Nr 4 - september - Skien Misjonskirke

midt i sentrum
Nr 4 - 2012
DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN
Menighetsturen til Vegårshei i september fikk en verdig og våt avslutning da 8 av ungdommene lot seg døpe. Ungdomspastor
Torbjørn Glenna utførte dåpen, og bedyret etterpå at han ikke frøys i det hele tatt. Her ser vi ham (til høyre) sammen med
de 8 dåpskandidatene (fra venstre): Frida Jessen, Julie Byberg, Linnea Andernach Johannesen, Kornelia Tufte Johansen, Fanny
Tufte Johansen, Ivar Glenna Bodsberg, Daniel Spade og Mari Eikeland.
Om lag 150 mennesker i alderen fra 0 til 81 år var med da SMK inviterte til tur til Vegårtun i september. Med samlinger fylt
opp av både latter, glede og Guds nærvær, dro alle hjem igjen med en god opplevelse i minnet. På sidene 4-5 kan du lese mer
om helgen.
Denne utgaven av «Midt i sentrum» er større enn vanlig. Det
skjer mye, og denne gangen var det såpass mye stoff at vi
valgte å utvide dette nummeret. Du kan lese om misjonsturer
som har vært, og som skal komme – og som DU kan være med
på! Du kan lese om menighetsturen som nylig ble gjennomført,
og som kulminerte i åtte nydøpte (bildet over). Videre kan du
lese om en storstilt konsert som skal være i Ibsenhuset i
november – stor stas!
På side 2 har vi en gjesteskribent denne gangen: Eirik Fjeld,
pastor i Bøle misjonskirke. I sin tid var SMKere med på å stifte
menigheten på Bøle. Nå jobber Eirik og hans medspillere for at
menigheten igjen skal bli fylt av liv. For en tid siden besluttet vi
som menighet å rekke ut en hånd til dem i dette arbeidet, som
en del av vår Vekst 2020-satsing. Les hva Eirik skriver med at
åpent sinn!
Det er dessuten én dato til du bør merke deg: lørdag 1.
desember. Da inviterer Nye Julemessa til julemesse. Du kan
lese om dem i bladet.. God høst!
Side 2
Skien
Misjonskirke
Liegaten 21-21b,
3717 Skien
Tlf: 35 52 16 16.
www.skienmisjonskirke.no
[email protected]
Pastor:
Dag Eiel Kristoffersen
Ungdomspastor:
Torbjørn Glenna
Barne- og familiepastor:
Linda A. Johannesen
Sekretær:
Hege Frey Hansane
(sykemeldt)
Menighetskontor åpent
tirs, ons og tors
kl 1000-1500
Styreleder: Helge Galdal
Redaksjon: Staben
Postgiro: 5 92 65 14
Bankgiro: 2610.15.03134
Tilsluttet Det Norske
Misjonsforbund
”Kom over til Makedonia og hjelp oss!”
I apostlenes gjerninger leser vi om Paulus som
hadde tatt fatt på sin andre misjonsreise, og
skulle besøke søsken på stedene han hadde
forkynt Herrens Ord på sin første misjonsreise.
Da han var kommet til Troas, fikk han et syn.
Det var en makedoner som kalte på ham og
ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»
Etter dette synet forsøkte Paulus og hans
hjelper Silas straks å dra til Makedonia. De
skjønte at det var dit Gud ville sende dem for å
forkynne evangeliet.
”I begynnelsen av 1890-årene kom noen venner av
den Frie Mission til Bøle. Flere av dem var tilsluttet
menigheten Betania og Skien. De begynte å avholde
husmøter, noe som resulterte i at flere kom til liv i
Gud.”
Sitatet er hentet fra beretningen for Bøle
Misjonskirkes 70-årsfeiring, og viser at menigheten
du går i, i høyeste grad har hørt på hva Gud vil, og at
noen av personene droppet ut av rutinene fordi de
ville oppnå noe mer og fordi Gud ville ha dem et
annet sted. Slik ble den Frie Mission på Bøle startet i
1898. Det var mennesker som ville bety en
forskjell i en annen bydel av Skien som
grunnla den nye menigheten.
Paulus brøt ut av sin
opprinnelige plan, fordi han
fikk et syn og en erfaring av at
Gud ville ha ham et annet
Årene har gått og aktiviteten i Bøle
sted. Av og til går vi fast i
Misjonskirke har gått opp og ned. I dag
noen spor, og det er vanskelig
prøver vi å bygge en ny menighet som kan
å komme ut av dem. Rutinene
bety noe for lokalmiljøet vårt. I dag er det
blir fort målet. Slik var det
ikke makedoneren som roper, men det er
ikke for Paulus. Paulus var
vi på Bøle som på nytt roper: ”Kom over til
åpen for hva Gud ville, og gikk
Bøle og hjelp oss!” Det er ikke Paulus som
i tro på at der Gud ville ha
ser synet, men kanskje det er nettopp deg
Andaktsskribenten
ham, der var det bedre enn
denne gangen er som går i Skien Misjonskirke som hører et
der han selv hadde planlagt å
Eirik Fjeld, pastor i rop om hjelp!
være.
Kanskje du kjenner at du skal være med å
Bøle Misjonskirke.
