Kognitivno-vedenjska terapija za kronično bolečino:

Akreditirani član
Accredited member
napoveduje dvodnevno delavnico z naslovom:
Kognitivno-vedenjska terapija za
kronično bolečino:
praktični pristop za izvajanje z dokazi podprtih
intervencij pri obvladovanju bolečine
ki jo bo vodila
Mag. Helen Macdonald
(Velika Britanija)
5. in 6. april 2013
Ljubljana
Psihologinja mag. Helen Macdonald je strani Britanskega združenja za vedenjske
in kognitivne psihoterapije (BABCP) akreditirana kognitivno-vedenjska psihoterapevtka,
učiteljica in supervizorka. Je zdravstvena psihologinja in akreditirana EMDR konzultantka
ter registrirana medicinska sestra za področje mentalnega zdravja. S strani Univerze v Sheffieldu
je leta 2011 prejela nagrado zaslužnega člana za odličnost pri poučevanju. Je tudi Associate
Fellow Britanskega psihološkega združenja.
Na področju mentalnega zdravja deluje od leta 1983, zadnjih 22 let pa izvaja kognitivnovedenjsko terapijo. V klinični praksi se je sprva osredotočala na zdravljenje anksioznih motenj in
depresije, zadnjih dvanajst let pa vse več pozornosti posveča kroničnim boleznim in
dolgotrajni bolečini. V Veliki Britaniji in širom Evrope predava na različnih nivojih
izobraževanja, od uvodnih delavnic do doktorskega študija. Je soavtorica knjige za
samopomoč »Overcoming Chronic Pain: A Self-Help Guide Using Cognitive
Behavioral Techniques«, ki temelji na kognitivno-vedenjski terapiji. Prvič je bila
objavljena leta 2005 in je prevedena v francoščino in estonščino.
Trenutno se ukvarja z individualno obravnavo odraslih s težavami na področju mentalnega
zdravja in kronično bolečino, psihološkim izvedenskim delom, terapijo posttravmatske
stresne motnje, poklicno rehabilitacijo ter klinično supervizijo drugih terapevtov. Na
Univerzi v Sheffieldu je predavateljica na podiplomskem usposabljanju iz kognitivno-vedenjske
terapije. V okviru Britanskega združenja za vedenjske in kognitivne psihoterapije deluje kot
Course Accreditation Registrar, kjer vodi proces akreditiranja programov usposabljanja iz
kognitivnih in vedenjskih terapij v Veliki Britaniji. Njeno delo poleg kliničnega, supervizorskega
in poučevalnega dela vključuje odgovornost za nacionalne standarde usposabljanja iz
vedenjskih in kognitivnih terapij. V mandatu 2011-2014 je tudi častna sekretarka Evropske
zveze za vedenjske in kognitivne terapije (EABCT).
Zaradi kronične bolečine, ki predstavlja resen javnozdravstveni problem, trpi pomembno
število ljudi. Podatki kažejo, da naj bi imelo kronične bolečine do 7% splošne populacije.
Večina ljudi v Evropi, ki trpijo zaradi kronične bolečine, je starih do 65 let. Poleg osebnega
trpljenja zaradi stalne ali ponavljajoče se bolečine, le-ta vodi tudi v poklicne, finančne,
socialne in medosebne težave. Kronična bolečina lahko nastopi kot posledica poškodbe,
bolezni ali operacije, pa tudi brez očitnega razloga. Ljudje z dolgotrajno bolečino imajo pogosto
izkušnje številnih fizičnih terapij in zdravljenj, preden so napoteni v psihološko terapijo.
Dvodnevna delavnica je namenjena pridobivanju znanja in veščin, temelječih na z dokazi
podprtih kognitivno-vedenjskih intervencijah za delo z ljudmi, ki trpijo zaradi kronične
bolečine. Delavnica je namenjena širšemu krogu strokovnjakov, iz področja mentalnega
zdravja in drugih področij medicine, zdravstvene nege, fizioterapije,…, na katerih se strokovnjaki
srečujejo s pacienti, ki trpijo zaradi kronične bolečine.
Prvi dan delavnice bo namenjen spoznavanju področja kronične bolečine in intervencij ter
baze dokazov za uporabo KVT pristopa. Udeleženci bodo imeli priložnost prakticiranja
ocenjevanja in tehnik za spodbujanje motivacije. Drugi dan bo predavateljica obravnavala
specifične intervencije, ki so usmerjene v posledice vztrajne, kronične bolečine.
Metode dela vključujejo prezentacije, izkustvene vaje, diskusije v malih skupinah,
demonstracije in igre vlog.
Udeleženci bodo imeli priložnost pridobiti: praktično razumevanje baze dokazov za obravnavo
oseb s kronično bolečino in drugimi kroničnimi bolezenskimi stanji, veščine za ocenjevanje
vpliva kronične bolečine na kvaliteto življenja in pomoči ljudem s kronično bolečino pri
razumevanju njihovega stanja ter znanje in praktične veščine za izvajanje intervencij za
obvladovanje kronične bolečine.
