47. srečanje mladih raziskovalcev slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Srednja poklicna in tehniška šola in Gimnazija Murska Sobota
47. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
REZULTATI 2. KROGA- ZLATA IN SREBRNA PRIZNANJA
Murska Sobota, 20. maj 2013
1. ASTRONOMIJA ALI FIZIKA, učilnica št. 210
RECENZENTI: pom. akad. dr. Mitja Slavinec, pom. akad. dr. Andreja Gomboc, pom. akad. dr. Milan Svetec, pom. akad. dr. Zvonko Jagličič in asist. Matej Cvetko
Priznanje
ZLATO
1.
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
ZLATO
4.
5.
SREBRNO
6.
7.
SREBRNO
SREBRNO
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
ZLATO
10.
11.
SREBRNO
ZLATO
12.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Hitrost gibanja mehurčkov v različnih
kapljevinah
Ali je kaj trden most? - Kakor skala,
kamen, kost
Luka Jevšenak
Dejan Zupanc
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ema Dobrin in Katja Turk
Polonca Štefanič,
mag. Miha Dobrin in
dr. Goran Turk
Marija Sirk Polanšek
OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana
OŠ Franja Goloba Prevalje
Mladen Tancer
OŠ bratov Polančičev Maribor
Goran Sabolič
OŠ Poljčane
Tomaž Parovel
Roman Ocvirk
Peter Sekolonik
OŠ Koper
I. gimnazija v Celju
ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija
Ravne na Koroškem
Gimnazija Kranj
Izkustvena učilnica fizike
Mitja Praznik, Nina Brezočnik in
Vesna Bukovec
Urban Duh
Poenostavljen model skakanja z vrvjo
Preučevanje padal
Niko Turšič, Nejc Belec in Alen
Barbirič
Edi Zugan
Krištof Skok
Klara Pavlekovič, Lovro Stopar in
Urška Stopar
Rok Oblak, Simon Udir in Vid
Žepič
Voda kot alternativni vir energije
Ocenjevanje oddaljenosti Lune
Odvisnost sončnega obseva in pridobljene
energije od naklona in usmerjenosti strehe
Vpliv Greenovega elastičnega polja na
nastajanje struktur prstnega odtisa v
kristalih
Opazovanje Sončeve površinske aktivnosti Matej Rabzelj in Lenart Lesar
ARLS
Vrtenje Jupitra
Gregor Aničić
Darko Kolar in Tajda Horvat
dr. Jure Žalohar
Goran Mitrovič in
Klemen Blokar
Gorazd Žiberna
Renato Lukač
Gimnazija Šentvid
II. gimnazija Maribor
Gimnazija Murska Sobota
2. ARHITEKTURA IN GRADBENIŠTVO, učilnica št. 211
RECENZENTI: Iztok Zrinski, Andreja Benko in Patricija Flisar
Priznanje
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
1.
ZLATO
Obstojnost egipčanskih piramid
Anže Zajc
Aljoša Dornik
OŠ Brinje Grosuplje
2.
ZLATO
Arhitektura prostorov za duhovno oskrbo
v domovih upokojencev
Arhitektura Celja v 60., 70. in 80. letih
Envera Selimović in Lena Zgonec
Peter Čepin Tovornik
Srednja zdravstvena šola Celje
Luka Čepin, Urban Strenčan in
Jurij Žagar
Žan Ošep in Jaka Dešman
Tanja Barle
ŠC Celje, Srednja šola za
gradbeništvo
ŠC Celje, Srednja šola za
gradbeništvo
Gimnazija Kranj
3.
4.
5.
6.
7.
SREBRNO
SREBRNO
ZLATO
SREBRNO
SREBRNO
Primerjalna analiza izbire oken
Sakralna dediščina na področju Kranja
Gradnja stanovanjske hiše
Ivan Smiljanić, Matic Tavčar in
Katarina Pivk
Sandi Fuks in Florjan Fras
Neviden cevni nosilec
Venčeslav Mlakar
1
Zrinka Kit Goričan
Patricija Veldin
Metka Topolič
Vili Vesenjak in
Primož Bučar
Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor
Tehniški ŠC Maribor
3. APLIKATIVNI INOVACIJSKI PREDLOGI IN PROJEKTI, prostor – telovadnica
RECENZENTI: doc. dr. Dušan Klinar, doc. dr. Igor Pesek, prof. dr. Ivan Gerlič, mag. Nuša Pavlinjek Slavinec in asist. Andreja Herzog
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
ZLATO
3.
4.
SREBRNO
ZLATO
5.
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
10.
11.
12.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Kupujemo, trgujemo, se srečujemo
Nina Štumberger, Gabriela
Štumberger in Nik Volgemut
Laura Muzek
Marija Meklav in Silva
Hajšek
Janko Muzek
OŠ Hajdina
Laura Štampar
Mihelca Hojski
OŠ Toneta Čufarja Maribor
Rebeka Žagar
Melita Gorše Pihler in
Živa Gabrijelčič
Lea Gabrijelčič
Matjaž Žerak
OŠ Vojnik
OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
ŠC Velenje, Gimnazija
Franc Vrbančič in
Tomislav Gorišek
Zdenka Keuc
ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola
Varovanje osebne identitete pri anketnem
raziskovanju možnosti razvoja
psihosocialnih tveganj na delovnem
mestu
Sprehodi se in povej, kaj je pod tvojimi
nogami?