Det er en utfordring til meg
legge oss fram i bønn, eller kanskje du
selv og sikkert flere, nemlig å ta rutinene
kjenner på at du skal være med å bidra og bygge
litt mindre alvorlig, og være åpen for at av
opp en pulserende og relevant menighet på østsida
og til bør rutiner vike for andre viktigere
av Skien, akkurat som flere av medlemmene av din
gjøremål.
menighet gjorde på slutten av 1800-tallet.
Vi ser fram til å høre fra deg!
Det å se tilbake på historien kan lære oss
Med vennlig hilsen Eirik Fjeld
mye, slik som dette eksempelet:
INFO FRA STABEN
Som mange av SMKerne har fått med seg, er det for tiden
noen endringer i sammensetningen av staben. Blant annet har
vår sekretær gjennom flere år, Hege Hansane, nå kastet inn
håndkleet av helsemessige årsaker. Vi håper hun kommer
tilbake, men mest sannsynlig gjør hun ikke det. Enn så lenge er
det de som er igjen på kontoret som tar seg av det
forefallende, men vi håper å få en vikar på plass snart.
Videre er pastor Dag Eiel Kristoffersen halvt sykemeldt fram til
oktober.
Dermed er det kun Torbjørn Glenna og Linda Andernach
Johannesen som er i «full drift». Vi ber derfor om forståelse
dersom vi skulle være noe trege med å svare på henvendelser
e.l.
I sommer svarte Martin Daland positivt på menighetens
henvendelse om et ett-års engasjement i SMK. Det betyr at fra
2. oktober vil Martin starte i jobben, da med ansvar for barn
(primært Beam) og musikk. Han vil jobbe 80 %. Samtidig vil
Linda gå ned fra 100 til 80 %. Hun gir fra seg hovedansvaret for
beam til Martin, og vil ha et større fokus på arbeidet «Levende
tro i SMK» (dvs samarbeid hjem-kirke).
LAJ
småbarnssang i
skien misjonskirke
•
•
•
fra 13.september
•
For barn fra ca 1-6 år og deres voksne
Stikkord: sang, dans, lek, moro, kveldsmat
Annenhver torsdag kl 17.30-18.45
(kveldsmat fra kl 18.15)
Pris for hele familien hele høsten inkl
kveldsmat: kr 250,-
Side 3
Loftet til Malaga!
I sommer var ungdommene fra
Loftet på leir i Malaga i Spania. Der
besøkte vi kirken hvor Martin og
Maria Daland har vært det siste
året.
Tekst: Fanny Tufte Johansen
Onsdag 20 juni sto 40 spente
ungdommer og, om mulig, enda flere
kofferter utenfor Skien Misjonskirke.
Forventingene var store, så da
avskjedsklemmene til familiene var
unnagjort, var vi ikke seine om å sette
kursen mot Torp. Flyturen tok fire timer,
men med venner, musikk, kortstokker
og en blid Elisabeth Glenna (1,5 år) gikk
det overraskende fort.
I løpet av de neste ti dagene vi hadde
foran oss, viste det seg at vi skulle få oss
mange spanske venner, lære mye nytt,
få et innsyn i en ny kultur, bade, surfe,
klatre, besøke familier og ikke minst: Bli
enda bedre kjent med Gud.
Stor stemning!
Første dagen i Spania møtte vi de spanske
ungdommene fra kirken. De var veldig
åpne ovenfor oss, og det tok ikke lange
tiden før vi ble gode venner alle sammen.
Vi bodde i kirken som lå perfekt plassert,
med både strand og shoppingmuligheter i
bare fem minutters avstand. På
kjøpesenteret fikk vi blant annet kjøpt oss
Spaniadrakter som vi brukte under ”EMkvelden” som vi arrangerte i kirken.
Under kvartfinalen Spania-Frankrike var vi
sammen med de spanske ungdommene
og så kampen på TV. Det ble en utrolig
stemning og jubel da Spania spilte seg til
semifinalen. Det var kjempegøy og et
minne vi sent vil glemme.
Heia Spania! Norske fotballjenter klare for
fotballfest
Nordmenn og spanjoler på stranda i skjønn forening. Mange nye vennskap ble skapt
disse dagene i Spania.
.
Sterke inntrykk!
Vi gjennomførte også noe vi kalte Det kom mange folk og det ble veldig
”praktisk arbeid” omtrent hver dag, for å vellykket. Vi underholdt med
hjelpe til i kirken. Det var oppgaver som skuespill og sang, og den norske
for eksempel søppelplukking, matlaging maten ble en stor suksess.
Gudsnærvær
og opprydding.
En av dagene var det mulighet for noen av Den siste kvelden i Spania ble en
oss til å bli med på matutdeling. Dette er spesielt fin kveld og avslutning på
for tiden et av kirkens viktige prosjekter. I turen. Vi hadde møte utendørs, på
Spania har mange blitt rammet av trappa i varmen. Det var ”vitnekveld”
finanskrisen, og 25% av befolkningen har hvor vi delte opplevelser og tanker
ikke jobb. Derfor er det en del som sliter med hverandre. Det var mange som
med å skaffe nok mat til familiene sine. Vi hadde noe de ville dele, og det ble en
fikk være med å både handle inn, og dele spesiell stemning blant oss hvor vi
ut mat til både familier og uteliggere. I fikk kjenne Guds nærvær på en sterk
grupper på ca 3-4 personer, kjørte vi måte.
rundt til familier i nærområdet, som vi Sommerens spaniatur med loftet har
visste trengte det. Familiene var så vært en super opplevelse og lært oss
takknemlige, og det var rart og det gjorde mye og ikke minst ført oss tettere
inntrykk å se hva slags levekår de hadde. sammen til en mer sammensveiset
Det ble mange sterke opplevelser for oss gjeng!
som var med på dette
Takk for turen alle sammen!
