Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje

Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Nekaj dejstev o uporabi in vožnji viličarjev !
•
•
•
•
Večina ( več kot 80 % ) manipulacij pri nakladanju in razkladanju se izvrši z viličarji.
Preostali del se izvaja s pomočjo dvigal ipd.
Pri nakladanju oz. razkladanju vlačilca voznik viličarja lahko zapelje vzvratno več kot 50
krat. V primeru, da v delovnem dnevu obdela 4 vlačilce, je teh vzvratnih voženj lahko
tudi 200 ali več. Skratka, če poenostavimo, se mnogo več vozi vzvratno, kot pa naprej.
Ker vemo, da se redkokje uporablja samo en viličar, da je v proizvodnih in skladiščnih
prostorih veliko zaposlenih, se situacija na transportnih poteh spreminja tako rekoč in
trenutka v trenutek. Tam, kjer še pred minuto ni bilo ničesar, lahko sedaj stoji zabojnik.
Proizvodni prostori so mnogokrat hrupni. Ta hrup proizvajajo stroji, transportne naprave,
ljudje. V teh pogojih je zelo verjetno, da oseba, ki stoji na poti viličarja , le tega presliši ( v
zelo hrupnih okoljih presliši tudi opozorilno sireno – piskač )
ČE POVZAMEMO : VILIČAR JE ZELO NEVARNO DELOVNO SREDSTVO
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
KAKO NAREDITI UPORABO VILIČARJEV BOLJ VARNO
KRATEK OPIS VARNOSTNIH ELEMENTOV , KI SE UPORABLJAJO NA
VILIČARJIH
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNOSTNI PAS ( PREPREČUJE PADEC OZ. ZDRS VILIČARISTA IZ KABINE )
SENZOR OBREMENJENOSTI SEDEŽA ( PREPREČUJE NEKONTROLIRAN PREMIK OZ.
VŽIG VILIČARJA )
INDIKATOR PREOBREMENJENOSTI , TEHTNICA NA VILIČARJU …..
PISKAČ OB VKLOPU VZVRATNE VOŽNJE
BLUE SPOT LIGHT ( ZELO INTENZIVNA LUČ, KI SVETI V TLA ZA VILIČARJEM IN S
TEM OPOZARJA MIMOIDOČE NA NEVARNOST )
ROTACIJSKA ORANŽNA LUČ
SHOCK SISTEM, KI OB TRKU VILIČARJA PREPREČI NJEGOVO NADALJNJE
PREMIKANJE
IN ŠE VEČ …………………
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
KAKO NAREDITI UPORABO VILIČARJEV BOLJ VARNO
SKUPNA SLABOST PREJ OPISANIH ELEMENTOV
SKORAJ VSI Z IZJEMO SENZORJA OBREMENITVE SEDEŽA, SO PASIVNI !
KAJ TO POMENI ?
OB NASTANKU NEVARNOSTI NE NAREDIJO NIČ, DA BI SE LE TEJ IZOGNILI. V
PRIMERU, DA DELAVEC PISKAČA NE SLIŠI, JE VELIKA VERJETNOST, DA SE NE BO
UMAKNIL !
ČE JE V HALI ZELO MOČNA SVETLOBA , NE MOREMO VIDETI BLU SPOT LUČI !
SHOCK SISTEM NESREČE NE PREPREČI !
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
REŠITEV ?
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne
viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne
viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
AKTIVNI SISTEM VZVRATNE VOŽNJE
AKTIVNI SISTEM VZVRATNE VOŽNJE NI ČAROBNA PALIČICA S POMOČJO
KATERE BOMO NEVARNOSTI KAR ODČARALI, NAM PA S SVOJIM
NAČINOM DELOVANJA MOČNO OLAJŠA ZAZNAVANJE NEVARNOSTI OB
VZVRATNI VOŽNJI .