Refleksna masaža stopal
Igre in matematika
Julija Sikošek in Karlina Hohnjec
Kaja Prosenak in Korina
Gašparič
Sušilna omara za obutev
Deni Komac
Možnosti uporabe hladilnega stolpa, bloka Jan Vodušek
6 TEŠ, v energetske namene
Pametni voltmeter
Marko Rotar in Nejc Vidrih
ZLATO
Biorazgradljivi polimeri na osnovi škroba
in njihova uporaba v medicini
Energetsko učinkovita javna razsvetljava
Luka Rojs
ZLATO
Naprava za termosublimacijo
Luka Lešnik in Lovro Metikoš
Čipke
Marjetka Lucija Prelog
SREBRNO
David Mohorič
Milan Ivič in Dušan
Vantur
Boris Knez in Suzana
Dvoršič
Alenka Lukič in Majda
Kuzmič
OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor
II. gimnazija Maribor
Srednja elektro računalniška šola
Maribor
Tehniški ŠC Maribor
Srednja šola za oblikovanje Maribor
4. BIOLOGIJA, učilnica št. 214
RECENZENTI: doc. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, Miro Puhek in Dane Katalinič
Priznanje
1.
2.
3.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
ZLATO
Učinkovitost mil
Matija Mlakar Medved
OŠ Jožeta Moškriča
ZLATO
Miši v labirintu: učenje prostorske
orientacije
Kalcij v prehrani - zadosti ali premalo?
Lara Zupan
Andreja Zrimšek
Vrečar
Andreja Kolman
OŠ Prule
Jerneja Potočnik
Eva Raušl
OŠ Toneta Čufarja Maribor
Dodatki v sladkarijah – ne, hvala!
Mitja Vračko
Tanja Blaznik
Vpliv gospodarjenja s travniki na rast
kukavičevk
Nič se mi ne bo zgodilo!- predvidevanje
najstnikov
Vpliv pedofavne na rast hrasta (Quercu
petraea)
Inhibitorno delovanje Pepsi na delecijske
mutante kvasovke Saccharomyces
cerevisiae
Proučevanje alevronskega sloja v
semenih različnih vrst pšenice
Izolacija psevdomonad iz rizosfere
paradižnika in solate
Vpliv starosti in uporabe mobilnega
telefona na periferni vid in reakcijski čas
Protimikrobni učinek rastlinskih etanolnih
in vodnih ekstraktov na Escherichio coli in
Candido albicans
Ema Leskovec
Matjaž KERČEK
OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica
pri Mariboru
OŠ Idrija
Veronika Vodnik in Ivana
Davidović
Simon Tušek, Lara Bezjak in
Petra Ivanuša
Gašper Žun
Danica Mati Djuraki in
Monika Jelenc
Vesna Pintarić
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
SREBRNO
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
ZLATO
8.
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
11.
SREBRNO
ZLATO
12.
OŠ Frana Albrehta Kamnik
Gimnazija Ormož
Uroš Petrovič in
Marija Štremfelj
Gimnazija Kranj
Mario Kok
Vlasta Brvar
Gimnazija Šentvid
Jan Kordež
dr. Maja Rupnik in
Jure Škraban
Katja Holnthaner
Zorec
Katja Holnthaner
Zorec
II. gimnazija Maribor
Eva Dora
Staša Tumpa
II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
5. DRUGA PODROČJA, učilnica št. 229
RECENZENTI: doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Andreja Špernjak, dr. Stanko Kapun, Zoran Kos, Mira Domjan Grilec, Nataša Benkič, Klaudija Sedar,
Daniel Grabar, dr. Aleksandra Pivec, dr. Tanja Bagar
Priznanje
1.
2.
3.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Pavel Panon Raščan
Petra Mikeln
OŠ Polje
ZLATO
A me lajkaš? (Vpliv socialnih omrežij na
besedišče osnovnošolcev)
Zeleno zdravojedstvo
Izidor Ramšak
OŠ Riharda Jakopiča
ZLATO
Rastlinska barvila in volna
Tilen Pajk in Luka Matul
Kmetijstvo, blaginja ali propad 2,
Samooskrba v Sloveniji
Skrite pošasti
Martin Čučkin, Tim Jerič in Igor
Nikolaj Sok
Barbara Polc in Maja Žgajnar
Katarina Kunaver
Jager
Mojca Vrtič in Lapuh
Barbara
Mojca Furlan
"Peklenskih" 12 minut
Luka Grah, Mitja Recek in Žan
Vrhovski
Ana Žnidaršič
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
SREBRNO
6.
SREBRNO
7.
ZLATO
Magnetofekcija mišjih tumorskih celic s
terapevtsko plazmidno DNA
2
Julijana Djaković in
Stanka Smojver
Vid Ismajlovič in Darko
Fras
Brigita Brajkovič
OŠ Riharda Jakopiča
OŠ Trnovo
OŠ Janka Padežnika Maribor
OŠ Cankova
Zavod sv. Stanislava za vzgojo,
izobraževanje in kulturne dejavnosti
8.
SREBRNO
ZLATO
9.
10.
SREBRNO
11.
SREBRNO
12.
SREBRNO
To what extent does english used in video
games-related blogs deviate from the
conventions of standard english?
