznali z močjo
pohvale. Krepili bomo tudi zaupanje in samozaupanje. Zaupanje vase je ravno pri učiteljih velikega
pomena.
• KONFLIKTI?! ZA NAS – MALA MALICA!
Kaj je konflikt in kaj konflikt ni? Kako se odzivamo na konflikt v medsebojnih odnosih
in na konfliktne situacije? Zakaj je pomembno konflikt priznati in ga ozavestiti? Zakaj je
pomembno prevzeti odgovornosti za svoje vedenje?
Udeleženci bodo pridobivali poglobljeno razumevanje dinamike konfliktov ter se učili
konstruktivnih načinov reševanja v kolektivu. Na delavnici bomo pogledali različne vrste konfliktov
in reševanje le-teh. Ozavestili bomo konflikte, ki nastajajo zaradi neučinkovite in nekakovostne
komunikacije ter konflikte, katerih izvor je v medsebojnih odnosih. Skozi različne izkustvene vaje
bom odkrivali svoje načine soočanja z različnimi konflikti in prepoznavali vedenjske vzorce ter se
spoznavali z različnimi tehnikami obvladovanja konfliktov.
• KOMUNIKACIJA S STARŠI
Kakšen je novodoben odnos med vrtcem in starši? Kako naj komuniciram s straši, da se bodo
počutili sprejeti in spoštovani, hkrati pa bom jasno postavil meje? Kako staršu predstaviti
moje videnje njegovega otroka?
Udeleženci se bodo na delavnici spoznavali s pomenom ustrezne komunikacije v odnosu do
staršev ter na eni strani krepili svojo samopodobo ter na drugi strani prevzemali odgovornost
za svoje ravnanje. Skozi različne izkustvene vaje bom odkrivali svoje načine soočanja konflikti in
prepoznavali vedenjske vzorce ter se spoznavali z različnimi tehnikami obvladovanja konfliktov.
Ozavestili bomo psihološke procese, ki se dogajajo v odnosu vzgojitelj – starš ter iskali načine
sodelovanja, da bosta obe strani zadovoljni.
• NE – STRES – AM SE!
Kaj mi povzroča stres na delovnem mestu? Kako ravnati pozitivno, ko se srečamo s stresom
in skrbmi? Na kaj imamo vpliv? Kaj lahko naredim sam?
Na delavnici s podnaslovom »Obvladujte svoje skrbi - drugače bodo one obvladovale vas!« bomo
iskali načine, kako obvladovati težave. Preko praktičnih vaj se bomo učili konkretnih tehnik, ki jih
lahko uporabimo v situaciji, ko je naš »sprožilec« pritisnjen.
Ocenili bomo situacije, ki vam povzročajo stres v delovnem okolju. Skupaj bomo raziskali, na katere
stresorje imamo vpliv in na katere ne. Evalvirali bomo že obstoječe strategije in sprejeli dogovore
za prihodnost.
• KOMUNICIRAJMO SKUPAJ!
Kaj vpliva na kvalitetno komunikacijo? Kako naj podam sporočilo, da bom pravilno
razumljen? Kako naj prisluhnem sogovorniku in ga pravilno razumem? Kako lahko težave
odpravim in izboljšam svojo komunikacijo s sodelavci?
Udeleženci se bodo na delavnici spoznavali s pomenom komunikacije za ohranjanje dobrih
medsebojnih odnosov ter poglobili razumevanje psiholoških procesov, ki se dogajajo zadaj za
samim verbalnim sporočanjem. Boljšega komuniciranja se lahko učimo z osveščanjem lastnih
psiholoških procesov, ki se dogajajo v samem komuniciranju. Zato je za uspešno komunikacijo
dobro izpopolniti svoje veščine poslušanja ter izpopolniti razumevanje, kaj se dogaja v komunikaciji
med ljudmi predvsem na odnosnem nivoju. Pogosto se namreč komunikacija zakomplicira ravno
zaradi odnosov, ne zaradi vsebine!