Strandshow
En av planene vi hadde for turen var å
arrangere en norsk fest i kirken. For å
få reklamert og invitert til dette, dro vi
rundt på strendene i nærheten og
hadde ”strand-show”. Der underholdt
vi
med
skuespill,
sang
og
ansiktsmaling for de som var på
stranden. Vi delte ut flyers med
invitasjon til den norske festen, og
vannflasker og kjærligheter med
bibelvers på. Folk ble veldig glade og
det kom mange og så på
strandshowene våre. Til den norske
festen lagde vi norsk mat, som viKlare for norskefest i nyinnkjøpte, spanske
hadde tatt med hjemmefra.
antrekk
Side 4
Menighets-weekend – noe for meg?
Hvordan man opplever å være på en tur med menigheten, varierer mest trolig fra
person til person. Nedenfor kan du få noen ulike glimt fra turen ved hjelp av bilder, i
tillegg til at Ørnulf Olsson har reflektert over sin opplevelse av helgen.
Om du var med, vil det forhåpentligvis skape gjenkjenning. Og var du ikke med,
håper vi det skaper lyst til å bli med neste gang!
Helgen 7 – 9. september ble
menighetsweekend på ny avviklet på
Vegårtun leirsted. Var det for 44. eller
45. gang ?
For Else og meg ble det en veldig god
opplevelse. Etter å ha ”tatt fri” fra
menighetsweekend de siste tre år,
ønsket vi i år å delta igjen. Og hvilket
sted var det vi kom til? Et fornyet og
oppgradert Vegårtun som fremstår
som en perle i naturen, med meget
gode bo-fasiliteter!
Vi ble - etter aftens på fredag - ønsket
hjertelig velkommen av Martin Daland,
før menighetsrådigver og tidligere
pastor Geir Johannessen hadde liten
andakt som var godt tilpasset de
yngste deltakerne. Og det som ”går
hjem” hos barna går som regel også
godt hjem hos de voksne.
Vi som var der, var i alderen < 1 til 82
år. De yngre utgjorde den store
majoritet, og det ga mye liv til weekenden. Ellers var det en god fordeling
på øvrige alderssjiktene.
Selv tilhører jeg det øvre alders-sjiktet
– over 60 år, og gjennomgangstonen
var at de eldre trivdes i miljøet med de
yngre, og de yngre trivdes med å være
sammen med de eldre.
Fredag og lørdag var vi samlet til innlegg fra
Geir Johannessen, tilpasset både barn og
voksne. Temaene var å stole på Gud, og
hvordan kan vi være med å skape vekst i
Guds rike i Skien. Han hadde en veldig
inspirerende innledning med påfølgende
samtaler rundt bordene, der vi snakket om
hvordan det involverer oss, både der vi er
nå, og der vi har tanker/planer om å
etablere oss i fremtiden.
Lørdagen for øvrig ble brukt til forskjellige
aktiviteter som fotballkamper, Quiz- løype,
cross-sykling, kano-padling og vaffelsteking,
og vi hadde god tid til å bli kjent med
mennesker i vår egen menighet som vi ikke
hadde hatt noe særlig kontakt med
tidligere.
Lørdag kveld var det tid for hyggekveld for
store og små. En kreativ komité med Inge
Tørnes, Benjamin Lindefjeld og Eivind Galdal
med god hjelp av Christian Lunde hadde
hentet frem mange talenter til å
underholde oss, inkludert våre spanske
venner. Det er fremtid og håp i de
ressursene vi fikk bli kjent med på Vegårtun,
spesielt blant de aller yngste.
Weekenden hadde ”duket bordet” for å
dekke alle behov, og på matsiden ble vi
godt betjent med frivillige på kjøkkenet fra
Gjerpen og Åmli. Mat med både moderne
tilsnitt, og norsk bondekost. Takk til dere.
Lørdagskvelden ga oss et spesielt åndelig
påfyll gjennom sang, ledet av Hilde Norland
Gundersen. Sammen med Robin Vesterberg
(piano) og Steinar Jessen (gitar), ledet hun
kvelden på en trygg og god måte. Vi fikk
også dele sterke og åndelige opplevelser
med hverandre gjennom kvelden.
Reidun Boyesen (81) var den eldste av
årets deltakere, og hun tror hun i hvert
fall har vært med på over 40
menighetsturer. Det gjenstår å se om
Isak Ekman-Sunde (en av leirens yngste)
vil slå henne i det!
Søndagen fikk vi være med å dele
nattverden ute under åpen himmel, og
glede oss med – og over – de 8
ungdommene som hadde besluttet å ville la
seg døpe under gudstjenesten i vannet
Vegår. Det ble en verdig og fin anledning
ledet av vår ungdomspastor Torbjørn
Glenna.
Ørnulf og Else Olssoon var blant dem
som igjen var på menighetstur, etter
noen års pause. Og de angret ikke!
En STOR TAKK til Linda A.
Johannesen/Torbjørn Glenna og deres
stab som hadde regi og ansvar for hele
weekenden. Den ble ledet med en
stødig hånd.
Så til spørsmålet i tittelen – var dette
noe for meg? JA, så absolutt. Og jeg
erfarte at de andre opplevde det på
samme måten.