Spektrofotometrično določanje likopena v
plodovih paradižnika treh različnih
hibridov: dasher f1, bolzano f1 in kentaro
f1
Moč mišic nog športnikov
Patrik Rek
Peter Cigrovski
II. gimnazija Maribor
Alen Krajnc
Bernarda Devetak in
Lucija Majhenič
II. gimnazija Maribor
Franc Trplan
Gimnazija Murska Sobota
Bazenska voda v pomurskih kopališčih
Natalija Rebrica in Dominik
Sedonja
Patricija Zver
Mateja Godec
Možnosti uporabe merilnikov Vernier za
določanje in spremljanje lastnosti laktoze
Zala Babič, Žan Šašek in Petra
Tomažin
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
Gimnazija Novo mesto
Branka Klemenčič
6. EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA, učilnica št. 131
RECENZENTI: dr. Aleš Smrekar, dr. Aleksandra Pivec in dr. Marinka Volk
Priznanje
ZLATO
1.
ZLATO
2.
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
SREBRNO
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
ZLATO
8.
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
11.
SREBRNO
ZLATO
12.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Prisotnost zdravilne strašnice na travnikih
ob potoku Dobje v odvisnosti od
gospodarjenja z njimi
Ekološki odtis
Ina Podkoritnik
Marjeta Gradišnik Mirt
OŠ Ljubečna
Tina Rizman Herga in Eva Šantič
Zadravec
Črt Božič, Anže Mramor in
Gašper Terglav
Elena Osrajnik, Ilona Osrajnik in
Žana Ledinek
Vita Krump in Elena Likar
Kristina Colja
Brigita Brajkovič in
Mirjana Korpar
mag. Polona
Theuerschuh
Renato Osrajnik
OŠ Ormož
OŠ Angela Besednjaka
Romana Tancer
Lilijana Homovec
OŠ bratov Polančičev Maribor
OŠ Črni vrh nad Idrijo
Vid Delopst
Nataša Kopušar
ŠC Velenje, Gimnazija
Matej Gamser in Jure Novak
Luka Božič
I. gimnazija v Celju
Anja Vehar in Eva Prezelj
Magdalena Kunc in
mag. Marko Zupan
Sonja Artač in dr.
Aleksandra Krivograd
Klemenčič
Aljoša Kancler
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Prihranki zaradi racionalne rabe vode in
energije na oš polje – utopija ali realnost?
Kako mladi skrbimo za zeleni planet
Plastiki podarimo novo življenje
Vpliv gnojenja na pogostost majskega
hrošča
Okolju prijazna proizvodnja tobaka in
njegova toksičnost za organizem Daphnia
magna
Pojavljanje vodnih ptic in ujed na širšem
območju ribnika Vrbje pri Žalcu
Proizvodnja in uporaba biooglja za
izboljševanje lastnosti zemlje
Čiščenje odpadnih voda s kulturami
zelenih alg
Manca Zupan in Andraž Kladnik
Energetska izkaznica Prve gimnazije
Maribor
Proizvodnja bioplina iz različnih odpadkov
Matjaž Kebrič
Kosta Cerović
Zdenka Keuc in dr.
Gregor Zupančič
OŠ Polje
Gimnazija Vič
Prva gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
7. EKONOMIJA IN TURIZEM, učilnica št. 128
RECENZENTI: mag. Mojca Breščak, Robert Grah, mag. Nuša Pavlinjek Slavinec in asist. Urban Šebjan
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
3.
4.
5.
6.
7.
ZLATO
ZLATO
ZLATO
SREBRNO
ZLATO
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Prihranek časa pri pripravi hrane s
kuhinjskim robotom
Zadovoljstvo učencev na Osnovni šoli
Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj s
prehrambenimi obroki
Mostovi na Ljubljanici v središču Ljubljane
Katarina Remic in Monika
Praznik
Tadeja Jamnikar
Mateja Tevž Srčič in Jožica
Bezovnik
Anja Bregar
OŠ Nazarje
Manca Šlosar in Aina Radovan
Polona Theuerschuh
OŠ Polje
Lea Vrhovnik in Marja Golež
Polona Bastič
OŠ Vojnik
OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Šoštanj
Cenovna primerjava obroka šolske malice
glede na način pridelave živil
Mednarodna vpetost podjetij
sekundarnega sektorja z območja Celja in
vpliv gospodarske krize na njihovo
poslovanje
Življenje z evrom
Jasmina Brčina
Katja Fras Budna
Ekonomska šola Celje
Iris Majstorović Fatkić
Ali predstavlja razvoj trajnostnega turizma
priložnost za občino Mislinja?
Nika Cesar, Blanka Zorman in
Katja Lesjak
Anita Rudolf Pečnik in Sonja
Sušin
Mateja Gorišek in Roman
Založnik
Socialno podjetništvo - solidarno
zavezništvo
Socialno podjetništvo kot izziv in
priložnost
Delovanje slovenskih bank v času
gospodarske krize
Lea Lah, Edita Ferenčič in Mojca
Bezjak
Eva Lah in Lucija Kovič
Patricija Koler in Silvija
Javornik
Eva Zule
ŠC Velenje, Šola za storitvene
dejavnosti
Šolskega centra Slovenj
Gradec, Srednja šola Slovenj
Gradec in Muta
ŠC Ptuj, Ekonomska šola
Martin Jovanovic in Luka
Horvatič
mag. Maja Urlep
Ekonomska šola Ljubljana
Srednja ekonomska šola
Maribor
8. ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA, učilnica št. 224
RECENZENTI: izr. prof. dr. Mirjam Sepešy Maučec, doc. dr. Robert Meolic, Andrej Nemec Gregor Donaj
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
ZLATO
3.
