Zahteva za odjavo interneta

INTERNET
TELEFONIJA
MOBILNA
TELEFONIJA
ODJAVA
INTERNETA IN/ALI TELEFONIJE PO POGODBI ŠT.:
Podatki o naročniku:
Naročniška številka:
priimek in ime / naziv podjetja
priimek in ime zastopnika pravne osebe
naslov
davčna številka
številka in ime pošte
kontaktni telefon
Odjavljam storitev (označite storitev):
Kabelski ali FTTH internet,
VoIP telefonija.
telefonsko številko želim vrniti k izvornemu ponudniku telefonije.
Mobilna telefonija.
telefonsko številko želim vrniti k izvornemu ponudniku mobilne telefonije.
Vrnjena oprema, izpolni Teleing:
kabelski ali FTTH modem,
komunikacijski vmesnik,
drugo:
.
Naročnik s podpisom tega obrazca odjavlja naročniško razmerje s podjetjem TELEING, na storitev internet in/ali telefonija.
Naročnik je dolžan na lastne stroške v roku 3 dni vrniti opremo (modem, komunikacijski vmesnik, drugo) v poslovalnico
TELEING. Morebitna škoda, ki je nastala na opremi (v času trajanja naročniškega razmerja) zaradi malomarne
uporabe, ali nepooblaščenega posega v opremo, odtujene ali izgubljene opreme, bo TELEING naročniku izstavil
račun za popravilo napake, ali pa od njega zahteval odškodnino, po veljavnem ceniku objavljenem na www.teleing.si .
Ob prekinitvi naročniškega razmerja na storitev Kabelski ali FTTH internet se prekine delovanje dodeljenega elektronskega
naslova ([email protected]). Ob prekinitvi naročniškega razmerja na storitev VoIP telefonija ali Mobilna telefonija se dodeljena
telefonska številka trajno izbriše, razen v primeru, da želi naročnik telefonsko številko vrniti k izvornemu ponudniku .
Prekinitev naročniškega razmerja prične veljati od dne podpisa tega obrazca. Naročnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji
poslovanja ter da so navedeni podatki točni in resnični. Odjava je sklenjena v enem izvodu, ki ga obdrži TELEING, naročniku pa vroči
kopijo izvirnika.
Naročnik:
Teleing:
kraj in datum
kraj in datum
podpis naročnika in žig (za pravne osebe je žig obvezen)
podpis in žig
TELEING, d.o.o., Razkrižje 23, PE: Glavni trg 9, 9240 Ljutomer, T: 080 35 38, E: [email protected], I: www.teleing.si
Vložna številka: 1/02208/00, Okrožno sodišče v Murski Soboti, Osnovni kapital: 33.383,41 EUR, Matična številka: 5932181, Identifikacijska številka za DDV: SI87099861