Med vennlig hilsen
Ørnulf Olsson
Vitser og gåter var blant ingrediensene
på underholdningsshowet lørdag kveld.
Her er det Bjørn Erik Haukenæs (til
høyre) som er i gang
Side 5
MENIGHETWEEKEND…forts
Det skjer en god del i løpet av en
menighetstur, og av og til gjør det godt
å flate ut i sofaen. Iben Fredriksen (7)
og Juni A. Johannesen (9) følger godt
med når Daniel N. Gundersen spiller.
Fam Bjerk (bildet over) har fått en
«ekstra datter» dette året: Tamar (til
venstre) fra Barcelona. Sammen med
Hermes (bildet under) fra Malaga skal
de jobbe i Skien i et år. De to
spanjolene bidra bl.a. med salsadans
på lørdagskvelden.
Under: Fra innstiftelsen av nattverden
under gudstjenesten på stranda
Det var mange
aldersgrupper
representert
på
årets menighetstur.
Men
den
største
overraskelsen var det
de unge som sto
for: da vi andre sto
opp søndag, viste
det seg at tenåringene
hadde
brukt natt godt, og
skapt en temmelig
uvanlig installasjon
som ventet oss i
gymsalen..
Da var det godt at
gudstjenesten
skulle holdes på
stranda…
Samme installasjon
gjorde seg godt til
gruppebilder…
Det er ikke hvert år vi har dåp når vi er på menighetstur, men denne gangen var det
hele 8 ungdommer som lot seg døpe. Her ser vi Julie Byberg blir døpt, mens fire av de
andre venter spent på sin tur
Side 6
Bli med til Latvia! Turen passer for deg som vil gjøre en
innsats for å møte andres behov og bli bedre kjent med
Gud. Erfaring er ingen kvalifikasjon, du trenger bare ha et
ønske om å bli brukt av Gud. Gud vil bruke deg til å
forandre menneskers liv materielt og åndelig. Turen
kommer til å berike!
Love never fails – Latvia team
23/2 - 2/3, 2013
I fjor reiste 320 personer til Jekabpils. Vi dro på 1400
husbesøk, delte ut mat og klær, arrangerte barne- og
ungdoms møter, osv. Vi reiser til en ny by hvert år – og denne
gangen reiser vi til Liepaja (85 000 innbyggere).
Det unike med disse turene kan best beskrives som; Sterkt
fellesskap – nære møter med mennesker – nære møter med
Gud. Turen passer for ungdomsgrupper, enkeltpersoner over
13 år eller familier med barn i skolealder og oppover. Vi sover
på klasserom, men det er mulig å bo på hotell.
Vi er svært takknemlig for alle klær som ble gitt i fjor. Fra
oktober kan du sette klær og andre ting du vil gi på
lagerrommet i kjelleren i kirka.
Her forsyner byens befolkning seg med klær som kanskje du har
bidratt med! Mange sto i kø for å komme inn å ta det de
trengte. Etter femten minutter var det tid for neste pulje.
Mvh Markus Moe
Oliventur til Córdoba, Spania
november 2012
Vil du gjøre en mini-misjonstjeneste, lære om
olivendyrking og Spanias spennende kultur? Bli med til
gården ”El Buen Samaritano” i Valle Pedroches i
november!
Vi besøker Misjonskirken i Málaga, får historisk guiding i
Córdoba, bor i 100 år gamle steinhus i en landsbyen Añora og
jobber fire dager dugnad for å hjelpe rusmisbrukere og ledere
med å høste oliven. Vi besøker presseriet og kjøper økologisk
olje med hjem – alt for å støtte misjon og bistand i Spania.
Påmelding snarest til [email protected] med depositum
2990,- til konto 2610 12 19495 Totalpris: 1. uke: 5990,- (2. uke:
6490,-) (2 uker: 9980,- ).
Turene er 17.-24.nov og 24.nov-1.des.
Mvh Gisle Lunde
Sarah Bjerk fra SMK var med på fjorårets oliventur, sammen
med bl.a. mor Ellen. De sier: «En spennende og lærerik uke, i et
vakkert og historisk land, i møte med
skjønne og
imøtekommende mennesker. Anbefales! Moi bien!»
Sammen for Skien!
18.-20.oktober i Gulset kirke
Sammen i bønn: torsdag, fredag og lørdag kl 9-21
Sammen som ledere: freda kl10-14 (for påmeldte)
Storsamling: fredag og lørdag kl 19 m/Egil Svartdahl, Arvid P
Pettersen m fl.
Night Praise: fredag kl 22
Sammen ut: lørdag kl 12
Bli med og vær sammen for Skien!
Side 7
Nye konfirmantrunder i gang
Ikke før den ene konfirmantfesten er over, så er vi i gang igjen med nytt kull. Og det er herlig! Og så i år ser det ut til å bli en
stor, flott gjeng!
Tekt: Torbjørn Glenna
Foto:: Gry Grøtvik
4. september var det oppstart for
årets konfirmantkull. Også i år er vi
velsignet med en flott gjeng. Hele
25 ungdommer kommer til å
samles annen hver tirsdag frem til
konfirmasjonsgudstjenesten
5.
mai. I tillegg får de være med på
tur til Vegårshei og London, og bli
en del av vårt ungdomsmiljø.