4.
5.
ZLATO
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Pametna palica
Gašper Trupej, Aljaž Zakošek in
Žan Železnik
Staš Bucik
Andreja Kernc
Petra Strnad
OŠ Vojnik
Mojca Milone
Tomaž Kušar
OŠ Solkan
OŠ Mokronog
Danilo Muršec, Boštjan Rihtar
in Franc Vrbančič
Uroš Kalar
OŠ Dr. Franja Žgeča Dornava
Pametne sončne celice
Roboti reševalci
Delilec kart Taroker
Magnetno vzbujanje elektromotorja
Tomaž Majcen, Amadej Arnuš in
Primož Mikša
Rok Vrečer, Jan Vrečer in Tim
Šlosar
3
OŠ Hudinja
ZLATO
6.
ZLATO
7.
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
11.
SREBRNO
Rezkalna naprava
Janez Ogrizek
Gregor Kramer
Vodenje in stabilizacija satelita v
magnetnem polju
Jaša Pavše in Blaž Kuhelnik
mag. Peter Sekolonik in
Matjaž Metličar
Krmiljenje bowling centra
Tadej Golob
Milan Ivič
Solarne ceste
Avtonomni sistem za reševanje
ponesrečencev naravnih nesreč - RCJ
reševalec
Krmiljenje naprav v hotelu
Rok Friš in Jan Leva
Kristjan Podgoršek, Denis Hergan
in Alen Vuk
Robert Gašparič
Franc Vrbančič in Iztok
Milošič
Jernej Frangež
Milan Ivič
ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo
ŠC Ravne na Koroškem,
Gimnazija Ravne na
Koroškem
Srednja elektro računalniška
šola Maribor
II. gimnazija Maribor
ŠC Ptuj, Elektro in
računalniška šola
Srednja elektro računalniška
šola Maribor
9. ETNOLOGIJA, učilnica št. 119
RECENZENTI: prof. dr. Vito Hazler, doc. dr. Aleš Gačnik in Sebastijan Rous
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
ZLATO
4.
5.
SREBRNO
ZLATO
6.
ZLATO
7.
ZLATO
8.
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Navade zajtrkovanja po svetu
Pia Povše in Nina Praunseis
mag. Anita Povše
OŠ Mozirje
Izumiranje ljudske glasbe na Gorenjskem
Tanja Pivk in Marijana Jezeršek
Neža Erznožnik
Središki fašenk - tradicija ali sodobna
atrakcija?
Pregovor je odgovor
Vojka Havlas
Mateja Drnovšek
OŠ Polje
Obudimo stare jedi
Ivana Aleksić, Sandra Krajnc in
Sara Mlakar
Neja Bevc, Urša Klešnik in
Valentina Prešeren
Zala Herman in Brina Brodnjak
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas
OŠ Središče ob Dravi
Dominika Mesojedec
OŠ Sostro
Po sledeh slovanskih imen
Eva Malovrh in Žiga Rebernik
Janez Ülen
2. OŠ Slovenska Bistrica
Spomini Angele Arnuš - družinska
razmerja, zgodovinski dogodki
Dnevnik treh generacij
Rebeka Kovačec in Eva Vojsk
Slavica Bratuša
Gimnazija Ptuj
Vida Šifrer
Gimnazija Šentvid
Danes papirnat zmaj - nekoč resničen?
Pina Osovnikar, Nika Kalan in
Anka Uršič
Mia Paller
Mojca Osvald
Gimnazija Bežigrad
Slaščičarstvo v Mariboru skozi čas
Lucija Marendič
Andrej Purgaj
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor
10. GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA, učilnica št. 124
RECENZENTI: doc. dr. Uroš Horvat, dr. Anton Polšak in Tatjana Kikec
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
ZLATO
5.
6.
SREBRNO
ZLATO
7.
8.
SREBRNO
ZLATO
9.
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Selitve v Mestni občini Celje v luči
gospodarske krize
Vpliv turizma na pokrajino in ljudi v Ribnici
na Pohorju
Javna stranišča v Celju
Jan Vavdi, Sara Štrk in Ana Marija
Vincelj
Janja Palko in Kaja Krajnc
Sandi Šarman
OŠ Hudinja
Branka Roškar
OŠ Radlje ob Dravi
Mojmir Mosbruker
IV. OŠ Celje
Tatjana Pecin Završan
OŠ Polje
Kakovost zraka v Polju in okolici v letu
2012
Vpliv prisojne in osojne lege na rast
poganjkov bukve
Kmetijstvo v Borovnici - z borovnicami ali
brez
Lokalna trajnostna prehranska
samooskrba - Anahronizem iz preteklih
časov ali družbeni model prihodnostiZavrženo. Sprevrženo?
