BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMOV - Župniji Kalobje in Dobje

BOGOSLUŽJE V BOŽIČNIH PRAZNIKIH
4. ADVENTNA NEDELJA, 21. december
- maša adventne nedelje: 700 in 1000
SPREJEM BETLEHEMSKE LUČKE
SVETI VEČER, 24. december
- božična zgodba in polnočnica: 2200
Nedelja, 1. februar
- maša: 700 in 1000
PRAZNIKI in DOGODKI V LETU 2015
za župniji DOBJE in KALOBJE
SVEČNICA - Gospodovo darovanje,
Ponedeljek, 2. februar
- maša: 730
BLAGOSLOV SVEČ
5. – 7. 2. - Kalobje: DUHOVNA OBNOVA
8. 2. Kalobje: SLOVESNOST OB 250.
OBLETNICI USTANOVITVE ŽUPNIJE
vodi celjski škof Stanislav Lipovšek
18. 2. - PEPELNICA, maša in pepeljenje
na Kalobju ob 1800
26. 2. - Dobje: MOLITVENI DAN
1. 3. - IZBIRANJE NOVIH ČLANOV ŽPS
5. 4. - VELIKA NOČ
3. 5. - Jakob: JAKOBŠKA NEDELJA
(1030 maša v Jakobu, 900 na Kalobju)
10. 5. - Kalobje:
REVIJA CERKVENIH PEVSKIH
ZBOROV DEKANIJE ŠMARJE
24. 5. - Kalobje: PRVO SVETO OBHAJILO
27. 5. - Dobje: PRVA SVETA SPOVED
31. 5. - Dobje: PRVO SVETO OBHAJILO
13. 6. - PLANINSKO ROMANJE
7. 6. - Dobje: SKLEP VEROUKA
14. 6. - Kalobje: SKLEP VEROUKA
25. – 28. 6. - Kalobje: DNEVI ŽUPNIJE
28. 6. - Kalobje: LEPA NEDELJA
5. 7. - Kalobje: MOLITVENI DAN
11. 7. - ŽUPNIJSKO ROMANJE
19. 7. - Dobje: ŠKAPULIRSKA NEDELJA
15. 8. - MARIJINO VNEBOVZETJE
16. 8. - Jakob: LEPA NEDELJA
(1030 maša v Jakobu, 900 na Kalobju)
12. in 13. 9. - Kalobje:
MARIJINO IME, ROMARSKI SHOD
( v Dobju maša samo ob 700)
1. 11. - VSI SVETI:
1000 na Kalobju, 1400 v Dobju
8. 11. - ZAHVALNA NEDELJA
15. 11. - Jakob: MARTINOVA NEDELJA
(1030 maša v Jakobu, 900 na Kalobju)
BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMOV
BOŽIČ, praznik Gospodovega rojstva
25. december
- maša: 1000
NEDELJA SV. DRUŽINE, 28. december
- maša: 1000
BLAGOSLOV OTROK
Ta dan bo sklep akcije »Otroci za otroke«.
K jaslicam bomo položili darove za otroke
v misijonskih deželah, zbrane v adventni
akciji Otroci za otroke.
MARIJA , SVETA BOŽJA MATI,
novo leto, dan miru, 1. januar, 2015
- maša: 1000
- statistika verskega življenja
- novoletno voščilo
- darovanje okoli oltarja
Nedelja, 4. januar
- maša: 1000
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
Sveti trije kralji, torek, 6. januar
- maša: 1000
BLAGOSLOV VODE
JEZUSOV KRST - nedelja, 11. januar
- maša: 1000
5. januar: Lažiše, Završe
6. januar: Večje Brdo, Blatni vrh
7. januar: Škarnice
8. januar: Dobje
9. januar: Jezerce, Suho
10. januar: Paridol, Jelce
12. januar: Presečno, Slatina
13. januar: Repuš, Gorica, Tajhte
14. januar: Brezje, Ravno
SVETI KRST V LETU 2015
- priprava16. 2. ob 17. uri - krst: 22. 2.
- priprava 9. 3. ob 17. uri - krst: 15. 3.
- priprava 13. 4. ob 18. uri - krst: 19. 4.
- priprava 11. 5. ob 18. uri - krst: 17. 5.
- priprava 15. 6. ob 18. uri - krst 21. 6.
- priprava 6. 7. ob 18. uri - krst: 12. 7.
- priprava 3. 8. ob 18. uri - krst: 9. 8.
- priprava 14. 9. ob 18. uri - krst: 20. 9.
- priprava 12. 10. ob 18. uri - krst: 18. 10.
- priprava 16. 11. ob 17. uri - krst: 22. 11.
Starši se oglasijo v župnišču vsaj en mesec
pred krstom za vpis novorojenca in dogovor
glede priprave in krsta.
Nedelja, 18. januar
- maša: 1000
Nedelja, 25. januar
- maša: 1000
Izdal: Župnija Dobje. Odgovarja: Peter Orešnik.
Namenjeno za interno uporabo župnije.
