Župnijska oznanila - Župnija Trnje Zagorje

Župnijska Oznanila
Trnja in Zagorja
Nedelja Jezusovega krsta
11.1.2015
Leto XV., 2 (715)
ZMAGA, KI PREMAGA SVET JE NAŠA VERA
Življenje je neponovljivo, večen izziv, ki se mu težko zoperstaviš. Zato ima vsakdo velike sanje, hoče v življenju marsikaj
doseči in se uvrstiti med zmagovalce, morebiti celo med mogočneže, ki zasedajo prva mesta. Tekmovanja so zato glavni
motor vsega dogajanja, ne le v športu, ampak tudi na znanstvenem področju. Kdo bo prvi odkril zdravilo za novo bolezen, kdo
bo prvi osvojil nov planet, kdo bo patentiral avto brez šoferja,
kdo bo ... Kako pomembno je biti med slavnimi, ki se vpišejo v
zgodovino kot osebe, ki so spremenile tok človeške zgodovine.
Ko razmišljamo o slavnih, pa hitro naletimo na vprašanje: Ali je
ta človek, znanstvenik, umetnik, športnik, s svojim novim odkritjem, z umetniškim delom, rekordom dal odgovor na zadnje
vprašanje in premagal svet? Katera je tista dokončna, najpomembnejša zmaga? Kdo ima dokončni odgovor, ki bo zadovoljil
vsakega in ga notranje pomiril?
Tiste dni je prišel Jezus
iz Nazareta v Galileji
in se je dal Janezu
krstiti v Jordanu.
In ko je stopal iz vode,
je videl odpirajoča
se nebesa in Duha,
ki je kakor golob prihajal
nadenj in na njem ostal;
in zaslišal se je glas
iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
Ko je apostol Janez preverjal čas, ki ga je preživel z Jezusom, je prišel do odgovora, ki ga je prepričal in mu njegovo življenje prikazal v drugačni luči. Dobil je odgovor na zadnje vprašanje o človekovem bivanju in to je bilo zanj tako pomembno
odkritje, da ga ni mogel ohraniti le zase, ampak ga je želel deliti
z vsemi. V svojem prvem pismu nam je zapisal: "Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša
vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji
Sin?" Zanimiv odgovor, ki bi se mu marsikdo danes smejal in
(Mr 1,9–11)
postavil podvprašanje: Kako lahko vera premaga svet? In apostol Janez bi mu odgovoril z novim vprašanjem: Kaj je gonilo napredka: zlo in človekov egoizem, ali
ljubezen in vera v zmago dobrega? Brez vere v življenje in pozitivni napredek bi se sleherni razvoj
ustavil. In Janez bi nadaljeval: Jezus ni prišel, da bi pokazal svojo moč, da bi zmagal in imel pod
seboj vse tiste majhne »bogove«, ki mu ne sežejo do kolen. Ne. Prišel je, da bi nam pokazal, kako
smo lahko vsi med zmagovalci. On ni prišel le z vodo, ampak z vodo in krvjo.
Kaj nam v kontekstu Jezusovega krsta predstavljata simbola vode in krvi? Preobrazbo na horizontalni in vertikalni ravni: Janezov krst z vodo je bil le zunanje znamenje, da se želimo spremeniti
in spraviti z Bogom, Jezusov krst s krvjo, njegova smrt pa nam odpira nebeška vrata in nam zagotavlja večnost. Človek naredi prvi korak, ko pokaže svojo pripravljenost po spravi, Bog pa to spravo
izvrši v Jezusu Kristusu, našem odrešeniku. Zato nam apostol Janez govori resnico, ko pravi:
"Zmaga, ki premaga svet, je naša vera!"
župnik Branko Balažic, SDB
Svete maše:
NEDELJA
JEZUSOVEGA KRSTA
11.1.
Sv, Pavlin Oglejski, šk
Ponedeljek
Trnje
Trnje
8,30 Češčenje SRT
9h +Jože Smrdel, Trnje 23, obletna
Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Juršče
12h +Angela in Jožef Kalister, Juršče 46, obletna
Slavina 15h Božičnica otroških zborov
12.1. Palčje
16h +Rafael in +i Kovač in Česnik, Palčje 58, obletna
Sv. Tatjana, mučenka
Torek
13.1. Klenik
18,30 +Jakob Možina, Klenik 10, 30. dan
Sv. Hilarij, škof, c.uč.
Sreda
14.1. Zagorje
Sv. Feliks Nolanski
Četrtek
15.1. Juršče
7h +Dana Koren, Zagorje 107, obletna
16h+Magdalena Zafran, Juršče 10, 30. dan
Sv. Absalom, kopr.šk.