Na sončni strani Kamnika
Jaka Bizjak, Nina Grušovnik in
Nataša Maksimović
Zala Kos in Klara Krebs
Gašper Krivic, Klemen Levičnik in
Urban Trampuš
Ana Ivančič
mag. Tomaž Božič Nosan
OŠ Sostro
Tanja Plohl
Nadja Ogrinc
Tanja Tušek
OŠ dr. Ivana Korošca
Borovnica
I. gimnazija v Celju
Nika Bedek in Jerneja Jelen
Miha Jemec, Žiga Reven in
Gregor Košir
Nataša Marčič
Sonja Trškan in Žiga Kokalj
I. gimnazija v Celju
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
11. INTERDISCIPLINARNA PODROČJA, učilnica št. 016
RECENZENTI: pom. akad. dr. Mitja Slavinec, Tjaša Mrgole Jukič, Klaudija Sedar, dr. Tanja Bagar, dr. Stanko Kapun, Zoran Kos, Mira Domjan Grilec,
Klaudija Sedar
Priznanje
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Biopolje
Marija Sirk Polanšek
OŠ Franja Goloba Prevalje
Milena Pintar
Jana Draksler
OŠ Gorica
OŠ Frana Kranjca Celje
Ivanka Čeh
Tatjana Hedžet
Valerija Dravec Donša
Cirila Jeras, Renata Capuder
Mermal in Jelka Pohar
Katarina Trontelj in Miha Pirih
OŠ Cirkovce
OŠ Vojnik
OŠ I Murska Sobota
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Gimnazija Jesenice
Alenka Slokan
ddr. Davorin Kralj
II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
mag. Boris Pokorn in dr.
Tjaša Jug
Marija Kočar, dr. Boštjan
Erjavec in dr. Tatjana Tišler
ŠC Rogaška Slatina
SREBRNO
ZLATO
Ptičji vrvež na krmilnicah
Marijan Petan - osebnost mojega kraja
Doroteja Gruber, Nina Naveršnik
in Nežka Plešivčnik
Žiga Deutschbauer
Alisa Kiker in Živa Nardin
4.
5.
6.
SREBRNO
SREBRNO
SREBRNO
7.
SREBRNO
Je čokolada bolj kisla od limone?
Skrivnosti v skodelici domačega čaja
Odnosi med učitelji in učenci
Mikroenkapsulacija celic
Ajda Lah in Teja Potočnik
Lana Kuzman in Veronika Slapnik
Tajda Gaal in Sara Gomboc
Jernej Jurič in Aljaž Jakin
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
ZLATO
Primerjava vsebnosti laktata v mišicah in
krvi pri športni aktivnosti
Lepota ni naključje
Franz Swaty in umetnost brušenja v
Mariboru
Pridelava vina z različnimi enološkimi
sredstvi
Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek
Gal Christian Žvegelj in Domen
Jan
Jerneja Bavdaž
Analina Kralj
1.
2.
3.
10.
11.
12.
ZLATO
SREBRNO
ZLATO
Elvira Boršič, Nadja Ižanc in
Ambrož Kregar
Aleš Zupančič
4
Gimnazija Novo mesto
12. KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNOLOGIJA, učilnica št. 108
RECENZENTI: doc. dr. Mitja Kolar, dr. Miha Munda in dr. Franja Šulek
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
ZLATO
6.
ZLATO
7.
SREBRNO
8.
SREBRNO
ZLATO
9.
10.
SREBRNO
11.
ZLATO
12.
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Vpliv reakcijskih pogojev na obstojno
kemiluminiscenco organskih hidrazidov v
vodnem mediju
Ali lahko krompir drži krompir?
Maja Selič
Marko Jeran in Milena Žohar
OŠ Primoža Trubarja Laško
Luka Jelovčan in Gašper Triler
Jasmina Vidovič
Ali je vsaka mlečna čokolada enaka?
Noa Vilčnik
Danijel Korpar
OŠ Cvetka Golarja Škofja
Loka
OŠ Kamnica
Forenzika šolskega laboratorija in
resničnost
Naravna barvila
Aja Brecelj Kolar in Eva Mlakar
Poštrak
Teja Tropan in Tina Vešnik
Romana Tancer
OŠ bratov Polančičev Maribor
Asja Kamenšek
OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
OŠ Ljudski vrt
Naravna mila pri kemijskem krožku
Evelin Frčec in Lucija Sevšek
Andreja Matjašič
Izolacija učinkovin iz rožmarina z
ekstrakcijo in parno destilacijo in analiza
produkta
Mineralno ali kemijsko - kaj pa kompromis?
Matej Antolič
Mojca Drofenik Čerček
Maruša Grošelj in Špela Jereb
Zeoliti in shranjevanje toplote
Filip Koprivec in Vid Kocijan
Magdalena Kunc in prof. dr.
Polonca Trebše
Alenka Mozer, dr. Alenka
Ristić in Fabian Fisher
Matejka Turel
II. gimnazija Maribor
dr. Aljoša Košak
II. gimnazija Maribor
Damijana Gregorič
Srednja šola Slovenska
Bistrica
Priprava hibridnega optičnega kemijskega
Lucija Fleisinger
senzorja za zaznavanje raztopljenega
amonijaka
Študij ključnih dejavnikov sinteze magnetnih Samo Roškar
nanodelcev; poudarek na ključnih lastnostih
za biomedicinske aplikacije
Sinteza in analiza holesteril benzoata
Christian Fluher, Domen Kirn
Krefl in Tina Žagar
ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Gimnazija Vič
13. MATEMATIKA IN LOGIKA, učilnica št. 105
RECENZENTI: pom. akad. dr. Dominik Benkovič, asist. dr. Borut Jurčič Zlobec in asist. dr. Mateja Grašič
Priznanje
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Od pikada do korenov
Lucija Filipčič Križaj
1.
SREBRNO
2.
3.