V RAZMISLEK NA ZAČETKU
VEROUČNEGA LETA – 28. 9. 2014
»Nauk svete vere je zlato sonce, ki človeka prav
razsvetli in za vse dobro ogreje. Bog daj, da bi nam
vselej lepo sijalo svetlo sonce Jezusovega nauka!
Kristjani, ne zavedamo se, kaj imamo; zato pa tudi
sveto katoliško vero premalo čislamo. Kdor sveto vero
ceni, se je skrbno uči in po njenih svetih naukih zvesto
živi.« bl. Anton Martin
Ob tej Slomškovi misli se spomnimo, da je živeti po
veri nekaj lepega. Molitev, maša, verouk, doba dela …
vse to je osrečujoče in človeka notranje bogati. Če ni
tako, če nam je vera samo breme, maša zapoved, verouk
nujnost, molitev pozabljena, dobrota le za lepši videz,
potem je z to vero nekaj hudo narobe.
Jezus pravi da je njegov jarem prijeten in sladak. Tako
je z vero. Je lepa, a je jarem. Za vsako stvar se je treba
potruditi. Sijaj stvarem daje prav prizadevanje, napor.
Tudi veri.
Poleg lepote in prizadevanja v veri pa je svoboda.
Vsak, ki mu je vera podarjena, se svobodno odloči za ta
dar, ali se mu svobodno odreče. To lahko naredi z zrelo
pametjo, ne otrok. Zato se straši odločijo za vzgojo
otrok v veri, za vpis k verouku… Nihče jim te svobode
ne more jemati. Ko pa se odločijo, sprejmejo tudi
odgovornost in zakonitosti, ki v veri veljajo. Nihče vere
ne more živeti sam zase. Nihče si ne more zakramentov
deliti sam. Vero živimo v povezanosti z drugimi
verujočim, zakramenta pa prejemamo znotraj občestva.
Ko se starši odločijo, da vpišejo otroka k verouku, ker
razumejo verouk kot dopolnilo k njihovi vzgoji v veri
in kot pripravo za prejem zakramentov, hkrati sprejmejo
odgovornost, da bodo to delali po najboljših močeh.
Vpisati k verouku, potem pa otroka pripeljati le trikrat
ali štirikrat v letu ni znak odgovornega dela. Enako
velja za obisk maše. Za prejem prvega sv. obhajila in
sv. spovedi je osnovni pogoj tri leta verouka, ki
vključuje tudi reden obisk maše. Za prejem birme je to
osem let. Vsak pa se svobodno odloči kdaj bo otroka
vpisal, kako bo poskrbel za njegovo sodelovanje in
obisk maše. Še je čas za vpis …
Otroci radi prihajajo k verouku. Tudi k maši, čeprav
malo manj, ker je to nedelja. Neradi pridejo po tem, ko
jih tega s svojim zgledom in besedo navadijo starši. Za
otroke je pomembno, da so z njimi starši. Lepo je pri
maši videti očeta ali mater, skupaj z otroci. Še lepše ja
če sta z njimi oba starša. Kako pa naj bo mašo za
otroka lepa, če otroka starši odložijo pred cerkvijo,
sami pa odidejo domov ali v gostilno?
Starši, katehet, katehistinje smo skupaj odgovorni,
da bosta verouk in maša nekaj lepega in da bo obrodil
bogate sadove življenja po veri. Vsi farani pa sta
odgovorni, da to delo podpirate, ne z nerazsodnim
kritiziranjem, ampak s spodbudno, dobro besedo o tem
delu in o tistih, ki se zanj trudijo.
Naj bo nauk ver vsem ZLATO SONCE!
SKUPINA ŽENA
Pregovor pravi,da zena podpira tri vogale, mož pa
enega. Spet drugi slovenski rek pravi, da mož gradi
hišo, zena pa dom. Kdo je skozi zgodovino našega
naroda ohranjal vero, kdo je vzgajal otroke v poštene
in delovne ljudi? Kdo je z rožnim vencem v
razpokanih in žuljavih rokah spremil svoje otroke v
svet? Kaj ni bila to mati in zena? Skozi stoletja jo je
krepila trdna vera in obdržala nas narod.
Zahtevna naloga je tudi danes naložena na ramena
zena in mater. Zato se kako rabimo podporo.
Kolikokrat se počutimo osamljene in šibke pred
zahtevno nalogo vzgoje otrok? Kolikokrat bi
potrebovale oporo pri osebni rasti in ohranjanju
vere? Kolikokrat se počutimo negotove v iskanju
lastne identitete? Zato ste drage žene, povabljene, da
se pridružite in sooblikujete skupino žena. Dobivale
se bomo enkrat na mesec v župnišču in skupaj s s.
Marto poskušale ustvarjati prijetno in zaupno
ozračje, v katerem bomo rasle in se krepile v iskreni
medsebojni delitvi ob aktualnih temah, ki nas
zadevajo. Podpirale se bomo v dobrem in skupaj
gradile vzdušje vere in upanja. Naslednje srečanje bo
10.1.2015 ob 1930. Toplo povabljene.
Župnija Dobje
BOŽIČ 2014
25. 12. 2014, leto 7, številka 4
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN
BLAGOSLOVLJENO LETO 2015