De kommer også til å ha noe
ansvar for kirkekaffen. Herved er
hver og en som er i SMK
oppfordret til å ta dem godt imot
når de kommer.
De trenger menigheten, og Skien
misjonskirke trenger ungdommen.
Dersom noen avdere som leser vil
huske på konfirmantene i bønn, er
det veldig fint! Be også for oss som
skal være ledere. I tillegg til meg
selv, er følgende med som
medarbeidere: Gry Grøtvik, Stine
Mari Åmås, Dorthe Frønes og Lars
Petter Frønes.
Bak fra venstre: Christian Oskar Kolsrud, Håkon Hansen, Olav Leth Olsen, Emil Odden, Julie
Byberg, Dorthe Frønes, Torbjørn Glenna.
Midten fra venstre: Synne Krossli, Rikke Øverbo Borge, Thea Celine Ottersen, Hanne Skåne,
Martine Helgen, Emma Heiberg, Aurora Martinussen, Pernille Nilssen, Stine Evju, Ingrid
Bruseland, Mari Eikland
Foran fra venstre: Emma Lloyd Johnsen, Johanne Rorge, Sara Johansen, Julie Kvilekval Olsen,
Frida Jessen, Ida Jørgensen, Maria Kleppe Nordstoga.
Ikke tilstede: Stine Mari Åmås, leder, og Oscar Borge konfirmant.
Bøtteballetten i SMK - en påminnelse….
Uke 38 (17.9.-23.9): Torgunn og Gøran Ekblom, Eva og Hans Jacob Solgaard, Sigrid og Torbjørn Kleven, Bente Langerud
Uke 39 (24.9.-30.9): Anne og Thorleif Bruseland, Kristine Bruseland, May Britt og Jan Ove Eikstad, Lina og Knut Inge Skifjjeld
Uke 40 (1.10-7.10) Solbjørg Aasheim, Ingun nStålem, Øystein Nilsen, Monica og Henning Thorsnes, Per Erik Kaasa, Torhild
Staurheim, Håvard Pavelsen.
Uke 41 (8.10-14.10) Mariann, Hafsund, Brit Irene Aune, Erik Lyng, Hilde og Frode Jacobsen, Lisa Auran, Mariann og Eividn
Fossnes-Dahl
Uke 42 (15.10-21.10) Gry og Steinar Jessen, Ellen og Lasse Åkerlund, David A. Hylland, Bjørnar Kleven, Anne Marie og Jørn
Klem
Uke 43 (22.10-28.10 Wera G og Hans Inge Haukenæs, Inger Alice Revheim, Sandra og Terje Lindefjeld, Torunn Gjervik, Linda
og Robin Vesterberg
Uke 44 (29.10-4.11 Katrine og Terje Helgen, Liv Ellen og Jan Bentsen, Ellen OH og Stig Evju, Sandra og Karl Johan Haugland
Uke 45 (5.11-11.11) Bjørn Ask, Cecilie Klovholt, Judith og Dag Rune Omland, Hilde og Terje Melaas, Anne Marte Og Kristian
Berberg Nossek
Uke 46 (12.11-18.11) Marit og Tore Gundersen, Haldor Tveitan, Dag Grøtvik, Ann-Cathrin og Jan Kleppe, Gyr og Pål Grøtvik
Uke 47 (19.11-25.11) Ragnhild og Jan Gunnar Lode, Maria Torvund, Thorbjørn Nygård, Kari Bergendahl, Eva Omsland, Heidi og
Hallvard Haugen
Uke 48 (26.11.-2.12) Inger og Kjell Kleven, Astrid og Nils Petter Halvorsen, Rine og Per Frønes, Maria og Arvid Therkelsen.
Uke 49 (3.12.-9.12) Liv Nossek, Tom Løberg, Ellen Jacobsen, Sissel Rohølhaugen, Øyvind Gletne, Elin og Birger Johansen, Ann
Helen Tinderholt Olsen
Side 8
Musikalsk helaften
Søndag 11.november fyller Skien Misjonskirke Ibsenhuset med musikk. Samtlige SMK-kor pluss utvalgte solister stiller.
Akkompagnert av 16 proffe storbandmusikere kan det ikke bli annet enn knall.
Storbandet heter IHS World Orchestra og
er et internasjonalt prosjektband
sammensatt av kristne musikere fra
mange land. ”In His Service” står
initialene for – i Hans tjeneste.
- Jeg har samarbeidet med dem før og
vet de er bra, fastslår Kjell Valle. Om
målet for kvelden sier SaligBlandingdirigenten: - Å være sammen om
musikken, legge bekymringer til side og ta
imot Guds godhet.
Vertskap er SaligBlanding, som står for de
fleste av korinnslagene. Ungdomskoret
JoyNoice og barnekoret KorBeam stiller
også, det samme gjør KorBeams Dream
Team-jenter. Dessuten kan du glede deg
til gjenhør med SMKs sjeldsynte
mannskor.
Solister er Hilde Norland Gundersen. Siri
Fredrikke Kleven, Rune Bjørndalen,
Monica Mørk, Mai-Linn Gilbu Berstad og
Jørn Klem. Stjernene våre!
Kjøp billetter nå
Konserten i Ibsenhuset er avslutningen på
IHS World Orchestras Norges-turne
(”Harry Tour” er overskriften). 23 låter
står på programmet og jeg kan love at
det øves intenst i menighetens kor om
dagen. Flest gospellåter selvsagt, men
også perler fra showbiz blir å høre.