PROGRAM DELAVNICE
Petek, 5.4.2013
08.00
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
Registracija udeležencev
·
·
·
·
·
Odmor za kavo
·
·
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.30
Predstavitve
Pregled dvodnevne delavnice
Povzetek trenutnega znanja in izkušenj
Ozadje in kontekst: Vpliv in posledice kronične bolečine
Aktivnosti za udeležence delavnice
Baza dokazov kognitivno-vedenjske terapije pri ljudeh s kronično
bolečino
Aktivnost in diskusija
Odmor za kosilo
·
·
Ocenjevanje kronične bolečine – kaj in kdaj
Praktične vaje
Odmor za kavo
·
·
·
Ocenjevanje, sodelovanje in motivacija
Igre vlog, praktične vaje
Povratna informacija o prvem dnevu, vprašanja in diskusija
Sobota, 6.4.2013
09.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.30
·
·
·
·
·
Povzetek prvega dne, vprašanja, cilji za drugi dan
Intervencije za delo s kronično bolečino
Poučevanje – razumevanje protibolečinskih zdravil in preiskav
Sproščanje in aktivnost
Tehnika ‘fun prescription’
Odmor za kavo
· Odmerjanje dejavnosti
· Vadba igre vlog
· Krepitev spanja
Odmor za kosilo
· Reševanje problemov
· Strah in izogibanje – premagovanje z bolečino povezane tesnobe
· Obvladovanje znižanega razpoloženja in depresije pri kronični bolečini
· Razumevanje težav v komunikaciji in odnosu pri kronični bolečini
Odmor za kavo
· Sprejemanje
· Preventiva relapsa, vzdrževanje sprememb, obvladovanje akutnih
poslabšanj
· Povratna informacija o dvodnevni delavnici, vprašanja, diskusija
· Evalvacija delavnice
Delavnica bo potekala v Ljubljani, natančno lokacijo izvedbe bomo
objavili naknadno.
Kotizacija znaša 190 EUR* (DDV je vključen).
*Za člane Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije s poravnano članarino za
leto 2012 velja 10% popust pri kotizaciji. Kotizacija zajema gradiva, potrdilo o udeležbi
ter kavo in sok med odmori.
Plačilo izvedite na podlagi izdanega računa, ki ga boste prejeli po
potrditvi prijave in sicer najkasneje do 20. marca 2013.
Prosimo, da pred prejetjem računa ne nakazujete plačila. Plačilo ob
sami registraciji na dan delavnice ni možno.
Na zdravniško zbornico Slovenije bo s strani Društva podana vloga za dodelitev
kreditnih točk za stalno podiplomsko izobraževanje za zdravnike.
Prijave
Prijave pošljite na spodnji prijavnici
najkasneje do 10. marca 2013 na naslov:
Društvo za VKT Slovenije
Gotska ulica 18
1000 Ljubljana
Ali skenirano na e-mail: [email protected]
Prijavnico lahko najdete tudi na spletni strani Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo
Slovenije: www.drustvo-vkt.org
Informacije:
[email protected]
Prosimo, da na prijavnico vpišete popolne in točne podatke!
PRIJAVNICA
na dvodnevno delavnico
»Kognitivno-vedenjska terapija za kronično
bolečino:
praktični pristop za izvajanje z dokazi podprtih intervencij
pri obvladovanju bolečine«
Mag. Helen Macdonald, Ljubljana, 5. in 6. april 2013
Ime in priimek:___________________________________________ Izobrazba:___________________________
Delovno mesto:______________________________ Zaposlen/a v: _____________________________________
Naslov, kamor želite dobivati pošto:____________________________________________________________
E-naslov, kamor želite dobivati obvestila: _____________________________________________________
Telefon: ______________________
PODATKI O PLAČNIKU (obkrožite):
samoplačnik/ica
plačnik je ustanova
Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:_________________________________
Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):
Zavezanec za DDV (obkrožite)
DA NE
DDV/ID številka: ___________________
Točen naziv in naslov ustanove:
_____________________________________________________________________________________________________
Izjava (pravne osebe):
Našo/ega delavca/ko _____________________________ prijavljamo na dvodnevno
delavnico »Kognitivno-vedenjska terapija za kronično bolečino: praktični pristop za izvajanje
z dokazi podprtih intervencij pri obvladovanju bolečine«.
Kotizacijo v znesku 190 EUR (z vključenim DDV) bomo poravnali v plačilnem roku
na podlagi računa, ki bo izstavljen po potrditvi prijave.
Odgovorna oseba: ____________________________________Podpis in žig:
IZJAVA
S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka delavnice zavezujem, da bom (v primeru
neporavnanega zneska za storitve DVKT s strani drugega plačnika) svoje obveznosti
poravnal-a v dogovorjenem plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen.
Datum in podpis: ______________
____________________________________________