Skupaj prebujamo Ptuj

PUCHOV MOST
CESTE
KROŽIŠČA
STADION
Skupaj
prebujamo
Ptuj
DVORANA SPUHLJA
IGRIŠČA
OLGA MEGLIČ
LJUDSKI VRT
VRTCI
GLEDALIŠČE
OBRTNA CONA
MINORITSKA
CERKEV
JEZERO
VODNI ŠPORTI
650 NOVIH
DELOVNIH MEST
Naročnik oglasa LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
MESTNO JEDRO
PTUJSKI TRGI
LISTA LDS ZA MESTNI SVET
LISTA LDS ZA ČETRT BREG - TURNIŠČE
LISTA LDS ZA ČETRT CENTER
LIDIJA MAJNIK
MILAN ČUČEK
EMIL MESARIČ
TATJANA VAUPOTIČ
VASJA STRELEC
MARIJA MAGDALENC
GREGOR ŠMIGOC
MAKS FERK
HEDVIKA BREZNIK
JOŽE ŠTRAFELA
VLADIMIR KORITNIK
LIJANA VALENTIN
ČRTOMIR ROSIĆ
IZTOK UHAN
NINETA URBANČIČ ČUČEK
SAŠA LONČAR
MITJA LAH
ANA STRELEC BOMBEK
MIRAN VRABL doc. prim. dr. med.
ŠTEFAN PETEK
GABRIEL BERLIČ
META MAJNIK
MARTIN POTOČNIK
DARKO JAZBEC
JELKA MAJCEN
FRANC MALEK
JANEZ VERTIČ
Mag. MIRAN KERIN
dr. ŠTEFAN ČELAN
VLADIMIR KORITNIK
MAJDA SKOK
FRANC MALEK
DRAGICA TAŠNER
MIRAN VRABL
MAKS FERK
ANDREJA ČELAN
BRANKO VNUK
EMIL MESARIČ
DAMJANA JAKOMINI
NINETA URBANČIČ ČUČEK
LISTA LDS ZA ČETRT JEZERO
LISTA LDS ZA ČETRT LJUDSKI VRT
SAŠA LONČAR
ČRTOMIR ROSIĆ
OLGA SKOK
GORAZD BILANOVIČ
ALEKSANDRA RIBIČ
LIJANA VALENTIN
IZTOK UHAN
VALTER PLIBERŠEK
MARIJA MAGDALENC
LISTA LDS ZA ČETRT PANORAMA
LISTA LDS ZA ČETRT ROGOZNICA
JOŽE ŠTRAFELA
IVAN GOMILŠEK
DORIS ARNUŠ
ŠTEFAN PETEK
MITJA LAH
HEDVIKA BREZNIK
LISTA LDS ZA ČETRT SPUHLJA
LISTA LDS ZA ČETRT GRAJENA
ANA STRELEC BOMBEK
DUŠAN KRALJ
FRANC BOLCAR
MARJAN BEZJAK
SONJA CIZERL
IGOR MAJNIK
TRŽNICA
ZDRAVO OKOLJE
MLADI
PITNA VODA
PTUJSKO JEZERO
ULICE
CESTE
EPK