Andreja Ropret - Muzeji Radovljiške Občine

Andreja Ropret
Teloh, akril/platno, 100 x 50 cm • Ob reki, akril/platno, 100 x 50 cm
Slikarko Andrejo Ropret radovljiški ljubitelji likovne
umetnosti dobro poznamo. Svoja dela namreč pogosto
predstavlja na skupinskih in samostojnih razstavah, največkrat v okviru likovne skupine Vir, ki jo vse od njene
ustanovitve tudi organizacijsko vodi. Ob slikarkinem
življenjskem jubileju smo v Galeriji Šivčeva hiša pripravili
pregledno razstavo del, ki nam prinaša vpogled v značilni svet njenega likovnega ustvarjanja.
Andreja Ropret, po izobrazbi inženirka agronomije, se je
žlahtnemu konjičku – slikarstvu začela posvečati šele po
upokojitvi. Hitro se je razvila v kvalitetno slikarko krajin
in tihožitij, pri čemer so bili odločilni njena temeljna
likovna nadarjenost, občutljivost za vizualno zaznavanje
stvarnosti in hkrati poglobljen odnos do dela, ki se kaže
v premišljenem pristopu do izbranega slikarskega izziva.
Čeprav se ves čas giblje v okviru pripovednega realizma,
na njenih slikarskih kompozicijah ne srečamo zgolj iluzionističnega posnemanja ali doslednega preslikovanja
narave. Bogati jih namreč čustveni in poetično naglašeni
odnos do motivike.
Barvita in impresivna slikarska govorica mestoma že meji
na abstraktno slikarstvo, vendar ostaja motivno vezana na
avtoričino bivanjsko okolje in snovno določljiva izhodišča. Slikarkin motivni svet nas vodi od domače pokrajine
z gorami in rekami, travniki in gozdovi, vinogradi in kraškimi planjavami vse do afriških puščav in daljnih morskih obal. V njenih podobah ne srečujemo vsakdanjega
življenja, temveč čar spokojne pomladi, jesenske ali zimske pokrajine, pravljično obarvane z mehkobo barvnih
zlitij.
Tudi v cvetličnih tihožitjih, slikarkinih najpogostejših
motivih, je prepoznaven značilni slog z izrazito razpoloženjsko noto. Umetniška intuicija, ki Andrejo Ropret
vodi pri upodabljanju raznovrstnih cvetlic, se napaja v
redki sposobnosti videnja. Pri tem ne gre samo za zmožnost razbiranja bogastva cvetličnih oblik, ki nam jih
Tulipani, akril/platno, 70 x 50 cm
pred oči postavlja narava, temveč za dragoceno sposobnost ugledati njihovo skrito lepoto. Cinije, vrtnice,
krizanteme, tulipani, irisi pred nami zaživijo kot lirično
tenkočutni utrinki narave, navdih srečnega trenutka ali
kot razodetje skritega pomena neke vegetabilne oblike.
Razbiramo jih lahko tudi kot simbole, v katerih slutimo
intimna sporočila.
Narava je Andreji Ropret večni navdih. Očarana je nad
njenimi pojavnimi oblikami. Kot dokazuje svojevrsten
portret konja, svojo slikarsko pozornost posveča tudi
živalim. Za to motiviko se slikarji, zlasti samouki, redko
odločajo, saj je konje težko ujeti v njihovi eleganci, sproščenosti in ponosnem gibanju. Slikarki je z realističnimi
podrobnostmi in poudarjanjem posamičnimi značilnostmi uspela upodobitev konja, ki je živ, razigran in individualno prepoznaven.
Slikanje je za Andrejo Ropret izhodišče za izraz osebnega čustvovanja, za poglabljanje v naravo in za subjektivno poudarjanje značilnih potez narave, hkrati pa ji pomeni tudi izziv za študij likovnih elementov, predvsem
barvnega komponiranja. Zračnost in prostorska globina
slikarskih kompozicij dolgujeta svojo sugestivnost
obvladovanju akrilnega slikarstva. Temu se pridruži
bolj občutena kot opazna risba, ki je vedno potopljena v
barvi. Kot značilen odmev slikarskega temperamenta, pa
slike prežarja barva. Ni naključje, da si Andreja Ropret
za svoje teme izbira živopisne cvetlice ali v zadnjem
času jesensko kraško pokrajino, saj motivi nudijo obilje barv, med katerimi prevladuje rdeča v vseh svojih
intenzitetah, odtenkih in premenah. Gradacija in
kompozicija v rdečem pa je slikarsko ena težjih nalog,
ki jo Andreja Ropret uspešno rešuje. Kompozicije bogati tudi s tonskimi stopnjevanji in poigravanji med hladnejšimi in toplejšimi deli slike. Mešanje barv, njihovo
prekrivanje prepleti barvnih nanosov posredujejo pozornemu gledalcu tudi tiste, brez posebne pozornosti
neopažene tone in prepletajoče se simultane kontraste, ki slikarsko podanemu motivu omogočajo polni
barvni zven.