8
HUMANITARNI PROGRAMI
(v organizaciji in izvedbi ZPM Moste Polje)
• DRUŽINSKI CENTER
Predstavlja celostno podporo in pomoč družinam in posameznikom, ki se znajdejo v kakršnikoli
stiski.
Družinski center nudi finančno, psihosocialno, materialno, skrbniško in pravno pomoč staršem
otrokom in mladim – družinam v stiski.
• MEDIACIJA
Pomeni miren način reševanja sporov med starši, otroki, vrstniki…
Vodijo jo usposobljeni mediatorji, ki pomagajo udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo
probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in
prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.
• BOTRSTVO V SLOVENIJI
Leta 2010 smo, v tednu otroka, v čas in prostor postavili nov projekt Botrstvo v Sloveniji.
Namenjen je vsem otrokom Slovenije, ki živijo v pomanjkanju, socialni izključenosti in
nespodbudnih družinskih in družbenih okoljih. Botri svojim varovancem omogočajo udeležbo na
letovanjih, zimovanjih, taborih, šoli v naravi, inštrukcijah za izboljšanje učnega uspeha oziroma
razvoj talentov in ostalih dejavnostih, ki otrokom izboljšujejo kvaliteto življenja.
DODATNA PONUDBA
GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZA PREDŠOLSKE OTROKE
• PREDSTAVA BELA MUCA
Zgodba spremlja Belo muco, ki si močno želi, da bi imela črte, tako kot njena mati. Ko se, žalostna
zaradi svoje enolične bele barve, poda na sprehod, sreča nekaj »prijateljev«, ki ji, vsak po svoje,
svetujejo, kaj naj naredi, da bo črte dobila. Tako je muca na koncu «okrašena« z nešteto različnih
izdelkov, od nogavic, pentlje, korenčka in temu podobno, vendar črt še vedno nima. Ko se
žalostna, utrujena in razočarana odpravi spat, se ji niti sanja ne, da bi črte lahko dobila…
• PREDSTAVA MAVRIČNI PRIJATELJ
Zgodba spremlja otroka Grahka, ki se je rodil mavrično obarvan, vendar v svetu, kjer je vsaka vas
obarvana s svojo barvo. Je drugačen od ostalih otrok in nima prijateljev, saj se noben otrok, zaradi
njegove barve, noče s njim igrati. Kako se bo Grahkova zgodba končala?
Obe predstavi trajata 25 minut, izvajajo ju prostovoljci ZPM v Ljubljani.
Cena za posamezno predstavo: 120,00 EUR
Dodatna ponudba: v prednovoletnem času vam le za 80,00 EUR več, skupaj s predstavo (ali brez
nje) ponujamo tudi obisk dedka Mraza, ki bo otrokom razdelil darila.
9
ZIMOVANJA IN LETOVANJA
ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Tako kot pretekla leta šole, zavodi in vrtci izvajajo svoje programe tudi v otroških počitniških domovih
ob morju in v planinah. Njihovi upravljavci so območne ZPM in Zavod za letovanje in rekreacijo otrok.
Proste kapacitete je mogoče najeti praviloma v obliki 3, 5 in 7-dnevnih aranžmajev.
Vsi upravljavci domov zagotavljajo:
• polni penzion (nočitev s rjuhami, 5 obrokov dnevno);
• prevoz iz Ljubljane do izbranega počitniškega doma (po dogovoru);
• izposojo športnih rekvizitov, ki so na voljo v domu;
• zdravstveno oskrbo (stalno glede na število otrok v domu ali po dogovoru);
• prevoz na smučišča in nabavo smučarskih vozovnic (doplačilo);
• ostale dejavnosti po dogovoru.
• PACUG PRI PORTOROŽU
Otroško letovišče Pacug leži v zelenem in mirnem delu slovenske obale. Prijazen zaliv med Fieso
in Strunjanom omogoča otrokom sproščeno in prijetno bivanje daleč stran od mestnega vrveža. V
dolini obdani z zelenjem in zelenicami stoji 7 bivalnih objektov ter glavni del z jedilnico in ambulanto.