Billetter får du bare kjøpt på Ibsenhuset,
SaligBlanding med dirigent Kjell Valle er vertskap for den musikalske
stormønstringen i Ibsenhuset 11.november. Les mer om orkesteret på
http://www.ihsorchestra.com.
220 kr for voksne, 150 for
barn/studenter og familiebillett til 650.
- Kjøp billettene nå, så slipper jeg
klump i magen for lenge, oppfordrer
Kjell Valle smilende. Det er første gang
menigheten leier Ibsenhuset og det er
et løft.
Med godt salg blir det
overskudd til menigheten og til nonprofit-orkesteret. - Kom tidlig, for det
kommer til å skje saker allerede i
foajeen, røper Valle.
Konserten begynner kl.17.00 og det er
lagt inn en god pause i programmet.
Da er det bare å invitere venner,
kolleger, naboer og bestemor – kort
sagt vise at vi mener alvor med å være
en utadvendt og musikkglad menighet!
Ingunn Rui
Side 9
JULAFTEN I MISJONSKIRKEN!
Hvem vil holde i trådene for
arrangementet «Julaften i Misjonskirken»?
Hvert
år
strømmer
medarbeidere til for å være med, både
folk fra kirken og folk utenfra. I tillegg
svarer næringslivet et rungende JA til å
være med å støtte på ulike måter.
Julaften i misjonskirken har med andre
ord GOODWILL i byen. Det vi først og
fremst trenger akkurat nå, er en person
som kan holde i trådene for
arrangementet, være den som tar tak i
arbeidet, som begynner å sende ut
brev til mulige støttespillere osv. Er det
DU som er denne personen? Du vil ikke
stå alene med jobben; en fast gjeng
som har vært med i flere år og som
kjenner godt
til rutinene, vil hjelpe til. Dessuten
foreligger det en beskrivelse av
arbeidsoppgavene,
prosjektplan
og
diverse lister/brev. Og angående selve
julekvelden: du er selvsagt hjertelig
velkommen til å være til stede, men det
er ingen selvfølge for å gjøre en god
jobbe som koordinator.
I fjor var det Sissel Rohølhaugen som
hadde dette ansvaret, og hun er klar i sin
melding: «En ting er at vi hjelper folk
som trenger hjelp. Men dette er like bra
for de som hjelper som for de som blir
hjulpet!»
Her er medarbeiderne
representert ved kokken Roar Østebrød.
Ta kontakt med kontoret (35 52 16 16 – post
@skienmisjonskirke.no) om det er noe for
deg!
Marte og Christer på plass i Bogota!
På gudstjenesten 26.august tok Skien misjonskirke farvel med
Marte og Christer Rahm. Det unge ekteparet er fra hhv Skien
og Gjerpen misjonskirker, men Colombia har lenge hatt en
spesiell plass i hjertene deres. Nå er de på plass i Bogota for å
jobbe som misjonærer.
Sammen med Eilif Tveit, misjonskonsulent i Misjonsforbundet ,
gjestet Marte og Christer SMK den siste søndagen i august. Og
det ble en fin avskjed og utsendelse. Etter planen skal Marte og
Christer jobbe og bo i Bogota de neste tre årene, hvor de skal
jobbe nært sammen med nasjonale arbeidere.
Om arbeidsoppgavene sine, sier Christer: - Vi har fått
arbeidsoppgaver beskrevet, og vi skal jobbe med ledertrening,
menighetsarbeid og oppfølging av menighetsplanting.
Marte blir Misjonsforbundets stedlige representant i Colombia,
og skal dermed lede misjonens arbeid i landet.
Begge er de 24 år, og de får ansvarsfulle stillinger. I Colombia
skal de jobbe sammen med Stina Hauge Valle fra Vegårshei
som er like gammel. Det er lenge siden Misjonsforbundet har
hatt en så ung misjonærstab i Colombia, men det er ikke første
gang misjonen i Colombia ledes av folk i tjueårene.
Selv om det ikke er lenge siden de ankom Colombia, føler de
seg likevel hjemme allerede. Her er Marte ved pulten på
kontoret hun deler med mann og to nasjonale arbeidere.
De to har opprettet en blogg som de jevnlig oppdaterer. Følg
dem du også, som over 1000 andre har gjort, på
www.rahmicolombia.com!
I bloggen har de bl.a. skrevet om gaven de fikk da de ble
sendt ut og bedt for :
«Fordi vi snart reiser var det naturlig nok ingen blomst, men
et bibelvers med på veien. Vi vil gjerne benytte anledningen
til å vise, og til å dele gaven vi fikk; “Jeg vil gjøre deg vis og
lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.” (Salme 32,8). Vi håper gaven vår vil gi dere
like mye fred i hverdagen som den kommer til å gi oss.»
LAJ
Side 10
I ÅR BLIR JULA GRØNN I SMK!
En av de tingene damene bak
julemessa ønsker å fokusere på i år, er
å ha en grønn profil. Det betyr at de
legger opp til gjenbruk av både klær,
sengetøy, glass mm. For eksempel er
de allerede i gang med å strikke
filleryer av gamle dynetrekk…
Arbeidet med denne «nye julemessa»
kom i gang like før sommeren. På
sommerfesten i juni hadde folk
anledning til å plukke med seg
garnnøster fra kirken som de kunne
dugnadsstrikke lapper med til et
lappeteppe.. Primus motor for årets
julemesse, Ingvild Valle, sier: - Mange
tok med seg et garn nøste, så vi er
veldig spente på resultatet!