Zagorje 17,30 Molitvena ura za duhovne poklice
Petek
16.1. Zagorje 17,45 +Albert Ludvik, Drskovče 28, obletna
Sv. Honorat, škof
+i Tomšič in Kastelic, Južnovi
Sobota
17.1. Zagorje 15,30 Spoved
Sv. Anton, puščavnik
16h +Blaž in vsi +i Lenarčič, Šilentabor 6 in 7
8,30 Češčenje SRT
2. NEDELJA Trnje
9h +Joža Hvala, Klenik 2/a
MED LETOM Trnje
18.1. Zagorje 10,30 Za vse župljane obeh župnij
Sv. Marjeta Ogrska Palčje
12h +Anton in Ana Rebec, Palčje 31, obletna
Zagorje 15h Molitvena ura za edinost
Začetek molitvene osmine za edinost kristjanov
- VEROUK bo ta teden za vse skupine reden.
- BOŽIČNICA, ki jo pripravljajo otroški zbori, bo v SLAVINI danes ob 15h. Lepo vabljeni!
- BOŽIČNA DOBA se v bogoslužju konča s praznikom Jezusovega krsta. Po stari
navadi imamo lahko jaslice še do svečnice. V tem obdobju lahko pri bogoslužju
zapojemo še kakšno božično pesem.
- PAPEŽ FRANČIŠEK bo ta teden obiskal Šrilanko in Filipine. Spremljajmo ga z
molitvijo.
- SEJA ŽPS Trnje bo v petek, 16.1. ob 19h v Mežnariji. Vsi člani lepo vabljeni!
- PRVI TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON v naši dekaniji začne v petek 16.1. ob
16h v Postojni v župnijski dvorani. Prijavite se takoj na dekanijski urad Postojna
na tel. 05/720 46 40 ali GSM 041/724 884. Naslednji tečaj bo v marcu. Podrobnosti si oglejte na oglasni deski!
- PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST OTROKA v letu 2015: prvo srečanje bo že v soboto, 31.1.2015 ob 16h v župnišču v Postojni. Priprava je obvezna za vse starše in botre, ki še niso opravili te vrste priprave. Podrobnosti in ostala srečanja in skupine si preberite na oglasni deski.
- ZAČETEK MOLITVENE OSMINE ZA EDINOST KRISTJANOV bo prihodnjo
nedeljo, 18.1. Molimo za ta namen, da bomo vsi kristjani verodostojnejše priče v
sedanjem svetu in da se bo tako uresničila tudi Jezusova želja: »Oče, daj da bodo vsi (moji učenci) eno, kakor sva midva eno!«
- SESTANEK ZA STREŽNIKE v Zagorju bo v soboto ob 10h. Pridite vsi!
KOT LJUBLJENI BOŽJI OTROCI
Ko se je Kristus postavil v vrsto, da bi prejel Janezov krst, se je približal grešnikom in se poistovetil z njimi. Ne samo z grešniki, ampak tudi z vsemi ubogimi, zatiranimi in potrtimi, ki so sestavljali takratno večino prebivalstva Palestine. Ne
čudimo se zato, da se je Janez Krstnik branil, da bi krstil Kristusa. Kristus je s krstom v Jordanu ljudem dal jasno vedeti: »Jaz sem na vaši strani!« S krstom je
Kristus začel svoje javno delovanje.
Slog, ki ga je začel pri krstu, je ohranil pri javnem delovanju. Nikoli se ni izogibal stika z grešniki in vedno je bil solidaren z ubogimi. Ni se Jezusov krst povzdigoval nad grešnike, ampak jih je prišel klicat k odrešenju. Kristus, ki je bil edini
brez greha, se je približal grešnikom in jim bil kot starejši brat. Tako nam je razodel, da smo ljubljeni Božji otroci, kakor je zanj dejal »glas iz nebes« pri krstu:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1,11).
Tudi mi smo bili krščeni in pri krstu nas je Bog naredil za svoje otroke. Tako
smo tudi mi postali njegovi ljubljeni sinovi in tudi za nas veljajo besede iz evangelija: »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.« Tudi mi smo prejeli poslanstvo, da bi tam, kamor nas je Bog postavil, posvečevali vse stvari in ljudi okoli
sebe. Da bi vse po nas postajalo boljše in plemenitejše.