Letovišče ponuja kapacitete 186 otrokom in 27 spremljevalcem. Za športne aktivnosti so na voljo
večnamensko igrišče za nogomet, košarko, ki je v večernih urah osvetljen z reflektorji, igrišče za
odbojko, otroci pa se lahko poigrajo v parku z otroškimi igrali. V neposredni bližini je urejena plaža,
prijetno senco pa otrokom ponujajo senčniki, borovci in platane. Iz letovišča so možni sprehodi
do Fiese, Strunjana, Pirana in Portoroža. Dodatni program omogoča izlet z ladjo, obisk akvarija,
pomorskega muzeja, kaktusarne ipd. V letovišču je stalno prisotno medicinsko osebje. Dom posluje
od maja do konca septembra, po dogovoru je možno tudi izven navedenega termina.
Informacije: ZPM Vič-Rudnik
• PIRAN
Počitniški dom stoji nad Tartinijevim trgom sredi srednjeveškega mesteca Piran. Kapaciteta doma
je 76 ležišč v 4-6-posteljnih sobah s TWC. Dom ima dve pokriti terasi, uporaba športnih igrišč pa je
možna v dogovoru z bližnjo osnovno šolo, oz. Športno zvezo Piran. Na željo uporabnika je prisotna
tudi medicinska sestra. V dodatni ponudbi je izlet z barko, obisk kaktusarne, solinarskega muzeja,
akvarija itd. Sicer pa Piran sam nudi veliko kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, pa tudi do
Portoroža je prijeten sprehod. Dom ima centralno ogrevanje in posluje vse leto.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
• POREČ
Počitniški dom stoji v naselju Špadići, tik ob obali, od centra Poreča oddaljen 2km. Kapaciteta
doma je 130 ležišč v 2-6 posteljnih sobah. Dom ima pokrito jedilnico, obdaja ga borov gozdiček.
V neposredni bližini je velik vodni tobogan. V Poreču je na ogled veliko kulturnih in zgodovinskih
znamenitosti Istre, možno je organizirati tudi izlet z ladjico v Rovinj in Limski kanal. Po dogovoru je
v domu prisotno tudi zdravstveno osebje. Dom posluje od 15. maja do 1.oktobra.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
• SAVUDRIJA
Počitniški dom leži neposredno ob morju in ima lastno kopališče. Kapaciteta doma je 320 ležišč v
dveh zgradbah, razdeljenih v 2-8 posteljne sobe s TWC. V okolici doma so velike zelene površine,
velik športni park z igrišči za košarko, nogomet, odbojko, odbojko na mivki, tenis in otroško igrišče na
najmlajše. V dodatnem programu so možni izleti z barko, ogled svetilnika, obisk stare Savudrije...
10
V domu je stalno prisoten zdravnik ali medicinska sestra. Dom posluje od 15. maja do 1. oktobra.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
• UMAG
Dom leži 50 m od obale v bližini teniškega centra v Umagu; ima veliko teraso in urejeno kopališče.
Kapaciteta doma je 70 ležišč; 3 – 4 posteljne sobe s sanitarijami. V okolici doma so zelene površine
in otroško igrišče z igrali. V bližini so javna športna igrišča. Možno je organizirati tudi izlet z barko.
Zdravstvene storitve so na voljo v počitniškem domu v Savudriji, oddaljenem 3 km (zagotovljen
prevoz). Proste kapacitete v domu so od 15. maja do 5. julija in od 25. avgusta do 30.septembra.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
• ZAMBRATIJA
Počitniški dom je ob lokalni cesti med Umagom in Savudrijo. Obdaja ga velik park z bogato istrsko
floro. V njem pa so športna igrišča (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, namizni tenis, odbojka
na mivki). Kapaciteta doma je 130 ležišč. Na voljo so tudi dodatni programi: prevozi z barkami,
z mini vlakci, izleti v bližnja istrska mesteca, vožnja z lastnimi kanuji… V domu je stalno prisotna
medicinska sestra. Dom je bil povsem obnovljen leta 2008. Dom posluje od 01. maja do 1.oktobra.