Slikarji, ki se z likovno umetnostjo ukvarjajo ljubiteljsko,
navadno gledajo na svet v okvirih že ustaljenega umetnostnega nazora, ki ga po pravilu ne spreminjajo in ne
razvijajo. V tako tradicionalno miselno in nazorsko zamejenem prostoru pa izživijo vsak svoj slikarski rokopis,
optično občutljivost in tehnično različico slikarstva. Tudi
Andreja Ropret v tem pogledu ni izjema. Vrednost njenega slikarstva pa je vendarle mnogo večja, predvsem
zato ker je v znanem umetnostnem nazoru in znani
tehniki razvila prečiščene možnosti podajanja optičnih zaznav, ker je izbiro slikarske motivike podredila
čustveni komponenti in ker je v slike vnesla v značilne
estetske formule zajeto čustvovanje.
Barbara Boltar
Iris, akril/platno, 50 x 100 cm
Cvetlično tihožitje/vrtnice, akril/platno, 50 x 40 cm
Namibijska puščava, akril/platno, 70 x 50 cm
Večer ob morju, akril/platno, 60 x 45 cm
Valovanja, 77, akril na platnu, 100 x 80 cm, 2008
Pokrajina, akril/platno, 60 x 50 cm
Na Krasu, akril/platno, 50 x 60 cm
Zimski gozd, akril/platno, 60 x 50 cm
Jesen, akril/platno, 50 x 70 cm
Prvinskost, akril/platno, 50 x 60 cm
Andreja Ropret je bila rojena na Jesenicah. Po osnovni šoli je
obiskovala gimnazijo na Jesenicah, nato pa v Ljubljani študirala agronomijo. V Radovljici, kjer je na občinskem oddelku
za gospodarstvo službovala kot kmetijska inšpektorica, živi od
leta 1962.
Leta 1993 je bila med ustanovnimi člani likovne skupine Vir,
od samega začetka pa tudi njena predsednica. Pod njenim
organizacijskim vodstvom skupina uspešno deluje – člani se
redno srečujejo, razstavljajo na skupinskih in samostojnih
razstavah v Radovljici, v drugih slovenskih krajih in tudi v tujini
ter se udeležujejo različnih likovnih kolonij in delovnih druženj.
V Radovljici so njihovi slikarski dosežki redno in pogosto na
ogled v razstaviščnih prostorih Gorenjske banke in v občinski
galeriji Avla. Andreja Ropret je za strokovno sodelovanje in
pomoč skupini pridobila akademskega slikarja Janeza Kovačiča
in umetnostnega zgodovinarja dr. Ceneta Avguština, ki jih je
vseskozi spremljal in opogumljal s svojimi mnenji, ocenami in
zapisi. Andreja Ropret je predsednica, ki zna s pravim občutkom za umetnost in predvsem z velikim veseljem do dela z
umetniki spodbujati in ohranjati njihovo medsebojno povezanost. Sama pravi, da ljudje v Viru niso samo člani neke skupine,
temveč tudi dobri prijatelji, ki pri slikanju uživajo in so srečni,
ko so v družbi enako mislečih in čutečih ljudi.
Andreja Ropret
razstava slik
Galerija Šivčeva hiša Radovljica
6. september - 6. oktober 2013
kustosinja razstave in besedilo Barbara Boltar
fotografije Miran Kambič
oblikovanje Andrejka Čufer
tisk Medium d.o.o.
naklada 300 izvodov
izdali Muzeji radovljiške občine,
Linhartov trg 1, Radovljica.
Cvetlično tihožitje/ krizanteme,
akril/platno, 60 x 80 cm
na naslovnici:
Cvetlično tihožitje /cinije,
akril/platno, 50 x 60 cm