I tillegg er folk i gang med å strikke
både håndklær, kluter og grytekluter.
Når Ingvild skal si litt om hvordan en
juleverkstedkveld er, sier hun:
- Nå har vi fått vært sammen tre
kvelder. Vi er en flott gjeng på rundt
10 – 12 stk. Det strikkes, hekles, sys,
scrappes og skravles. Vi koser oss
sammen og deler både kunnskaper
rundt håndarbeidene og livet. Så får vi
oss litt kaffe og kake også , smiler hun!
Annenhver onsdag er tidspunktet da
julemesseverkstedene avholdes, og
flere er hjertelig velkommen til å være
med! Se etter dem i Lillesalen – og ta
med deg egnet verktøy til å gjøre det
du ønsker. - Noen har med egne ting
de ønsker å lage og andre hjelper til.
Det er bare å bli med, oppfordrer
Ingvild.
Julemessa blir 1. desember fra kl 11.
LAJ
Ingvild Valle ønsker gjerne flere velkommen
til høstens julemesseverksted!
Arbeidet med «nye julemessa» er kommet godt i gang, og i skrivende stund er
det avholdt to julemesseverksted. Begge gangene har det møtt opp drøye ti
ivrige og kreative sjeler som ønsker å bruke tiden sin på å skape vakre ting til
julemessa!
HUN ER HER FOR DEG!
Møter med mennesker er en viktig del av en menighets arbeid, og mange er det
også som benytter seg av oss til samtaler og sjelesorg. Nå vil Liv Ellen Bentsen
bistå i dette arbeidet, og her skriver hun litt om sine tanker om det:
Livet kan by på krevende utfordringer for de fleste av oss. Familie og venner er
gode å ha. Noen ganger kan det være nyttig å sette ord på situasjonen med en
samtalepartner som har taushetsplikt.
Skien Misjonskirke har vært et godt hjem for meg i 33 år. Jeg ønsker derfor å
gi av min tid til SMK ved å tilby MEDVANDRINGSSAMTALER.
Både for å avlaste staben, men også fordi jeg brenner for at mennesker skal
vokse og utvikle seg; bli fri til å tjene Gud og medmennesker i hverdagen.
Jeg er 57 år, gift, har to voksne døtre og et barnebarn. Er psykiatrisk sykepleier
med variert erfaring fra helsefremmende arbeid blant mennesker i alle aldre,
både fra offentlig og privat sektor. Du kan kontakte meg på tlf. 92 24 10 59
Liv Ellen Bentsen har lang erfaring som både
sjelesørger og psykiatrisk sykepleier. Nå vil
hun bruke mer av tiden sin på å samtale
med mennesker som ønsker det.
Husk: Du er verdifull og elsket av Gud!
Med vennlig hilsen Liv Ellen Bensten
Side 11
Den lokale kirken er verdens håp.
Overskriften er en direkte oversettelse av Willow Creeks
grunnlegger Bill Hybels' store visjon. Google ham, og du
vil finne sitatet blant de første treffene du åpner. Som
ung var Hybels selv desillusjonert på kirkens vegne, i alle
fall menigheten der han selv vokste opp. Han ville skåne
sine venner fra å oppleve den på nært hold. Han var selv
en troende, men kjente håpløshet for
menigheten. Det var livsfjernt, gørr
kjedelig og de bare maste om penger.
I studietiden ble han personlig berørt og
utfordret av historiene fra Apostlenes
gjerninger om den første menigheten.
Hybels' egne holdninger endret seg fra
det håpløse til å kjenne mer optimisme
for lokalmenighetens betydning. Så en
dag uttalte læreren: “Why can’t
someone in this room chuck their life
plan and give their life to building the
local church like this?” (Hvorfor kan ikke
én her i dette rommet vie sitt liv til å
bygge en slik menighet idag?). Det ble et
gjennom internasjonale prosjekter. Jeg har selv vært
der ved fem anledninger, deltatt på GLS og i
menighetens egne gudstjenester. Jeg hører mange av
talene derfra på podcast eller via nettsiden deres
http://www.willowcreek.org). Jeg blir begeistret og
utfordret. Budskapet lever i meg gjennom uka, og noe
av det enda lenger.
Det blir livs-forvandlende. Formen er enkel,
formidlingen er jordnær og himmelvendt.
Og så til de grader relevant. De er
pulserende, utadvendte og reale, selv om
det er våre verdier, ikke deres. Det er
kanskje derfor jeg kjenner meg så
"hjemme" der :)
Tanker fra
styreleder
Helge Galdal
"Defining moment" (et annet av Hybels' utrykk...) for
Hybels. Hans livskurs var lagt og sitatet i overskriften ble
skapt. Dette lever han maksimalt for den dag i dag, og få
- om noen - inspirerer og utruster flere andre
kirkeledere over hele verden som han. I år vil ca.
200.000 ledere delta på hans «Global leadership summit
(GLS)", en årlig 2-dagers inspirasjonsbombe av en
konferanse som setter den lokale menighet og dens
utfordringer og potensiale i fokus. Ledelse er det
sentrale stikkordet fordi: "Everyone wins when a leader
gets better." (Nok et Hybels-sitat).
