DOMINO matematika - navodila

MATEMATIČNE DOMINE:
PRAVILA IGRE:
VSEBINA: 57 oštevilčenih domin. 3 prazne nadomestne domine.
PRIPRAVITE SE: Vse domine postavite na igralno površino, obrnjene navzdol.
Določite začetnega igraleca in razdelite ustrezno število domin na igralce:
• 2 igralca = 12 domin vsak • 3 igralci = 10 domin vsak • 4 igralci = 8 domin vsak
Domine, ki niso bile razdeljene odložite na kup in bodo kot rezerva iz katere bodo igralci pobirali
domine,
Ko ne bodo imeli primernih v svojih dominah.
IGRA: Ko so domine razdeljene, začetni igralec postavi na sredino igralne površine eno domino iz
kupa,
tako da so številke vidne(obrnjene navzgor-ne glede na smer).
Igralci morajo med svojimi dominami najti ustrezno število in jo priložiti poleg domine na sredi
igralne površine (levo,
desno, gor ali dol - slika 1) z uporabo vseh štirih matematičnih operacij (+, -, x, ÷). Ena od obeh
številk na domini
mora biti rezultat enačbe, ki jo tvorita 2 sosednji številki, ne glede, če sta številki v enačbi iz iste
domine ali dve različni
domini (slika 2). Igralec lahko postavi domino v vse smeri (navzgor in zgoraj navzdol) in dovoljene
so vse operacije
(slika 3). Če igralec nima domine z ustreznim številom, ko je na vrsti, mora vzeti 1 domino iz
rezerve, jo postavi pred sebe
in izpusti krog. Ko igralec priloži domino v igri je za njim na vrsti naslednji igralec. Vendar, če sta
dve številki v nizu
posledica dveh različnih operacij, lahko igralec igra naprej (slika 4).
Zmagovalec je tisti, ki prvi položi vse svoje domine na igralno površino.
GLEJTE SLIKE ORIGINALNIH NAVODIL
Slika št.2: Tu domino opravi naslednjo enačbo: 72 ÷ 8 = 9.
Slika št.3: Tu so prikazane vse smeri. Številka 8 z domine, je rezultat naslednje enačbe: 8 = 48/6.
Slika št.4: Tu domino konča operacijo 64 + 8 = 72, in tudi naslednjo enačbo: 40 - 16 = 24. V tem
primeru
igralec ki je priložil to domino lahko spet igra naprej še en krog.