ZLATO
Popolna in prijateljska števila
Aleks Birsa Jogan, Tadej Uršič in
Lenart Žežlina
Ela Vavpetič
Igor Prešern in Aleš Vavpetič
OŠ Antona Šibelja Stenjka
Komen
OŠ Riharda Jakopiča
ZLATO
Padec z Zemlje
Vid Vedlin
Polona Dovečar
OŠ Tabor I Maribor
Barbara Belec, Barbara Lešnik in
Tamara Sobotič
Aljaž Vučkič
Nejc Barovič
OŠ Poljčane
4.
SREBRNO
5.
6.
SREBRNO
Določanje razdalje med dvema točkama
na različne načine
Verižni ulomek
Darja Sever in Slavko Buček
OŠ I Murska Sobota
SREBRNO
Računalniški model zračenja prostorov
Mihael Boštjan Končar
Danica Mati Djuraki
OŠ Frana Albrehta Kamnik
7.
ZLATO
Jan Križnič in Rok Miklavčič
Alojz Grahor
Škofijska gimnazija Vipava
8.
SREBRNO
Množenje in razstavljanje pitagorejskih
trojic
Matematika v arhitekturi
Valentin Bilban
Valentina Ločniškar
Janina Ulbl in Domen Ulbl
doc. dr. Irena Kosi Ulbl
ŠC za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
II. gimnazija Maribor
9.
SREBRNO
10.
11.
SREBRNO
ZLATO
Mathematica pri matematiki v 1. In 2.
Letniku splošnega gimnazijskega
programa
Koliko matematike najdemo v kopalnici
Tilen Huzjak in Laura Kekec
Mateja Fošnarič
II. gimnazija Maribor
Opisna geometrija
Domen Vaupotič
Jelka Vogrinec
II. gimnazija Maribor
14. PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA, učilnica št. 104
RECENZENTI: red. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman, doc. dr. Bojan Musil, Marina Horvat in Saša Zorjan
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
ZLATO
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
ZLATO
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
8.
9.
10.
11.
12.
ZLATO
SREBRNO
ZLATO
SREBRNO
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Ali nam res ne bi bilo lažje brez tebe,
alkohol?
Prosti čas mladih
Blažka Rupnik in Petra Trček
Andreja Bogataj
OŠ Žiri
Domen Omahen
Mladen Tancer
Jaša Selinšek Robič in Neža
Sešel
Jakob Höfferle in Jakob Judež
Alma Čas
mag. Irena Adlešič
OŠ bratov Polančičev
Maribor
OŠ Franceta Prešerna
Maribor
OŠ Grm
Ema Koncilija in Ana Kotar
mag. Irena Adlešič
OŠ Grm
Jerica Bukor
Ana Valič
OŠ Janka Kersnika Brdo
Grega Rudolf in Maša Svoljšak
Lojze Dolinar
Gimnazija Franceta Prešerna
Tilen Zupan in Lara Ostan Vejrup
Franc Križanič in Matic Omerzu
Martin Molan
Vita Fištravec
Katja Zemljič in Larisa Fišer
Nataša Grof
Majda Šajn Stjepić
Božena Veber Rasiewicz
Janina Curk
Tjaša Lepoša
Gimnazija Poljane
Gimnazija Vič
Gimnazija Bežigrad
II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Stres
Primerjava osebnostne strukture uspešnih
športnikov in uspešnih učencev
Razvoj miselnih operacij pri 6- do 8-letnih
otrocih
Motnja pozornosti in hiperaktivnosti v očeh
učiteljev
Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na
samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri
mladostnicah
Analiza sanj po Freudu in Jungu
Moč prvega vtisa in oblikovanje stališč
Zorenje poklicne odločitve skozi odraščanje
Razlaga sanj in njihov vpliv na nas
Nasilje nad učitelji v srednjih šolah
5
15. RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE, učilnica št. 015
RECENZENTI: doc. dr. Branko Kaučič, izr. prof. dr. Marjan Krašna, asist. dr. Tomaž Bratina in Mitja Podgajski
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
ZLATO
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
6.
SREBRNO
ZLATO
7.
ZLATO
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
11.
ZLATO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Možnosti uporabe tabličnih računalnikov v
osnovni šoli
Se generacija "Z" uči v spletni učilnici?
