Zapisnik 2. srečanja

Stara Loka, nedelja 19.avgust 2012
JURJEVA DVORANA
Dragi gledališčniki, lep pozdrav!
Nekaj članic in članov »LLDG Stara Loka«. Veseloigra DVE NEVESTI
V nedeljo smo se srečali na 2. sestanku gledališke skupine, kjer je vsak posameznik
podal osebno mnenje glede uprizoritve veseloigre DVE NEVESTI, avtorja Cvetka
Golarja. Poleg tega je že vsak izrazil svoje želje, kako naj bi pri in v igri sodeloval.
Naše osnovno izhodišče je, da delamo LJUBITELJSKO. V zaključku pogovora smo
sklenili:
1. Veseloigra DVE NEVESTI je primerna in z veseljem se lotevamo priprav.
2. Pridobiti moramo še nove igralske sile, ljudi za tehnično oskrbo, ter
organizacijsko ekipo.
3. Pridobiti moramo soglasje »Mruščevih« pri katerih želimo veseloigro uprizoriti
4. Na naslednjem sestanku, bi radi že podelili vloge in naredili plan dela. (Razpored
vaj in še vse drugo, kar sodi k pripravi igre.)
5. Naslednje srečanje gledališčnikov je v PONEDELJEK 10.SEPTEMBRA ob 20:00
uri v Jurjevi dvorani ali v kakšni drugi sobi, če bo dvorana zasedena.
6. Do naslednjega srečanja naj vsak prebere veseloigro DVE NEVESTI
Prošnja. Urška tebe prosim, če pregledaš in dopolniš seznam sodelujočih in ustvariš
samostojen seznam, ki gabomo sprotno dopolnjevali. Zraven sodijo še E-NASLOVI. V
seznamu so le delno zapisane aktivnosti posameznika, prepričan pa sem, da bo vsak
deloval vsaj na dveh ali treh področjih. Prosim, če tudi shranjuješ moje zapisnike.
SEZNAM SODELUJOČIH – DVE NEVESTI:
1. ALOJZ SNOJ
2. ČADEŽ ŠTEFAN
3. ČADEŽ IRMA
4. MOJCA BERCE
5. ANDREJ HOIVIK
6. ANA FLORJANČIČ
7. URŠKA FLORJANČIČ
8. A. P. FLORJANČIČ
9. IZIDOR MIKLAVČIČ
10. GARTNER BORUT
11. ALEŠ JEZERŠEK
12. TANJA JENKO
13. TINE OBLAKOVIČ
14. MATJAŽ KOŠIR
DUHOVNI in FINANČNI PODPORNIK
IGRALEC
IGRALKA
VKLJUČITEV OTROK V IGRO
IGRALEC in PRIPRAVA IGRE
STRANSKA VLOGA
STRANSKA VLOGA in PODPORA IGRI
STRANSKA VLOGA in …
IGRALEC in POMOČ PRI IGRI
REŽIJA
TEHNIČNA PODPORA
TEHNIČNA PODPORA
TEHNIČNA PODPORA
Morda sem koga spregledal!?
Veselimo se priprav na novo gledališko stvaritev!
Lep pozdrav vsem,b.