Idag er menigheten Willow Creek Community Church
en av USAs største og den vokser stadig. De samler
l20-25.000 på gudstjenester hver helg, driver stort
arbeid for barn og unge og har et omfattende
diakonalt og misjonalt arbeid, både i lokalmiljøet og
Så hva kan dette ha å si i praksis for oss i
SMK? Er det galematias å la seg inspirere av
de største og beste i verden? I lille Skien?
Selvsagt er skalaen annerledes, i tall og
andre størrelser. Men tankegangen bak kan
vi adoptere. Hvorfor ikke tørre!? De
forvalter det samme budskapet som oss.
Deres oppdrag er også vårt oppdrag. De er der de er, og
vi er der vi er. Hvorfor skal ikke vi ha ambisjoner om å
forvandle Skien slik de forvandler sine omgivelser? Hva
er egentlig alternativet til å tenke stort på vegne av
verdens største budskap?
PS. Vi deltar med en gjeng på høstens GLS i Oslo
misjonskirke. Er du gruppeleder, korleder, Beamleder,
ungdomsleder eller bare tent på å lære om ledelse fra de
beste i verden? Bli med oss - vi kan melde på flere!
På vegne av styret
- vennlig hilsen
Returadresse:
Postboks 323,
3701 Skien
B post Norge
«Et pulserende liv» - høsten i SMK
September:
16. kl. 11.00
23. kl. 11.00
23. kl. 18.00
30. kl. 11.00
30. kl. 19.00
Oktober:
7. kl. 11.00
7. kl. 18.00
14. kl. 11.00
Fre 19.- lør 20.
21. kl. 11.00
21. kl. 18.00
26. til 28.
28. kl. 11.00
30. kl. 19.00
Gudstjeneste. Markus Moe. Beam
Gudstjeneste. Asbjørn Johansen Beam
Quellsmøte for unge voksne
Alle Sammen gudstjeneste
m/konfirmantpresentasjon. Torbjørn Glenna
Taizé-kveld
November:
3. kl. 16.00
4. kl. 11.00
4. kl. 18.00
11. kl.11.00
11. kl.17.00
Seniorfest Dag E.Kr og Besøkstjenesten
Gudstjeneste m/nattverd Linda A. Joh Beam
Quellsmøte for unge voksne
Gudstjeneste. Erna Ultvedt (DNMdag) Beam
Konsert i Ibsenhuset med SaligBlanding,
JoyNoise, KorBeam og World Orchestra
Gudstjeneste. Dag E. Kristoffersen Beam
Quellsmøte for unge voksne
Gudstjeneste. Martin Daland. Beam
Lovsangskveld m/ «Gospelprosjektet»
Menighetsmøte
18. kl. 11.00
18. kl. 18.00
Gudstjeneste m/nattv. Bjørn Øyvind Fjeld Beam 25. kl. 11.00
25. kl.19.00
Quellsmøte for unge voksne
Gudstjeneste. Linda A. Johannesen Ikke Beam 27. kl. 19.00
pga høstferie
2. 9. og 16. desember kl. 12.00 i advent blir det
”Sammen for Skien” – m/Egil Svartdahl
“Stjernedryss i adventstid”
Gudstjeneste Dag E. Kristoffersen Beam
Quellsmøte for unge voksne
Hold av torsdag 20.des for en mulig «Vi synger jula inn»
«Råkk the flåkk» –
ungdommens storarrangement.
Gudstjeneste. Torbjørn Gl/Martin Daland. Beam Endringer kan komme. Følg med på vår nettside:
www.skienmisjonskirke.no, og i annonser.
Menighetsmøte
Navn og nytt
Åremålsdager:
Karin Grøtvik fyller 75 år 7. oktober
Aslaug Eide fyller 75 år 21. oktober
Aslaug Østenå fyller 92 år 30. oktober
Ragnar Brynhildsen fyller 75 år 7. november
Marit Bjørg Brynhildsen fyller 75 år 14. november
Aslaug Elida Gulliksen fyller 93 år 1. desember.
Døde:
Håkon Boyesen døde 25.juni og ble begravet i Gimsøy
kapell 29.juni
Eva Galdal døde 17. juli, og ble begravet på Nordre
Gravlund 25. juli
Margot Bøe døde 9.august og ble begravet i Gjerpen kapell
den 16. august
Vi ønsker Guds velsignelse over familiene!
Nye medlemmer:
Cecilie og Gunstein Ekmann -Sunde ble tatt opp som
medlemmer den 2. september.
Nye medlemmer forts.:
Harald Robak Tinderholt ble overført som medlem til vår
menighet fra Herre Misjonsmenighet pr. 9. juni.
*Velkommen inn i fellesskapet!
Barnevelsignelse:Isak Ekmann- Sunde ble barnevelsignet 2.9.
Brudevigsler:
Ingvild Thormodsrød og Andreas Haukenæs ble viet i Skien
Metodistkirke 5. mai.
Malin Malmgren og Andreas Dybedahl Johannessen ble viet i
Skien Misjonskirke 16. juni.
* Vi gratulerer med ekteskapsinngåelsene og ønsker Guds
velsignelse over de nye hjem!
Døpte:
Følgende åtte ungdom ble døpt på menighetsturen søndag 9. 9:
Linnea Andernach Johannesen, Mari Eikeland, Ivar Glenna
Bodsberg, Daniel Spade, Frida Jessen, Julie Byberg, Fanny og
Kornelia Tufte Johansen.
*Må Herren velsigne og bevare dere hver dag!