Jana Dragar in Frenk Dragar
Tomaž Končan
II. OŠ Celje
Jon Bonajo, Salih Ćasurović in
Andraž Pušnik
Nejc Podlogar
Bojan Rebernak
OŠ Frana Kranjca Celje
Majda Šubic
OŠ Ivana Groharja
Katja Šturm
Tanja Rezar
Miha Pompe
Matej Škerlep
Luka Domitrovič, Nejc Galof in
Aljaž Prislan
Aleš Papič, Alen Verk in Blaž
Nunčič
Ana Panjan
Darja Oven
Islam Mušić
Teniški portal
Gašper Gračner, Luka Koštomaj
in Martin Oprešnik
Dušan Fugina
Informacijski sistem za zaznavo RFID
značk
PiRacerX
Fabian Meško
Franc Vrbančič
Klemen Pevec, Pavel RemicWeiss in Lovro Suhadolnik
Aleš Volčini
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas
OŠ Poljane Ljubljana
OŠ Danile Kumar
ŠC Velenje, Elektro in
računalniška šola
ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo
ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo
ŠC Ptuj, Elektro in
računalniška šola
Elektrotehniško-računalniška
strokovna šola in gimnazija
Ljubljana
Uporaba Facebook-a med mlajšimi od 13
let
Storitve spleta pri učencih v osnovni šoli
in varnost na spletu
Tablični računalniki na šolskih klopeh
Bakterije na zaslonih na dotik
Pametna hiša
Računalniško voden digitalni merilec
porabe električne energije
mag. Boštjan Resinovič
16. SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, učilnica št. 012
RECENZENTI: doc. dr. Natalija Ulčnik, doc. dr. Polonca Šek Mertük, doc. dr. Simona Pulko in asist. Anja Benko
Priznanje
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Ustvarjalna pot Adija Smolarja - od
glasbenika do literata
Spreminjanje ljudskega pesništva na
primeru izbranih pesmi, ki jih je zapisal
Martin Klančnik
Stereotipi v besedilih beril za osnovno šolo
Tjaša Prikeržnik in Klara
Poberžnik
Manca Zajc in Metka Pirnat
Germadnik Modrej Tadeja in
Vitrih Irena
Andreja Vintar in Branka
Mestnik
OŠ Šmartno pri Slovenj
Gradcu
OŠ Gorica
Romana Šarec Rojc
OŠ Božidarja Jakca
1.
ZLATO
2.
SREBRNO
3.
ZLATO
4.
5.
SREBRNO
Povedke pod Kojco
Daša Duc, Klara Simetinger in
Petra Vidrih
Sonja Mavri
Mojca Lipužič Moravec
OŠ Cerkno
SREBRNO
Rudarski žargon – jezik kameradstva
Blaž Repenšek
Bernarda Lenko
ŠC Velenje, Rudarska šola
6.
ZLATO
Tajda Pikl
Romana Daugul
I. gimnazija v Celju
7.
SREBRNO
Tanja Božić in Manca Košir
Mirjam Šemrov
Gimnazija Vič
8.
SREBRNO
Jezikovna pravilnost deklaracij
prehrambnih in farmacevtskih izdelkov
S propadom do vzpona - razkol razuma v
delih Oscarja Wilda
Ko toti Štajerc na ulico prije
Melanie Buhin in Maja Raduha
Gorazd Beranič Senegačnik
II. gimnazija Maribor
Katarina Barbara Bajec
Drago Meglič
II. gimnazija Maribor
Vivian Mohr
Maja Savorgnani
II. gimnazija Maribor
9.
SREBRNO
10.
ZLATO
Dogodek v mestu Gogi med modernim in
tradicionalnim
Recept za Kresnikovo nagrado
17. SOCIOLOGIJA, učilnica št. 230
RECENZENTI: dr. Ivanka Huber, doc. dr. Andrej Naterer, Alenka Žajdela in Silva Lavrič
Priznanje
1.
ZLATO
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
4.
5.
SREBRNO
ZLATO
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
8.
SREBRNO
9.
SREBRNO
10.
11.
12.
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Prihodnost mladih?
Tim Vučina in Žiga Volk
Maja Ahtik Požegar
''Gospa, kako se danes počutite?'' me je
vprašal prostovoljec.
Kako se učenci priseljenci vključujejo v
šolsko okolje
Brez mobilnega telefona mi živeti ni
Tjaša Kovač in Monika Utroša
Škerjanec
Lara Miklič
Mateja Majcen
OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Šoštanj
OŠ Vodmat
Melanie Jozić in Gala Trajkovič
Veronika Frešer
Prva spoznavanja z drogo
Ana Palčič
Saša Čarni in Darja Cigüt
OŠ Puconci
Prehranjevalne navade osnovnošolcev 3.
triade
Spolno življenje dijakinj in dijakov GSŠRM
Lara Oprešnik
Karolina Purgaj
OŠ Kamnica
Saša Skok in Miha Plahutnik
mag. Bojan Čas
Remy Lojo-petrovčič
Slavica Pribac
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Srednja ekonomsko-poslovna
šola Koper
Gimnazija Kranj
Urša Oblak
OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor
2. OŠ Slovenska Bistrica
Sara Ručigaj in Andraž Slatnar
Patricija Veldin
ZLATO
Samomori in poskusi samomorov med
mladimi
Odnos slovenske mladine do slovenskih
političnih strank
Novi obrazi religioznosti mladih
Aljoša Polajžar
Silvo Zapečnik
II. gimnazija Maribor
ZLATO
Brezperspektivnost mladih izobražencev
Katarina Belcer in Ana Ferme
Miroslav Bradić
ŠC Rogaška Slatina
Vpliv medijev na otroke in mladostnike
Katja Pucko
Sonja Ferčak
Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
6
18. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učilnica št. 109
RECENZENTI: prof. dr. Amand Papotnik, Emil Miloševič in Said Bešlagič
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
SREBRNO
3.
ZLATO
4.
5.
SREBRNO
ZLATO
6.
ZLATO
7.
SREBRNO
8.
SREBRNO
9.
ZLATO
10.
SREBRNO
11.