Informacije: ZPM Moste Polje
• KRANJSKA GORA
Počitniški dom Vila je umeščen v pravljično Kekčevo deželo. Pozdravil vas bo ob cestišču na Vršič,
nasproti hotela Erika. Ima 73 ležišč v sedmih sobah, vsaka ima svoj TWC. Počitniški dom ima dva
večnamenska prostora (možnost organiziranja prireditev). Nameščena je avdio in video oprema, na
voljo je računalnik, mikroskopi. Počitniški dom nudi idealno izhodišče za spoznavanje flore in favne
v neokrnjenem območju Triglavskega narodnega parka ter varno pohodništvo na bližnje hribe
(Krnica, Vršič, pa izvir reke Save, Zelenci…). Programska vodja doma lahko sodeluje pri izdelavi in
izvedbi programa. Seveda pa lahko izdelamo dodatne ponudbe dejavnosti in izletov. Ob domu je
tudi lastna vlečnica, namenjena manjšim otrokom. Na voljo so športni rekviziti (izposoja smuči,
sani). Do smučišč Kranjske Gore pa vas vsak dan popelje smučarski avtobus. V ponudbi je nenehno
prisoten mobilni zdravnik. Dom posluje vse leto.
Informacije: ZPM Moste Polje
• SREDNJI VRH NAD GOZD MARTULJKOM
Počitniški dom je v vasi Srednji vrh na Gozd Martuljkom na nadmorski višini 960m. ImA 70 ležišč v
2-10 posteljnih in 2 večnamenska prostora. V okolici doma je urejeno otroško igrišče z igrali. Lega
doma omogoča številne izlete v naravo s poudarkom na pohodništvu, za zahtevnejše pohodnike
pa so primerni izleti na Špik, Malo Mojstrovko, Jalovec, Razor, Prisojnik… Po dogovoru je v domu
prisotno tudi zdravstveno osebje. Dom posluje vse leto.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
• ZGORNJE GORJE PRI BLEDU
Počitniški dom leži ob glavni cesti na Pokljuko, od Bleda oddaljen 4 km. Kapaciteta je 87 ležišč
v v 2-12 posteljnih sobah z etažnimi sanitarijami. Dom ima tudi večnamenski prostor – učilnico.
Ob domu je velik ograjen park z igrišči za košarko, nogomet, odbojko in tenis ter otroško igrišče.
Zaradi bližine Bleda (vožnja s pletno na Blejski otok, ogled Blejskega gradu…) in Bohinja (veslanje:
kanu-kajak, športno plezanje, kolesarjenje…), pohodniških izletov na Viševnik, Konjščico, Lipanco,
Uskovnico (pokušnja kislega mleka in sira) ter ogledov ostankov Poljšiške cerkve, Napoleonovega
kamna, jezera Kreda, Vintgarja, Pokljuške soteske, obiska čebelarskega muzeja v Radovljici itd.
je veliko možnosti za organizacijo kvalitetnega programa šole v naravi in taborov. Smučanje je
organizirano na smučišču na Kobli, Pokljuki, Tromeji (Arnoldstein), Višarju ali Osojščici (Gerlitzen)
(ski bus v ceni smučarskega paketa). Medicinska sestra je prisotna v domu po dogovoru, stalno pa
v programu zimske šole v naravi. Dom posluje vse leto.
Informacije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
11
PRIJAVNICA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Za vsak posamezen program, je potrebno na Mestno ZPM Ljubljana, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, poslati izpolnjeno prijavnico, najkasneje do 10. oktobra 2012.
VRTEC:
ENOTA:
NASLOV:
PROGRAM:
KONTAKTNA OSEBA:
GSM KONTAKTNE OSEBE:
E-NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
ŠTEVILO PREDVIDENIH OTROK/SKUPIN V PROGRAMU:
ŽELIM ŠE SPOROČITI:
KRAJ IN DATUM:
IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE TER FUNKCIJA, KI JO OPRAVLJA:
PODPIS ODGOVORNE OSEBE:
ŽIG USTANOVE