S SIS SISTEMOM SMO ZAZNAVANJE NEVARNOSTI IN HKRATNO
UKREPANJE V CELOTI PRENESLI NA STROJ, SISTEM PA JE SKORAJ
POPOLNOMA NEODVISEN OD ZAZNAVANJA IN RAVNANJA
UDELEŽENCEV OKROG VILIČARJA.
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Pomanjkljiva vidljivost na viličarju in s tem povezano odvračanje pozornosti je
zelo pogost razlog za nezgode. SIS sistem je aktivni sistem , ki med vzvratno
vožnjo zaznava ovire v delovnem območju viličarja in s aktivnim poseganjem v
delovanje viličarja najprej doseže zmanjšanje hitrosti ,nato pa zaustavitev
gibanja viličarja. Na ta način nam sistem pomaga preprečevati zgoraj omenjene
nezgode. Posledice teh nezgod so lahko mnogokrat usodne za upravljalca
viličarjev ( v letu 2008 je v Kanadi za posledicami nesreč pri delu z viličarjem
umrlo 167 ljudi ) , škoda , ki nastane na opremi pa je lahko enormna
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
VAROVANJE
LJUDI
ZAŠČITA OPREME IN
IZDELKOV
PRIHRANEK ČASA
Sistem drastično
zmanjšuje število
poškod pri delu z
viličarji
Poškodbe na opremi in
izdelkih se zmanjšajo,
kar nam prinaša veliko
ekonomskih učinkov
Vsaka nesreča in
poškodba ima med
drugim za posledico tudi
časovne zastoje.
KAKO AKTIVNI SISTEM SPLOH DELUJE ?
Ni ovire ? Display sveti zeleno ,
hitrost viličarja je neomejena, ni
zvočnega alarma
Neposredna nevarnost trčenja ?
Display sveti rdeče , gibanje
viličarja je zaustavljeno, aktivira se
zvočni alarm
Ovira v dosegu senzorja ? Display
sveti rumeno , hitrost viličarja se
zmanjša na 3 km /h , ni zvočnega
alarma
Tovor nad nastavljeno višino ? Display
sveti modro , hitrost viličarja se zmanjša
na 3 km/h , po spustu bremena viličar
deluje brez omejitev . Sistem deluje v
obeh smereh vožnje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
Nastavitev sistema
Nastavitev displaya
PC povezava
Nastavitev senzorja
Primeri )
Opcije
DECLARATION OF CONFORMITY
MANUFACTURER’S DETAILS
13 Via del Commercio
23017 Morbegno (SO), Italy
Tel. (+39) 0342 605011 - Fax. (+39) 0342 614971
www.cypag.com [email protected]
Owner with powers of signature:
It is hereby declared that the device identified below:
Denomination: SIS1.0 Mini anti-collision device
Serial number:
Year built:
2013
Description: manoeuvring aid for industrial vehicles
complies with the legal requirements enacting the following EU directives:
•2006/42/CE
MACHINERY DIRECTIVE
•2004/108/CE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE
and was built in accordance with the following harmonised directives:
UNI EN ISO 12100: 2010
Safety of machinery – General principles for design – Risk
assessment and risk reduction
CEI EN 60204-1: 2006
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1:
General rules
It is further declared that the person authorised to draw up the technical file is
This declaration of conformity concerns the status of the device when it was marketed, and excludes any components/modifications installed/made by the Fitter/User.
Morbegno,
date
Signature:
Aktivni sistem vzvratne vožnje za čelne viličarje
KRATEK POVZETEK OPISANEGA
VARNOSTNI SISTEM ZA VZVRATNO VOŽNJO
JE IZJEMNO UČINKOVIT PRIPOMOČEK ZA
VARNEJŠE DELO Z VILIČARJEM . VENDAR
VELJA ENAKO OPOZORILO KOT PRI VOŽNJI Z
AVTOMOBILI. ŠE TAKO DOBER PRIPOMOČEK
ALI SISTEM NE BO ZMOGEL PREPREČITI
POSLEDIC NEVARNE VOŽNJE, DIVJANJA, IN
PODOBNO.