SREBRNO
Naslov naloge
Energija prihodnosti
Avtorji
Monika Rakun, Domen Hojkar in
Martin Rafael Gulin
Andraž Jelinčič
Jure Rebselj
Mentorji
Andreja Špajzer in Jure
Stepišnik
Darja Oven
Milan Gaberšek
Filip Marušič
Paša Vilčnik
Aleksander Turnšek, Blaž Sitar in
Samo Železnik
Andraž Roger
Mladen Tancer
Breda Kvar
Uroš Remenih, Vlado Seitl in
Jernej Hudoklin
mag. Peter Sekolonik
Franc Vrbančič
Nadgradnja terenskega vozila
V nostalgijo preteklosti z malo črno obleko
Marcel Petek, Aljaž Šešo in Tadej
Vidovič
Marko Leskovar
Sara Šrimpf
Prenos zvoka po optičnem vlaknu
Žiga Komac
Kamniti mostovi
Alternativa
Čistilec za okna profila pvc
Urnik ni samo kos papirja
Pnevmatski simulator vožnje 2
Mikro-hidroelektrarna
Napredni LED sistemi
Ivan Hrnčič
Cvetka Hojnik
mag. Stanka Magister in
Franc Glavač
Šola
OŠ Polzela
OŠ Danile Kumar
OŠ narodnega heroja Maksa
Pečarja Črnuče
OŠ bratov Polančičev Maribor
OŠ Kamnica
ŠC Velenje, Elektro in
računalniška šola
ŠC Ravne na Koroškem,
Gimnazija Ravne na Koroškem
ŠC Ptuj, Elektro in
računalniška šola
Tehniški ŠC Maribor
Srednja šola za oblikovanje
Maribor
ŠC za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
19. VARNOST V CESTNEM PROMETU, učilnica št. 110
RECENZENTI: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, Jože Škrilec in Tomaž Trajbarič
Priznanje
1.
ZLATO
2.
SREBRNO
3.
ZLATO
4.
5.
6.
SREBRNO
SREBRNO
SREBRNO
7.
ZLATO
8.
ZLATO
9.
SREBRNO
10.
SREBRNO
Naslov naloge
Ali znamo varno uporabljati krožišča?
Avtorji
Andrej Kronovšek
Mentorji
Mojca A. Juras
Prihodnost javnega prometa v Ljubljani
Krožišča v Mariboru
Jaka Homec
Simon Matej Podgoršek in Janez
Dobaj
Matic Kolenc in Ambrož Rijavec
Matic Soban
Žan Marlot in Katja Pirnat
Lidija Podbregar
Ana Panjan
Jana Šerc
Mojca Milone
Stanko Čufer
Maja Gerčar
Peter Čepin Tovornik
Urška Oprčkal
Peter Čepin Tovornik
Barbara Novak in Nina Zdolšek
Peter Čepin Tovornik
Tilen Kurnik
Milan Ivič
Prenasičeno šolsko parkirišče
Prometni znaki za Vipavsko dolino
Učenci v prometu
Vloga osnovne šole pri prometni varnosti
učencev
Prilagojenost javnih prevoznih sredstev
invalidom
Delo mejnih organov s poudarkom na
varnosti v cestnem prometu
Pripomoček za varnejšo vožnjo na
avtocestah
Šola
OŠ bratov Letonja Šmartno
ob Paki
OŠ Poljane Ljubljana
OŠ Bojana Ilicha Maribor
OŠ Solkan
OŠ Dobravlje
OŠ Jurija Vege
Srednja zdravstvena šola
Celje
Srednja zdravstvena šola
Celje
Srednja zdravstvena šola
Celje
Srednja elektro računalniška
šola Maribor
20. ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA, učilnica št. 111
RECENZENTI: pom. akad. dr. Andrej Hozjan, mag. Žiga Oman in Andrej Pavlič
Priznanje
1.
SREBRNO
2.
ZLATO
3.
ZLATO
4.
SREBRNO
5.
SREBRNO
6.
SREBRNO
7.
ZLATO
8.
9.
ZLATO
SREBRNO
10.
SREBRNO
Naslov naloge
Avtorji
Mentorji
Šola
Slovenski izgnanci iz občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v letih 1941-1945
Železna cesta skozi naše kraje
Katarina Vrzel in Valentina Trbuc
Anita Zelenko
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Jošt Gerl Yoshinaka in Miha
Mohorčič
Nika Štirn in Neža Terziev
Tomislav Golob
III. OŠ Celje
OŠ Križe
Iza Jarc in Veronika Šemrov
mag. Andreja Polanšek in
Simona Bertoncelj
Damjan Perš
Benjamin Poniž
Barbara Klembas
Anja Colnarič, Maja Druzovič in
Barbara Gabrovec
Andrej Jurančič
Aleš Marđetko in Hilda Bedrač JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska
vas
Nadja Prihavec
ŠC Srečka Kosovela Sežana,
Gimnazija in ekonomska šola
Roman Mirnik
Prva gimnazija Maribor
Zlata Pastar in Leonida Babič Prva gimnazija Maribor
Majda Anders
Gimnazija Murska Sobota
Od kovčka do kombija: zgodovina Potujoče
knjižnice Tržič
Potres 26. marca 1511 in njegove
posledice
Južna železnica in vpliv kneza
Windischgraetza na potek trase ter njen
vpliv na prebivalstvo na odseku BorovnicaRakek
Agrarna reforma v občini Trnovska vas
Sežansko letališče nekdaj in nikoli več
Dankova banda
Starše v času druge svetovne vojne
Kolik je delež zgodovine pri oblikovanju
različnih oblik obdelovalnih zemljišč ob
bregovih Mure
Metka Celcer
Rene Geršak
Anja Cipot
7
OŠ Prežihovega Voranca
Ljubljana
OŠ Oskarja Kovačiča