Razlagalci Svetega pisma vidijo v Jezusovem krstu pomenljivo simboliko. Kristus se je ponižal, ko se je pri krstu potopil v vodo. Spustiti se v globine voda simbolično pomeni, da se Kristus spušča najnižje, med grešnike. Ko stopi v vodo, jo
posveti. Kristus se dotakne vode, snovi, narave, in vse to posveti. Voda odslej ne
bo samo voda, ampak bo tudi znamenje, da je Jezus stopil v vodo in jo posvetil,
uporabljali jo bomo pri krstu in bo krščencem posredovala Božje življenje.
Na praznik Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta, obudimo vero, da je
tudi nas Bog sprejel za svoje ljubljene otroke in nam dal poslanstvo. Iskreno in
ponižno ga prosimo, da bi vse stvari v moči svetega krsta posvečevali in se v zavesti, da nas Bog ljubi, bojevali zoper zlo v sebi in okrog nas.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Jezusov krst nas vedno spominja tudi na NAŠ KRST. S tem zakramentalnim dejanjem, s krstom, se
za nas zgodi nekaj velikega. Sv. krst nas namreč očiščuje grehov (tako izvirnega greha in vseh, pred
krstom storjenih grehov!), hkrati pa nas tudi prerodi za Božje posinovljene otroke. Pri krstu smo deležni
Božje narave, postali smo tempelj Svetega Duha in sodediči s Kristusom. Sv. krst je tako temelj našega
krščanskega življenja in vrata k življenju v Svetem Duhu. S krstom se včlanimo v Cerkev in postanemo
deležni njenega poslanstva.
Kako pomemben je krst za naše zveličanje, potrjuje Jezus, ki pravi: »Kdor bo veroval in bo krščen,
bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo obsojen!« (Mr 16,16).
Pri svetem krstu smo torej postali člani Cerkve, postali smo Božji otroci in dediči nebeškega kraljestva. Vendar krst ni konec, ampak šele začetek odrešenjskega procesa. Po krstu nas Bog vabi naprej!
Tako moramo tudi kristjani iz krsta rasti v novo življenje. Dejansko: biti krščen pomeni vstopiti v proces
umiranja staremu grešnemu človeku in vstajenje ter rast v Jezusovo življenje v moči Svetega Duha.
Božje življenje, ki izvira iz zakramenta sv. krsta, ni
nek dodatek k našemu vsakdanjemu življenju, marveč zadeva vse naše bitje; preoblikuje nas v najglobljem smislu.
17. januar
ANTON PUŠČAVNIK
J. Kužnik, V Marijini šoli
Zahvaljen, Gospod,
da si se dal krstiti in nam
tako pokazal pot k odrešenju.
Vode Jordana so bile priča
tvoje ponižnosti,
ko je Janez krstil tebe,
Sina, ki si od vekomaj Bog.
V podobi goloba,
starozavezne ptice z Noetove ladje,
se je nadte izlila milost neba.
Zdaj jo podarjaš nam,
rojenim v krstu istega Duha,
da bi ti nekoč pri Očetu
mogli zreti iz obličja v obličje.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh
SMEH JE POL ZDRAVJA
KRIŽARJENJE – Skupina prijateljev se
odpravi na križarjenje. Nekega večera,
ki ga zaznamuje močna burja, Albert
vidi prijatelja Roberta oblečenega v
žensko nočno haljo. »Kaj pa je zdaj
to?« ga vpraša. – »Počutiti se hočem
čim bolj varno; če bi se ladja potopila,
bodo namreč najprej reševali otroke in
ženske.«
Rodil se je v Egiptu okoli leta 250. Že v rani mladosti je ostal brez staršev, zato se je
predal puščavniškemu življenju. Vodila ga je
želja po globoki samoti. Umaknil se je v
grobnico, izkopano v hribovju Pispir pri Rdečem morju, kjer so ga mučile hude skušnjave. K njemu so prihajali ljudje, ki bi mu radi
sledili v spokornem življenju, zato je ustanovil
skupnost, v kateri je bil učitelj in vodja. Nekaj
let pred smrtjo je od svojih učencev zahteval,
naj ohranijo skrivnost o mestu njegovega
groba. Našli so ga šele leta 561. To je bil kraj
velikih čudes. Ljudska pobožnost ga ima za
posebnega zaščitnika proti herpesu, ki je dobil ime ogenj sv. Antona. Imajo ga tudi za zavetnika domačih živali, posebej svinj.
Tviti papeža Frančiška
Dragi mladi, Cerkev pričakuje velike stvari od vas in
vaše velikodušnosti. Ne bojte se ciljati visoko.
Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje,
odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257
Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223
www.zupnija-zagorje-trnje.org/